FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Święta i zwyczaje - Kalendarz księżycowy oparty na Biblii

naka - 2015-02-22, 13:39
Temat postu: Kalendarz księżycowy oparty na Biblii
(Pwt 16:1) Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu.

Jak w morzu miesięcy odnaleźć Abib? Co wyróżnia ten miesiąc spośród innych miesięcy?

(Wj 12:1) Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: (2) Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku!

zapytam - najważniejsze wydarzenie ostatniego miesiąca roku?

(Wj 10:21) I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. (22) Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. (23) Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach.

Analizując ten tekst w XXI wieku mogę mieć pewność, że doszło tu do zaćmienia słońca.(Rdz 1:14) I powiedział Bóg: Niech pojawią się na niebie światła, żeby oddzielały dzień od nocy, wyznaczały pory roku, poszczególne dni i lata! (15) Niech poprzez nie światłość pochodząca z nieba oświeca całą ziemię! I tak się stało. (16) Stworzył Bóg dwa duże ciała świecące: jedno większe, żeby świeciło za dnia, i drugie mniejsze, żeby rozpraszało mroki nocy. Nadto uczynił Bóg również gwiazdy, (17) które umieścił na sklepieniu niebieskim, żeby oświetlały ziemię; (18) żeby określały dzień i noc, oddzielając światło od ciemności. I widział Bóg, że tak było dobrze. (19) I tak upłynął wieczór i poranek dnia czwartego.

(Rdz 1:4) I widział Bóg, że światło było dobre. Wtedy oddzielił Bóg światło od ciemności. (5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność - nocą. I tak Bóg oddzielił wieczór od poranka. Był to dzień pierwszy.

Wieczór - co to za pora dnia?

(Pwt 23:12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.

Wieczór nadchodzi przed zachodem słońca.

Spojrzałam do kalendarza i zaczęłam spisywać wschody i zachody słońca oraz wschody i zachody księżyca w kolejności występowania

Listek - 2015-02-22, 13:55

naka napisał/a:
Spojrzałam do kalendarza i zaczęłam spisywać wschody i zachody słońca oraz wschody i zachody księżyca w kolejności występowania


A kiedy będzie kolejny nów księżyca według Twoich obserwacji ?


Pozdrawiam

naka - 2015-02-22, 14:50

wspólną cechą wszystkich kalendarzy jest jeden zachód słońca na dobę

Bóg stworzył Księżyc aby "rozpraszał mroki nocy" czyli umieścił go Bóg po nocnej stronie Ziemi. Gdy zaczęło się odliczanie dni, pełnia księżyca stała się dniem ostatnim w kalendarzu księżycowym. Można jeszcze raz spojrzeć na grafikę aby się utwierdzić w tym przekonaniu.

Nie będę spisywać całego miesiąca, skupię się na czasie Paschy i Święcie Przaśników, które wypadają w środku miesiąca księżycowego bo:

(Kpł 23:5) Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tego miesiąca, od zmierzchu poczynając, obchodzić będziecie Paschę na cześć Jahwe. (6) Dnia piętnastego tego miesiąca wypada święto Przaśników na cześć Jahwe. Przez siedem dni będziecie jeść chleb tylko przaśny.

Środek miesiąca wypada w czasie nowiu, co potwierdza przyszły król Izraela Dawid.

(1 Sm 20:5) Rzekł więc Dawid do Jonatana: Jutro przypada nów księżyca. Powinienem zasiąść z królem do wspólnego posiłku. Ale pozwól mi, proszę, oddalić się i ukryć gdzieś w polu na trzy dni. (6) Jeżeli twój ojciec zauważy moją nieobecność, powiesz mu tak: Dawid prosił, żeby mu wolno było udać się do jego rodzinnego miasta, Betlejem. Chciał bowiem tego dnia razem z całą rodziną złożyć doroczną ofiarę.

Nie zasiadł z królem do posiłku ale w czasach apostołów zasiadłby.

WK 05.39
WS 06.00.......................11.03.2002 (poniedziałek)
ZK 14.30==========13 Nisan dzień "6"
wieczór
ZS 17.33
...................1 noc ciemności
WS 05.58.......................12.03.2002 (wtorek)
WK 06.00
ZK 15.39==========14 Nisan (Abib) dzień "7"
wieczór
ZS 17.35
.......................................................................................Wieczerza Królewska
...................2 noc ciemności
WS 05.56........................13.03.2002 (środa)
WK 06.18
.......................................................................................Śmierć Baranka Paschalnego
ZK 16.47==========15 Nisan dzień "1"
wieczór
ZS17.36
...................3 noc ciemności.......................................śmierć pierworodnych w Egipcie
WS 05.53........................14.03.2002 (czwartek)
WK 06.34==========16 Nisan dzień "2"
wieczór
ZS 17.38
ZK 17.55
WS 05.51........................15.03.2002 (piątek)
WK 06.48==========17 Nisan dzień "3"
wieczór
ZS 17.40
ZK 19.03
........................................................................................Zmartwychwstanie
WS 05.49........................16.03.2002 (sobota)
WK 07.02==========18 Nisan dzień "4"
wieczór
.......................................................................................w drodze do Emaus
ZS 17.42

naka - 2015-02-22, 14:52

Listek napisał/a:
naka napisał/a:
Spojrzałam do kalendarza i zaczęłam spisywać wschody i zachody słońca oraz wschody i zachody księżyca w kolejności występowania


A kiedy będzie kolejny nów księżyca według Twoich obserwacji ?


Pozdrawiam


http://www.kalbi.pl/kalendarz-faz-ksiezyca

http://www.kalendarz-365....ksiezycowy.html

Listek - 2015-02-22, 16:07

Dziękuję.

Pytam o to dlatego,że kalendarz astronomiczny różni się o jeden dzień od kalendarza mesjańskiego. ( chodzi tu o ukazanie się pierwszego sierpu księżyca}.

W czasach Jezusa najprawdopodobniej dobrze określano nów ksieżyca, gdyż Jezus za to nie ganił Sanhedrynu.

naka - 2015-02-22, 20:23

Listek napisał/a:
( chodzi tu o ukazanie się pierwszego sierpu księżyca}.

jak go szukali jak było zachmurzenie?

naka - 2015-02-23, 15:02

Dla Adama i Ewy miesiąc księżycowy liczył 28 dni. Gdy Bóg wszystko wprawił w ruch zaczęło się odliczanie dni i miesięcy i lat.

(Rdz 1:14) A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;

Cztery szabaty a między nimi sześć dni pracy to 28 dni. Ile miesięcy księżycowych musiało upłynąć aby cykl obu kalendarzy (słonecznego i księżycowego) rozpoczął się od nowa?

dziś wiemy, że:

365 dni w roku słonecznym / na 28 dni w miesiącu księżycowym = 13 miesięcy księżycowych

Ile zatem liczył rok księżycowy?

13 x 28 = 364 dni.

W czasach Noego, Mojżesza, Ezechiela, Jezusa kalendarz księżycowy liczył 390 dni. Dziś 384.

sprawdzam: Daty końca miesiąca księżycowego (pełni) pozwolą określić obecną długość roku księżycowego, i tak w/g autora tej strony pełnia występowała/wystąpi w poniższych dniach rocznego cyklu.

27.02.2002 + 19 = 18.03.2003 + 18 = 05.04.2004 + 19 = 24.04.2005 + 19 = 13.05.2006 + 19 = 01.06.2007 + 17 = 18.06.2008 + 19 = 07.07.2009 + 19 = 26.07.2010 + 18 = 13.08.2011 + 18 = 31.08.2012 + 19 = 19.09.2013 + 19 = 08.10.2014 + 19 = 27.10.2015 + 18 = 14.11.2016 + 19 = 03.12.2017 + 19 = 22.12.2018 + 19 = 10.01.2020 + 18 = 28.01.2021 + 19 = 16.02.2022 + 19 = 07.03.2023

długość roku księżycowego w latach:

2002/03 = 384 dni, 2003/04 = 384 dni, 2004/05 = 384 dni, 2005/06 = 384 dni, 2006/07 = 384 dni, 2007/08 = 383 dni, 2008/09 = 384 dni, 2009/10 = 384 dni, 2010/11 = 383 dni, 2011/12 = 384 dni, 2012/13 = 384 dni, 2013/14 = 384 dni, 2014/15 = 384 dni, 2015/16 = 384 dni, 2016/17 = 384 dni, 2017/18 = 384 dni, 2018/20 = 384 dni, 2020/21 = 384 dni, 2021/22 = 384 dni, 2022/23 = 384 dni

Nie wiem dlaczego wypadło 383 dni ale mam jeszcze jeden kalendarz, którym się posługuję. Jest do pobrania na tej stronie - opracowany przez Sławomira Wiesiołka. W/g podanych godzin wschodów i zachodów słońca oraz księżyca mogę jednoznacznie (zgodnie z Biblią) wyznaczyć fazę nowiu i pełni. Dlatego sprawdzam ponownie wszystkie dni pełni.

ZK 06.33
WS 06.34....26.02.2002
WK 16.00====
wieczór
ZS 17.20
.................pełnia
WS 06.32....27.02.2002
ZK 07.03====1 Nisan
wieczór
ZS 17.22


WS 05.55....17.03.2003
ZK 05.59
WK 16.32====
wieczór
ZS 17.51
...............pełnia
WS 05.52....18.03.2003
ZK 06.19====1 Nisan
wieczór
ZS 17.53
WK 17.58


ZK 06.09
WS 06.13....04.04.2004
WK 18.11====
wieczór
ZS 19.21
.................pełnia
WS 06.11....05.04.2004
ZK 06.24====1 Nisan
wieczór
ZS 19.23
WK 19.34


ZK 05.11
WS 05.35....23.04.2005
WK 18.57====
wieczór
ZS 19.51
..............pełnia
ZK 05.25====1 Nisan
wieczór
WS 05.33....24.04.2005
ZS 19.53
WK 20.18


ZK 04.15
WS 05.02....12.05.2006
WK 19.53====
wieczór
ZS 20.20
...............pełnia
ZK 04.33====1 Nisan
wieczór
WS 05.00....13.05.2006
ZS 20.21
WK 21.13


ZK 03.13
WS 04.41....30.05.2007
WK 19.41====
wieczór
ZS 20.43
...............pełnia
ZK 03.36====1 Nisan
wieczór
WS 04.40....31.05.2007
ZS 20.44
WK 20.53

od 13.05.2006 do 31.05.2007 upływa 383 dni

ZK 02.54
WS 04.33....17.06.2008
WK 20.31====
wieczór
ZS 20.57
..............pełnia
ZK 03.36====1 Nisan
wieczór
WS 04.33....18.06.2008
ZS 20.58
WK 21.24


ZK 03.20
WS 04.41....06.07.2009
WK 20.39====
wieczór
ZS 20.56
...............pełnia
ZK 04.22====1 Nisan
wieczór
WS 04.42....07.07.2009
ZS 20.55
WK 21.11


WS 05.04....26.07.2010
ZK 05.23
WK 20.34====
wieczór
ZS 20.36
...............pełnia
WS 05.05....27.07.2010
ZK 06.31====1 Nisan
wieczór
ZS 20.35
WK 20.53

od 07.07.2009 do 27.07.2010 upływa 385 dni

ZK 05.07
WS 05.29....13.08.2011
WK 19.34====
wieczór
ZS 20.08
................pełnia
WS 05.31....14.08.2011
ZK 06.16====1 Nisan
wieczór
Wk 19.54
ZS 20.06

od 27.07.2010 do 14.08.2011 upływa 383 dni

WS 05.59....01.09.2012
ZK 06.59
WK 19.21====
wieczór
ZS 19.28
...............pełnia
WS 6.00....02.09.2012
ZK 08.09====1 Nisan
wieczór
ZS 19.26
WK 19.43

od 14.08.2011 do 02.09.2012 upływa 385 dni

ZK 06.18
WS 06.26....19.09.2013
WK 18.30====
wieczór
ZS 18.49
................pełnia
WS 06.27....20.09.2013
ZK 07.32====1 Nisan
wieczór
ZS 18.47
WK 18.57

od 02.09.2012 do 20.09.2013 upływa 383 dni

ZK 06.40
WS 06.55....08.10.2014
WK 18.08====
wieczór
ZS 18.08
................pełnia
WS 06.56....09.10.2014
ZK 07.57====1 Nisan
wieczór
ZS 18.05
WK 18.40

uf, dobrnęłam do pewnego końca, zaskakującego, bo jak widać niezmienny Księżyc przybliża się i oddala od Ziemi przez co zmienia się długość roku księżycowego, co daje nadzieję, że kiedyś dobrniemy razem z nim do 390 dni.

naka - 2015-02-23, 17:20

przez przypadek trafiłam na werset:

„Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię” (Syr 43,6-8).

dla niedowiarków, dla których pełnia jest w środku miesiąca.

Pokoja - 2015-02-25, 22:10

Pokoja napisał/a:
naka napisał/a:
Wieczór - co to za pora dnia?

(Pwt 23:12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.

Wieczór nadchodzi przed zachodem słońca.


Wieczór to pora po zmierzchu, czyli po zachodzie słońca, następującego przed nocą.
[URL=część doby między zachodem słońca a nocą]http://pl.wiktionary.org/wiki/doba#pl[/URL]

Umycie miało nastąpić przed wieczorem, a w wieczór, czyli o zachodzie Słońca powrót do obozu.

naka napisał/a:
(Kpł 23:5) Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tego miesiąca, od zmierzchu poczynając, obchodzić będziecie Paschę na cześć Jahwe. (6) Dnia piętnastego tego miesiąca wypada święto Przaśników na cześć Jahwe. Przez siedem dni będziecie jeść chleb tylko przaśny.

Środek miesiąca wypada w czasie nowiu, co potwierdza przyszły król Izraela Dawid.

(1 Sm 20:5) Rzekł więc Dawid do Jonatana: Jutro przypada nów księżyca. Powinienem zasiąść z królem do wspólnego posiłku. Ale pozwól mi, proszę, oddalić się i ukryć gdzieś w polu na trzy dni. (6) Jeżeli twój ojciec zauważy moją nieobecność, powiesz mu tak: Dawid prosił, żeby mu wolno było udać się do jego rodzinnego miasta, Betlejem. Chciał bowiem tego dnia razem z całą rodziną złożyć doroczną ofiarę.


Pierwszy Nisan to Nów Księżyca (miesiąca) w pierwszy dzień miesiąca, a zarazem i w pierwszy dzień roku. To religijna Głowa Roku od czasu wyjścia z Egiptu.

Cytat:
Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Wyj. 12:2

Ten dzień i dwa przy nim, to najciemniejsze wieczory w miesiącu, w czasie których Dawid chciał się ukryć przed Saulem. Nów to nie jest czas pełni Księżyca, która jest symbolem Święta Paschy i następuje 14 Nisana, czyli 14 dni po nim.

W jaki sposób Dawid potwierdza, że nów Księżyca to połowa miesiąca, czyli dzień Święta Paschy?

naka napisał/a:
W czasach Noego, Mojżesza, Ezechiela, Jezusa kalendarz księżycowy liczył 390 dni. Dziś 384.


Czy Biblia daje jakąś podstawę do takiego stwierdzenia?

naka napisał/a:
przez przypadek trafiłam na werset:

„Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię” (Syr 43,6-8).

dla niedowiarków, dla których pełnia jest w środku miesiąca.


W jaki sposób ten tekst potwierdza Twoje stanowisko?

Księżyc osiągnął swoją pełnię w dniu 14 Nisana, gdy nastąpiła pełnia chwały, tryumf Jehowy nad bogami Egiptu - śmierć jego pierworodnych i złamanie pychy faraona, a ocalenie pierworodnych Izraela, Rz. 9:17.

Cytat:
Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Rz. 9:17

naka - 2015-02-26, 13:07

Widzisz Pokoja , nawet doba
Cytat:
(1.1) jednostka czasu równa czasowi obrotu Ziemi wokół własnej osi (24 godziny)

nie jest zgodna z definicją doby w kalendarzu księżycowym. Gdybyś poświęcił trochę więcej uwagi kalendarzowi księżycowemu sam byś to odkrył. Zaznaczyłam, że wszystkie kalendarze łączy jeden zachód słońca na dobę i spójrz:

ZK 06.40
WS 06.55....08.10.2014
WK 18.08====
wieczór
ZS 18.08
................pełnia
WS 06.56....09.10.2014
ZK 07.57====1 Nisan
wieczór
ZS 18.05
WK 18.40

gdyby doba trwała od WK do WK to w czasie jej trwania miałbyś dwa zachody słońca. A tak nie może być. Doba księżycowa w czasie pełni (tak samo w czasie nowiu) TRWA pół doby. W Biblii ten dzień jest nazywany Nocą świętowania, bo większość tej doby zajmuje noc. Identycznie jest w czasie nowiu. Od ZK do ZK również miałbyś dwa zachody słońca.

WK 06.18
ZK 16.47=====15 Nisan
wieczór
ZS 17.36
..................nów
WS 05.53.........14.03.2002
WK 06.34====
wieczór
ZS 17.38
ZK 17.55


Zmierzch w/g definicji to pora, gdy środek tarczy słonecznej znajduje się poniżej horyzontu. Ile czasu trwa zmierzch? Jak szybko zachodzi Słońce?

Cytat:
zmierzch cywilny – środek tarczy słonecznej nie więcej niż 6° poniżej horyzontu
zmierzch żeglarski (nautyczny) – środek tarczy słonecznej od 6 do 12° poniżej horyzontu
zmierzch astronomiczny – środek tarczy słonecznej od 12 do 18° poniżej horyzontu
Po zmierzchu astronomicznym następuje noc astronomiczna[1].


Gdy górna krawędź tarczy słonecznej znajduje się poniżej horyzontu, wtedy jej środek znajduje się w rzeczywistości poniżej 51°poniżej horyzontu. Dlatego Twoja definicja wieczoru:

Pokoja napisał/a:
Wieczór to pora po zmierzchu, czyli po zachodzie słońca, następującego przed nocą.


nie trzyma się kupy.

Cytat:
(Pwt 23:12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.

(Pwt 23:12) Dopiero pod wieczór, kiedy się już obmyje, po zachodzie słońca, będzie mógł wrócić do obozowiska.

(Pwt 23:12) A ku wieczorowi omyje się wodą, a po zajściu słońca wnijdzie do obozu.

(Pwt 23:11) A gdy zapadnie wieczór, ma się obmyć wodą i po zachodzie słońca może wejść do obozu.


Wszyscy tłumacze jednoznacznie rozumieją, że dopiero PO zajściu słońca jako czysty człowiek może powrócić do obozu. Czyli w/g Słowa Bożego Wieczór występuje przed zachodem słońca na tyle wcześnie, aby grzesznik miał czas na ablucje. Dlatego następna Twoja definicja:

Pokoja napisał/a:
Umycie miało nastąpić przed wieczorem, a w wieczór, czyli o zachodzie Słońca powrót do obozu.


jest błędnie sformułowana.

Pokoja napisał/a:
Pierwszy Nisan to Nów Księżyca (miesiąca) w pierwszy dzień miesiąca, a zarazem i w pierwszy dzień roku. To religijna Głowa Roku od czasu wyjścia z Egiptu.


Wiem, że cały Świat przyjmuje początek miesiąca księżycowego po nowiu. Biblia uczy wręcz przeciwnie. Nawet autor księgi Syracha stwierdza, że:

Cytat:
„Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię” (Syr 43,6-8).


co należy rozumieć, że Księżyc po osiągnięciu pełni zmniejsza się. Pamiętasz tę ilustrację?Zatem kresem wędrówki Księżyca wokół Ziemi jest Pełnia, dlatego środkiem miesiąca jest nów.

Pokoja napisał/a:
W jaki sposób Dawid potwierdza, że nów Księżyca to połowa miesiąca, czyli dzień Święta Paschy?


Dawid to dobitnie potwierdza mówiąc o nowiu i o składaniu ofiary za całą rodzinę.

(1 Sam 20:5) Wówczas Dawid rzekł do Jonatana: "Oto jutro jest nów i ja koniecznie powinienem siedzieć z królem przy posiłku; odpraw mnie więc, a ja się ukryję w polu aż do wieczora trzeciego dnia. (6) Gdyby jednak twój ojciec zwrócił uwagę na moją nieobecność, powiedz: 'Dawid usilnie prosił mnie o zwolnienie, by mógł pobiec do Betlejem, swego miasta, gdyż składają tam doroczną ofiarę za całą rodzinę'.

Znasz taką ofiarę? Cała Biblia o niej "trąbi". 14 dnia miesiąca pierwszego jest PASCHA, następnego dnia Święto Przaśników (Kpł 23:5-8) Jedyne miejsce w roku, które ma dwa święte dni następujące po sobie. Nawet Saul stwierdza:

(1 Sam 20:27) A nazajutrz po nowiu, drugiego dnia, miejsce Dawida dalej było puste. Wtedy Saul rzekł do Jonatana, swego syna: "Dlaczego syn Jessego nie przyszedł na posiłek ani wczoraj, ani dzisiaj?"

dlatego następne Twoje stwierdzenie:

Pokoja napisał/a:
Nów to nie jest czas pełni Księżyca, która jest symbolem Święta Paschy i następuje 14 Nisana, czyli 14 dni po nim.


jest stwierdzeniem osoby, która przedkłada myśl świata nad myśl Biblii. Zajrzyj do księgi Rodzaju, napisano tam, że Księżyc ma rozpraszać mroki nocy, a jak ma to robić gdy umieszczasz jego - Księżyca - pierwszy dzień po jasnej stronie Ziemi?

(Rdz 1:14) I powiedział Bóg: Niech pojawią się na niebie światła, żeby oddzielały dzień od nocy, wyznaczały pory roku, poszczególne dni i lata! (15) Niech poprzez nie światłość pochodząca z nieba oświeca całą ziemię! I tak się stało. (16) Stworzył Bóg dwa duże ciała świecące: jedno większe, żeby świeciło za dnia, i drugie mniejsze, żeby rozpraszało mroki nocy. Nadto uczynił Bóg również gwiazdy, (17) które umieścił na sklepieniu niebieskim, żeby oświetlały ziemię; (18) żeby określały dzień i noc, oddzielając światło od ciemności. I widział Bóg, że tak było dobrze. (19) I tak upłynął wieczór i poranek dnia czwartego.

spójrz jeszcze raz i wyobraź sobie siebie w roli Boga. W którym miejscu na orbicie Ziemi umieściłbyś Księżyc, aby w nocy nie było strasznie od gęstej ciemności?Jezus oddający swoje życie 14 Nisan mówi:

(Łk 22:53) Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.

Judasz również to potwierdza przychodząc do Ogrodu z kohortą i pochodniami

(Jn 18:3) Udał się więc tam Judasz z kohortą żołnierzy i ze strażnikami, których mu dali arcykapłani i faryzeusze. Mieli ze sobą latarnie, pochodnie i broń.

W nocy z 5 na 6 marca 2015 (nawet przy pełnym zachmurzeniu nieba) możesz bez obaw wyjść o północy na puste pole i nie potkniesz się, bo będzie pełnia księżyca. W czasie nowiu bez lampy strach chodzić, jest tak ciemno, że nie widzisz po czym stąpasz. Sprawdź sam.


Pokoja napisał/a:
naka napisał/a:
W czasach Noego, Mojżesza, Ezechiela, Jezusa kalendarz księżycowy liczył 390 dni. Dziś 384.

Czy Biblia daje jakąś podstawę do takiego stwierdzenia?


Tak. Noe stwierdza:

(Rdz 7:24) A wody przybierały na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni.

Czy Noe posiadał jakieś urządzenia astronomiczne aby wiedzieć kiedy kończy się miesiąc? Nie. Wystarczyło mu spojrzeć w niebo na księżyc aby wiedzieć czy jest pierwszy dzień miesiąca czy np. 27. Gdyby liczył tylko zachody słońca nie mógłby powiedzieć, że coś wydarzyło się w drugim miesiącu 27 dnia. Prawda?

(Rdz 8:14) Dnia dwudziestego siódmego drugiego miesiąca cała ziemia była wolna od wód [potopu].

A 150 dni świadczy wobec tego, że upłynęło 5 miesięcy po 30 dni każdy. A jeśli było 13 miesięcy w roku księżycowym to rok musiał liczyć 390 dni. Zauważ, że Potop nastąpił 17 dnia II miesiąca (Rdz 7:11) a zakończył się opuszczeniem Arki 27 dnia drugiego miesiąca (Rdz 8:13-14). Upłynął rok i 10 dni razem 400 dni. 400 dni Noe z rodziną spędził "za karę" na Arce. 400 lat jego potomkowie spędzili w Egipcie jako niewolnicy (Rdz 15:13). Natomiast Ezechiel przewracał się z boku na bok raz 390 dni (13 miesięcy) raz 40 dni (1 miesiąc i 10 dni), również za grzechy swego ludu (Eze 4:4-6). Mojżesza dni księżycowe również liczyły po 30 dni ponieważ jest napisane:

(Pwt 34:8) Synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na równinie moabickiej przez trzydzieści dni, po czym skończyły się dni żałoby po śmierci Mojżesza.

Dlaczego żałoba trwała 30 dni a nie np. 28 czy 31 dni?

Pełnia jest końcem miesiąca księżycowego, "pełny kielich" jest końcem wlewania do niego goryczy

(Syr 1:16) Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi.

Dlatego mniemam, że Mojżesz umarł w czasie pełni i dlatego żałoba trwała 30 dni, do końca miesiąca. Żałoba po Jezusie trwała 3 dni i 3 noce. Po Józefie 70 dni. Po śmierci żony Ezechiel nie miał obchodzić żałoby. Żałoba jest czasem smutku i wracania pamięcią wstecz. A Bogu nie podoba się oglądanie za siebie.

Trzydzieści dni w czasach Daniela:

(Dn 6:8) Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz: Ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów.

"w ciągu trzydziestu dni" można spokojnie zastąpić "w ciągu miesiąca". Babilończycy dokładnie wiedzieli, że rok słoneczny liczy 365 dni. Aby wyrównać kalendarze i pory roku

Cytat:
(co pewien czas- 7 razy w ciągu 19-letniego cyklu- dodawano 13 miesiąc, jest to tzw. Cykl Metona z Aten, analogicznie jest w k. babilońskim, greckim i współczesnym żydowskim);
http://sciaga.pl/tekst/4022-5-kalendarz


Pokoja napisał/a:
Księżyc osiągnął swoją pełnię w dniu 14 Nisana, gdy nastąpiła pełnia chwały, tryumf Jehowy nad bogami Egiptu - śmierć jego pierworodnych i złamanie pychy faraona, a ocalenie pierworodnych Izraela, Rz. 9:17.


Dlaczego anioł śmierci nie uczynił tego za dnia w pełnym słońcu? Dlaczego gdy umiera Jezus panują ciemności?

(Wj 22:1) Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (2) Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi.

Chmury nie są w stanie zasłonić blasku Słońca, a jednak coś sprawiło, że od 12 do 15-tej panowały ciemności. Tylko Księżyc w Nowiu potrafi zasłonić Słońce.


Krystian - 2015-02-27, 22:41

naka napisał/a:
Dlaczego anioł śmierci nie uczynił tego za dnia w pełnym słońcu? Dlaczego gdy umiera Jezus panują ciemności?

(Wj 22:1) Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (2) Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi.


Bardzo słuszne wnioski.

Listek - 2015-03-01, 09:46https://www.youtube.com/watch?v=qSG6qgsWkDY

Analiza mesjańska nowiu księżyca dla naki i innych zainteresowanych.
:) :) :)

Pokoja - 2015-03-02, 23:43

Krystian napisał/a:
naka napisał/a:
Dlaczego anioł śmierci nie uczynił tego za dnia w pełnym słońcu? Dlaczego gdy umiera Jezus panują ciemności?

(Wj 22:1) Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (2) Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi.


Bardzo słuszne wnioski.


Żydzi z strażą, przyszli po Pana Jezusa w nocy, ale wielu oddało mu hołd widząc, że wcześniej uznali go za swego króla. Schwytali go, gdyż pozwolił im na to, ale go nie zabili, bo w nocy nie mogli zgodnie wydać wyroku. Dopiero w dzień wydali go poganom, dlatego w zw. z Wyj. 22:1 ponoszą winę za jego śmierć, J. 19:11. Ciemności jednak zapadły od 6 do 9 godziny, gdyż Pan Jezus przez Ojca, został zaliczony do przestępców J. 19:13-15; Mt. 27:45,46. Po odzyskaniu przytomności prosił on Ojca o wybaczenie im tego.

Czy te ciemności, to jest jednak jakiś dowód, dla stwierdzenia przez „nakę”, że:

naka napisał/a:
Środek miesiąca wypada w czasie nowiu,
(?)

Czy ten wniosek wyklucza zaistnienie pełni księżyca 14 Nisana? Czy nów, albo pełnia z wieczorowej pory, mają jakieś znaczenie dla oświetlenia otoczenia po zachodzie Księżyca, czyli w nocy gwiazd? Poniższe godziny zachodów Księżyca, na które wskazała przeczą temu:

naka napisał/a:
11.03.2002
ZK 14.30==========13 Nisan
wieczór

12.03.2002
ZK 15.39==========14 Nisan (Abib)
wieczór

13.03.2002 ZK 16.47==========15 Nisan dzień
wieczór
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=48052#47764


Pierwszy Nisan to Nów Księżyca (miesiąca) w pierwszy dzień miesiąca, a zarazem i w pierwszy dzień roku. To religijna Głowa Roku od czasu wyjścia z Egiptu.
Cytat:
Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Wyj. 12:2

Pomimo tego:
naka napisał/a:
Wiem, że cały Świat przyjmuje początek miesiąca księżycowego po nowiu. Biblia uczy wręcz przeciwnie. Nawet autor księgi Syracha stwierdza, że:
Cytat:
„Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię” (Syr 43,6-8).

co należy rozumieć, że Księżyc po osiągnięciu pełni zmniejsza się.


Według tej apokryficznej księgi, Księżyc jest źródłem światła, a przecież on tylko odbija światło Słońca, które jest źródłem jego światła. A po drugie zmniejszanie się pola widocznej dla nas części tarczy Księżyca nie jest równoznaczne z nastawaniem nowego miesiąca, lecz z pomniejszaniem się tego pola. Jest to etap przeciwny do nowiu Księżyca. Nów Księżyca jest czymś innym niż jego zaćmienie, które staje się wtedy, gdy Ziemia go zasłania.

naka napisał/a:
Twoje stwierdzenie:
Pokoja napisał/a:
Nów to nie jest czas pełni Księżyca, która jest [… w czasie] Święta Paschy i następuje 14 Nisana, czyli 14 dni po nim.

jest stwierdzeniem osoby, która przedkłada myśl świata nad myśl Biblii. Zajrzyj do księgi Rodzaju, napisano tam, że Księżyc ma rozpraszać mroki nocy, a jak ma to robić gdy umieszczasz jego - Księżyca - pierwszy dzień po jasnej stronie Ziemi?


Doprawdy „naka”, czy Ty chcesz wracać do światopoglądu Średniowiecza, że Ziemia jest płaska i nieruchoma, chociaż zgodnie z Słowem Bożym o okręgu ziemi, napisane jest już w Rdz. 2:11 (Chawila = okrąg, więcchawila ziemi, oznacza okrąg ziemi)?

Ta myśl świata o początku miesiąca w czasie nowiu jest tak światła, jak to, że Ziemia krąży dookoła Słońca.

Aby nastał nów Księżyca, to ten musi się znajdować po jasnej stronie Ziemi, między nią a Słońcem, ale obserwator nowiu, najłatwiej może go zobaczyć, gdy znajduje się w części ciemnej strony Ziemi. Słońce poza zaćmieniami Księżyca, zawsze oświetla całą tarczę Księżyca, ale dla nas jest ona widoczna tylko w czasie pełni, gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

Dzień nowiu Księżyca i dwa dni przy nim, to najciemniejsze wieczory w miesiącu w czasie, których Dawid chciał się ukryć przed Saulem.

Cytat:
5) Odpowiedział Dawid Jonatanowi: Oto jutro będzie nów, a ja zwykle zasiadam z królem do uczty. Pozwól mi zatem ukryć się w polu aż do wieczora dnia trzeciego.
(24) I Dawid ukrył się na polu: a gdy nastał nów, król zasiadł do wieczerzy, aby się posilić.
(27) Lecz następnego dnia po nowiu, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana, swego syna: Dlaczego syn Isajego nie przybył ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerzę? 1Sam. 20:5,24,27


Najprawdopodobniej oprócz nowiu, wypadł jeszcze sabat. Z tego wynikły dwa dni uczty.

„naka” jednak uważa, że nów Księżyca przypada 14 Nisana w czasie Paschy.
Już samo to twierdzenie jest chybione, ponieważ początek miesiąca, rozpoczął się 14 dni wcześniej, a początek miesiąca to i początek Księżyca, czyli nów (nowy Księżyc). Ofiary były składane także w czasie nowiu Księżyca, w czasie Paschy i w inne święta.

Cytat:
Lewici […] mają … pomagać synom Aaronowym w służbie dla świątyni Pana, […] (30) wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu, i tak samo co wieczór. (31) Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana. 1Kro. 23:27-31
(3) Oto ja chcę wznieść świątynię imieniu Pana, Boga mego, która jemu byłaby poświęcona, aby składać przed nim wonne ofiary z kadzidła i kłaść stale chleby pokładne, i przynosić ofiary całopalne rano i wieczorem, w sabaty i dni nowiu księżyca, i w święta Pana, Boga naszego, jak to po wsze czasy jest w Izraelu, 2Kro. 2:4
(4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego, Ps 81:4; Przp. 7:19,20


W Ps 81:4, najpierw jest wymieniony nów, a dopiero później Pełnia.
Nadal utrzymuję, że:

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Wieczór to pora po zmierzchu, czyli po zachodzie słońca, następującego przed nocą.
[URL=część doby między zachodem słońca a nocą
http://pl.wiktionary.org/wiki/wiecz%C3%B3r


Wszyscy tłumacze jednoznacznie rozumieją, że dopiero PO zajściu słońca jako czysty człowiek może powrócić do obozu. Czyli w/g Słowa Bożego Wieczór występuje przed zachodem słońca na tyle wcześnie, aby grzesznik miał czas na ablucje.
Dlatego następna Twoja definicja:
Pokoja napisał/a:
Umycie miało nastąpić przed wieczorem, a w wieczór, czyli po zachodzie Słońca powrót do obozu. Kpł. 15:5-27


jest błędnie sformułowana.


Jest poprawna, gdyż wieczór to pora po zachodzie Słońca

Cytat:
upierze szaty swoje i omyje się wodą, a nieczystym będzie aż do wieczora; potem (czyli w wieczór) czysty będzie. Kpł. 17:16; Lb. 19:7,8,19

naka - 2015-03-05, 00:24

Pokoja napisał/a:
Czy te ciemności, to jest jednak jakiś dowód, dla stwierdzenia przez „nakę”, że:

naka napisał/a:
Środek miesiąca wypada w czasie nowiu,


(?)


A możesz znaleźć jakikolwiek dowód na to, że w ciągu dnia dochodzi do sytuacji, że można powiedzieć nastała noc?

Żadne chmury nie zasłonią Słońca tak aby zrobiło się ciemno. Ale Księżyc ma tę moc i swój cień kładzie na powierzchni Ziemi.

Ta animacja to pokazuje.http://www.twojapogoda.pl...rzysloni-slonce
jest to faza nowiu.

(Zach 14:7) Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno.

Dlaczego wieczorem zrobiło się jasno? Ponieważ Księżyc zaszedł przed zachodem słońca, schodząc tym samym z drogi, po której wędrowało Słońce. Po prostu przestał je zaciemniać.

naka napisał/a:
ZK 14.30==========13 Nisan dzień "6"
wieczór
ZS 17.33

ZK 15.39==========14 Nisan (Abib) dzień "7"
wieczorem zrobiło się jasno
ZS 17.35

ZK 16.47==========15 Nisan dzień "1"
wieczór
ZS17.36


Gdyby Księżyc był w pełni co spowodowałoby ciemności? Jakieś logiczne wyjaśnienie poproszę.

Pokoja napisał/a:
Pierwszy Nisan to Nów Księżyca (miesiąca) w pierwszy dzień miesiąca, a zarazem i w pierwszy dzień roku. To religijna Głowa Roku od czasu wyjścia z Egiptu.


i nie masz na to dowodu z Biblii?

Pokoja napisał/a:
naka napisał/a:
Cytat:
„Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię” (Syr 43,6-8).

Według tej apokryficznej księgi, Księżyc jest źródłem światła, a przecież on tylko odbija światło Słońca, które jest źródłem jego światła. A po drugie zmniejszanie się pola widocznej dla nas części tarczy Księżyca nie jest równoznaczne z nastawaniem nowego miesiąca, lecz z pomniejszaniem się tego pola. Jest to etap przeciwny do nowiu Księżyca. Nów Księżyca jest czymś innym niż jego zaćmienie, które staje się wtedy, gdy Ziemia go zasłania.


widzisz, znasz się na astronomii a nie potrafisz zrozumieć, że jeśli coś osiąga pełnię, a potem się zmniejsza to znaczy, że w przypadku Księżyca pełnia jest kresem miesięcznej wędrówki Księżyca wokół Ziemi. Po pełni Księżyc daje nam coraz mniej światła (tego odbitego) aby po 14, 15 dniach znaleźć się dokładnie w nowiu

Pokoja napisał/a:
Ta myśl świata o początku miesiąca w czasie nowiu jest tak światła, jak to, że Ziemia krąży dookoła Słońca.


choć jeden dowód na to, że mówisz prawdę

Pokoja napisał/a:
Aby nastał nów Księżyca, to ten musi się znajdować po jasnej stronie Ziemi, między nią a Słońcem, ale obserwator nowiu, najłatwiej może go zobaczyć, gdy znajduje się w części ciemnej strony Ziemi. Słońce poza zaćmieniami Księżyca, zawsze oświetla całą tarczę Księżyca, ale dla nas jest ona widoczna tylko w czasie pełni, gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.


podkreśliłam bzdurę. Jedyne co możesz zobaczyć to brak Księżyca w nocy. Księżyc w nowiu można zobaczyć w ciągu dnia, ponieważ wschodzi on po wschodzie Słońca i zachodzi przed Słońca zachodem. Cały dzień jest na niebie.

Pokoja napisał/a:
Cytat:
(4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego, Ps 81:4; Przp. 7:19,20

Najprawdopodobniej oprócz nowiu, wypadł jeszcze sabat. Z tego wynikły dwa dni uczty.wspomniałeś o dwóch nocach ciemności, Dawid mówił, że na trzy dni się ukryje, w Egipcie były trzy noce ciemności, Jezus również wspomniał o trzech dniach i trzech nocach bez "Światła Świata", to która noc będzie pełnią Nowiu? Pierwsza noc, druga czy trzecia - ostatnia?

Pokoja napisał/a:
Umycie miało nastąpić przed wieczorem, a w wieczór, czyli po zachodzie Słońca powrót do obozu. Kpł. 15:5-27


w/g Ciebie czyści stają się wieczorem bo przed wieczorem mieli się umyć. W/g Biblii czyści stawali się w/g Boga dopiero po zachodzie słońca. Sumując znaczyłoby, że masz rację i wieczór jest po zachodzie słońca. Ale nie masz ponieważ:

(Kpł 23:32)Od wieczora do wieczora macie obchodzić wasz szabat.

zgadzasz się, że wieczór to pewna pora, która posiada swój początek i koniec? z pewnością

spójrz:

===============początek wieczoru pierwszego dnia
wieczór - czas oczyszczenia
ZS-----------------------koniec wieczoru
jak nazywa się
ta pora?

===============początek wieczoru drugiego dnia
wieczór - czas oczyszczenia
ZS------------------------koniec wieczoru

Ta pora nazywa się szabatem. Można również powiedzieć, że szabat występuje "między dwoma wieczorami"? Można, a przecież to czas Paschy. Dlatego nie mogli myć się przed wieczorem tylko wtedy gdy ten wieczór trwał. I dlatego wieczór nie występuje po zachodzie Słońca. Po zachodzie Słońca muszą być czyści bo świętują szabat i jedzą święty chleb. Wieczór kończy się o zachodzie Słońca. Po zachodzie Słońca rozpoczyna się szabat.

naka - 2015-03-05, 23:18

naka napisał/a:
W nocy z 5 na 6 marca 2015 (nawet przy pełnym zachmurzeniu nieba) możesz bez obaw wyjść o północy na puste pole i nie potkniesz się, bo będzie pełnia księżyca. W czasie nowiu bez lampy strach chodzić, jest tak ciemno, że nie widzisz po czym stąpasz. Sprawdź sam.
http://www.kalendarz-365....a-ksiezyca.html

naka - 2015-03-06, 11:02

mam prośbę, jeśli znacie datę jakiegoś wydarzenia biblijnego to umieśćcie ją w tym kalendarzu

.........1 m-c
........Nisan
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"

.........2 m-c
........Ziw
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.........3 m-c
.........Siwan
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.........4 m-c
........Tammuz
.1....8.....15.....22.....29 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.......5 m-c
.......Ab
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.7....14...21.....28

........6 m-c
........Elul
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.......7 m-c
.......Tiszri
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.......8 m-c
.......Cheszwan
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"

........9 m-c
........Kislew
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.......10 m-c
.......Tebet
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

.......11 m-c
.......Szebat
.1....8.....15.....22.....29 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

........12 m-c
........Adar
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.7....14...21.....28

.........13 m-c
........We Adar
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

Na czerwono zaznaczyłam szabat dnia "7" w kalendarzu księżycowym, czwartek w kalendarzu juliańskim, dzień "5" (nie mylić z piątkiem) w kalendarzu żydowskim - wtedy 6-go Siwan wypadnie niedziela

naka - 2015-03-06, 11:59

np w taki sposób: skopiujcie dany miesiąc i opiszcie ten dzień.

..........3 m-c
.........Siwan
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Kpł 23:15) I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, (16) aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana.

Cytat:
wypada w siedem tygodni po święcie Paschy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szawuot


pierwszy tydzień - 23 Nisan, drugi tydzień - 30 Nisan, trzeci tydzień - 7 Ziw, czwarty tydzień - 14 Ziw, piąty tydzień - 21 Ziw, szósty tydzień - 28 Ziw, siódmy tydzień - 5 Siwan

naka - 2015-03-06, 13:26

.......10 m-c
.......Tebet
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28


(Jer 52:4) W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze.

(Eze 24:1) Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (2) Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ Jerozolimę.

naka - 2015-03-06, 13:53

.........2 m-c
........Ziw
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

co wydarzyło się tego dnia?

(Rdz 8:14) A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, (15) Bóg przemówił do Noego tymi słowami: (16) Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. (17) Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają. (18) Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. (19) Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi. (20) Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. (21) Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. (22) Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc.

oraz:

(Dz 1:1) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku (2) aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. (3) Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

(Dz 1:9) Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (10) Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. (11) I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

naka - 2015-03-06, 16:58

........12 m-c
........Adar
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.7....14...21.....28

(2 Krl 25:27) W trzydzieści siedem lat po uprowadzeniu do niewoli Jehojachina, króla judzkiego, w dwunastym miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tegoż miesiąca, wypuścił Ewil-Merodach, król babiloński, w roku objęcia przezeń władzy królewskiej, Jehojachina, króla judzkiego, z więzienia. (28) I zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać, i postawił jego krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie. (29) I zdjął swoje szaty więzienne, i jadał stale w obecności króla przez resztę swojego życia. (30) A utrzymanie jego było utrzymaniem stałym, na które król łożył dzień w dzień przez resztę jego życia.

oraz

Cytat:
==========================================================
.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13 m-c szabat dzień "7"
==========================================================
.......................................................................................3.....30....................."6"
==========================================================
.......................................13 x 30 = 390 dni....................................................."4"
==========================================================
.......................................13 x 30 = 390 dni....................................................."2"
==========================================================
.......................................13 x 30 = 390 dni....................................................."7"
==========================================================
.....30....27......................................................................................................"5"
==========================================================

zaznaczyłam tu ilość dni służby Jezusa czyli 1260 dni czyli 42 m-ce oraz jak zmieniał się szabat. A zmieniał się tak samo jak dziś pierwszy dzień nowego roku nigdy nie wypada tego samego dnia.
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=46720#46720


27 dnia dwunastego miesiąca Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, następnie udał się na 40 dniową wędrówkę po pustyni

(Mk 9:7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

naka - 2015-03-06, 17:57

.........4 m-c
........Tammuz
.1....8.....15.....22.....29 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Jer 39:2) a w jedenastym roku panowania Sedekiasza, w czwartym miesiącu, dziewiątego dnia tegoż miesiąca zrobiono wyłom w murze miasta. (3) I wszyscy dowódcy króla babilońskiego wtargnęli, i usadowili się w bramie środkowej: Nergal-Sar-Eser, książę Sin-Magir, dowódca wojsk liniowych, Nebuszasban, przełożony nad eunuchami, i wszyscy inni dowódcy króla babilońskiego. (4) A gdy to zobaczył Sedekiasz, król judzki, i wszyscy wojownicy, uciekli i wyszli w nocy z miasta drogą ku ogrodowi królewskiemu, bramą między dwoma murami, i szli w kierunku doliny nadjordańskiej. (5) Lecz wojsko Chaldejczyków pędziło za nimi i doścignęło Sedekiasza na stepach Jerycha. Wtedy pojmali go i przyprowadzili do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Rybli w ziemi Chamat, a ten wydał nań wyrok. (6) Król babiloński kazał stracić w Rybli synów Sedekiasza na jego oczach; także wszystkich dostojników Judy kazał stracić król babiloński. (7) Sedekiaszowi kazał wyłupić oczy, a jego zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. (8) Pałac królewski i domy ludu Chaldejczycy spalili, a mury Jeruzalemu zburzyli.

(2 Krl 25:3) W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju, (4) uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich.

naka - 2015-03-06, 18:09

.......5 m-c
.......Ab
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.7....14...21.....28

(2 Krl 25:8) W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca - był to dziewiętnasty rok panowania króla babilońskiego, Nabuchodonozora - wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. (9) Spalił świątynię Pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy - wszystkie wielkie domy spalił ogniem.

konik polny napisał/a:
Świątynia uległa doszczętnemu zniszczeniu, gdy wbrew woli Tytusa rzymscy żołnierze ją podpalili. Według Flawiusza stało się to tego samego miesiąca i dnia, w którym Babilończycy spalili poprzednią świątynię stojącą kiedyś w tym miejscu

naka - 2015-03-06, 19:21

naka napisał/a:
Księżyc w nowiu można zobaczyć w ciągu dnia, ponieważ wschodzi on po wschodzie Słońca i zachodzi przed Słońca zachodem. Cały dzień jest na niebie.


20 marca 2015 roku zaćmienie Słońcaczy ta flaga ma rysunek Księżyca czy Słońca w czasie zaćmienia?zaćmienie Słońca 04.01.2011 w Warszawie

Pokoja - 2015-03-06, 22:05

naka napisał/a:
w ciągu dnia dochodzi do sytuacji, że można powiedzieć nastała noc?


Można powiedzieć wtedy, gdy człowiek śpi, albo jest w ciemni, np. w kopalni, albo w szczególne zaburzenia meteorologiczne.

http://www.twojapogoda.pl...rzysloni-slonce
w-pierwszy-dzien-wiosny-ksiezyc-przysloni-slonce
jest to faza nowiu.

Pascha będzie, więc za 14 dni, czyli w czasie pełni.

Zachariasz napisał/a:
(Zach 14:7) Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno.


Jeżeli jest pochmurny dzień, to nie jest ani widno, ani ciemno. Jeżeli chmury ustąpią wieczorem, to jeszcze będzie widoczność, ale w Zach. 14:7 nie o to chyba chodzi, lecz o koniec Tysiąclecia Chrystusa, gdy zniszczy nieprzyjaciół swoich, aż do ostatniego, którym jest śmierć.

naka napisał/a:
ZK 14.30==========13 Nisan dzień "6"
wieczór
ZS 17.33

ZK 15.39==========14 Nisan (Abib) dzień "7"
wieczorem zrobiło się jasno
ZS 17.35

ZK 16.47==========15 Nisan dzień "1"
wieczór
ZS17.36


Podając taką numerację dni 6, 7; 1, wskazujesz, że pomijasz istnienie sabatów nadzwyczajnych, ogłaszanych obok sabatów zwyczajnych, zwoływanych. Od 15 Nisana trwał cykl 7 tygodni (49 dni), prowadzących do Pięćdziesiątnicy.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Pierwszy Nisan to Nów Księżyca (miesiąca) w pierwszy dzień miesiąca, a zarazem i w pierwszy dzień roku. To religijna Głowa Roku od czasu wyjścia z Egiptu.


i nie masz na to dowodu z Biblii?


Jest i w Biblii w Wyj. 12:2, ale skoro się zgadzasz, że:

w pierwszy dzień wiosny, gdy Księżyc przysłoni Słońce jest faza nowiu, a Pascha przypada na początku Kwietnia, czyli w czasie pełni Księżyca, to po co Ci inny dowód? Początek roku żydowskiego rozpoczyna się nowiem Księżyca.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
zmniejszanie się pola widocznej dla nas części tarczy Księżyca nie jest równoznaczne z nastawaniem nowego miesiąca, lecz z pomniejszaniem się tego pola. Jest to etap przeciwny do nowiu Księżyca. Nów Księżyca jest czymś innym niż jego zaćmienie, które staje się wtedy, gdy Ziemia go zasłania.


jeśli coś osiąga pełnię, a potem się zmniejsza to znaczy, że w przypadku Księżyca pełnia jest kresem miesięcznej wędrówki Księżyca wokół Ziemi. Po pełni Księżyc daje nam coraz mniej światła (tego odbitego) aby po 14, 15 dniach znaleźć się dokładnie w nowiu.


Ale z Ciebie cudaczka „naka”. Przy takim rozumowaniu, należałoby uznać, że nowy dzień słoneczny, rozpoczyna się po południu, gdyż wtedy Słońce zaczyna się zniżać nad horyzontem i jego światło słabnie.
Poza tym, sama nazwa „nów”, świadczy o tym, że to jest nowy miesiąc księżycowy, a nie jego środek.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Ta myśl świata o początku miesiąca w czasie nowiu jest tak światła, jak to, że Ziemia krąży dookoła Słońca.


choć jeden dowód na to, że mówisz prawdę.


A po co, skoro się zgadzasz, że:

w pierwszy dzień wiosny, gdy Księżyc przysłoni Słońce jest faza nowiu, a Pascha przypada na początku Kwietnia, czyli w czasie pełni Księżyca? Nów to nowy, czyli początek! Proste?


naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Aby nastał nów Księżyca, to ten musi się znajdować po jasnej stronie Ziemi, między nią a Słońcem, ale obserwator nowiu, najłatwiej może go zobaczyć, gdy znajduje się w części ciemnej strony Ziemi. Słońce poza zaćmieniami Księżyca, zawsze oświetla całą tarczę Księżyca, ale dla nas jest ona widoczna tylko w czasie pełni, gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.


podkreśliłam bzdurę. Jedyne co możesz zobaczyć to brak Księżyca w nocy. Księżyc w nowiu można zobaczyć w ciągu dnia, ponieważ wschodzi on po wschodzie Słońca i zachodzi przed Słońca zachodem. Cały dzień jest na niebie.


Księżyc na niebie jest od umieszczenia go na nim przez Boga.
Mi chodzi o ujrzenie najcieńszego sierpa Księżyca. W fazie poprzedzającej nów, cała tarcza Księżyca, znajdująca się od strony obserwatora ziemskiego nie jest oświetlana przez Słońce, a tylko przeciwna w tym czasie.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Cytat:
Lewici […] mają … pomagać […] przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana. 1Kro. 23:27-31

(4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego, Ps 81:4; Przp. 7:19,20

Najprawdopodobniej oprócz nowiu, wypadł jeszcze sabat. Z tego wynikły dwa dni uczty.


wspomniałeś o dwóch nocach ciemności, Dawid mówił, że na trzy dni się ukryje


Jeżeli Dawid chciał się ukryć do wieczora dnia trzeciego, to znaczy, że miał na uwadze dwa dni uczty i tyle ich było, ale rozmawiał z Jonatanem przed dniem nowiu. Ukryć do wieczora dnia trzeciego, czyli przez dwa dni.

Cytat:
Lecz następnego dnia po nowiu, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana, swego syna: Dlaczego syn Isajego nie przybył ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerzę? 1Sam. 20:27


naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Umycie miało nastąpić przed wieczorem, a w wieczór, czyli po zachodzie Słońca powrót do obozu. Kpł. 15:5-27


w/g Ciebie czyści stają się wieczorem bo przed wieczorem mieli się umyć. W/g Biblii czyści stawali się w/g Boga dopiero po zachodzie słońca.


Dopóki się mył, to nie był jeszcze czysty. Czy nie potrafisz tego zrozumieć? Gdy był umyty to rozpoczął się wieczór.

Nie bądź natrętnie uporczywa "naka", bo to jest bardzo nieprzyjemne i nietaktowne (brak „soli”, Mt. 5:13).

Pokoja - 2015-03-06, 22:09

naka napisał/a:
czy ta flaga ma rysunek Księżyca czy Słońca w czasie zaćmienia?

Obrazek


Zawiera symbole wszystkich ciał niebieskich widocznych na niebie od czwartego dnia stwarzania.

naka - 2015-03-07, 02:00

Pokoja napisał/a:
Nie bądź natrętnie uporczywa "naka", bo to jest bardzo nieprzyjemne i nietaktowne (brak „soli”, Mt. 5:13).


myślałam, że wymieniamy się wiedzą

Cytat:
Pascha będzie, więc za 14 dni, czyli w czasie pełni.


tak, w tym roku pełnia będzie 05.04.2015 za rok 22.04.2016, chyba za późno to 23.03.2016?
http://www.kalendarz-365....y-ksiezyca.html

Pokoja napisał/a:
w Zach. 14:7 nie o to chyba chodzi, lecz o koniec Tysiąclecia Chrystusa, gdy zniszczy nieprzyjaciół swoich, aż do ostatniego, którym jest śmierć.


(Zach 14:7) Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. (8) W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie.

ja tu widzę rozejście się apostołów po całej ziemi i głoszenie ewangelii oraz dzień śmierci Chrystusa

(Łk 23:54) Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.

dlatego, że w dzień nastały ciemności od godziny szóstej do dziewiątej (od 12.00 do 15.00)

(Mk 15:33) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. (34) O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?


Pokoja napisał/a:
naka napisał/a:
ZK 14.30==========13 Nisan dzień "6"
wieczór
ZS 17.33

ZK 15.39==========14 Nisan (Abib) dzień "7"
wieczorem zrobiło się jasno
ZS 17.35

ZK 16.47==========15 Nisan dzień "1"
wieczór
ZS17.36


Podając taką numerację dni 6, 7; 1, wskazujesz, że pomijasz istnienie sabatów nadzwyczajnych, ogłaszanych obok sabatów zwyczajnych, zwoływanych. Od 15 Nisana trwał cykl 7 tygodni (49 dni), prowadzących do Pięćdziesiątnicy.


niczego nie pomijam, dni "6", "7" i "1" pokazują tylko czas Paschy i Święta Przaśników. Cały czas pragnę Ci wyjaśnić to czego nie rozumiesz. Wieczór jest przed zachodem Słońca, bo po zachodzie Słońca jest szabat. Wieczór jest porą kiedy należy obmyć ciało aby czystym zasiąść do wieczerzy po zachodzie Słońca.

(Kpł 22:6) Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało w wodzie. (7) Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem.

nieczysty do wieczora
==================
wieczór czas obmycia
-----------------------------ZS
szabat

Pokoja napisał/a:
w pierwszy dzień wiosny, gdy Księżyc przysłoni Słońce jest faza nowiu, a Pascha przypada na początku Kwietnia, czyli w czasie pełni Księżyca, to po co Ci inny dowód? Początek roku żydowskiego rozpoczyna się nowiem Księżyca.


za rok 23.03.16 będzie pełnia - więc żaden to dowód. Kosmiczny brak argumentów widzę.
Cytat:

Ale z Ciebie cudaczka „naka”. Przy takim rozumowaniu, należałoby uznać, że nowy dzień słoneczny, rozpoczyna się po południu, gdyż wtedy Słońce zaczyna się zniżać nad horyzontem i jego światło słabnie.
Poza tym, sama nazwa „nów”, świadczy o tym, że to jest nowy miesiąc księżycowy, a nie jego środek.


to jest przykład Twojej nauki, że najpierw słoneczko (księżyc) się wynurza, potem osiąga pełnię w południe aby znów się zmniejszyć zachodząc za horyzont.

Nauka Biblii mówi, że Księżyc został stworzony w pełni aby "rozpraszał mroki nocy". Nie mógłby tego robić gdyby Bóg umieścił go tak jak Ty mówisz po stronie dnia.

Faza Nowiu nazywała się w pierwotnych językach akkadyjskich sapattu (podobnie brzmi?)

Cytat:
W języku akkadyjskim istniał dzień zwany śapattu i był dniem wolnym od pracy, zależny był od faz księżyca, czego nie można powiedzieć o szabacie żydowskim.
http://www.wydawnictwopet...la-a-Szabat.rtf


Pierwotny szabat - to czas nowiu.

Tata mi kiedyś powiedział, że o umiejętnościach nauczyciela świadczą postępy ucznia. Wybacz - musisz zmienić nauczyciela. Nie jestem w stanie przekazać Ci swojej wiedzy. Tak jak gdzieś napisałeś "nadajemy na różnych falach" dlatego się nie rozumiemy. Wybacz

naka - 2015-03-07, 10:42

naka napisał/a:
Nauka Biblii mówi, że Księżyc został stworzony w pełni aby "rozpraszał mroki nocy". Nie mógłby tego robić gdyby Bóg umieścił go tak jak Ty mówisz po stronie dnia.


Co robi kochający ojciec gdy dziecko boi się ciemności? Zapala światło.

To samo zrobił Bóg, aby Jego dzieci nie bały się nocy. Zapalił lampę nad ciemną stroną Ziemi, która zwie się Księżyc.

Krystian - 2015-03-07, 11:28

naka napisał/a:
To samo zrobił Bóg, aby Jego dzieci nie bały się nocy. Zapalił lampę nad ciemną stroną Ziemi, która zwie się Księżyc.


Świetne zdanie.
Dałbym Ci za to lubika, gdyby był to mój temat.

naka - 2015-03-07, 14:58

.........3 m-c
.........Siwan
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28


(Est 8:7) Wtedy rzekł król Aswerus do królowej Estery i do Żyda Mardocheusza: Oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ wyciągnął rękę na Żydów. (8) Wy zaś, jeśli wam się wyda to słuszne, napiszcie w sprawie Żydów, w imieniu króla, i zapieczętujcie sygnetem, ponieważ pismo króla, napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla, jest nieodwołalne. (9) I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które rozciągają się od Indii aż do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich pismem w ich języku. (10) I napisał w imieniu króla Aswerusa pismo, i zapieczętował sygnetem króla, i posłał przez gońców, jadących na koniach, na wierzchowcach królewskich, na źrebcach ze stadniny królewskiej, (11) że król pozwala Żydom, mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i wymordować, i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali ich majętność (12) w jednym dniu, we wszystkich państwach króla Aswerusa, dnia trzynastego miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar.

ówczesny armagedon

naka - 2015-03-07, 15:05

........12 m-c
........Adar
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.7....14...21.....28


(Est 8:2s) A odpis tego listu wystawcie na widok publiczny, na każdym miejscu pozwalając Żydom jawnie posługiwać się ich własnymi prawami. Dopomóżcie im, aby tych, którzy ich napadną w chwili ucisku, mogli odeprzeć dnia trzynastego dwunastego miesiąca Adar, w tym samym dniu. (2t) Ten bowiem dzień wszechwładny Bóg, zamiast na zagładę ludu wybranego, przeznaczył na jego wesele. (2u) Przeto i wy w liczbie świąt waszych imiennie określonych obchodźcie ów pamiętny dzień z wszelkimi biesiadami - aby on i teraz, i potem był dla nas i dla życzliwych Persów pamiątką wybawienia, a dla spiskujących przeciw nam - przypomnieniem zguby. (2x) Wszelkie zaś miasto czy okręg, bez wyjątku, który by tego nie spełnił, będzie wydany w gniewie na pastwę włóczni i ognia i będzie uważany nie tylko za niedostępny dla ludzi, lecz także za najbardziej wrogi dla zwierząt i ptaków. (13) Odpis pisma został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa, aby było wiadomo wszystkim ludom, że Żydzi będą gotowi na ten dzień do pomsty nad nieprzyjaciółmi.

Krystian - 2015-03-07, 15:51

naka napisał/a:
mam prośbę, jeśli znacie datę jakiegoś wydarzenia biblijnego to umieśćcie ją w tym kalendarzu


Naka ja za bardzo się nie znam na kalendarzu księżycowym.
Jednak Ciebie z uwagą czytam.
Mam zasadę, że nie wypowiadam się w tematach, które słabo znam.

naka - 2015-03-07, 17:58

Krystianie, krytyka a nawet mega trudne pytania tylko wyzwalają we mnie poszukiwania odpowiedzi. Od 13 lat nie zawiodłam się na Bogu, zawsze wskazywał mi odpowiednie wersety albo sprawiał, że w moim życiu wydarzyło się coś co było odpowiedzią. Pamiętam jak z małym synkiem w wózku szłam na zakupy i nagle zrobiło się cicho, umilkły ptaki, powiało chłodem pomimo upału, zrobił się półmrok. Wtedy po raz pierwszy w życiu ujrzałam zaćmienie słońca . Biblią zaczęłam interesować się kilka lat później.

cieszę się, że nie piszę "sobie a muzom" i jest ktoś kto stara się zrozumieć co mam na myśli. Bardzo Ci dziękuję. Wzmocniłeś mnie - nawet nie wiesz jak.

Krystian - 2015-03-07, 18:49

naka napisał/a:

cieszę się, że nie piszę "sobie a muzom" i jest ktoś kto stara się zrozumieć co mam na myśli. Bardzo Ci dziękuję. Wzmocniłeś mnie - nawet nie wiesz jak.


Ja myślę, że Ty wierzysz w tego samego Boga co ja.
Dlatego na webdzie Go bronisz i Jego Słowa.

Krystian - 2015-03-07, 21:12

Wczoraj księżyc widziałem w pełni
Niebo wręcz było niebieskie
Już sobie pomyślałem, że Jezus tak przyjdzie

Pokoja - 2015-03-07, 23:43
Temat postu: EGZALTUJĄCA SIĘ "NAUCZYCIELKA"
naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Nie bądź natrętnie uporczywa "naka", bo to jest bardzo nieprzyjemne i nietaktowne (brak "soli", Mt. 5:13).


myślałam, że wymieniamy się wiedzą


Tam gdzie się wymienialiśmy, to już minęło. Pozostało chyba tylko to drugie.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Pascha będzie, więc za 14 dni, czyli w czasie pełni.


tak, w tym roku pełnia będzie 05.04.2015 za rok 22.04.2016, chyba za późno to 23.03.2016?
http://www.kalendarz-365....y-ksiezyca.html


Pascha zawsze przypada w pierwszą pełnię Księżyca, po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. W związku z tym pełnia kwietniowa w 2016r., jest już drugą. Wynika to z tego, że Nowy Rok w kalendarzu żydowskim jest ruchomy.

Zachariasz napisał/a:
Pokoja napisał/a:
W Zach. 14:7 [...] chodzi, ... o koniec Tysiąclecia Chrystusa, gdy zniszczy nieprzyjaciół swoich, aż do ostatniego, którym jest śmierć.


(Zach 14:7) Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. (8) W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie.


W Zac. 14:7 nie może chodzić o zwykły 24 godzinny dzień, ponieważ jest napisane, że tak będzie w lato i w zimę i corocznie, Zac. 14:6-8,16. W tym dniu nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. Nie będzie to też ani dzień ani noc, a pod wieczór będzie światło. Chodzi o rozmnożenie się światła instrukcji pod koniec Tysiącletniego panowania Chrystusa i Kościoła.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
naka napisał/a:
ZK 14.30==========13 Nisan dzień "6"
wieczór
ZS 17.33

ZK 15.39==========14 Nisan (Abib) dzień "7"
wieczorem zrobiło się jasno
ZS 17.35

ZK 16.47==========15 Nisan dzień "1"
wieczór
ZS17.36


Podając taką numerację dni 6, 7; 1, wskazujesz, że pomijasz istnienie sabatów nadzwyczajnych, ogłaszanych obok sabatów zwyczajnych, zwoływanych. Od 15 Nisana trwał cykl 7 tygodni (49 dni), prowadzących do Pięćdziesiątnicy.


niczego nie pomijam, dni "6", "7" i "1" pokazują tylko czas Paschy i Święta Przaśników. Cały czas pragnę Ci wyjaśnić to czego nie rozumiesz. Wieczór jest przed zachodem Słońca, bo po zachodzie Słońca jest szabat. Wieczór jest porą, kiedy należy obmyć ciało, aby czystym zasiąść do wieczerzy po zachodzie Słońca.

Cytat:
(Kpł 22:6) Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało w wodzie. (7) Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem.


nieczysty do wieczora
==================
wieczór czas obmycia
-----------------------------ZS
Szabat


To Pascha trwała dwa dni, "6", "7"? Trwała tylko 14 Nisana.
Ty piszesz o zmierzchu, a nie o wieczorze. Wieczór to pora między zachodem Słońca a nocą.
W Kpł. 22:6,7 chodzi o to, że nieczysty będzie do wieczora, a gdy nastanie zachód Słońca, czyli wieczór, wtedy będzie czysty. O to samo chodzi w Zac. 14:6,7, ale w skali wieczoru Tysiąclecia, a nie 24 godzin.

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
w pierwszy dzień wiosny, gdy Księżyc przysłoni Słońce (powinno być: gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem) jest faza nowiu, a Pascha przypada na początku Kwietnia, czyli w czasie pełni Księżyca, to po co Ci inny dowód? Początek roku żydowskiego rozpoczyna się nowiem Księżyca.


za rok 23.03.16 będzie pełnia - więc żaden to dowód. Kosmiczny brak argumentów widzę
.

No właśnie, egzaltująca się "nauczycielko".

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Ale z Ciebie cudaczka "naka". Przy takim rozumowaniu, należałoby uznać, że nowy dzień słoneczny, rozpoczyna się po południu, gdyż wtedy Słońce zaczyna się zniżać nad horyzontem i jego światło słabnie.
Poza tym, sama nazwa "nów", świadczy o tym, że to jest nowy miesiąc księżycowy, a nie jego środek.


to jest przykład Twojej nauki, że najpierw słoneczko (księżyc) się wynurza, potem osiąga pełnię w południe aby znów się zmniejszyć zachodząc za horyzont.


Nasza doba rozpoczyna się o północy, czyli już wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek. Z Prawdy Słowa Bożego, wynika, że Księżyc ma rządzić nocą, a nie tylko jego pełnia.

naka napisał/a:
Tata mi kiedyś powiedział, że o umiejętnościach nauczyciela świadczą postępy ucznia. Wybacz - musisz zmienić nauczyciela. Nie jestem w stanie przekazać Ci swojej wiedzy. Tak jak gdzieś napisałeś "nadajemy na różnych falach" dlatego się nie rozumiemy. Wybacz


Nie ma sprawy
Egzaltująca się nauczycielko, gdzie się uczyłaś?

Pozdrawiam.

naka - 2015-03-08, 00:16

Pokoja napisał/a:
Nasza doba rozpoczyna się o północy, czyli już wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek. Z Prawdy Słowa Bożego, wynika, że Księżyc ma rządzić nocą, a nie tylko jego pełnia.


w tej chwili w Jerozolimie jest 1:16 nawet nie raczyłeś sprawdzić.

Pokoja - 2015-03-08, 01:57

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Nasza doba rozpoczyna się o północy, czyli już wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek. Z Prawdy Słowa Bożego, wynika, że Księżyc ma rządzić nocą, a nie tylko jego pełnia.


w tej chwili w Jerozolimie jest 1:16 nawet nie raczyłeś sprawdzić.


Uczysz, a nawet nie potrafisz przeczytać z zrozumieniem. Dziękuje za takie nauczanie.

Nasza czyli chrześcijańska doba, rozpoczyna się o północy, czyli wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek. Nie wnikam w zbyteczne drobiazgi. Nie posługuję się forum w tym celu, chociaż w dyskusjach, dyskutanci różne mają dążenia, więc częściowo uwzględniam taką czyjąś potrzebę, ale bez przesady.

naka - 2015-03-08, 21:56

Pokoja napisał/a:
Nasza doba rozpoczyna się o północy, czyli już wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek.


forum dla poetów pewnie też w sieci istnieje, więc jako nauczyciel (bo pouczasz mnie), na forum biblijnym pisz tak, abym nie tylko ja Ciebie rozumiała.

w/g Twojego powyższego zdania nasza doba rozpoczyna się o północy czyli wtedy gdy w Izraelu wschodzi Słońce. A to nie jest prawda. Rożnica czasowa wynosi godzinę.

Marek opisuje swą ewangelię posługując się kalendarzem żydowskim, którego doba była podzielona na godziny dnia i straże nocne. Jednak doba w kalendarzu żydowskim do dziś rozpoczyna się wieczorem. Natomiast dzień w ich kalendarzu rozpoczynał się o wschodzie słońca i kończył o zachodzie.

(Jn 11:9) Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.

(Mk 15:) Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.(2) Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.

ta sama sytuacja:

(14) Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz!

o godzinie 9:00 w naszym kalendarzu:

(Mk 15:25) A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.

między 12:00 a 15:00

(Mk15:33) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

Pokoja napisał/a:
Nie wnikam w zbyteczne drobiazgi.


wszystko składa się z drobiazgów, nie ma rzeczy zbędnych, niepotrzebnych bo dla Boga nawet "śmieci" mają wartość.

Listek - 2015-03-09, 12:11

Pokoja napisał/a:
Nasza czyli chrześcijańska doba, rozpoczyna się o północy


Raczej rzymska , papieska doba rozpoczyna się o 24.oo.

Doba biblijna zaczyna się o zachodzie słońca.:) :) :)

naka - 2015-03-09, 18:00

Listek napisał/a:
Doba biblijna zaczyna się o zachodzie słońca.


Listku, jest napisane:

(Rdz 1:19) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.

Wieczór rozpoczyna się Zachodem Księżyca po Pełni i Wschodem Księżyca po Nowiu

O Zachodzie Księżyca rozpoczyna się szabat

Dlatego Jezus powiedział

(Mk 13:35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.

Pokoja - 2015-03-09, 21:13

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Nasza doba rozpoczyna się o północy, czyli już wtedy, gdy w Izraelu ciepło słoneczne bierze początek.


w/g Twojego powyższego zdania nasza doba rozpoczyna się o północy czyli wtedy gdy w Izraelu wschodzi Słońce. A to nie jest prawda. Rożnica czasowa wynosi godzinę.


Branie początku przez ciepło słoneczne poprzedza wschód Słońca. Podobnie po zachodzie Słońca, nadal korzystamy z jego emisji ciepła w mijającym dniu

naka napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Nie wnikam w zbyteczne drobiazgi.


wszystko składa się z drobiazgów, nie ma rzeczy zbędnych, niepotrzebnych bo dla Boga nawet "śmieci" mają wartość.


Nie należy się zapędzać, poza dopuszczalną przyzwoitą granicę.

Cytat:
To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. 2Tym. 2:14

Pokoja - 2015-03-09, 22:02

Listek napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Nasza czyli chrześcijańska doba, rozpoczyna się o północy


Raczej rzymska, papieska doba rozpoczyna się o 24.oo.

Doba biblijna zaczyna się o zachodzie słońca.


Chyba w jakimś stopniu jednak i chrześcijańska, ale oczywiście ze względu na fakt, że Chrześcijaństwo rozpoczęło się w kręgu zwierzchnictwa rzymskiego. Chrześcijanie respektowali porządek doby tych, którym głosili Ewangelię.

Cytat:
Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Rz. 13:1-5

Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Rz. 14:6

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Kol. 2:16,17


Jeżeli należy się jej podporządkować według rozporządzenia Bożego, czyli jednocześnie Bogu, to znaczy, że Chrześcijanie respektowali także porządek doby, jaki panował pod zwierzchnictwem rzymskim.

naka - 2015-03-09, 22:16

.........2 m-c
........Ziw
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(2 Krn 3:1) Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty. (2) Zaczął zaś budować drugiego dnia w drugim miesiącu, w czwartym roku swego panowania.

naka - 2015-03-09, 22:30

........6 m-c
........Elul
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Neh 6:15) I mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, po pięćdziesięciu dwóch dniach.

naka - 2015-03-09, 23:01

........6 m-c
........Elul
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Eze 8:1) Kiedy roku szóstego, piątego dnia szóstego miesiąca siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga. (2) Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka; w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, był ogień. i w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk stopu złota ze srebrem. (3) Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemię a niebo i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnętrznej, położonej po stronie północnej, tam gdzie znajdował się bożek zazdrości, <pobudzający do zazdrości>.

naka - 2015-03-11, 20:31

........9 m-c
........Kislew
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28


(Jer 36:22) Król przebywał w rezydencji zimowej jak zwykle w dziewiątym miesiącu, a naczynie z rozżarzonymi węglami płonęło przed nim.

.......10 m-c
.......Tebet
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Est 2:16) Zabrano więc Esterę do króla Aswerusa, do jego pałacu królewskiego, w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego królowania. (17) I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad wszystkie inne dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską, i uczynił ją królową w miejsce Waszti. (18) Wydał także król wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług swoich, ucztę Estery, a państwa uwolnił od podatków i dał im dary z hojnością królewską.

naka - 2015-03-18, 11:25

........9 m-c
........Kislew
.1....8.....15.....22.....29
.2....9.....16.....23.....30
.3....10...17.....24
.4....11...18.....25
.5....12...19.....26 szabat dnia "7", czwartek, dnia "5"
.6....13...20.....27
.7....14...21.....28

(Agg 2:18) Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, od dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie! (19) Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił.

naka - 2015-03-20, 08:44

dziś zaćmienie słońca
naka - 2015-03-20, 09:34

Olus napisał/a:
Steve sondej napisał/a:
Czy wierzysz, że Jezus jest "Prawdziwym Światłem"?


Światłem od Boga :)


Chrystus był Światłem, teraz przyjdzie jako Sędzia

(Jer 8:2) I rozrzucę je przed słońcem, księżycem oraz całym wojskiem niebieskim, których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pokłony. Nikt ich nie pozbiera ani pogrzebie, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi.

to będzie taki dzień jak dziś. Słońce, Księżyc i gwiazdy na niebie - w tym samym czasie.

naka - 2015-03-20, 10:50

już nie ma połówki Słońcawygląda podobnie

Listek - 2015-03-20, 10:53

naka napisał/a:
już nie ma połówki Słońca


Wyją psy.Zaćmienie Słońca.No ale nie aż takie:
Cytat:
Całkowite zaćmienie Słońca z 20 marca 2015 będzie widoczne nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego, na Morzu Norweskim i Morzu Arktycznym. Pas całkowitego zaćmienia przejdzie niemal wyłącznie przez obszary morskie - jedynymi obszarami lądowymi, na jakie natrafi, są Wyspy Owcze i Svalbard. Swoje maksimum zaćmienie osiągnie na wschód od Islandii, gdzie faza centralna potrwa 2 minuty 47 sekund.

Zaćmienie będzie widoczne jako częściowe w całej Europie, a także na większości obszaru Afryki Zachodniej, Afryki Północnej oraz na części obszaru Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i azjatyckiej części Rosji. W Polsce przesłonięciu ulegnie - w zależności od regionu kraju - od ok. 65% do ok. 80% tarczy słonecznej. Będzie ono widoczne od ok 9:40 (CET) do ok. 12:06 (CET)[1].

Jest to najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Europie (kolejne nastąpi 12 sierpnia 2026). Na końcu swojej drogi po powierzchni Ziemi cień Księżyca dotrze do bieguna północnego.

naka - 2015-03-20, 10:59

http://tvnmeteo.tvn24.pl/...161747,1,0.html

transmisja na żywo

Listek - 2015-03-20, 11:15

W Polsce Księżyc zakryje około 60 proc. tarczy słonecznej. Wyjątkiem okaże się północno-zachodnia część kraju, gdzie będzie to nawet 76 proc.:)

Zapowiedź:
W połowie sierpnia w Polsce niebo rozświetli deszcz perseidów. "Spadające gwiazdy" będą bardzo dobrze widoczne. Wszystko za sprawą Księżyca w nowiu. :)


Po czterech latach doczekamy się wreszcie całkowitego zaćmienia Księżyca, które będą mogli obejrzeć wszyscy Polacy. Wtedy Ziemia, Słońce i Księżyc znajdą się w jednej linii, przy czym nasza planeta znajdzie się w środku tego układu. Dlatego na Księżycu, który zarazem jest wtedy w pełni, pojawi się cień Ziemi.

- Zaćmienie rozpocznie się 28 września w godzinach późnonocnych. Księżyc będzie nisko nad horyzontem :)

naka - 2015-03-20, 12:37

Cytat:
Zjawiska występujące na niebie traktowano wówczas jak coś, co może mieć wpływ na życie ludzkie. A światła dnia i nocy były i są przecież niezwykle ważnym elementem w życiu człowieka, zwłaszcza w społeczeństwach rolniczych.


http://tvnmeteo.tvn24.pl/...161355,1,0.html

Listek - 2015-03-20, 18:09

:) :)


Czerwony księżyc podczas świąt biblijnych.W Księdze Psalmów Bóg mówi, że Księżyc jest jego “wiernym świadkiem”, czyli przepowiada rzeczy, które mają nastąpić w przyszłości. Tak więc Słońce i Księżyc wyznaczają boski kalendarz i są jak gigantyczny zegar na ktorym wyznaczone są wszystkie wydarzenia.

naka - 2015-03-28, 23:07

Krystian napisał/a:
Wczoraj księżyc widziałem w pełni
Niebo wręcz było niebieskie
Już sobie pomyślałem, że Jezus tak przyjdzie


Przyjdzie jak złodziej w nocy. W czasie pełni nie będzie zaskoczenia.

Krystian - 2015-03-28, 23:27

naka napisał/a:
Przyjdzie jak złodziej w nocy. W czasie pełni nie będzie zaskoczenia.


słuszna uwaga :-D

naka - 2015-04-03, 21:14

(Joz 10:12) W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!

oba w jednym czasie na niebie

naka - 2015-04-03, 21:23

Krystian napisał/a:
naka napisał/a:
Przyjdzie jak złodziej w nocy. W czasie pełni nie będzie zaskoczenia.


słuszna uwaga :-D


choć znalazłam taki werset:

(18) Chodź, pijmy rozkosz do rana, miłością się cieszmy, (19) bo mąż poza domem przebywa, udał się w drogę daleką: (20) wór pieniędzy zabrał ze sobą, ma wrócić na pełnię księżyca

(Joela 3:4) Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.

Immanuel - 2015-04-03, 23:03

Dla czuwających dzień przyjścia Jezusa nie musi być zaskoczeniem. Przedtem będzie wielki ucisk i sąd nad Babilonem Wielkim. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group