FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Nauki biblijne - DOŚWIADCZENIA HIOBA

nike - 2015-12-10, 20:54
Temat postu: DOŚWIADCZENIA HIOBA
Księga Hioba uważana jest za najpiękniejsze dzieło literackie w hebrajskim języku. Jest to poemat i wszyscy uczeni zgodnie oświadczają, że żadne tłumaczenie nie oddało temu dziełu sprawiedliwości. Marcin Luter po przejrzeniu swego ostatniego tłumaczenia tej księgi na język niemiecki, oświadczył: "Hiob cierpi więcej od mego tłumaczenia, aniżeli cierpiał od dogryzków swych przyjaciół, a kupa gnoju, na której siedział owrzodziały, byłaby jemu pewno przyjemniejszą aniżeli moje tłumaczenie jego lamentowania". "Księga Hioba uznana jest prawie jednogłośnie za najwznioślejszy poemat religijny na świecie", powiedział Samuel Cox. Zaś Tomasz Carlyle wydał o niej taką ocenę: "Księga ta jest najwspanialszym dziełem kiedykolwiek napisanym. W Biblii ani poza Biblią, nie ma żadnego innego dzieła, które pod względem doskonałości literackiej mogłoby się równać z księgą Hioba".

Przybliżmy sobie bliżej te wspaniałe Arcydzieło.

Zapraszam do dyskusji :-D

Olus - 2015-12-11, 07:46

Hiob byl sprawiedliwym,nienaganym,bogobojnym czlowiekiem
ktory mimo "prob"/atakow podlego szatanistka nie wyparl sie Boga.

Jak 5
11 Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.

==
Księga Hioba wpłynęła na europejską literaturę piękną. Johann Wolfgang von Goethe wzorował się na rozmowie Boga z diabłem, pisząc Fausta. Zamiast rozmowy o Hiobie Bóg rozmawia z diabłem o uczonym Fauście, który nie osiągnął poznania. Holenderski pisarz Harry Mulisch w powieści Odkrycie nieba zamiast rozmowy Boga z diabłem przedstawił rozmowę dwóch aniołów, którzy rozmawiają o losach głównych bohaterów powieści, wyznaczając ich los.

naka - 2015-12-12, 22:20

(Hi 1:20) Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon (21) i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! (22) W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.

Nie znam się na poematach ale widzę, że dla Hioba nie majątek, a bojaźń była priorytetem.

(Hi 1:5) Bo mówił Hiob do siebie: Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu? Hiob zawsze tak postępował.

"Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby."

nike - 2016-01-21, 11:08

Księga rozpoczyna się krótkim opisem Hiobowych strat i cierpień, skreślonych prozą (Wzmianka o rozmowie szatana z Bogiem powinna być rozumiana jako alegoria). Potem przedstawiona jest jego ogromna cierpliwość. Następnie opisana jest poetyczna rozmowa pomiędzy Hiobem i jego trzema przyjaciółmi, później argumentowanie Elihu, po czym przemówienie Wszechmocnego, a w końcu wyznanie Hioba. Zakończenie opisujące powrót Hioba do łaski Bożej i majętności, oraz wzmianka o jego śmierci, podane jest prozą.
Niektórzy przypuszczają, że księga Hioba jest tylko przypowieścią, a sam Hiob postacią urojoną; lecz choćby nawet tak było, to głęboka nauka tej księgi nie uległaby żadnej zmianie. U Ezechiela 14:14 i u Jakuba 5:11, Hiob jest wspomniany wraz z innymi świętymi mężami, co nie mogłoby być gdyby cały ten opis o Hiobie miał być tylko przypowieścią. Ponadto w księdze tej podane są pewne ścisłe szczegóły, jakie w przypowieściach nie są podawane.
Fakt, że po swych przykrych doświadczeniach, Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat, czyli wszystkiego razem prawdopodobnie około dwieście lat, oraz że on ani jego przyjaciele nie uczynili żadnej wzmianki o Izraelu, Mojżeszu, Zakonie, ani o Abrahamie i jego przymierzu z Bogiem, zdaje się dowodzić niezbicie, że Hiob żył w wieku Patryarchów. Jest prawdopodobnym, iż żył on w tym samym czasie, co Abraham. Ojczyzną jego była Arabia i to nie daleko od Palestyny.

Krystian - 2016-01-22, 22:10

nike,

Cytat:
Niektórzy przypuszczają, że księga Hioba jest tylko przypowieścią, a sam Hiob postacią urojoną;


Niektórzy to nawet całą Biblię negują i twierdzą, że to księga mitów i legend.
Gdyby Hiob był postacią urojoną to ta księga nie znalazła by się w Jego Słowie.

Benjamin.Szot - 2016-01-23, 10:35

Krystian

Jaki byłby sens tej księgi, gdyby utrapionemu Hiobowi nie rozumiejącemu co się dzieje i za co go spotyka całe zło, Bóg pokazywał lewiatana i behemota rozumianych jako zwierzęta ?

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

nike - 2016-01-23, 10:42

Ja uważam,że księga ta jest typem na ludzkość, w grzechu, śmierci, aż w Tysiącleciu spłynie na ludzkość ukojenie. Warto w tym kierunku popatrzeć na zachowanie Hijoba i na całą tę tragedię, z nim związaną. :-D
Benjamin.Szot - 2016-01-23, 11:59

nike

czy w takim razie lewiatan to wąż, a behemot - to hipopotam ?

_______________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

nike - 2016-01-23, 14:20

Benjamin.Szot napisał/a:
nike

czy w takim razie lewiatan to wąż, a behemot - to hipopotam ?

_______________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

Nie zabierałam głosu co do tych dwóch nazw. Uważam,ze nazwy te przedstawiają bestie, które mogą utożsamiać się z szatanem, kuszącym Hijoba.

Benjamin.Szot - 2016-01-23, 16:19

nike

też tak uważam

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

nike - 2016-01-23, 19:33

d.c. doświadczeń Hijoba.

Troje jego przyjaciół, przyszedłszy go odwiedzić, wyrobili sobie o nim takie same zdanie i licznymi argumentami dowodzili jemu, że zapewne był wielkim grzesznikiem i obłudnikiem. Hiob jednak, znając swoją serdeczną szczerość ku Bogu, bronił usilnie swej niewinności, w czym posunął się za daleko; lecz krytyków swoich uciszył. On zdawał się rozumieć potrzebę kogoś takiego, ażeby sprawę jego mógł przedstawić Bogu. Wołał głośno, że starał się być tak sprawiedliwym jak tylko umiał nim być; że w sprawie tej nie może się spierać z Bogiem, ponieważ jest tak wiele od Niego niższym, pod względem umiejętności i mocy. Oświadczył także, iż rozmyślni grzesznicy nie byli tak doświadczani jak on, który pomimo że starał się być zawsze sprawiedliwym, został tak srodze dotknięty, że życie straciło dla niego wszelkie piękno i wolałby aby się był lepiej nigdy nie narodził (rozdz. 9,10,16). Czując się niegodnym do przedstawienia swej sprawy wielkiemu Bogu Jehowie, pragnął "rozjemcy" (pośrednika) pomiędzy Bogiem a nim samym - Hiob.9:33; 16:21.

Hiob po mistrzowsku odparł fałszywe rozumowanie swych przyjaciół (które niektórzy niewłaściwe uważają za natchnione), a jego niezachwiana ufność w Boga i w Jego ostateczne wybawienie, jest wyraźnie ujawniona w rozdziale 13:1-16. Poczym w rozdz. 14, z iście proroczą mądrością określa sposób Boskiego postępowania z ludzkością.

nike - 2016-01-28, 21:39

d.c. Hijoba

Kwestia niepokojąca Hioba i w zamęt wprowadzająca jego rozumowanie, była tą samą, jaka przez całe wieki była przyczyną zamieszania pomiędzy ludźmi wierzącymi; mianowicie: Dlaczego Bóg dozwala aby na wiernych Jemu sług przychodziły rożne trudności i utrapienia, podczas gdy bezbożnym dobrze się powodzi? Sprawa ta była niezrozumiała w przeszłych wiekach, aż dopiero w Wieku Ewangelii stało się możliwym dla niektórych poznać zamysł Boży w tej tak zagadkowej sprawie. Sprawa ta nie mogła być zrozumianą przedtem, ponieważ ona jest jedną z tych głębokich rzeczy, które mogą być objawione tylko przez Ducha Bożego i, jak to apostoł Paweł oświadcza, tylko tym, którzy są z tego Ducha spłodzeni (1Kor. 2:9-14). A Duch Święty nie był dany w taki sposób prędzej, aż Chrystus umarł dla naszego odkupienia i wstąpił na wysokości, aby tam przedstawić Swoją ofiarę jako cenę naszego powrotu do Boskiej łaski, społeczności i pokoju.

Choć dla wielu sprawa ta jest wciąż jeszcze niezrozumiałą, to jednak jest ona jasną i wyraźną dla prawdziwie wiernych, którym "dano wiedzieć tajemnicę królestwa Niebieskiego"; którym dozwolono wniknąć w "głębokości Boże" (Mat. 13:11; 1Kor.2:10). Tacy rozumieją, że panowanie złego, panowanie grzechu i śmierci, pod władzą szatana, księcia tego świata, jest dozwolone dla dwóch powodów; pierwsze, aby wszyscy ludzie z własnego doświadczenia poznali wielką niegodziwość grzechu i gorzkie jego owoce, oraz drugie, by święci Boży mogli być wypróbowani i doświadczeni, co do ich wierności Bogu, tak chmurami ucisków i utrapień jak i promieniami zdrowia i powodzenia.

Rozumiejąc tę sprawę w taki sposób widzimy, że choć tego złego stanu rzeczy, otaczającego nas w naturze i pomiędzy ludźmi, Bóg sam nie spowodował, ale dopuścił aby to przyszło jako naturalny wynik nieposłuszeństwa i grzechu, to jednak On sprawia, że ta złość ludzka i niegodziwość szatana dopomagają do uzupełnienia chwalebnego celu, którego źli ludzie ani szatan nie rozumieją, lecz wierzący rozeznają wiarą, przy pomocy Słowa Bożego. Na przykład, jak mało szatan, niegodziwi kapłani i Faryzeusze Żydowscy, oraz brutalni żołnierze Rzymscy wiedzieli, że prześladując, lżąc i krzyżując Jezusa, dopomagali do wypełnienia się Boskiego Planu!

nike - 2016-05-01, 12:04

Szkoda,ze tak nas mało bierze udział w tak piękne i na czasie KSIĘDZE. :-D
twardziel - 2016-05-09, 13:36

nike napisał/a:

Hiob po mistrzowsku odparł fałszywe rozumowanie swych przyjaciół (które niektórzy niewłaściwe uważają za natchnione), a jego niezachwiana ufność w Boga i w Jego ostateczne wybawienie, jest wyraźnie ujawniona w rozdziale 13:1-16. Poczym w rozdz. 14, z iście proroczą mądrością określa sposób Boskiego postępowania z ludzkością.


Z tego co napisałaś wnioskuję że Twoim zdaniem wypowiedz apostoła Pawła do Tymoteusza o tym że całe Pismo jest natchnione, jest nieprawdziwa ?

Olus - 2016-07-20, 21:11

Hiob zdawał sobie sprawę z tego
że swojego bogactwa i tak by nie zabrał do grobu.
Człowiek i tak w końcu WSZYSTKO traci.
Niestety nie wielu sobie z tego zdaje sprawę.
Niby można zostawić coś potomstwu
ale nigdy nie ma pewności,że to potomstwo
wszystkiego i tak szybko nie straci.
Warto zwrócić uwagę na jego przyjaciół :)

Olus - 2016-07-31, 12:52

(11) Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, (12) tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. (13) Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! (14) Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.(Hioba 14)

Czyżby już Hiob wiedział
o przemienieniu ciał?

abra - 2016-11-30, 17:16

Jaki był grzech Hioba?
Czy znał i przestrzegał jakiś przykazań?

Serdunio - 2016-11-30, 18:03

abra napisał/a:
Jaki był grzech Hioba?


Wydaje mi się że gdzieś tam głęboko w sercu Hioba ukrywał się brak pokory :oops:

abra napisał/a:
Czy znał i przestrzegał jakiś przykazań?


Miał sumienie,którym dobrze się kierował
Był z tych co ze słyszenia znał Boga

abra - 2016-11-30, 18:17

Cytat:
Miał sumienie,którym dobrze się kierował

Według mnie już w tamtych czasach
Bóg podawał ludziom którzy w Niego
uwierzyli Przykazania,Przepisy jak Abrahamowi.
Sumienie mu przecież nie powiedziało że ma składać ofiary.

Cytat:
Wydaje mi się że gdzieś tam głęboko w sercu Hioba ukrywał się brak pokory :oops:


Tak,pycha.

Serdunio - 2016-11-30, 18:19

abra napisał/a:
Bóg podawał ludziom którzy w Niego
uwierzyli Przykazania,Przepisy jak Abrahamowi.
Sumienie mu przecież nie powiedziało że ma składać ofiary.


Pouczenia które przechodziły z dziada,pradziada

abra - 2016-11-30, 18:24

Tak oczywiście też mogły
ale niekoniecznie tylko ta.
Przecież było kapłaństwo Melchizedekowe
no i Bóg sam bezpośrednio też mógł przemówić..

Serdunio - 2016-11-30, 18:30

abra napisał/a:
Tak oczywiście też mogły
ale niekoniecznie tylko ta.
Przecież było kapłaństwo Melchizedekowe
no i Bóg sam bezpośrednio też mógł przemówić..


Bóg wprowadzał różne nakazy i zakazy ,najważniejsze to było posłuszeństwo temu akurat podanemu Słowu

abra - 2016-11-30, 18:38

i jak myślisz jakie były znane Hiobowi?Rozdział bodajże 31 lub 38 wymienia i nie tylko niektóre..
Serdunio - 2016-11-30, 18:41

abra napisał/a:
i jak myślisz jakie były znane Hiobowi?Rozdział bodajże 31 lub 38 wymienia i nie tylko niektóre..


Hmmm to tak jakby szukać czym jest prawo moralne w człowieku skąd się tam wzięło :roll:

abra - 2016-11-30, 18:41

Bamboszku odrób pracę domową zamiast kombinować :roll:
Serdunio - 2016-11-30, 18:48

abra napisał/a:
Bamboszku odrób pracę domową zamiast kombinować


:-D
Jeśli chodzi ci o przykazania które od Boga otrzymał dla narodu Izraelskiego Mojżesz to nie, tych nie było...ale za to od zawsze w człowieku było prawo moralne(sumienie/wewnętrzny głos)

abra - 2016-11-30, 18:51

Na długo przez Mojżeszem był znany nawet podział na zwierzęta czyste i nieczyste.
Sam sobie to człowiek wykombinował z sumienia? :-P
To tylko jeden przykład..

Serdunio - 2016-11-30, 18:54

Cytat:
Na długo przez Mojżeszem był znany nawet podział na zwierzęta czyste i nieczyste.
Sam sobie to człowiek wykombinował z sumienia?
To tylko jeden przykład..
_________________


Bóg wprowadzał na świat swoje Słowo stopniowo, tak jak chciał ,wedle swojej woli :roll:
Na przykładzie Abrahama możemy się przekonać jak działa wiara w owe Słowo,wszystko zależy od tego czego Bóg zażąda w danym momencie od człowieka

abra - 2016-11-30, 18:57

A czyli jednak jakieś przykazania zawarte w Prawie Mojżesza
były znane już dużo wcześniej.Obrzezanie,dziesięcina,pokarmy itd.
Niom,Abraham uwierzył Bogu,a następnie wraz z rodziną był posłuszny logiom Jehowy :)

Serdunio - 2016-11-30, 19:00

abra napisał/a:
A czyli jednak jakieś przykazania zawarte w Prawie Mojżesza
były znane już dużo wcześniej


:roll: akurat te prawa (chodzi o tablice) każdy człowiek miał "wyryte" odwiecznie w sobie

abra - 2016-11-30, 19:03

tablice?dekalog?tam nie ma dziesięciny itd.
Serdunio - 2016-11-30, 19:04

abra napisał/a:
tablice?dekalog?tam nie ma dziesięciny itd.


Nie ma,bo to prawo moralne, a nie ofiarne

abra - 2016-11-30, 19:08

Serdunio napisał/a:
abra napisał/a:
tablice?dekalog?tam nie ma dziesięciny itd.


Nie ma,bo to prawo moralne, a nie ofiarneNo dobra ale jedno i drugie poniekąd było znane i to już w genezis.
Patrz historia Caina i Abla.Grzech,Prawo,Ofiary.
Dalej tak samo..

Serdunio - 2016-11-30, 19:14

abra napisał/a:
No dobra ale jedno i drugie poniekąd było znane i to już w genezis.
Patrz historia Caina i Abla.Grzech,Prawo,Ofiary.
Dalej tak samo..


No tak bo człowiek sam chciał mieć władzę poznania dobra i zła ,poniekąd każdy to wie a jednak i tak przekracza... sam siebie usprawiedliwiając i to jest ten osobisty wybór ....gdzieś tam wewnętrznie wiem że to złe ale obrócę tak by usprawiedliwić w sobie swój wybór...decydujemy :roll:

Jaaqob - 2017-01-02, 22:44

Hioba 3:13-15 - cenny werset mówiący o stanie umarłych. Gdyby Hiob umarł to "spałby i odpoczywał".

Hioba 12:6 - Wielu ludzi ma do Boga pretensje. Modlą się mając tylko jeden cel - aby Bóg spełnił ich zachciankę. Nie stawiają woli Boga ponad swoją. Trafnie mówi o tym Hioba 12:6 "zbyt pewni siebie są ci, co obracają Boga i ten, co chce Boga prowadzić własną ręką". Jak widać wynika to ze zbytniej pewności siebie.

Hioba 35:6-8 - Nasze postępowanie nie wpływa na Boga, to my, a nie on, jesteśmy zależni od Niego. To w naszym interesie jest postępować mądrze i sprawiedliwie.

Może wrzucę coś jeszcze. :mrgreen:

nike - 2018-07-25, 21:31

Może coś jeszcze o Hiobie ktoś napisze ciekawego ZAPRASZAM :-D
Pokoja - 2019-02-10, 15:47

twardziel napisał/a:
nike napisał/a:

Hiob po mistrzowsku odparł fałszywe rozumowanie swych przyjaciół (które niektórzy niewłaściwe uważają za natchnione), a jego niezachwiana ufność w Boga i w Jego ostateczne wybawienie, jest wyraźnie ujawniona w rozdziale 13:1-16. Poczym w rozdz. 14, z iście proroczą mądrością określa sposób Boskiego postępowania z ludzkością.


Z tego co napisałaś wnioskuję że Twoim zdaniem wypowiedz apostoła Pawła do Tymoteusza o tym że całe Pismo jest natchnione, jest nieprawdziwa ?


To, że w piśmie Świętym są zawarte słowa nieprawdziwe, czy wręcz kłamliwe w żaden sposób nie podważ stwierdzenia Ap. Pawła z 2Tm. 3:16,17. Natchnienie Boże nie polega na przekazywaniu tylko prawdziwych informacji, lecz na tym, co powinno się w tej ksiedze znaleźć, abyśmy w doświadczeniach swojego życia mogłi rozpoznawać, co jest dobre, czy prawdziwe od tego, co jest złe i fałszywe. Jak inaczej moglibyśmy rozpoznać, co jest grzechem, fałszem, obłudą, gdyby nie zostało to opisane w Słowie Bożym? No jak? Czy ktoś to wie i wyjaśni?

nike napisał/a:
Może coś jeszcze o Hiobie ktoś napisze ciekawego ZAPRASZAM :-D


Niby przyjaciele Hioba, tylko się za takich podawali, ale faktycznie takiminie byli. Czy przyjaciele osoby, dążą do wyciągnięci od niej informacji na podstawie których będą mogli ją oskarżyć przed Bogiem? Czy tak postępują przyjaciele?

Czy kapłani pytając Pana Jezusa: "Powiedz nam cz ty jesteś Chrystusem?", chcieli się stać jego uczniami, czy raczej z braku dowodu jego winy, szukali jej od niego samego? Podstawieni świadkowie zaprzeczali sobie wzajemnie, dlatego posunęli się do podstępu, który Sanhedryn uczynił biernym w ich rękach.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group