FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Religie/Organizacje religijne/Kościoły - kim są badacze pisma świętego/Świadkowie Jehowy

zion599 - 2016-01-13, 00:06
Temat postu: kim są badacze pisma świętego/Świadkowie Jehowy
Spotykamy ich wszędzie, przychodzą do domów i mówią, że głoszą prawdę. Głosząc swoje prawdy, odrzucają prawdę Bożą. Nauka tej grupy pozostaje w rażącej sprzeczności z Biblią. W naszym życiu spotykamy się z wieloma oszustami, ale istnieje pewien rodzaj bardzo niebezpiecznych oszustów. Są to oszuści religijni, którzy wyrządzają ogromną krzywdę słabo wierzącym ludziom. Przedstawię tylko niektóre fakty o sekcie Świadków Jehowy. Znany włoski egzorcysta ks. Tomaselli usłyszał któregoś dnia podczas egzorcyzmu, jak diabeł wyznał: „Świadkowie Jehowy są moimi najwierniejszymi współpracownikami i przyjaciółmi”. Członkowie tej fanatycznej sekty odnoszą się ze szczególną nienawiścią do Kościoła Świętego.
Historia Świadków Jehowy nie sięga zbyt daleko. W 1879 roku organizację pod nazwą: „Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego” założył Charles T. Russell. Następcą po śmierci Russella, w 1916 roku został Joseph F. Rutherford. W roku 1931 zmienił nazwę organizacji na Świadków Jehowy. Nazwa ta jest wynikiem błędnego odczytania imienia Boga. W Biblii imię to zapisano „YHWH”. Wszyscy uczeni znający język hebrajski odczytują je: JAHWH [Jahwe]. Tylko Świadkowie Jehowy odczytują „Jehowa”, w całkowitej sprzeczności z zasadami gramatyki hebrajskiej. Jest to dowodem wielkiej ignorancji i braku kompetencji lub przebiegłości złego ducha. Prawdopodobnie szatan perfidnie podszywa się pod imię Boga, nazywając siebie w rodzaju żeńskim - Jehowa. Po śmierci Rutherforda w 1942 roku jego miejsce zajmuje Nathan H. Knorr, który rządził sektą do 8.06.1977 r. Następnie stanowisko prezesa Świadków Jehowy piastuje Frederick W . Franz.
A oto historia życia założyciela - pana Karola Russella. Urodził się 16.11.1852 roku w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice, Józef i Maria z Birengów, byli pochodzenia irlandzko - szkockiego. Należeli do wyznania prezbiteriańskiego [odłam protestantyzmu]. Po szkole pracował jako sprzedawca w sklepie. Do osiemnastego roku życia trzykrotnie zmieniał wyznanie. Przepowiedział, że Chrystus przyjdzie w 1874 roku. Ponieważ rok 1874 minął tak jak każdy inny, Karol Russell ratując swój autorytet i wróżby fałszywych proroków ogłosił, że Chrystus pomylił się w opisaniu znaków swego przyjścia. Rozgłaszał to i znajdował posłuch u naiwnych. Poznał młodą kobietę - znajomość kończy się małżeństwem w 1879 roku. W tym samym roku wydaje pierwszy numer czasopisma „Strażnica”, które stanowi oficjalne pismo sekty. Po 13 latach wspólnej drogi małżeńskiej pojawiają się problemy. W 1906 roku uzyskali rozwód wyrokiem sądowym. Sąd zasądził mu alimenty. Russell był więcej niż ćwierć milionerem, a mając możliwości finansowe propagował swoją sektę nie tylko w USA.
Pastor Russell swoją naukę opierał przede wszystkim na wpajaniu nienawiści do Kościoła Katolickiego. Nie pojmował, jak Chrystus mógł na krzyżu modlić się za oprawców. Uważał to za bzdurę. O sobie miał wielkie mniemanie i twierdził, że przed nim Bóg nie ma żadnych tajemnic. Wszystko chciał pomieścić w swojej głowie, natomiast to co się mu nie mieściło, postanowił wykreślić z Pisma Świętego. Nikt w ciągu długich wieków nie zmieniał Słowa Bożego. Nawet wielcy heretycy nie ośmielili się na ten krok. Ale Russell miał tyle tupetu, pychy i odwagi, że to zrobił. Zły przykład życia oraz niektóre błędne nauki są przyczyną, że dzisiejsi Świadkowie Jehowy mówią bardzo mało o swoim założycielu. Żyjąc na ziemi, nauczał, że nie umrze i przeprowadzi żywcem swych wyznawców do ziemi obiecanej. Ale niestety - umarł jak każdy śmiertelnik.
Świadkowie Jehowy swoją nazwę utworzyli w 1931 r., gdy nastąpił podział sekty pierwotnej, czyli Badaczy Pisma Świętego. Według nich, członek sekty musi nieustannie dawać świadectwo i zawsze być gotowym do służby. Obowiązują spotkania i prywatna lektura Pisma Świętego, „chodzenie po domach” i kolportaż pism propagandowych. Za tzw. „nawrócenie” jakiegoś człowieka świadek Jehowy otrzymuje dużo dolarów, a nawrócony dostaje jeszcze więcej. Mają na to pieniądze, ponieważ prowadzą drukarnie, firmy słodkich wód, a także domy publiczne. Każdy członek sekty podlega ścisłej kontroli swego zarządu lokalnego. Krytyka organizacji traktowana jest jako obraza Jehowy. Świadkowie posługują się własnym tłumaczeniem Biblii. Na podstawie spekulatywnego tłumaczenia podważają podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Nie oddają czci Bogu, tylko zajmują się czytaniem Pisma i dowolną jego interpretacją. Odrzucają prawdy wiary, których nie są w stanie zrozumieć. Zapominają przy tym, że tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego nie można pojąć małym ludzkim rozumem. Znany jest ich brak szacunku dla ludzkości. Ludzi dzielą na dwie grupy: lepszych - czyli wyznawców sekty i gorszych - czyli całą resztę. Dyskusja z nimi odbywa się na zasadzie odbijania piłeczki. Gdy rozmawiają z człowiekiem dobrze znającym Pismo Święte, nie słuchają jego odpowiedzi, ale szybko szukają nowego problemu. Najbardziej ze wszystkich nienawidzą katolików uważając, że Kościół jest wymysłem szatana. Natomiast Kościół Katolicki zaleca swoim wiernym, by nie poniżali Świadków Jehowy. Jednak nie powinni wchodzić z nimi w dłuższe dysputy, ale postawą miłości ukazywać im drogę Bożą.
Pierwszym celem przywódców organizacji Świadków Jehowy jest to, żeby obrzydzić człowiekowi prawdziwą Bożą wiarę. Dlatego ośmieszają praktyki religijne, wiarę oraz duchownych Kościoła Rzymsko - Katolickiego. Przykładem takiego ośmieszania jest film pt. „Ksiądz”, zrobiony pod ich dyktando. Ulubionym zajęciem Świadków Jehowy jest złośliwe plotkarstwo. Posługując się bluźnierczym językiem, atakują to, co jest najświętsze, a więc: prawdę o Trójcy Świętej, boskość Jezusa, obecność Ducha Świętego, Matkę Bożą, nieśmiertelność duszy, sakramenty itd. Przegląd numerów „Strażnicy” z ostatnich lat daje obraz demonicznej wrogości do Kościoła. Według wierzeń Świadków Jehowy tylko 144 tysiące wybranych ludzi przeznaczonych jest do zbawienia. Wielokrotnie przywódcy tej sekty prorokowali, podając dokładnie terminy końca świata, które nigdy się nie wypełniły. Ludzie tej sekty odznaczają się niezwykłą gorliwością w szerzeniu doktryny, przed którą przestrzega św. Jan: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 1 J 2,22-23.
Każdy Świadek Jehowy, który może po swojemu studiować i interpretować Pismo Święte, jest świadkiem wyłącznie samego siebie, choć zapewnia, że jest świadkiem Boga. Jako cel stawiają sobie badanie Pisma Świętego, a zapominają, że Słowa Bożego nie potrzeba badać, ale należy przyjąć je z wiarą. Przecież Bóg nas nie oszukuje, więc nie badajmy Jego Słowa. Skoro jednak po „przebadaniu” nie wszystkie księgi Biblii zgadzały się z ich poglądami, wybrali sobie tylko niektóre. Nie posługują się krytycznymi zasadami naukowymi. Przyjęli zasadę indywidualnej interpretacji Biblii i naciągają Słowo Boże jak gumkę. Łatwo sobie można wyobrazić, do czego może doprowadzić brak jednoznacznej interpretacji. Gdyby zastosować indywidualną interpretację zasad ruchu drogowego, mielibyśmy na drogach anarchię. Ile indywidualnych interesów, tyle byłoby wprowadzonych rozwiązań. Skoro więc nie zgadzamy się z subiektywną interpretacją zasad ruchu, to dlaczego z taką łatwością niektórzy godzą się na subiektywną interpretację Biblii, która zawiera wskazania na drogę życia wiecznego. Oto dlaczego można słusznie uważać, że zwolennicy tej sekty w praktyce nie głoszą nic innego, jak tylko swe własne poglądy i dają tym samym dowód, iż nie są świadkami Boga, ale tylko samych siebie, a może raczej są świadkami inteligentnej, złej i przewrotnej istoty duchowej czyli szatana. Świadkowie Jehowy są wrogami Krzyża Chrystusowego, bo nawet na swych grobach stawiają pal z napisem: „ku pamięci...”, a przy tym brzydzą się krzyżem.
Jeżeli katolicy nie pogłębiają znajomości Pisma Świętego i nie znają nauki Kościoła, mogą szybko ulec ich demagogicznej argumentacji. Dlatego obowiązkiem każdego katolika jest czytanie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, w celu świadomego przeżywania swojej wiary. Słabsi, którzy padają ofiarą werbunkowych trójek i dwójek, to ludzie przeżywający trudności życiowe: bezrobotni, skłóceni w domu, odrzuceni przez środowisko, biedni, kalecy itp. Takim okazuje się niekiedy daleko idącą pomoc za cenę późniejszego oddania się sekcie. Wobec niektórych wystarczy tylko towarzyski bojkot. Interesownie czynią dobro, kupują adeptów za miskę soczewicy, za przejściową atmosferę akceptacji i zrozumienia. Sekta finansowana jest szczególnie z USA, a ci, którzy wstępują do niej są sprzedawczykami, kupionymi za dolary. Ostatnio Rząd Rosji uznał, że sekta działa na szkodę człowieka i zakazał Świadkom Jehowy oficjalnej działalności.
Ogólnie mówiąc, sekciarski werbunek skierowany jest do tych, którzy wykazują większą niż inni żarliwość religijną. Wciągają nawet młodzież szkół średnich. Wygląda to na pozór niegroźnie. Wymienią adresy, potem się odwiedzą, a za którymś razem dziecko nie wróci do domu. Przeciw poszukującej rodzinie wytoczy się cały arsenał praw człowieka i dziecka oraz hasła tolerancji religijnej - chociaż sama sekta nie przestrzega takich zasad. Kto zwróci łzy matek, ból ojców, którzy do dziś bezskutecznie starają się o swoje utracone w sektach dzieci? Nie będzie tego ryzyka, gdy człowiek dojrzale odpowie „tak” Kościołowi Chrystusowemu, który przez całe wieki jest sprawdzonym przyjacielem człowieka. Kościół ma niezmienne zasady ewangeliczne, ważne w wymiarze humanitarnym i religijnym, bo jest wspólnotą otwartą na każdy rodzaj zdrowej, prawdziwej nauki, która rozwija człowieka.
Świadkowie Jehowy wykorzystują szatańskie sposoby kuszenia ludzi. Kuszą bardzo inteligentnie i przebiegle, tak jak diabeł Syna Bożego, cytując tekst Pisma Świętego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane; Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli ... [por Łk 4,9-12]. Jako chrześcijanie wierni Bogu, mamy przewagę modlitewną nad tą demoniczną sektą. Kiedy zaczynamy odmawiać różaniec, wtedy ich powierzchowna grzeczność zamienia się we wściekłość i opuszczają nasz dom.
Pan Jezus przestrzegał, żeby się strzec wilków w owczej skórze. Przychodzą niby łagodne owieczki, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Choćbyśmy nawet częściowo ulegli ich namowom, to nie możemy zrezygnować z powrotu. „Błądzić jest rzeczą ludzką, ale szatańską rzeczą jest trwać w upadku”. Nasza nadzieja jest w Bogu. Dlatego nie bójmy się! Sam Jezus powiedział do swojego Apostoła: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Mt 16,18. Żadne zło, nawet najbardziej wyrafinowane, nie zniszczy Kościoła, który swą nadzieję złożył w Bogu Jedynym w Trójcy Świętej.Ksiądz Witold Głuszek


wiecej ''czystej prawdy'' o sektach zapraszam wzorem benjamina :

http://www.effatha.org.pl...e/czerwonka.htm

Olus - 2016-01-13, 00:19

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA RUCHU RELIGIJNEGO
"Badacze Pisma Świętego"?
http://pastor-russell.pl/historia.html

Polecam :)

Krystian - 2016-01-13, 09:35

zion599,
W artykule, który zapodałeś są jawne kłamstwa np.

W Biblii imię to zapisano „YHWH”. Wszyscy uczeni znający język hebrajski odczytują je: JAHWH [Jahwe].

Nie wszyscy, ponieważ wielu uczonych odczytuje je jako JEHOWA.

Robert - 2016-01-13, 09:41

zion599 napisał/a:
Żyjąc na ziemi, nauczał, że nie umrze i przeprowadzi żywcem swych wyznawców do ziemi obiecanej. Ale niestety - umarł jak każdy śmiertelnik.


Witam, ten ksiądz to chyba jakiś cymbał, że tak pisał.

zion599 napisał/a:
Za tzw. „nawrócenie” jakiegoś człowieka świadek Jehowy otrzymuje dużo dolarów, a nawrócony dostaje jeszcze więcej. Mają na to pieniądze, ponieważ prowadzą drukarnie, firmy słodkich wód, a także domy publiczne.


Po co wklejać takie dyrdymały?

nike - 2016-01-13, 10:53

W moim pokoju jest opisane częściowo moje życie z dziecinnych lat tam w jednym miejscu opisałam o dolarach jakie płynęły na ręce tych co chcieli iść za Jezusem.
Benjamin.Szot - 2016-01-13, 11:39

Cytat:
Dlatego obowiązkiem każdego katolika jest czytanie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, w celu świadomego przeżywania swojej wiary


Niestety mało który katolik czyta Pismo Święte i mało który zna katechizm swego kościoła. Z reguły ci którzy poznali, to występują z tego kościoła, bo jest nie do pogodzenia Słowo Boże z katechetycznymi dodatkami lub przeinaczeniami, które Słowo Boże zniekształcają.

Wspomniany ksiądz Witold Głuszek zapomniał o tych duchownych swego kościoła, którzy przejrzeli na oczy i wystąpili oficjalnie z niego. Zapomniał o oszustach w swoim kościele, którzy przez 1600 lat jego historii zabraniali ludziom dostępu do Biblii i chcąc podtrzymać niebiblijne doktryny posuwali się nawet do fałszerstwa samego Słowa Bożego.

Zapomniał też dodać o prześladowaniach ludzi, którzy ośmielili się zanegować niebiblijne doktryny papieskie. Zapomniał dodać, że kler który reprezentuje jest upaprany we krwi ludzkiej, gdyż był uwikłany w różne rzezie na tle religijnym, wojny krzyżowe, krucjaty, inkwizycje, nie wyłączając zbrodni ludobójstwa. Warto by więc odświeżyć pamięć nie tylko jemu, ale również tym wszystkim, którzy jego szkodliwe społecznie informacje rozpowszechniają.


_____________________________________________

https://translate.google....om/&prev=search

bartek212701 - 2016-01-13, 15:12

Krystian napisał/a:
zion599,
W artykule, który zapodałeś są jawne kłamstwa np.

W Biblii imię to zapisano „YHWH”. Wszyscy uczeni znający język hebrajski odczytują je: JAHWH [Jahwe].

Nie wszyscy, ponieważ wielu uczonych odczytuje je jako JEHOWA.

Rzeczywiście, ten artykuł nie ma za wiele wspólnego z obiektywizmem. Niemniej, nie jest zły :)

Benjamin.Szot - 2016-01-13, 16:42

Cytat:
Tylko Świadkowie Jehowy odczytują „Jehowa”, w całkowitej sprzeczności z zasadami gramatyki hebrajskiej. Jest to dowodem wielkiej ignorancji i braku kompetencji lub przebiegłości złego ducha. Prawdopodobnie szatan perfidnie podszywa się pod imię Boga, nazywając siebie w rodzaju żeńskim - Jehowa.


Widać, że to niestety ów ksiądz, który takie bzdury wypisuje ma zerowe pojecie na temat fonetyki i gramatyki hebrajskiej. Imię Boże nie jest wynalazkiem żadnego ugrupowania religijnego.
Ów ksiądz i jemu podobni, których wyróżnia nienawiść do Imienia Bożego prędzej czy później odpowiedzą za to przed Bogiem. To niestety przede wszystkim kler się perfidnie podszywa pod sług Bożych uważając się bluźnierczo za zastępców Chrystusa, a nawet samego Boga
.

tu więcej na ten temat :

http://biblelight.net/666.htm

_________________________

Krystian - 2016-01-13, 18:16

Za tzw. „nawrócenie” jakiegoś człowieka świadek Jehowy otrzymuje dużo dolarów, a nawrócony dostaje jeszcze więcej. Mają na to pieniądze, ponieważ prowadzą drukarnie, firmy słodkich wód, a także domy publiczne.

To już całkiem żenada tego cymbalisty księdza.
Cymbalistów jest wielu, ale takiego nie spotkałem.
Przeciętny świadkista nie dostaje grosza za chodzenie po domach i nawracanie.
Mało tego CK go jeszcze zachęca, aby dawał datki na rzecz organizacji.

bartek212701 - 2016-01-13, 18:55

Krystian napisał/a:
Za tzw. „nawrócenie” jakiegoś człowieka świadek Jehowy otrzymuje dużo dolarów, a nawrócony dostaje jeszcze więcej. Mają na to pieniądze, ponieważ prowadzą drukarnie, firmy słodkich wód, a także domy publiczne.
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Normalnie prawie taki sami idiotyzm, jak pokuta Krystiana...naprawdę głupoty ludzie piszą, jak nie zajrzą do źródeł :)
Benjamin.Szot - 2016-01-13, 19:15

Krystian

wylazł pewnie z Effatha lub innej ich przybudówki. Wielokrotnie z nimi rozmawiałem i dobrze wiem co to za jedni. Wszyscy na usługach kleru sterowanego przez jezuitów. Dyskusja z nimi przypomina gadanie do ściany. W kółko powtarzają swoją propagandę zupełnie jakby stara płyta gramofonowa się zacięła.

Mają tylko jeden cel - skopać Cię i zdeptać, więc żadna logiczna i oparta na Biblii rozmowa nie wchodzi w rachubę. Ale jak znajdą jakiegoś wykluczonego ze zboru, który do nich trafi, to zaczynają się nad nim rozczulać i mało jajka nie zniosą - bo wreszcie znaleźli pożywkę dla swej "działalności". Na ogół pozostali ludzie są tak bezkrytyczni, że jak usłyszą taką "rewelację" to nawet nie pytają co ów ( lub owa) przeskrobał, zwłaszcza gdy narzeka, bo tym samym znajdują usprawiedliwienie dla swojej postawy i wrogości.

Ten kraj jest całkowicie niemal opanowany przez kler i pajęczą sieć ich różnych partii, organizacji, Akcji, ruchów czy klubów lub będących na ich usługach.

tu więcej na temat katolickich sekt :

https://sekty.wordpress.com/sekty-katolickie/

___________________________________________


http://vaticannewworldorder.blogspot.com

Krystian - 2016-01-13, 19:59

bartek212701 napisał/a:
Krystian napisał/a:
Za tzw. „nawrócenie” jakiegoś człowieka świadek Jehowy otrzymuje dużo dolarów, a nawrócony dostaje jeszcze więcej. Mają na to pieniądze, ponieważ prowadzą drukarnie, firmy słodkich wód, a także domy publiczne.
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Normalnie prawie taki sami idiotyzm, jak pokuta Krystiana...naprawdę głupoty ludzie piszą, jak nie zajrzą do źródeł :)


Ty już się Bartku nie czyń ostatnio takim wielkim obrońcą KrK.
Pokuta Krystiana nie ma nic wspólnego w przeciwieństwie do zwyczaju rzymsko- katolickiego z odklepywaniem zdrowasiek.

nike - 2016-04-16, 12:04

Benjamin.Szot, O wreszcie nauczyłeś się pisać, bez dogadywań i to mi się podoba. :-D
Pastor Johnson Tom 12 pt. Biblia, pisze o liczbowaniu biblijnym i ja zgadzam się z liczbowaniem biblijnym, ale chyba do ciebie jeszcze na webedzie i chyba tutaj, nie bardzo docierało liczbowanie, a może się mylę?
Lepiej jednak późno niż wcale tak myślę.

Benjamin.Szot - 2016-04-17, 13:47

nike

Cytat:
Pastor Johnson Tom 12 pt. Biblia, pisze o liczbowaniu biblijnym i ja zgadzam się z liczbowaniem biblijnym, ale chyba do ciebie jeszcze na webedzie i chyba tutaj, nie bardzo docierało liczbowanie, a może się mylę?
Lepiej jednak późno niż wcale tak myślę.


może dla Ciebie to pastor ( łac. pasterz ), ale dla mnie na pewno nie ! wcale nie pochwalam tych metod. Niedokładnie przeczytałeś mój artykuł. Co więcej zaznaczyłem tam, że :
Cytat:
Same wartości liczbowe nie powinny być metodą ustalania jakie zależności miedzy słowami, frazami czy całymi wersetami zachodzą, gdyż byłoby to zbyt dowolne i uzależnione od interpretacji osoby to wykonującej, lecz mogą być potwierdzeniem ich w przypadku ich właściwego zestawienia, gdy kontekst na nie wyraźnie wskazuje.

To wszystko zaś jest tylko potwierdzeniem, że Słowo Boże jest doskonałe, precyzyjne i odbija doskonałość Bożą.

Johnson Ameryki nie odkrył stwierdzeniem, że zarówno w Objawieniu jak i w stworzeniu przejawia się liczba siedem. Żydzi o tym wiedzieli od dawna.
Powtarzając po Russellu niedorzeczności na temat piramidy egipskiej i rozpowszechniając pogląd na temat gwiazdy Alkione jako stolicy Boga - po prostu się ośmieszył. Nie wspomnę już na temat jego filozofii przeistoczenia archanioła Michała w Jezusa ( zwanej przez niego "karnacją" ), bo czegoś takiego nigdzie w Biblii nie ma.

Zastanawia mnie tylko jego stosunkowo słaba znajomość języka hebrajskiego. Ojciec jego z Kutna pewnie mówił w języku jidysz. Jeśli Paul Samuel Leon Johnson w wieku 13 lat stracił kontakt z ojcem i przestał z nim mieszkać, to tym samym urwał mu się kontakt z językiem hebrajskim jeśli w ogóle go posiadał. Tak czy owak szerzył poglądy sprzeczne z Biblią i również wyznaczał fałszywe daty, które się nie sprawdziły.

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

nike - 2016-04-17, 14:14

NO I SIĘ ZACZĘŁO i tak myślałam,że będzie. Lechitraot Beniamin. :-(
Benjamin.Szot - 2016-04-17, 15:08

nike

a jeśli uważasz, ze Johnson znał świetnie hebrajski to mam kilka pytań :

najpierw takie proste z życiorysu :

1 maja 1904 r. Charles Taze Russell wyznaczył go na jednego z podróżujących mówców Towarzystwa Strażnica zwanych pielgrzymami. Na jesieni 1910 r. Russell zaproponował Johnsonowi objęcie prowadzenia zaczętej właśnie w owym czasie pracy do Żydów. Johnson zrezygnował jednak z prowadzenia pracy do Żydów tłumacząc się, że Żydzi mogliby uznać to za manewr misyjnego nawracania. Czyżby ? a może były inne przeszkody ?

a teraz pytania dotyczące poglądów :

Cóż takiego podaje Johnson i jakie są te jego argumenty ? Gdzież to w Biblii którykolwiek prorok Jehowy czy apostoł utożsamiał kiedykolwiek Mesjasza z archaniołem Michałem ? Kiedyż to Jezus mówił kiedykolwiek, że przed swoimi narodzinami w Betlejem istniał w niebie jako archanioł Michał ? !

gdzież to w Biblii napisano o Wielkiej Piramidzie i stolicy Bożej na gwieździe Alkione ?

_____________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

Krystian - 2016-04-17, 16:46

Benjamin.Szot napisał/a:
gdzież to w Biblii napisano o Wielkiej Piramidzie i stolicy Bożej na gwieździe Alkione


o jego piramidologi to słyszałem, ale o tej gwieździe to po raz pierwszy

Benjamin.Szot - 2016-04-17, 19:09

Krystian

w Tomie 1. pt. Bóg, rozdział 1, str. str. 22 " O ile wiemy, jedyne ciała niebieskie dotychczas zamieszkałe to mieszkanie Boga i aniołów - Alkione na Plejadach - oraz nasza Ziemia. "

Kolejna " nauka " - to ciało Boga. Na str. 14 pisze Johnson : "Jako następny przymiot Boskiej istoty przedstawiamy cielesność. Rozumiemy przez to, że Bóg posiada ciało ".

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

nike - 2016-04-17, 19:31

Pogadaj sobie może ci ulży. :-(
bartek212701 - 2016-04-17, 22:50

nike napisał/a:
NO I SIĘ ZACZĘŁO i tak myślałam,że będzie. Lechitraot Beniamin.

To po co wywoływałaś wilka z lasu? :) Przecież wiedziałaś, ze po tym człowieku nie można spodziewac się żadnych wyższych uczuć prócz próżności...

nike - 2016-04-17, 23:29

Bartku do starości się na błędach uczymy i głupi umieramy :-D
Olus - 2017-02-07, 00:41

Niosący Światło FILM Dokumentalny LEKTOR PL
https://www.youtube.com/watch?v=DNcuSjyKOlw

tessa - 2017-02-16, 17:45

Prawdę o ŚJ można poznać od nich samych.Polecam stronę internetową
https://www.jw.org/pl/świadkowie-jehowy/

Oto dane liczbowe:

240 — liczba krajów, w których działają Świadkowie Jehowy
8 340 982 — liczba Świadków Jehowy
10 115 264 — liczba bezpłatnych domowych studiów biblijnych
20 085 142 — liczba obecnych na Pamiątce śmierci Chrystusa
119 485 — liczba zborów

nike - 2017-02-16, 19:30

Zawsze mnie uczono,że liczy się JAKOŚĆ, A NIE ILOŚĆ.
Olus - 2017-02-17, 02:42

Niom,Bo szeroka jest brama ....:-D
bartek212701 - 2017-02-17, 13:44

tessa napisał/a:
Prawdę o ŚJ można poznać od nich samych.Polecam stronę internetową

A no właśnie tak nie powinno się robić, bo zobacz.
Moje wierzenia w piekło sa moimi SUBIEKTYWNYMI, ale raczej nie będę Ci mówić, że kiedyś wierzyłem w ogniste. Nie jest wiec to prawda, a pół-prawda :) Pomijanie NIEWYGODNYCH dla mnie realiów. Świadkowie tez tak robią :) I dlatego prawdy o nich musimy dowiadywac się z ich pism, a nie z tego co mówią, bo bywa, że wielu z nich nie wie o czym głosiła Strażnica 20 lat temu, a jednak to też była PRAWDA.

tessa - 2017-02-18, 19:57

Biblia zachęca nas
do robienia postępów.

1 Tymoteusza 4
Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich. 16 Stale zwracaj uwagę na siebie i na swe nauczanie. Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniąc, wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają.


KRK stoi na straży swych dogmatów nie robiąc żadnych postępów.

bartek212701 - 2017-02-19, 18:43

tessa napisał/a:
KRK stoi na straży swych dogmatów nie robiąc żadnych postępów.

Jak można stwierdzić, że postępem jest zmiana nauki, która za rok i tak bedzie inna? To raczej cofanie sie ciągle do poczatku, stwierdzając, że się nie znało do tej pory prawdy, ale nazwe sie temu dało jako "prawda na czas słuszny"... nie przesadzajmy, to co nie jest faktem za 20 lat, NIGDY prawdą nie było.
Po drugie, brzydko wybijac się na innych. KK od 1700 lat wierzy, że Jezus umarł na krzyżu i nie zmienił tego, śJ w przeciągu 100 lat zmienili, a co do sodomitów, to w przeciągu 40 lat zmienili ową naukę 5 razy. To jest jak taka słaba latarka, która mruga i sama nie wie kiedy przestać.

tessa - 2017-02-20, 12:46

Cytat:
Jak można stwierdzić, że postępem jest zmiana nauki, która za rok i tak bedzie inna?


Ten kto nie czyta Biblii nie musi nic zmieniać.Ale ci,co ją czytają i oddziałuje na nich duch święty odkrywają coraz to nowe jej nauki.Stąd ŚJ biorą udział w szkoleniu i odkryli wiele ciekawych nauk biblijnych.

bartek212701 - 2017-02-20, 13:06

tessa napisał/a:
Ten kto nie czyta Biblii nie musi nic zmieniać.Ale ci,co ją czytają i oddziałuje na nich duch święty odkrywają coraz to nowe jej nauki.Stąd ŚJ biorą udział w szkoleniu i odkryli wiele ciekawych nauk biblijnych.

Tesso, zmiana nauk nie oznacza odkrycia prawdy. Zmiana nauk oznacza, że było się przez lata w błędzie, ale jesli PONOWNIE zmienia się zmienioną naukę, to oznacza, że jest się zagubionym i nie oddziałuje duch św.

tessa - 2017-02-20, 13:21

bartek212701 napisał/a:
tessa napisał/a:
Ten kto nie czyta Biblii nie musi nic zmieniać.Ale ci,co ją czytają i oddziałuje na nich duch święty odkrywają coraz to nowe jej nauki.Stąd ŚJ biorą udział w szkoleniu i odkryli wiele ciekawych nauk biblijnych.

Tesso, zmiana nauk nie oznacza odkrycia prawdy. Zmiana nauk oznacza, że było się przez lata w błędzie, ale jesli PONOWNIE zmienia się zmienioną naukę, to oznacza, że jest się zagubionym i nie oddziałuje duch św.


Czy znasz jakiś konkretny przykład?

bartek212701 - 2017-02-20, 13:38

tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?

Nauka o:
* Pokoleniu (4 zmiany)
* Zmartwychwstaniu Sodomitów (5 zmian)
* O Gogu (2 zmiany)
* O Abadonie (2 zmiany)
I można, by tak wymieniac jsezcze wiele

tessa - 2017-02-20, 13:58

bartek212701 napisał/a:
tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?

Nauka o:
* Pokoleniu (4 zmiany)
* Zmartwychwstaniu Sodomitów (5 zmian)
* O Gogu (2 zmiany)
* O Abadonie (2 zmiany)
I można, by tak wymieniac jsezcze wiele


Skoro ty tak śledzisz nasze czasopisma to widocznie masz własne poglądy na dany temat.
O jakim pokoleniu mówił Jezus?
Czy mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną?
Kim jest Gog?
Kim jest Abadon?

Listek - 2017-02-20, 16:11

tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?


Teologia zastąpienia.

Rz 9:4
Cytat:
"Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała,przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice."


Przymierza należą do Izraela a nie do narodów. Dopiero gdy Bóg wszczepi wierzącego z narodów do szlachetnej oliwki Izraela to przymierza zaczynają należeć także i do niego.

https://www.youtube.com/watch?v=bfVBNsQpxBM

tessa - 2017-02-20, 18:02

Listek napisał/a:
tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?


Teologia zastąpienia.

Rz 9:4
Cytat:
"Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała,przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice."


Przymierza należą do Izraela a nie do narodów. Dopiero gdy Bóg wszczepi wierzącego z narodów do szlachetnej oliwki Izraela to przymierza zaczynają należeć także i do niego.

https://www.youtube.com/watch?v=bfVBNsQpxBM


Nowe przymierze Bóg zawarł z chrześcijanami .Chrześcijanie mieli pochodzić z różnych narodów.

Hebrajczyków 8

7 Bo gdyby tamto pierwsze przymierze było bez wady, nie szukano by miejsca na drugie; 8 on bowiem znajduje u ludzi wadę, gdy powiada: „‚Oto nadchodzą dni — mówi Jehowa — gdy z domem Izraela i z domem Judy zawrę nowe przymierze; 9 nie według przymierza, w które wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, żeby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie trwali bowiem w moim przymierzu, tak iż przestałem się o nich troszczyć’ — mówi Jehowa”.
10 „‚Albowiem takie jest przymierze, którym się sprzymierzę z domem Izraela po owych dniach’ — mówi Jehowa. ‚Włożę moje prawa do ich umysłu i napiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
11 „‚I na pewno nikt nie będzie uczył swego współobywatela ani nikt swego brata, mówiąc: „Poznaj Jehowę!” Wszyscy bowiem będą mnie znali, od najmniejszego do największego z nich. 12 Bo będę miłosierny wobec ich nieprawych uczynków, a ich grzechów na pewno już nie przywołam na pamięć’”.
13 Mówiąc: „nowe przymierze”, sprawił, iż poprzednie stało się przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, jest bliskie zaniku.


Stare przymierze Prawa Mojżeszowego zostało przedawnione i zastąpione Nowym przymierzem.

Dzieje 10:44-45

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, duch święty zstąpił na wszystkich słyszących to słowo.  A wierni, którzy przyszli z Piotrem — ci z obrzezanych — zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów.


Zatem Nowe Przymierze zostało zawarte nie tylko z rodowitymi Żydami ,ale też z ludźmi z narodów.

nike - 2017-02-21, 12:37

tessa napisał/a:
Cytat:
Jak można stwierdzić, że postępem jest zmiana nauki, która za rok i tak bedzie inna?


Ten kto nie czyta Biblii nie musi nic zmieniać.Ale ci,co ją czytają i oddziałuje na nich duch święty odkrywają coraz to nowe jej nauki.Stąd ŚJ biorą udział w szkoleniu i odkryli wiele ciekawych nauk biblijnych.

Ale skoro CK jest przewodem, to nie może natchnionej prawdy zmieniać, może jedynie z biegiem lat ją ROZWIJAĆ :-D

nike - 2017-02-21, 12:42

tessa napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?

Nauka o:
* Pokoleniu (4 zmiany)
* Zmartwychwstaniu Sodomitów (5 zmian)
* O Gogu (2 zmiany)
* O Abadonie (2 zmiany)
I można, by tak wymieniac jsezcze wiele


Skoro ty tak śledzisz nasze czasopisma to widocznie masz własne poglądy na dany temat.
O jakim pokoleniu mówił Jezus?
Czy mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną?
Kim jest Gog?
Kim jest Abadon?

Tesso Bartek ci odpowiedział na twoje pytanie, ja też bym chciała wiedzieć jak ty rozumiesz te zmiany, a zadajesz Bartkowi pytanie na ktore juz odpowiedział, proszę odpowiedz teraz ty. :-D

tessa - 2017-02-21, 13:38

Odpowiadam w nowych postach. :)
Listek - 2017-02-21, 22:06

tessa napisał/a:
Nowe Przymierze zostało zawarte nie tylko z rodowitymi Żydami ,ale też z ludźmi z narodów.


Czy czytałaś o wszczepieniu dziczki wielonarodowej w drzewo oliwne ? Rz.11

Jezus przyszedł do zagubionych owieczek z Izraela i stał się pośrednikiem odnowionego przymierza.

Cytat:
Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana.
Jeremiasz 31
tessa - 2017-02-22, 08:25

Cytat:
Jezus przyszedł do zagubionych owieczek z Izraela i stał się pośrednikiem odnowionego przymierza.


Tak Jezus przyszedł do Izraela.Ale większość Zydów nie przyjęła Jezusa.Dlatego Bóg zapowiedział ,że weżmie ludzi z narodów.Pierwszym poganinem,który został chrześcijaninem był Korneliusz.Zstąpił na niego i innych domowników duch święty.Zatem i poganie byli namaszczeni duchem świętym.Dzieje 10:30-48

Apostoł Piotr tak mówi do wcześniejszych pogan:

1 Piotra 2:9-10

9 Lecz wy jesteście „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność — żebyście szeroko oznajmili wspaniałe przymioty” tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. 10 Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; wy byliście tymi, którym nie okazywano miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano.

Olus - 2017-02-25, 09:53

tessa napisał/a:
Listek napisał/a:
tessa napisał/a:
Czy znasz jakiś konkretny przykład?


Teologia zastąpienia.

Rz 9:4
Cytat:
"Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała,przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice."


Przymierza należą do Izraela a nie do narodów. Dopiero gdy Bóg wszczepi wierzącego z narodów do szlachetnej oliwki Izraela to przymierza zaczynają należeć także i do niego.

https://www.youtube.com/watch?v=bfVBNsQpxBM


Nowe przymierze Bóg zawarł z chrześcijanami .Chrześcijanie mieli pochodzić z różnych narodów.

Hebrajczyków 8

7 Bo gdyby tamto pierwsze przymierze było bez wady, nie szukano by miejsca na drugie; 8 on bowiem znajduje u ludzi wadę, gdy powiada: „‚Oto nadchodzą dni — mówi Jehowa — gdy z domem Izraela i z domem Judy zawrę nowe przymierze; 9 nie według przymierza, w które wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, żeby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie trwali bowiem w moim przymierzu, tak iż przestałem się o nich troszczyć’ — mówi Jehowa”.
10 „‚Albowiem takie jest przymierze, którym się sprzymierzę z domem Izraela po owych dniach’ — mówi Jehowa. ‚Włożę moje prawa do ich umysłu i napiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
11 „‚I na pewno nikt nie będzie uczył swego współobywatela ani nikt swego brata, mówiąc: „Poznaj Jehowę!” Wszyscy bowiem będą mnie znali, od najmniejszego do największego z nich. 12 Bo będę miłosierny wobec ich nieprawych uczynków, a ich grzechów na pewno już nie przywołam na pamięć’”.
13 Mówiąc: „nowe przymierze”, sprawił, iż poprzednie stało się przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, jest bliskie zaniku.


Stare przymierze Prawa Mojżeszowego zostało przedawnione i zastąpione Nowym przymierzem.

Dzieje 10:44-45

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, duch święty zstąpił na wszystkich słyszących to słowo.  A wierni, którzy przyszli z Piotrem — ci z obrzezanych — zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów.


Zatem Nowe Przymierze zostało zawarte nie tylko z rodowitymi Żydami ,ale też z ludźmi z narodów.


Nie Przymierze zostało zawarte
tylko z Domem Izraela i Judy
a poganie zostali w ten "dom"
wszczepieni,a to różnica.
Kto był na ostatniej
wieczerzy?poganie?

tessa - 2019-01-15, 19:54

Cytat:
Nie Przymierze zostało zawarte
tylko z Domem Izraela i Judy
a poganie zostali w ten "dom"
wszczepieni,a to różnica.
Kto był na ostatniej
wieczerzy?poganie?


Przymierze Prawa ,którego pośrednikiem był Mojżesz było zawarte z cielesnym Izraelem.
Nowe Przymierze ,którego pośrednikiem jest Jezus zostało zawarte z Izraelem duchowym.

Apostoł Paweł pisał ,że nie ten jest Żydem który ma obrzezanie na ciele ,ale ten kto ma obrzezane serce.
Rzymian 2 ;28,29
Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele.Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga.

Rzymian 10:12

Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

Henryk - 2019-01-15, 20:28

tessa napisał/a:
Nowe Przymierze ,którego pośrednikiem jest Jezus zostało zawarte z Izraelem duchowym.

A co z "duchową Judą"? :mrgreen:

Wyraźnie napisano, że Nowe Przymierze będzie zawarte z domem także Judy, nie tylko Izraela.
Jr 31:31-34 bw "Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem — mówi Pan — (33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan — Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę."
Wszyscy chcą zastąpić Izraela... :-(

tessa - 2019-01-16, 15:32

Werset 10 wspomina tylko o Izraelu.Dlaczego?

„‚Po tym czasie’, mówi Jehowa, ‚zawrę z ludem Izraela następujące przymierze: Włożę do ich umysłów swoje prawa i zapiszę je w ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
11 „‚Już nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc: „Poznajcie Jehowę!”, bo oni wszyscy, od najmniej do najbardziej znaczącego, będą mnie znali. 12 Miłosiernie wybaczę im nieprawe uczynki i już nie będę wracał pamięcią do ich grzechów’”.

Niewola babilońska położyła kres podziałowi na Judę i Izrael. Kiedy zdobywcy deportowali wygnańców, ich pochodzenie plemienne nie miało znaczenia. „Synowie Izraela i synowie Judy są razem ciemiężeni” — rzekł Jehowa (Jer 50:33). Gdy w 537 r. p.n.e. przybyła pierwsza grupa repatriantów, byli wśród nich przedstawiciele wszystkich plemion izraelskich. Później, z okazji zakończenia odbudowy świątyni, złożono ofiarę z 12 kozłów, „według liczby plemion Izraela” (Ezd 6:16, 17). Takie ponowne zjednoczenie po niewoli zapowiadały proroctwa. Jehowa obiecał m.in.: „Izraela zaś przyprowadzę z powrotem” (Jer 50:19).
Poza tym oznajmił: „Przyprowadzę z powrotem jeńców judzkich i jeńców izraelskich i odbuduję ich, tak jak na początku” (Jer 33:7).
Połączenie dwóch lasek w jedną, opisane w Księdze Ezechiela (37:15-28), wskazywało, że ludzie z obu królestw znowu staną się jednym narodem.

Henryk - 2019-01-17, 20:21

tessa napisał/a:
Poza tym oznajmił: „Przyprowadzę z powrotem jeńców judzkich i jeńców izraelskich i odbuduję ich, tak jak na początku” (Jer 33:7).
Połączenie dwóch lasek w jedną, opisane w Księdze Ezechiela (37:15-28), wskazywało, że ludzie z obu królestw znowu staną się jednym narodem.

Wszystko prawda.
Tylko że dzisiejszy Izrael to potomkowie Judy i Beniamina.
Pozostałe plemiona zaginęły asymilując się z innymi narodami.

Wiem też, że oficjalna Wasza nauka, to „teologia zastępstwa”, tak jak głoszą pozostałe odłamy chrześcijaństwa z KK na czele.

Przymierze zawarte z Abrahamem posiada dwie fazy. Fazę ziemską, dotycząca cielesnego Izraela i fazę duchową, dotycząca ludu Bożego wybieranego w Wieku Ewangelii.
Błędem jest obietnice cielesnego Izraela przypisywać sobie- ludziom z pogan.
Pan nie cofa, ani nie zmienia zdania.
Co obiecał, to spełni!

Mi 4:2 nwt-pl "I wiele narodów pójdzie i powie: "Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami". Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy – z Jerozolimy."
Jr 3:17 nwt-pl "W owym czasie będą nazywać Jerozolimę tronem Jehowy; i do niej zostaną zebrane wszystkie narody dla imienia Jehowy w Jerozolimie, i już nie będą chodzić w uporze swych złych serc"."

Pan nie odrzucił na zawsze Swego narodu.
Rz 11:1 nwt-pl "Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił swój lud? Przenigdy! Albowiem ja też jestem izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina."
Rz 11:15 nwt-pl "Jeśli bowiem ich odrzucenie oznacza dla świata pojednanie, to co będzie oznaczać ich przyjęcie, jeśli nie życie spośród umarłych?"

Dariusz - 2019-01-18, 08:28

Henryk napisał/a:
Tylko że dzisiejszy Izrael to potomkowie Judy i Beniamina.
Pozostałe plemiona zaginęły asymilując się z innymi narodami.

Tak naprawdę to dzisiaj praktycznie nikt nie jest wstanie wykazać z jakiego plemienia pochodzi, nawet z Judy czy Beniamina. Gdy w 70 r.n.e. zburzono świątynię zginęły wraz z nią zapiski z rodowodami.
Ponadto przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkali na terenie Judy i Beniamina. Nie należy mylić określenia jakim jest TERYTORIUM Judy z ludźmi mający rodowód z pokolenia Judy.
Cytat:

Pan nie odrzucił na zawsze Swego narodu.

Jakoś nie widać, żeby Pan przyjął go z powrotem.

Henryk - 2019-01-18, 09:05

Dariusz napisał/a:
Jakoś nie widać, żeby Pan przyjął go z powrotem.

Jedni mają uszy, a nie słyszą.
Inni maja oczy, a nie widzą.
Ez 37:12 bw "Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej."
Jr 31:10 bw "Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody."
Iz 61:4 bw "I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń."
Właśnie minęło 70 lat, jak ujrzał to cały świat...

nike - 2019-01-18, 10:39

Dariusz napisał/a:
Jakoś nie widać, żeby Pan przyjął go z powrotem.

Ale przyjmie, już powstał naród Żydowski maja swoje państwo, rozwijają się i to nie gorzej niż inne kraje, ale lepiej.
Owszem Izrael robi jeszcze dużo zła jak każdy naród, jest tam mnóstwo ateistów, czyli niewiara w Boga jest dosyć duża, powstają ruchy misjanistyczne naród zaczyna się budzić i po woli zaczynają wierzyć w Jezusa, z czasem uwierzą narodowo, ja myślę,ze po ucisku Jakuba jaki jest przed nimi oni przejrzą na oczy i uwierzą.

tessa - 2019-01-18, 19:01

Cytat:
Błędem jest obietnice cielesnego Izraela przypisywać sobie- ludziom z pogan.


To Bóg o tym decyduje.
Zamierzeniem Boga było to,aby wybrać 144000 osób aby wraz z Jezusem panowali w niebie.
,Na początku apostołowie głosili swym rodakom .A gdy niektórzy nie chcieli słuchać poszli do Samarytan i pogan.

Bóg to przewidział i ogłosił przez swych proroków.


Dzieje 15

. 14 Symeon wyczerpująco opowiedział, jak Bóg po raz pierwszy zwrócił uwagę na inne narody, żeby wybrać spośród nich lud, który by nosił Jego imię. 15 I jest to zgodne ze słowami zapisanymi w pismach proroków: 16 ‚Potem wrócę i na nowo postawię dom Dawidowy, który upadł. Podniosę go z ruin i odbuduję, 17 żeby pozostali z tego narodu pilnie szukali mnie, Jehowy, razem z ludźmi ze wszystkich narodów nazwanymi od mojego imienia. Tak mówi Jehowa, który dokonuje tych rzeczy, 18 wiadomych już od dawna’

1 Piotra 2:9-10

9 Natomiast wy jesteście „wybranym rodem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem stanowiącym szczególną własność — żebyście rozgłosili wspaniałe przymioty” Tego, który was powołał z ciemności do swojego zachwycającego światła. 10 Bo kiedyś nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym. Kiedyś nie okazywano wam miłosierdzia, ale teraz go dostąpiliście.

Bóg w swej mądrości wiedział ,że nie wszyscy rodowici Żydzi przyjmą obiecanego Mesjasza .
Po śmierci Jezusa w górnej izbie zebrało się tylko 120 osób. Dzieje 1;15

Potem gdy Piotr przemawiał do Żydów przyłączyło się 3000 osób.Dzieje 2:41

To o wiele za mało :)

Duch Boży polecił więc Filipowi aby przyłączył się do powozu etiopskiego eunucha.
Dzieje 8:26-40
Piotr i Jan zostali wysłani do Samarii Dzieje 8:14-17
Korneliusz zostaje chrześcijaninem.Piotr głosi dobrą nowinę ludziom z innych narodów.
Dzieje 10:34-43

Tak więc Bóg nie jest stronniczy ....

Dzieje 10:34-35

"......Teraz naprawdę rozumiem ,że Bóg nie jest stronniczy . Jego uznaniem cieszy się każdy ,kto się Go boi i czyni to ,co właściwe ,bez względu na to,z jakiego pochodzi narodu.

Dariusz - 2019-01-18, 19:50

Henryk napisał/a:
Właśnie minęło 70 lat, jak ujrzał to cały świat...

Opisy proroków zapowiadają, że Izrael ożyje, gdyż dostanie ducha od Boga.
Jakoś tego ducha Bożego nie widać w państwie Izrael. Samo pojawienie się państwa jako takiego nic nie pokazuje. Ani świątyni, ani oddania czci Bogu. Ani potomka Dawida na tronie.
Dziwne to spełnienie-niespełnienie proroctwa.
nike napisał/a:
naród zaczyna się budzić i po woli zaczynają wierzyć w Jezusa, z czasem uwierzą narodowo

To chyba bardziej życzeniowe niż realistyczna ocena.

Henryk - 2019-01-19, 08:58

Dariusz napisał/a:
Opisy proroków zapowiadają, że Izrael ożyje, gdyż dostanie ducha od Boga.

Tak. Wtedy rzeczywiście będzie „żywy”.
Przypomnijmy sobie opis na samym początku Biblii, opisujący stworzenie człowieka.
Stworzył Bóg na początku ciało. Było ono kompletne, z kośćmi, ścięgnami, ciałem, skórą..., ale jeszcze martwe, bez ducha.
Ez 37:7-8 br "Prorokowałem więc tak, jak mi nakazał. A kiedy jeszcze prorokowałem, dał się słyszeć szum. Potem zaszeleściły kości i zaczęły się zbliżać jedne do drugich. (8) I widziałem, że wszystkie były pokryte ścięgnami, obrosłe ciałem i obciągnięte skórą. Ale ducha jeszcze w nich nie było."
Żywym stał się po otrzymaniu ducha.
Cytat:
Jakoś tego ducha Bożego nie widać w państwie Izrael. Samo pojawienie się państwa jako takiego nic nie pokazuje.

A jak myślisz- czyj Duch spowodował powstanie nowożytnego, cielesnego Izraela?
- Powstał sam, z przypadku, gdy akurat przeminęły „czasy Pogan”?
Cytat:
Ani świątyni, ani oddania czci Bogu.

Świątyni, tej z kamieni, to i ja nie spodziewam się.
Oczekuję innej, tej zstępującej z niebios.
Cytat:
Ani potomka Dawida na tronie.

Ja nawet wierzę, że będzie to wzbudzony sam Dawid!
Natomiast tron „potomka Dawida" nie będzie na Ziemi.
Cytat:
Dziwne to spełnienie-niespełnienie proroctwa.

Dla mnie wszystko „gra”.
Nie od razu zbudowano Kraków, ani świątynię Heroda...
Nawet nie od razu Chrystus wstąpił do niebios!
To My chcielibyśmy "już, teraz, w tej chwili"...

Henryk - 2019-01-19, 10:01

Przyszło mi jeszcze jedno na myśl...
Pokolenie, które wyszło z Egiptu pozostawiło swe kości na piaskach pustyni. Musiało wymrzeć, wraz ze swymi nawykami, wierzeniami, przyzwyczajeniami...
Nie twierdzę, ale może i dziś jest potrzeba, aby Żyd dajmy na to z Rosji, pospołu z Żydem z innych krajów „zachodnich” stanowili jeden organizm...
Pierwsze ich animozje muszą przeminąć.

Henryk Suchecki - 2019-01-19, 19:09

Pan Jezus w dzisiejszym państwie Izrael jest tak samo traktowany jak 2000 lat temu nic się nie zmieniło ich Królem na pewno nie jest Pan Jezus. To państwo na wskroś jest pogańskie , tak jak Polska, oprócz resztki która przyjęła Łaskę. I nic w tej sprawie się nie zmieni do czasu gdy liczba Zbawionych się dopełni i tak skończą się czasy pogan raz na zawsze. Ci co pieją peany na cześć Izraela to ludzie, którzy sprzedają swoje pierworództwo tak jak Ezaw swoje za miskę soczewicy.
Henryk - 2019-01-19, 20:03

Henryk Suchecki napisał/a:
To państwo na wskroś jest pogańskie , tak jak Polska, oprócz resztki która przyjęła Łaskę.

Nie zmienia to faktu, że takie nie będzie jako pierwsze spośród innych państw.

Za 12:10 bw "Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym."

Henryk Suchecki - 2019-01-19, 20:18

.

Za 12:10 bw "Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym." [/quote] to proroctwo się wypełniło i wypełnia patrz Szaweł a wcześniej Piotr i pozostali uczniowie aż do końca Eonu

Henryk - 2019-01-19, 20:22

Henryk Suchecki napisał/a:
.to proroctwo się wypełniło i wypełnia patrz Szaweł a wcześniej Piotr i pozostali uczniowie aż do końca Eonu

Mamy zdecydowanie różne poglądy w tym temacie.

tessa - 2019-01-22, 18:37

nike napisał/a:
Dariusz napisał/a:
Jakoś nie widać, żeby Pan przyjął go z powrotem.

Ale przyjmie, już powstał naród Żydowski maja swoje państwo, rozwijają się i to nie gorzej niż inne kraje, ale lepiej.
Owszem Izrael robi jeszcze dużo zła jak każdy naród, jest tam mnóstwo ateistów, czyli niewiara w Boga jest dosyć duża, powstają ruchy misjanistyczne naród zaczyna się budzić i po woli zaczynają wierzyć w Jezusa, z czasem uwierzą narodowo, ja myślę,ze po ucisku Jakuba jaki jest przed nimi oni przejrzą na oczy i uwierzą.


Naród ten ma na swoich rękach winę krwi Jezusa Chrystusa.


W 33 roku n.e. Żydzi stracili status narodu wybranego, ponieważ odrzucili Mesjasza, Syna Jehowy.
Sam Mesjasz zapowiedział: „Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy zostali do niej posłani (...). Oto wasz dom jest wam pozostawiony” (Mateusza 23:37, 38).
Słowa te spełniły się w roku 70, kiedy rzymskie legiony zburzyły Jerozolimę. Świątynia została zniszczona, a klasa kapłańska przestała istnieć.
Czy Bóg zrezygnował ze swojego zamierzenia, by mieć swą „szczególną własność spośród wszystkich ludów, (...) królestwo kapłanów i naród święty”? (Wyjścia 19:5, 6).

Apostoł Piotr, który sam był Żydem, odpowiedział na to pytanie w liście skierowanym zarówno do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego.

Napisał: „Wy jesteście ‚rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność’ (...). Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; wy byliście tymi, którym nie okazywano miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano” (1 Piotra 2:7-10).

A zatem przynależność do narodu wybranego przestała mieć związek z miejscem urodzenia czy narodowością — pojawił się naród duchowy, złożony z chrześcijan wybranych za pośrednictwem ducha świętego.
Apostoł Paweł ujął to tak: „Ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym — niech będzie pokój i miłosierdzie” (Galatów 6:15, 16).

Współczesne państwo Izrael przyznaje obywatelstwo rodowitym Żydom lub osobom nawróconym na judaizm. Natomiast do narodu nazwanego w Biblii „Izraelem Bożym” mogą należeć tylko ci, którzy są „posłuszni i pokropieni krwią Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:1, 2).

O członkach „Izraela Bożego”, czyli duchowych Żydach, Paweł napisał: „Nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga” (Rzymian 2:28, 29).
Wersety te pomagają nam zrozumieć zaskakującą wypowiedź Pawła zawartą w Liście do Rzymian.
Apostoł wyjaśnił tam, że rodowici Żydzi, którzy nie uznali Jezusa, przypominali gałęzie usunięte z drzewa oliwnego po to, by można było wszczepić dzikie gałęzie, symbolizujące chrześcijan pochodzenia pogańskiego (Rzymian 11:17-21). Kończąc swój wywód, apostoł oświadczył: „Przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael” (Rzymian 11:25, 26).
Czy Paweł zapowiedział, że w pewnym momencie Żydzi zaczną się masowo nawracać na chrystianizm?
Bez wątpienia niczego takiego nie sugerował.
Mówiąc o „całym Izraelu”, Paweł miał na myśli Izrael duchowy — chrześcijan namaszczonych duchem świętym.

Wskazał, że odrzucenie Mesjasza przez rodowitych Żydów nie udaremniło zamierzenia Boga, który postanowił mieć duchowe „drzewo oliwne” z gałęziami wydającymi owoce.
Harmonizuje to ze słowami Jezusa, który przyrównał siebie do winorośli i zapowiedział, że bezwartościowe gałęzie zostaną z niej usunięte.
Rzekł: „Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą. Każdą gałąź we mnie, która nie rodzi owocu, usuwa, a każdą rodzącą owoc oczyszcza, żeby rodziła więcej owocu” (Jana 15:1, 2).

Jak widać, powstanie współczesnego państwa Izrael nie zostało przepowiedziane w Biblii.

Ale Księga ta mówi o utworzeniu Izraela duchowego. Jeśli rozpoznasz ten naród i przyłączysz się do niego, czekają cię wiecznotrwałe błogosławieństwa (Rodzaju 22:15-18; Galatów 3:8, 9).

Henryk - 2019-01-22, 18:43

tessa napisał/a:
Jeśli rozpoznasz ten naród i przyłączysz się do niego, czekają cię wiecznotrwałe błogosławieństwa (Rodzaju 22:15-18; Galatów 3:8, 9).

Droga Krystyno. Chyba nie masz wyjścia! :lol:
Mnie to nawet nie chcą. :cry:

nike - 2019-01-22, 21:32

tessa napisał/a:
Naród ten ma na swoich rękach winę krwi Jezusa Chrystusa.

Nie cały naród, doskonale wiesz,ze człowiek idzie za tym gdzie widzi jakąś korzyść.
tessa napisał/a:
W 33 roku n.e. Żydzi stracili status narodu wybranego, ponieważ odrzucili Mesjasza, Syna Jehowy.
Sam Mesjasz zapowiedział: „Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy zostali do niej posłani (...). Oto wasz dom jest wam pozostawiony” (Mateusza 23:37, 38).

A gdzie jest napisane,ze stracili status?
Teksty z Mateusza mówią o pustym domu i nie ma tam wzmianki,że na zawsze.
Zostali bardzo ukarani bo aż na 1845 lat zostali wyrzuceni z kraju i poszli w niewolę do różnych narodów i tam cierpieli wielkie prześladowania.

Po 1845 latach Bóg znowu ich przyprowadza do swojej ziemi KOŚCI OŻYŁY.

"Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje" (Izajasz 40:1,2).
SŁOWA tych wersetów bez wątpienia nie odnoszą się do Izraela duchowego i niebiańskiego Jeruzalem, lecz nasienia Jakubowego mozolącego się od wieków w cierpieniu i bólu - do narodu bez ziemi, narodu posiadającego najwspanialsze obietnice, a jednak cieszącego się bardzo nielicznymi - narodu rozrzuconego między wszystkie inne narody. Jednak zgodnie z Boską obietnicą, daną na początku jego organizowania się (3 Moj. 26:44), zachował swoją odrębność narodową! Żydzi są cudem sami w sobie. Dla cywilizowanego świata są świadectwem Boskich obietnic i ich mocy w ludzkim umyśle. Tak jak przepowiedziano w Piśmie Świętym, przez wiele wieków nie mieli oni proroka, kapłana, efodu, wizji od Boga ani objawienia (Oz. 3:4). Naród, który w przeszłości jako jedyny dostąpił zaszczytu poznania Boskich celów, przez ponad osiemnaście stuleci pozbawiony był jakichkolwiek dowodów Boskiej łaski z wyjątkiem jednego: została zachowana jego narodowa solidarność.

Henryk - 2019-01-23, 09:34

nike napisał/a:
A gdzie jest napisane,ze stracili status?

TU
Ale już w "najlepszym przekładzie" napisano inaczej:
Rz 11:1-2 nwt-pl "Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił swój lud? Przenigdy! Albowiem ja też jestem izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. (2) Bóg nie odrzucił swego ludu, który najpierw uznał. Bo czy nie wiecie, co Pismo mówi w związku z Eliaszem, gdy on występuje do Boga przeciwko Izraelowi?"

Dariusz - 2019-01-23, 10:00

nike napisał/a:
została zachowana jego narodowa solidarność.

...którą równie dobrze można nazwać też nacjonalizmem. A to już nie jest dobrze postrzegane, a jednak współczesna historia żydów to nacjonalizm w czystej postaci. Żydzi potrafią się i innych zabijać o każdą piędź ziemi, którą uważają za swoją.
Narodowa tożsamość to nic nadzwyczajnego. Indianie Ameryki Północnej też starają się ją zachować. I co?
Co powiemy o kulturze Romów? Też nie mają kraju a nie do podrobienia.
Odrzucenie Izraela nie oznacza, że Żyd nie może służyć Bogu. Henryk cytuje tu przykład Pawła. Bardzo dobry przykład pokazujący w jakim sensie Izraelita może nie być odrzucony, ma zostać jak On ochrzczonym chrześcijaninem. Oto przykład nie odrzucenia Izraelitów. Tylko, że dzisiaj Izrael nie jest ani ochrzczony jak Paweł ani nie jest chrześcijański. Więc odrzucenie wciąż trwa.

nike - 2019-01-23, 10:47

Dariusz, Ja się z tobą zgadzam częściowo, ja wiem co obecnie dzieje się w Izraelu, wiem,ze daleko im w dobie dzisiejszej jest do Boga i ja uważam,że Izrael obecny zbiera plony po swoich przodkach, ponieważ Bóg JHWH im złożył obietnicę, że:


POWRÓT IZRAELA DO BOSKIEJ ŁASKI I ICH ZIEMI
Łatwo zauważyć, iż w związku niemal ze wszystkimi tymi proroctwami o niełasce i niedoli Żydów, ich ziemi i miast, Bóg obiecuje przywrócenie Izraela do swojej łaski i do Ziemi Świętej. O niej samej mówi nawet, iż stanie się jeszcze bardziej płodną niż była dawniej i obiecuje odbudowę zniszczonych miast. A zatem Bóg nie porzucił ich na zawsze. Własnymi oczami widzimy początki wypełniania się tych proroctw. Oto niektóre z nich, zapowiadające powrót Żydów do Boskiej łaski: 3 Moj. 26:40-45; Ps. 102:13-17; Izaj. 40:1,2; Ezech. 16:60-63; Rzym. 11:25-27. Popadli oni w częściową niełaskę z powodu pogwałcenia Przymierza Zakonu (z powodu swej nieprawości - Ps. 107:17), a następnie w stan pełnej niełaski za odrzucenie Mesjasza (za swoje przewrotności Ps. 107:17). Święty Paweł zapewnia nas (Rzym. 11:25), że ta pełna niełaska będzie trwała tak długo, aż wejdzie (w skład Ciała Chrystusowego) zupełność pogan (zupełna liczba wybranych pogan). Takie wejście w Ciało Chrystusowe przez pełną liczbę wybranych pogan ma podwójne wypełnienie: (1) próbne, w dniu Paschy 1878 roku oraz (2) ostateczne, około października 1914 roku. Tak więc cielesny Izrael miał pozostać w stanie zaślepienia aż do zakończenia wyboru w wieku Ewangelii. Należy podkreślić, że Żydzi jako naród popadli w niełaskę w tym dniu, w którym Chrystus zapowiedział ich zaślepienie: 10 Nisan 33 roku, w dniu, w którym wjechał do Jerozolimy (Łuk. 19:42). Dwa dni później Jezus ogłosił, że oni już są spustoszonym i zaślepionym narodem (Mat. 23:37-39). A zatem wjazd Chrystusa do Jerozolimy zapoczątkował ich zaślepienie, co według Zachariasza 9:9-12 zainicjowało to, co nazywa on dwójnasobem. Jeremiasz (16:18) podaje jak długo miało trwać ich karanie: przez okres, który on również nazywa dwójnasobem. Izaj. 40:2 powiada, że gdy miną cierpienia ich czasu naznaczonego, nazwanego dwójnasobem, Boska łaska zacznie do nich powracać, w wyniku czego zostaną pocieszeni.

I obecnie tak się dzieje. :-D

tessa - 2019-01-23, 13:23

Cytat:

tessa napisał/a:
Naród ten ma na swoich rękach winę krwi Jezusa Chrystusa.

Nie cały naród, doskonale wiesz,ze człowiek idzie za tym gdzie widzi jakąś korzyść.


Chrześcijanie nie szli za Jezusem dla korzyści materialnej.Wprost przeciwnie.Byli często bez domu i ginęli na arenach od dzikich zwierząt.
I to był ten lud wybrany u Boga.

Natomiast Żydzi,którzy nie poszli za Jezusem zostali przez Boga odrzuceni,gdyż powiedzieli :

Mateusza 27

25 Na to cały lud, odpowiadając, rzekł: „Krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci”.+ 26 Wtedy zwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować+ i wydał go, aby zawisł na palu.+

nike - 2019-01-23, 14:13

tessa,
tessa napisał/a:
Chrześcijanie nie szli za Jezusem dla korzyści materialnej.Wprost przeciwnie.Byli często bez domu i ginęli na arenach od dzikich zwierząt.
I to był ten lud wybrany u Boga.

Jacy chrześcijanie? Prędzej poganie wierzący, a czy w śród tych pogan nie było Żydów? Kim byli apostołowie chociażby nie żydami?
Więcej precyzji tesso troszkę więcej.

Henryk - 2019-01-23, 14:33

tessa napisał/a:
Natomiast Żydzi,którzy nie poszli za Jezusem zostali przez Boga odrzuceni,gdyż powiedzieli :

Jak to dobrze, że to nie dzisiejsi ludzie będą w Królestwie Chrystusa sądzić innych. :-D

Pamiętasz Tesso, do którego to pokolenia Bóg karze ludzi? ;-)


Twój ojciec, czy dziadek, a może i Ty sama- nigdy nie powiedzieli czegoś nierozważnego?

Dariusz - 2019-01-24, 13:35

nike napisał/a:
A zatem wjazd Chrystusa do Jerozolimy zapoczątkował ich zaślepienie, co według Zachariasza 9:9-12 zainicjowało to, co nazywa on dwójnasobem.

Zachariasz pisał w tym fragmencie o podwójnej nagrodzie a nie podwójnej karze.

Izajasz i Jeremiasz pisali o literalnej karze, która spadła na Izraela w momencie, gdy zburzono Jerozolimę i poszli do niewoli Babilońskiej. Kara dobiegła końca w 537 r. pne.

Jeśli jest jakieś drugie spełnienie tych proroctw to duchowe a nie dosłowne.

Dariusz - 2019-01-24, 13:49

nike napisał/a:
Boska łaska zacznie do nich powracać, w wyniku czego zostaną pocieszeni.

I obecnie tak się dzieje. :-D


Jakoś nic się nie dzieje. Powstanie państwa Izraela niczego nie dowodzi. Proroctwa mówią o odnowie Izraela jako monarchii na czele której stoi Król. Dzisiaj Izrael jest... demokratyczną republiką z premierem. To coś obcego w kwestii jak wyglądał kiedyś Izrael a jak to jest obecnie.
Nie widzę tu jakiegoś błogosławieństwa i powrotu do łaski. Wszam upłynęło już jakieś 70 lat a tu nic się na korzyść nie dzieje, co wskazywałoby na spełnienie jakiegoś proroctwa.

tessa - 2019-01-24, 19:03

Henryk napisał/a:
tessa napisał/a:
Natomiast Żydzi,którzy nie poszli za Jezusem zostali przez Boga odrzuceni,gdyż powiedzieli :

Jak to dobrze, że to nie dzisiejsi ludzie będą w Królestwie Chrystusa sądzić innych. :-D

Pamiętasz Tesso, do którego to pokolenia Bóg karze ludzi? ;-)


Twój ojciec, czy dziadek, a może i Ty sama- nigdy nie powiedzieli czegoś nierozważnego?


Żydzi,którzy wydali na śmierć Jezusa syna Bożego zrobili to świadomie.Tak jak Judasz ,który zdradził Jezusa.Mogli to naprawić wtedy gdy apostoł Piotr w swoim przemówieniu im to wytknął.

Dzieje Apostolskie 2

22 „Izraelici, posłuchajcie: Jezusa Nazarejczyka posłał Bóg. Wyraźnie to pokazał przez potężne dzieła, cuda i znaki, których — jak sami wiecie — dokonywał pośród was za jego pośrednictwem+. 23 Człowiek ten został wam wydany, żeby spełniło się to, co postanowił i przewidział Bóg+. I przybiliście go do pala, zgładziliście rękami niegodziwych ludzi+. 24 Ale Bóg go wskrzesił+, wyzwolił go z mocy* śmierci, bo było nie do pomyślenia, żeby trzymała go w swoim uścisku+.

I kilka tysięcy ludzi nawróciło się do Boga.
Pozostali mieli wrażliwość stępioną.

Rzymian 11:7

Cóż więc? Czego Izrael pilnie szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili. Pozostali mieli wrażliwość stępioną,

Zatem tylko kilka tysięcy Żydów zostało pomazańcami Bożymi.A jak wiadomo Bóg przewidział liczbę 144000 królów i kapłanów,aby królowali w niebie wraz z Jezusem.

Objawienie 14

Potem spojrzałem i zobaczyłem, że na górze Syjon+ stał Baranek+, a z nim — 144 000+ tych, którzy na czołach mieli napisane jego imię i imię jego Ojca+. 2 Usłyszałem odgłos z nieba, który przypominał odgłos wielu wód i potężnego gromu. Odgłos ten był podobny do głosu śpiewaków, którzy akompaniują sobie na lirach. 3 I śpiewali jak gdyby nową pieśń+ przed tronem, czterema żywymi istotami+ i starszymi+. Tej pieśni nie potrafił się nauczyć nikt oprócz 144 000+ kupionych z ziemi.
Są to ci, którzy nie skalali się współżyciem z kobietami — są czyści*+. Stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie+. Zostali kupieni+ spośród ludzi jako pierwociny+ dla Boga i dla Baranka 5 i nikogo nie zwodzili swoimi słowami. Są bez skazy+.

Henryk Suchecki - 2019-01-25, 18:48

Objawienie 14 
Potem spojrzałem i zobaczyłem, że na górze Syjon+ stał Baranek+, a z nim — 144 000+ tych, którzy na czołach mieli napisane jego imię i imię jego Ojca+. 2 Usłyszałem odgłos z nieba, który przypominał odgłos wielu wód i potężnego gromu. Odgłos ten był podobny do głosu śpiewaków, którzy akompaniują sobie na lirach. 3 I śpiewali jak gdyby nową pieśń+ przed tronem, czterema żywymi istotami+ i starszymi+. Tej pieśni nie potrafił się nauczyć nikt oprócz 144 000+ kupionych z ziemi. 
Są to ci, którzy nie skalali się współżyciem z kobietami — są czyści*+. Stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie+. Zostali kupieni+ spośród ludzi jako pierwociny+ dla Boga i dla Baranka 5 i nikogo nie zwodzili swoimi słowami. Są bez skazy+.
A czy ty  Tesso jesteś pośród tego zgromadzenia tu i teraz.? A jeżeli nie to dlaczego ??

Henryk - 2019-01-26, 08:44

Henryk Suchecki napisał/a:
A czy ty  Tesso jesteś pośród tego zgromadzenia tu i teraz.? A jeżeli nie to dlaczego ??

Mam rozumieć, że gdy nie mówię "na językach" to nie mogę należeć do tego zgromadzenia? :shock:

Henryk Suchecki - 2019-01-26, 16:56

„Języki” są zadatkiem ducha świętego by iść we właściwym kierunku . Większość z tych co ten dar maja nie korzystają z tego, nie chcą wyrzec się trynitarnego boga. A inni jak np. świadkowie uważają zadatek ducha za przejaw opętania demonicznego. Nie święty człowiek nie ostoi się przed obliczem Najwyższego bez przyjęcia zadatku ducha świętego nie jest możliwe przyjęcie jego pełni Wejście na górę Syjon gwarantuje bycie Zwycięzcą Ap 2 i 3
Henryk - 2019-01-27, 13:27

Henryk Suchecki napisał/a:
„Języki” są zadatkiem ducha świętego by iść we właściwym kierunku .

A jaki to kierunek?
Dokąd prowadzi droga?
Może wreszcie rozumienie "tajemniczego języka aniołów"? :-D

Henryk Suchecki - 2019-01-27, 15:05

Henryk napisał/a:
A jaki to kierunek?Dokąd prowadzi droga? Może wreszcie rozumienie "tajemniczego języka aniołów"?
I tych prawdziwie ustanowił Bóg w kościele: najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie mających przejawy mocy, dalej dary łaski uzdrowień, niesienia pomocy, umiejętności kierowania, różne rodzaje języków.
Jak się wczytasz w ten werset zauważysz ze następnym darem łaski jest umięjętność kierowania zarządzania własnym rozwojem duchowego wzrostu

nike - 2019-01-27, 18:14

Henryk Suchecki,
Czy możesz opisać po krotce zachowanie co niektórych i też twoje kiedy zaczynają mówić na językach, czy język ten którym mówisz w tym czasie jest językiem zrozumiałym?
Chcę powiedzieć,że ja byłam na takim zebraniu i niestety ze strachu uciekłam.

Henryk Suchecki - 2019-01-27, 19:04

nike
Naprawdę kiedy modlę się na językach nic spektakularnego w sensie fizycznym się nie dzieje , zaczynam i kończę kiedy chcę. Nie ulega wątpliwości ze z inspiracji złego ducha tez można modlić się w językach. Ksiądz katolicki modląc się zrozumiale do marii , modli się z inspiracji złego ducha, niektórzy o tym wiedzą większość nie . Walka duchowa to jak zapasy ,łatwo pomylić który członek ciała należy do kogo. Izrael po opuszczeniu Egiptu nie znalazł się od razu w Ziemi Obiecanej , musiał się wiele nauczyć, zwłaszcza rozróżniać co jest dobre a co jest od złego. Widziałem napełnienie duchem tak ze ludzie wyglądali jak po spożyciu młodego wina ,przecierałem oczy ze zdumienia ze Najwyższy jest wciąż taki sam, niezmienny.

nike - 2019-01-27, 20:09

Za wiele to się od ciebie nie dowiedziałam.
Ja pytałam ciebie czy ty rozumiesz co mówisz? a ty mi o Izraelu gadasz.
Wolała bym dostawać odpowiedzi sensowne i logiczne.

Henryk - 2019-01-27, 20:23

Henryk Suchecki napisał/a:
Widziałem napełnienie duchem tak ze ludzie wyglądali jak po spożyciu młodego wina ,przecierałem oczy ze zdumienia ze Najwyższy jest wciąż taki sam, niezmienny.

A to dziwne.
Pijąc młode wino warto mieć w pobliżu WC.
No, i... kac jest podobno potworny.

Henryk Suchecki - 2019-01-28, 17:13

Ludzie którzy nie przyjmują ducha świętego jakoby z automatu wyrzekają się błogosławieństwa z tytułu odrzucenia pierworodztwa (Ezaw – Jakub).Zburzenie Świątyni w Jerozolimie przez Rzymian jednoznacznie było potwierdzeniem ze Najwyższy poszerza paliki swego namiotu na cały świat . Już nie tylko jeden naród ale wszystkie mogą chronić się pod jego skrzydłami oczywiście na jego warunkach, czyli w oparciu o jego Łaskę. Cofanie się do tego co było wcześniej to takie ograniczenie woli Pana Boga. Po ukrzyżowaniu pana Jezusa, Ojciec w niczym ze swej strony nie ograniczył temu narodowi możliwości przystąpienia przed jego tron, ale to wymaga pokory i zmiany myślenia. Co jak pokazuje życie jest możliwe. W każdym pokoleniu są tacy, którzy uznają Pana Jezusa w tym narodzie za Mesjasza Króla. To jednoznacznie świadczy ze Najwyższy jest Bogiem sprawiedliwym.W teraźniejszym czasie budowanie mu świątyni z kamienia to plucie mu w twarz gdyż on pragnie mieszkać w naszych sercach. W niezrozumiałym dla siebie języku jestem w stanie się modlić o rzeczy których potrzebuje, bo tylko duch o nich wie , ale już w zrozumiałym dla siebie języku mogę mu za nie dziękować,
Henryk - 2019-01-29, 08:52

Henryk Suchecki napisał/a:
Ludzie którzy nie przyjmują ducha świętego[...],

Piszesz o duchu świętym, a myślisz wyłącznie o rzekomym "darze" wydawania niezrozumiałych dźwięków. :-(
Mnie jest to zbyteczne, ponieważ w żaden sposób nie służy duchowemu zbudowaniu!

Henryk Suchecki - 2019-01-29, 16:59

Henryk napisał/a:
Mnie jest to zbyteczne,
Uważam wręcz przeciwnie

Odchodząc pan Jezus powiedział Poszedłszy więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna, i ducha świętego
Myślę ze jesteś zanurzony w nauce o Ojcu, do połowy o Synu i być może stoisz po kostki w nauce o duchu świętym.

Henryk - 2019-01-30, 11:36

Henryk Suchecki napisał/a:
Uważam wręcz przeciwnie

Nie obawiasz się, że modląc się „na językach” może prosić Stwórcę dajmy na to: o chorobę dla siebie, śmierć bliskich, itp.
Przecież nie wiesz o co prosisz! :shock:

Henryk Suchecki - 2019-02-01, 18:52

Henryk
Kto modli się w językach sam siebie buduje / nie chcesz siebie budować , chcesz polegać na innych\ nie musisz modlić się na językach. To nie jest modlitwa z głowy , to jest modlitwa z ducha, karmi to twojego duch ,zaczynasz pragnąć rzeczy duchowych, zaczynasz widzieć to co jest niewidoczne dla fizycznych oczu, to co jest duchowe, wieczne. Jestem Panu Bogu wdzięczny za ten dar.

Henryk Suchecki - 2019-02-01, 20:33

nike
Istotą tego daru jest bycie niezrozumiałym dla mówiącego. To ma być poza umysłem. Słowa wypływają z ducha a nie z umysłu.

nike - 2019-02-01, 20:36

Henryk Suchecki napisał/a:
Istotą tego daru jest bycie niezrozumiałym dla mówiącego. To ma być poza umysłem. Słowa wypływają z ducha a nie z umysłu.


A duch gdzie się znajduje w brzuchu? Czy w naszym umyśle?

Henryk - 2019-02-02, 09:53

nike napisał/a:
A duch gdzie się znajduje w brzuchu? Czy w naszym umyśle?

Wychodzi na to, że ten „duch” to jakiś inteligentny pasożyt żyjący w naszym ciele i myślący niezależnie od nas. :lol:
Nie mamy na Niego najmniejszego wpływu.

Henryk Suchecki - 2019-02-24, 13:51

Czemu to ludzie bluźnią przeciwko tym rzeczom których nie znają i nie rozumieją?? Aby wypowiedzieć słowa potrzebna jest praca przepony, takie tam podstawy anatomii. A gdyby to Pan Jezus przez nas modlił się do Ojca za nas właśnie tym niezrozumiałym językiem o nasz duchowy wzrost . Niezrozumiałym by przełamać w nas opór do rzeczy duchowych w nas złych , to też źle?? Przykład katolik z odnowy charyzmatycznej modli się na językach by został uwolniony od kultu maryjnego. Normalnie to by nie przeszło mu przez gardło, a tak jest poza jego poziomem zrozumienia , bo tak naprawdę nie wie w tym stanie ducha co jest dla niego dobre przykład takiej osoby https://www.youtube.com/watch?v=dsmtbbRINiE Myśle ze nikomu na tym forum nie zalezy na kopaniu leżącego na drodze do Niebiańskiej Jerozlimy
Dariusz - 2019-03-28, 20:40

kim są badacze pisma świętego/Świadkowie Jehowy


Tak odczytuję temat tego wątku. A co tu czytam? Np. to:

Henryk napisał/a:
Wychodzi na to, że ten „duch” to jakiś inteligentny pasożyt żyjący w naszym ciele i myślący niezależnie od nas.


nike napisał/a:
A duch gdzie się znajduje w brzuchu? Czy w naszym umyśle?


Henryk Suchecki napisał/a:
Istotą tego daru jest bycie niezrozumiałym dla mówiącego. To ma być poza umysłem. Słowa wypływają z ducha a nie z umysłu.


No nie wiem, ale tak bardzo jakiejś dyscypliny dotyczącej trzymania się tego tematu że aż... :(

Czy wciąż jesteście w temacie kim są badacze pisma świętego/Świadkowie Jehowy?

Tak bardzo odbiegacie od tematu, że aż nie wiadomo, o co komu chodzi... a tym samym forum trochę schodzi na meanadry, których NIKT nie podejmie, bo NIKT tego nie rozumie.

Możecie to uprościć? Piszę do administracji.

nike - 2019-03-29, 08:18

Dariusz, Masz rację wraca my do tematu. :-D
Dariusz - 2019-05-18, 09:19

tessa napisał/a:
Oto dane liczbowe:

240 — liczba krajów, w których działają Świadkowie Jehowy
8 340 982 — liczba Świadków Jehowy
10 115 264 — liczba bezpłatnych domowych studiów biblijnych
20 085 142 — liczba obecnych na Pamiątce śmierci Chrystusa
119 485 — liczba zborów


Dane trochę się zmieniły. Najnowsze to:

240 — liczba krajów, w których działają Świadkowie Jehowy
8 579 909 — liczba Świadków Jehowy
10 079 709 — liczba bezpłatnych domowych studiów biblijnych
20 329 317 — liczba obecnych na Pamiątce śmierci Chrystusa
119 954 — liczba zborów

Henryk - 2019-05-18, 10:56

Dariusz napisał/a:
Dane trochę się zmieniły. Najnowsze to:

Jeszcze trochę i ilością przegonicie katolików! :lol:

Dariusz - 2019-05-18, 11:01

Henryk napisał/a:
Jeszcze trochę i ilością przegonicie katolików!

Biorąc pod uwagę ostatnie filmy o aferach w KK to całkiem realne :)
Jednak, na poważnie, to nie jest ani celem ani ambicją Świadków Jehowy.
Oczywiście, wzrost cieszy bo o czymś świadczy, ale, patrząc na precedensy biblijne, to ani przed potopem, ani za Eliasza, ani przez zburzeniem Jerozolimy pierwszym i drugim, słudzy Boży nie zaliczali się do większość. Wręcz odwrotnie.

Henryk - 2019-05-18, 11:04

Dariusz napisał/a:
, słudzy Boży nie zaliczali się do większość. Wręcz odwrotnie.

Prawda.

Ps.
Twój zegar systemowy śpieszy się jakieś dwie minuty.

Dariusz - 2019-05-18, 14:46

Henryk napisał/a:
Twój zegar systemowy śpieszy się jakieś dwie minuty.

Skąd wiesz?

Henryk - 2019-05-18, 15:05

Dariusz napisał/a:
Skąd wiesz?

Ponieważ o 10,58 odczytałem Twą wiadomość z godziny 11,01
A mój zegar chodzi dobrze. Sprawdziłem.

Dariusz - 2019-05-18, 15:08

A to ciekawe. Od dawna nie regulowałem zegarka w komputerze.
nike - 2019-07-07, 11:32

Dariusz,
Jakość się liczy, a nie ilość. :-D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group