FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Modlitwa - Módlmy się...

Markerów - 2018-05-15, 19:55
Temat postu: Módlmy się...
O zebranie i zjednoczenie wszystkich dusz

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie. Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania. Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie. Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.

Markerów - 2018-05-15, 20:02

O Drogi Jezu, zjednocz wszystkich swoich ukochanych wyznawców w miłości, abyśmy mogli głosić prawdę Twojej obietnicy dla wiecznego zbawienia całego świata. Błagamy, aby te oziębłe dusze, obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy, porzuciły swoją zbroję dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi. Ogarnij, Drogi Jezu, te wszystkie zagubione dusze i pozwól naszą miłością, jako ich bracia i siostry, unieść ich z pustyni i zabrać z nami do wnętrza Miłości i Światła Ojca i Syna i Ducha Świętego . Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje Święte Ręce. Amen.
Markerów - 2018-05-15, 20:18

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi. Niech występujące między nami różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego światowego odstępstwa. Ze względu na naszą miłość do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, udziel nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię. Kochamy Cię. Łączymy się w walce o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi w czasie prób, na jakie możemy napotkać w przyszłych latach. Amen.
Markerów - 2018-05-15, 21:31

O Jezu, udziel nam łaski, by głosić min. Przez to forum Twoje Święte Słowo całej ludzkości, aby dusze mogły być zbawione. Wylej Twojego Ducha Świętego na nas, żeby Twoje Święte Słowo zostało przyjęte sercem zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż nam uszanować Twoją Świętą Wolę przez cały czas i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.
nike - 2018-05-15, 21:47

Bardzo żeś się rozmodlił, tak pod publikę trochę:

Mt 6:6 bg "Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie."

Jeżeli chodzi o modlitwę za krajem , wyznaniami o połączenie, to powiedz mi, tyle już modłów było publicznie wysyłanych przez KAPŁANÓW i która przyniosła jakieś rezultaty?

A co mówi Jezus:---

Mt 10:34 eib "Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz."

Jak sie te teksty maja do modłów o SPOKÓJ, POKÓJ itd???

Markerów - 2018-05-15, 22:00

Widzę że nie w czytałas się.
Nie zachęcam modlitwą o pokój..

Markerów - 2018-05-15, 22:02

Nie bądź obłudna przeczytaj słowami wypowiedź bo na sercu powinny ci leżeć słowa tej modlitwy
nike - 2018-05-15, 22:14

Markerów napisał/a:
Nie bądź obłudna przeczytaj słowami wypowiedź bo na sercu powinny ci leżeć słowa tej modlitwy


Dlaczego mi ubliżasz?
Masz życzenie módl się, ja tylko zwróciłam uwagę co mówi Biblia.

Cytat:
Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie.
jednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania. Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie. Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.


A w tych zdaniach to za siebie się modliłeś?

Markerów - 2018-05-15, 22:18

W czym Ci ubliżam?
Nawet modlitwy które powinny leżeć na sercu każdemu krytykujesz wiem że słów ich nie czytalas ciężko przez gardło mogą przejść prawda?

nike - 2018-05-15, 22:40

Markerów napisał/a:
W czym Ci ubliżam?
Nawet modlitwy które powinny leżeć na sercu każdemu krytykujesz wiem że słów ich nie czytalas ciężko przez gardło mogą przejść prawda?


Cytat:
Nie bądź obłudna przeczytaj


Ty sądzisz,że ja się nie modlę? Ja nie krytykuję twoich modlitw tutaj na forum, ja podałam tekst biblijny w jaki sposób one powinny być odprawiane.

nike - 2018-05-15, 22:42

Markerów,
Zapraszam do otwartych tematów jest ich kilkadziesiąt na tym forum, bewakasza [proszę] :-D :-D :-D

Markerów - 2018-05-16, 05:34

nike napisał/a:


Ty sądzisz,że ja się nie modlę?


Gdzie tak stwierdziłem?

Markerów - 2018-05-16, 05:38

nike napisał/a:
Ja nie krytykuję twoich modlitw tutaj na forum, ja podałam tekst biblijny w jaki sposób one powinny być odprawiane.


Ty już sama nie wiesz jaki atak przeprowadzić
Korzystam ze sposobności forum zachęcając do modlitwy..

Markerów - 2018-05-16, 05:42

nike napisał/a:
Markerów,
Zapraszam do otwartych tematów jest ich kilkadziesiąt na tym forum, bewakasza [proszę] :-D :-D :-D


Powiedziałem co mialem powiedzieć, nie interesuje mnie bicia piany z wami gdzie racjia zawsze jest po waszej stronie gdzie więcej Russella tomów....... bez względu na argumenty. Ktoś nowy wejdzie w temat to i ja się udzielę...
A teraz siostro weź do serca słowa powyższych modlitw

Markerów - 2018-05-16, 05:48

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości,
za Miłość i współczucie, jakimi ludzkość obdarzasz.

Dziękujemy za ten Dar Zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym,

i aby ich serca zostały otwarte na Prawdę ich życia wiecznego. Amen.

nike - 2018-05-16, 10:09

Markerów napisał/a:
Powiedziałem co mialem powiedzieć

Za wiele w tematach to ty nie powiedziałeś, ale mniejsza z tym.
Markerów napisał/a:
nie interesuje mnie bicia piany z wami gdzie racjia zawsze jest po waszej stronie gdzie więcej Russella tomów....... bez względu na argumenty.

A co ciebie interesuje NAUCZANIE? Jak myślisz ja badaczka mam wziąć Katechizm rzymskiego kościoła i studiować go?

Każdy czyta te książki które są bliższe jego sercu.

Markerów - 2018-05-16, 10:25

Dlatego dużo się módlmy
nike - 2018-05-16, 10:38

Markerów napisał/a:
Dlatego dużo się módlmy


Bardzo proszę módl się, publicznie dla poklasku, ale nie narzucaj takiej modlitwy np. MNIE. :-D

O modleniu się jest jeszcze taki tekst:

Mt 6:5 bb "A gdy się modlisz, nie bądź jako pokryci ludzie, abowiem oni w zgromadzeniu na rogach ulic stojąc radzi się modlą, aby się ukazali ludziam. Zaprawdę wam powiedam, iż biorą zapłatę swoję."

Markerów - 2018-05-16, 10:50

O Ojcze Przedwieczny,
ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu
za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu,
naszą cześć i uwielbienie
za Twoje kochające i czułe miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem
i za ten dar, który nam teraz przynosisz,
leżymy u Twoich stóp jako Twoi pokorni słudzy.

Proszę, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

Markerów - 2018-05-16, 10:58

Jezu, proszę , byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.
Markerów - 2018-05-16, 11:00

nike napisał/a:
nie narzucaj takiej modlitwy np. MNIE. :-D
]


Nikomu nie narzucam jedynie proszę

nike - 2018-05-16, 12:37

Zauważyłam,że ty nie uważasz Biblii za ksiegę natchniona i świętą, bo do tekstów które zacytowałam nawet nie raczyłeś się ustosunkować, dlaczego? bo ci zwierzchnik nie pozwala?
Markerów - 2018-05-16, 12:58

Reakcja na słowa modlitwy była do przewidzenia komu słowa te mogą przeszkadzać jak nie ojcu... Kłamstwa.... Módlmy się za tych wszystkich o których mowa powyżej nie ustawajmy...
Przez Internet nie jest sposobnośća modlitwy jedynie zachęcanie do niej.... Dlatego strzelasz kulą w płot Nie rozumiejąc słów zawartych w Pismie a jedynie wykorzystujesz je na użytek własny.....

nike - 2018-05-16, 14:55

Prosiłam o ustosunkowanie sie do tych tekstów, które zacytowałam.
Jeżeli masz życzenie módl się w tym temacie bardzo proszę, nic mi do tego.

Markerów - 2018-05-16, 15:11

Nic Ci do tego ale szyderstw nie przepuscisz.....
Henryk - 2018-05-16, 16:03

Markerów napisał/a:
[...] i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.


Możesz określić czym jest według Ciebie ta owczarnia? :-D

Markerów - 2018-05-16, 16:42

Henryk napisał/a:


Możesz określić czym jest według Ciebie ta owczarnia? :-D


Nie kompromituj się... Nauczasz a nie wiesz?

Markerów - 2018-05-16, 16:46

O drogi Jezu, proszę Cię, obejmij wszystkie dzieci Boże Twoimi ramionami, osłoń je Twoją Najdroższą Krwią. Osłoń każdą duszę jedną kroplą Twojej Krwi i uchroń ją od zła. Otwórz wszystkie serca, zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię wprawdzie znają, ale są splamieni Grzechem Pychy — niech padną na kolana i Cię proszą, żeby światło Twojej miłości zalało ich dusze. Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich i rozświetlił ich Jego promieniami. Amen.
Henryk - 2018-05-16, 19:56

Markerów napisał/a:
Nie kompromituj się... Nauczasz a nie wiesz?

ponawiam pytanie:
Czym według Ciebie jest Owczarnia do której chciałbyś wszystkich zgromadzić?
Oczekuję Twej odpowiedzi niezależnie od mojej "kompromitacji".

Markerów - 2018-05-16, 21:02

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Nie kompromituj się... Nauczasz a nie wiesz?

ponawiam pytanie:
Czym według Ciebie jest Owczarnia do której chciałbyś wszystkich zgromadzić?
Oczekuję Twej odpowiedzi niezależnie od mojej "kompromitacji".


Jeden pasterz jedna owczarnia.. Jak tego nie rozumiesz... To wyrazy współczucia zachęcam lekturę pisma Świętego

Markerów - 2018-05-16, 21:11

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych»
Henryk - 2018-05-16, 21:12

Markerów napisał/a:
Jeden pasterz jedna owczarnia.. Jak tego nie rozumiesz... To wyrazy współczucia zachęcam lekturę pisma Świętego

Ty mi nie współczuj, tylko odpowiedz na proste pytanie.
Gdzie jest za "zagroda", do której tak usilnie chciałbyś zagnać owce? :lol:

Markerów - 2018-05-16, 21:13

lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 8 Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami2, a nie posłuchały ich owce. 9 Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Markerów - 2018-05-16, 21:17

Jezu, proszę , byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.
nike - 2018-05-16, 21:30

Markerów napisał/a:
Jeden pasterz jedna owczarnia.. Jak tego nie rozumiesz... To wyrazy współczucia zachęcam lekturę pisma Świętego

Ja też bym chciała wiedzieć, proszę rozwiń.

Henryk - 2018-05-16, 21:31

Gdzie jest za "zagroda", do której tak usilnie chciałbyś zagnać owce? :lol:
nike - 2018-05-16, 21:32

Markerów, W Chinach chyba mieli [może jeszcze mają] młynki do modlitwy, ty też taki masz?
Bo zasuwasz jak nawiedzony.

Markerów - 2018-05-16, 21:50

Coraz bardziej się pogrążasz swoją szyderczą mową. Obludnicy weźcie sobie do serca słowa tej modlitwy....
Henryk - 2018-05-16, 21:56

Markerów napisał/a:
Coraz bardziej się pogrążasz swoją szyderczą mową. Obludnicy weźcie sobie do serca słowa tej modlitwy....

Gdzie jest za "zagroda", do której tak usilnie chciałbyś zagnać owce? :lol:
- Obłudniku.

Markerów - 2018-05-16, 22:02

Henryk napisał/a:

Gdzie jest za "zagroda", do której tak usilnie chciałbyś zagnać owce? :lol:
- Obłudniku.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych»

Markerów - 2018-05-16, 22:03

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Jezus dobry pasterz owczarnia jego prawdziwa

nike - 2018-05-16, 22:05

Henryk, Żeby Markerów, znał Pismo Święte to pewnie wiedział by gdzie jest zagroda, ale on mało wie z Biblii więcej pewnie z Brewiarza, wiec wije się jak piskorz, albo tonący, który żeby się uratować złapie się nawet brzytwy.

Markerów wróć na ziemie i zacznij normalnie dyskutować, to ci na pewno dobrze zrobi.

Henryk - 2018-05-16, 22:09

Markerów napisał/a:
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Jezus dobry pasterz owczarnia jego prawdziwa

Coś wreszcie ruszyło... :lol: Hurrra!
Ta owczarnia gdzie jest?
Kto te owce wyprowadza na zielone trawy, sam nie deptając jej?
Który pasterz to nie oskubuje owiec z ostatniego grosza, lecz oddaje za nie życie?
Znasz takich? :-(
Ja znam! :-D

Markerów - 2018-05-16, 22:10

To wy macie problem cxym i gdzie jest owa owczarnia..
Szatan wyje zwija sie i szydzi waszymi wargami.

Droga "NIKE." widzisz temat w jakim piszemy?? Strasznie wam słowa modlitw przeszkadzają... Zły działa, krzyczy... Dlatego z gorliwośća proszę was.... Módlmy się

Markerów - 2018-05-16, 22:12

[quote="Henryk"]
Markerów napisał/a:
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Jezus dobry pasterz owczarnia jego prawdziwa

Henryk - 2018-05-17, 06:55

Markerów napisał/a:
Jezus dobry pasterz owczarnia jego prawdziwa

A Jego owce znają głos pasterza i są Jemu posłuszni.
Ap 18:2-4 bt5 " I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Ludu mój, uchodź z niej; byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli:"

Markerów - 2018-05-17, 06:59

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Jezus dobry pasterz owczarnia jego prawdziwa

A Jego owce znają głos pasterza i są Jemu posłuszni.
Ap 18:2-4 bt5 " I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Ludu mój, uchodź z niej; byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli:"


Oto słowo Boże.
A teraz módlmy się byśmy nie mieli udziału w jej grzechach

Markerów - 2018-05-17, 07:09

Umiłowany Jezu Chryste, daj nam siłę, abyśmy cały czas byli skupieni na Twojej Nauce i głosili Twoje Święte Słowo. Nigdy nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie czczenia Fałszywego Proroka, który będzie próbował podszyć się pod Ciebie. Podsycaj naszą gorącą miłość do Ciebie. Daj nam łaskę rozeznania, nie dopuszczając, abyśmy kiedykolwiek zaprzeczał prawdzie zawartej w Świętej Biblii. I to bez względu na to, ile kłamstw zostanie nam przedstawionych, abyśmy się od Ciebie odwrócili Amen.
Henryk - 2018-05-17, 07:31

Markerów napisał/a:
I to bez względu na to, ile kłamstw zostanie nam przedstawionych, abyśmy się od Ciebie odwrócili Amen.

Jeszcze tylko taka mała dygresja...
Wiesz, że modlisz się za darmo i bez pośrednictwa Królowej Polski?
Nie obawiasz się, że to daremnie wypowiadane słowa? :mrgreen:

Markerów - 2018-05-17, 07:35

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
I to bez względu na to, ile kłamstw zostanie nam przedstawionych, abyśmy się od Ciebie odwrócili Amen.

Jeszcze tylko taka mała dygresja...
Wiesz, że modlisz się za darmo i bez pośrednictwa Królowej Polski?
Nie obawiasz się, że to daremnie wypowiadane słowa? :mrgreen:


Nie obawiam się drogi Henryku, Pan moim Pasterzem.... Odporny jestem na twoje bluzki i szyderstwa szatanie.

Henryk - 2018-05-17, 08:21

Markerów napisał/a:
Odporny jestem na twoje bluzki i szyderstwa szatanie.

Bluzgi piszemy przez "g", a Szatan z dużej litery- to nazwa własna. ;-)
-Przyjacielu.

Markerów - 2018-05-17, 09:37

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Odporny jestem na twoje bluzki i szyderstwa szatanie.

Bluzgi piszemy przez "g", a Szatan z dużej litery- to nazwa własna. ;-)
-Przyjacielu.


Błyszczysz intelektem.. Oj tak wiem szatan z dużej litery natomiast Bóg z małej jeśli chodzi o prolog Janowy,.....

Módl się przyjacielu

nike - 2018-05-17, 09:43

Markerów napisał/a:
Odporny jestem na twoje bluzki i szyderstwa szatanie.

Widzę,że się rozkręcasz, módl się do oporu nawet na koralikach, ale od szatanów wyzywać, to już trochę za dużo, zwracam ci uwagę bo dostaniessz warna.

Markerów - 2018-05-17, 10:04

nike napisał/a:
Markerów napisał/a:
Odporny jestem na twoje bluzki i szyderstwa szatanie.

Widzę,że się rozkręcasz, módl się do oporu nawet na koralikach, ale od szatanów wyzywać, to już trochę za dużo, zwracam ci uwagę bo dostaniessz warna.


Jeśli tak samo ze zrozumieniem czytasz pismo jak posty to sie nie ma co dziwić że wiele zpraw nierumiesz.
Nikogo nie wyzywam powiedziałem że jestem odporny na bluzgi szatana który przemawia waszymi wargami

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie

nike - 2018-05-17, 10:29

Markerów napisał/a:
który przemawia waszymi wargami

A to to co jest nie ubliżanie? Może przez twoje usta przemawia szatan nie pomyślałeś o tym?

Markerów - 2018-05-17, 10:31

nike napisał/a:
Markerów napisał/a:
który przemawia waszymi wargami

A to to co jest nie ubliżanie? Może przez twoje usta przemawia szatan nie pomyślałeś o tym?


Ja podaje słowa modlitwy do Boga Ojca wy natomiast bluzgacie i szydzicie.
Teraz zastanów się które drzewo wydaje jaki owoc

nike - 2018-05-17, 10:48

Markerów napisał/a:
Ja podaje słowa modlitwy do Boga Ojca wy natomiast bluzgacie i szydzicie.

W którym miejscu szydzę? Zacytowałam ci teksty biblijne w jaki sposób i gdzie powinniśmy sie modlić, czy to jest szydzenie?
Nie masz facio argumentów i podskakujesz, jeszcze raz powtarzam chcesz módl się do woli, ale nie narzucaj innym, bo każdy z nas ma własną wolę i wie co i kiedy ma robić

Markerów - 2018-05-17, 11:00

nike napisał/a:
, jeszcze raz powtarzam chcesz módl się do woli, ale nie narzucaj innym, bo każdy z nas ma własną wolę i wie co i kiedy ma robić


Czy stoję nad tobą z karabinem byś się modliła?

Powtarzam jeszcze raz jeżeli jest taki temat jak "modlitwa" to korzystam ze sposobności i przedstawiam słowa modlitwy za kogo i do kogo proszę o modlitwę.... Zachęcam do modlitwy słowa które zacytowałes z Pisma w tym przypadku są bez zasadne i nie znajdziesz w owych modlitw nic co by było sprzeczne z Biblią... Dlatego zbedne są twoje komentarze

Markerów - 2018-05-17, 11:02

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż każdemu z nas, biednych grzeszników, Twoje Miłosierdzie. Oświeć te serca z kamienia, które tak rozpaczają w poszukiwaniu przewodnictwa. Przebacz im ich winy. Dopomóż odnaleźć im w swoich sercach, za przyczyną Twojej Miłości i Miłosierdzia, Twój wielki Dar Zbawienia. Błagam Cię o przebaczenie dla wszystkich dusz, które odrzucają Prawdę o Bogu. Okryj ich Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby byli oni osłonięci od niegodziwości i zasadzek szatana, który próbuje oddzielić ich od Ciebie na wieczność. Błagam, daj wszystkim dzieciom Boga siłę, aby okazały Ci wdzięczność za Twoje Wielkie Miłosierdzie. Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa przed wszystkimi zagubionymi duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi. Amen.
nike - 2018-05-17, 11:09

Markerów napisał/a:
Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa przed wszystkimi zagubionymi duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi. Amen.

Nic nie krąży po śmierci tylko odpoczywa.


Koh 9:10 bg "Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem niemasz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz."

Markerów - 2018-05-17, 11:32

Ręce opadają.....
Gdzie tu mowa po smierci? Przeczytaj uważnie a nie wysuwaj swojej iterpretacji błędnej

Markerów - 2018-05-17, 11:34

Dusze zagubione i bez radne to ludzie niemający Boga w sercu....
Markerów - 2018-05-17, 11:54

O Mój Jezu, trzymaj nas mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj nam łaski, potrzebne do stania się małymi w Twoich oczach. Otwórz nasze oczy na Prawdę Twojej obietnicy o Wiecznym Zbawieniu. Wybacz nam nasze grzechy i okaż Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź nas w ramiona i przyłącz do Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu byli jedno.
Henryk - 2018-05-17, 11:57

Markerów napisał/a:
Dusze zagubione i bez radne to ludzie niemający Boga w sercu....

Jak już sobie poużywałeś, to teraz usiądź, bo się zmęczyłeś. :-D

Markerów - 2018-05-17, 12:01

O mój Drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością, aby stały się pokorne przed Tobą. I błagam o przebaczenie ich grzechów, aby mogli się oni stać częścią Twojego Chwalebnego Królestwa. Amen
nike - 2018-05-17, 12:59

Markerów napisał/a:
duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi.

Czy tutaj mówisz o żyjących duszach?

Przecież ty wierzysz w duszę po śmierci, proszę wyjaśnij mi.

Markerów - 2018-05-17, 13:06

nike napisał/a:
Markerów napisał/a:
duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi.

Czy tutaj mówisz o żyjących duszach?

Przecież ty wierzysz w duszę po śmierci, proszę wyjaśnij mi.


Co niby mam wyjaśnić?

Markerów - 2018-05-17, 20:02

Mój Najdroższy Ojcze, oto wzywam Cię w Imieniu
Twojego Najdroższego Syna i na pamiątkę Jego Męki na Krzyżu.
Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
dzierżysz nasze zbawienie w Twoich Świętych Rękach.
Obejmij wszystkie Twoje dzieci, w tym także te, które Cię nie znają,
i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.
Przebacz nam nasze grzechy i uchroń nas przed prześladowaniami szatana i jego armii.
Weź nas w Twoje ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy,
aby zobaczyć drogę prawdy. Amen.

Henryk - 2018-05-18, 07:25

Już zmęczony?
Jakoś niepewnie czuję się bez Twej modlitwy za mnie. :-D

Markerów - 2018-05-18, 09:26

Henryk napisał/a:
Już zmęczony?
Jakoś niepewnie czuję się bez Twej modlitwy za mnie. :-D


Dlaczego myślisz że jest to modlitwa za Ciebie? Czyżbyś utożsamial się z tymi za których są kierowane słowa modlitwy?

Sumienie ruszyło?

Markerów - 2018-05-20, 20:37

O Ojcze Przedwieczny,
ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu
za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu,
naszą cześć i uwielbienie
za Twoje kochające i czułe miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem
i za ten dar, który nam teraz przynosisz,
leżymy u Twoich stóp jako Twoi pokorni słudzy.

Proszę, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

Markerów - 2018-05-21, 17:35

Drogi Jezu, weź pod swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie akceptują Twojej Obietnicy. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Bądź miłosierny dla wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą chcieli żałować za swoje grzechy. Amen.
Markerów - 2018-05-22, 21:37

O Jezu drogi, uchroń nas przed kłamstwami obrażającymi Boga. Obroń nas przed szatanem i jego armią. Pomóż nam jeszcze bardziej Ciebie kochać. Podtrzymaj nas w naszym zmaganiu. Broń nas, by utrzymać naszą wiarę. Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia. Dopomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli. Umocnij naszą wolę, abyśmy byli Twoimi prawdziwymi uczniami. Daj nam odwagę. Daj nam ufność. Prowadź nas na ścieżce Prawdy. Obroń nas przed wrogiem. Wylej na nas Twoje ochronne Łaski. Pomóż nam unikać pokusy. Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca. Dopomóż, abyśmy trwali wiernie przy Tobie przez cały czas. Amen.
Markerów - 2018-05-30, 12:16

Mój Przedwieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem, które jest planowane przez globalne siły w stosunku do niewinnych narodów. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tej trudnej sytuacji, tak aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę swoim torturowanym dzieciom, aby mogły wytrzymać te cierpienia na przebłaganie za grzechy świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Markerów - 2019-06-09, 19:36

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby któraś dusza zginęła; wejrzyj okiem miłosiernym na ludzi, zdradą czartowską zwiedzionych, aby kacerską złość złożywszy, błądzące serca ich opamiętały się, i do prawdziwej Twojej wrócili się Jedności.
Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła powszechnego Apostolskiego. Amen.

Henryk - 2019-06-09, 21:31

Markerów napisał/a:
Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła powszechnego Apostolskiego. Amen.

Bez opłaty, takie prośby są psu na budę. ;-)
A poza tym, dlaczego nie korzystasz z Pośredniczki? :shock:

Kiedyś i Tobie Chrystus otworzy oczy i uszy...
Ale jeszcze nie teraz. :-(

Markerów - 2019-06-09, 21:35

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom.
Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Henryk - 2019-06-09, 21:56

Markerów napisał/a:
Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.

Twój "duch święty" to zapewne musi przyjść na nogach, jako trzecia część Twego "boga"... :mrgreen:

Markerów - 2019-06-09, 22:02

Henryk napisał/a:
[quote jako trzecia część Twego "boga"... :mrgreen:


Nie wiem o czym mówisz, jakaś kolejna nauka wymyślona przez jakiś" zbór "?? :)

Markerów - 2019-06-09, 22:11

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Henryk - 2019-06-10, 07:18

Markerów napisał/a:
Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Panie Boże- udziel Im w stosownym czasie Swojej mądrości, tak jak to obiecałeś.

Markerów - 2019-08-04, 21:32

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych.
Odkryj przed tymi którzy wrogo nastają na twój Święty Kościół, tajemnice Twego Słowa.
Duchu Święty daj tym którzy mienią się Twymi uczniami, użytkowników tego forum głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i naszego serca.

Markerów - 2019-08-04, 21:36

O Jezu, światło prawdziwe, który oświecasz każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, wyznajemy i wierzymy, żeś Ty, Syn Boży, którego Bóg Ojciec zesłał na ziemię, dając nam Ciebie za Mistrza.
Tyś nas nauczał prawdy. Żywotem i Duchem są słowa Twoje.
Ale któż z nas jest godzien otworzyć Ewangelię i przeniknąć jej głębię?
Ty sam, Panie Jezu Chryste, któryś umarł za nas na krzyżu i odkupiłeś nas krwią Swoją, możesz to uczynić.
Racz więc, Panie dać nam tę łaskę, żebyśmy mogli poznać w Duchu Kościoła Świętego te wielkie prawdy w Ewangelii ludziom podane.
Otwórz przed nami skarby mądrości i umiejętności Bożej zawarte w Księdze Twojej.
Spraw, żeby Słowo Twoje przenikając duszę oświecało i uświęcało życie nasze, dopóki nie wejdziemy do nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.
O Jezu Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie nasze, zmiłuj się nad nami.

Markerów - 2019-08-05, 12:28

o Boże, oświeć rozum innowierców i grzeszników , aby poznali stan swojej duszy, aby serdecznie żałowali za swoje grzechy. Daj im przede wszystkim tę łaskę, aby poznawali coraz lepiej Twego Syna, Jezusa Chrystusa, by Jego cnoty w życiu naśladowali, by z Jezusem przez całe swoje życie pracowali, cierpieli i walczyli. Amen.
Henryk - 2019-08-05, 14:03

Markerów napisał/a:
o Boże, oświeć rozum innowierców i grzeszników , aby poznali stan swojej duszy,


Henryk - 2019-08-05, 14:46


Markerów - 2019-08-05, 16:58

Panie przebacz szydercą.....
Markerów - 2019-08-05, 17:00

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Markerów - 2019-08-05, 17:04

Henryku.. Kiedy umocnisz się w pokorze, Pan wówczas zstąpi do Twej duszy i zamieszka w twoim sercu
Henryk - 2019-08-05, 17:20

Markerów napisał/a:
Henryku.. Kiedy umocnisz się w pokorze, Pan wówczas zstąpi do Twej duszy i zamieszka w twoim sercu

Nie martw się o mnie obłudniku.
Drżyj o swoje zbawienie!
Mt 6:5 bgn "A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę."

Markerów - 2019-08-05, 18:24

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Henryku.. Kiedy umocnisz się w pokorze, Pan wówczas zstąpi do Twej duszy i zamieszka w twoim sercu

Nie martw się o mnie obłudniku.
Drżyj o swoje zbawienie!
Mt 6:5 bgn "A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę."


Henryku Henryku.... Cytując pisma wykorzystujesz jego niezrozumiały dla ciebie przekaz w osądzaniu innych.....
Zetrzyj mleko z pod nosa i zapamiętaj że Modlitwa w miejscach publicznych w czasach Jezusa była ważnym przejawem życia religijnego. Podobnie jak czynią to wyznawcy Mahometa, Żydzi również mieli zwyczaj modlić się na ulicy. Jezus nie krytykuje tego zwyczaju. Sam często modli się w miejscach publicznych.
Podważa jedynie motywy, dla których faryzeusze się modlą: Oni lubią w Synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Modlitwa na rogach ulic dawała im możliwość pokazania się z dwu stron ulicy. Nieczysta motywacja, dla której była podjęta, sprawiała, że traciła ona swój sens: Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.....
Jakby dla przeciwwagi modlitwy faryzeuszy na rogach ulic Jezus zachęca do modlitwy w izdebce. Jezus poprzez te słowa nie chce bynajmniej powiedzieć, że modlitwa w miejscach publicznych ma mniejszą wartość niż modlitwa w zaciszu własnego mieszkania.
Nie zachęca nas też, byśmy kryli się z naszą modlitwą. Sam również nie ukrywał swojej modlitwy, skoro Ewangeliści tak często wspominają o niej. :)
Jezus nie chce nam też określać miejsc naszej modlitwy. Pragnie jedynie przestrzec przed modlitwą na pokaz...
Zapamiętaj heniu zanim następnym razem osądzisz brata swego... ;-)

Henryk - 2019-08-05, 19:36

Markerów napisał/a:
Pragnie jedynie przestrzec przed modlitwą na pokaz...

Otóż to... :-(
Cytat:
Zapamiętaj heniu zanim następnym razem osądzisz brata swego... ;-)

Jeśli bratem, to jedynie w Adamie...

Markerów - 2019-08-05, 19:41

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem...
Markerów - 2019-08-05, 19:47

Panie Boże,
zmiłuj się nad osobami,
które Szatan ma w swojej mocy.
Zmiłuj się nad tymi,
którzy wpadli w ręce sekt,
i manipulatorów
W szczególności Powierzam Ci Panie Henryka i użytkowników tego forum
Twoją Bożą mocą
zerwij wszelkie powiązania
tych osób ze złem,
może nawet nieświadome.
Uwolnij je od wszelkiej zależności psychicznej
i wszelkiego zaślepienia.
Uwolnij te dusze zniewolone
i daj im radość odnalezienia
drogi wolności i wiary,
prosimy Cię,
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen.

nike - 2019-08-05, 21:11

Przypominam,ze na tym forum, dyskutujemy z Biblia w ręku, na różne tematy, nie jest jednak to forum kółkiem różańcowym i proszę modlić się we własnym domu.
Markerów - 2019-08-05, 21:21

Panie dopomóż!! Bo zły gardzi modlitwami wzniesionymi ku Tobie Jezu Chryste....
Panie nasz uczyń serce nike według serca swego...
Niech zły duch opuści ją...
Amen

Markerów - 2019-08-05, 21:24

Ojcze,
wygnaj demona od osób korzystających z tego forum ,
z dala od ich dusz,,
z dala od ich życia i od ich uczynków;
niechaj będzie on poza ich ciałem,
poza duszą i poza wszystkim,
co do nich należy;
niech ich zostawi w spokoju i ucieknie z dala od nich
demon, który staje na przeszkodzie
poszukiwaniu Boga.
Amen.

Henryk - 2019-08-05, 21:29

Markerów napisał/a:
Panie dopomóż!! Bo zły gardzi modlitwami wzniesionymi ku Tobie Jezu Chryste....

Idiota. :lol:

Jezusek z obrazka, siedzący na łonie bogini Maryi nie ma uszu, aby wysłuchał cokolwiek. :lol:
Także obłudne modlitwy- takie jak Twoje- są Temu prawdziwemu obrzydliwością.

Markerów - 2019-08-05, 21:33

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Panie dopomóż!! Bo zły gardzi modlitwami wzniesionymi ku Tobie Jezu Chryste....

Idiota. :lol:

Jezus z obrazka nie ma uszu, aby wysłuchał obłudnika. :roll:
Także obłudne modlitwy są Jemu obrzydliwością.


Przebacz mu Chryste, gdyż języka swego nie zdoła powstrzymać by nie osądzać braci Twoich :(

Markerów - 2019-08-05, 21:36

O miłosierdzie Boże dla świata całego
O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy.
Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.
O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie.
Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy.
I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba

Henryk - 2019-08-05, 21:40

Markerów napisał/a:
Przebacz mu Chryste, gdyż języka swego nie zdoła powstrzymać by nie osądzać braci Twoich :(

Nie języka, tylko palców obłudniku. :-D

A czyim Ty jesteś "bratem"? :shock:
Moim i Jezusa z całą pewnością- NIE!
Nawet Go nie znasz i nie kroczysz jego śladami- zatwardziały bałwochwalco.

Markerów - 2019-08-05, 21:41

Henryk napisał/a:
Markerów napisał/a:
Przebacz mu Chryste, gdyż języka swego nie zdoła powstrzymać by nie osądzać braci Twoich :(

Nie języka, tylko palców obłudniku. :-D

A czyim Ty jesteś "bratem"? :shock:
Moim i Jezusa z całą pewnością- NIE!
Nawet Go nie znasz i nie kroczysz jego śladami- zatwardziały bałwochwalco.


Panie przebacz mu :(

Markerów - 2019-08-05, 21:42

Panie Boże,
zmiłuj się nad osobami,
które Szatan ma w swojej mocy.
Zmiłuj się nad tymi,
którzy wpadli w ręce sekt,
i manipulatorów
W szczególności Powierzam Ci Panie Henryka i użytkowników tego forum
Twoją Bożą mocą
zerwij wszelkie powiązania
tych osób ze złem,
może nawet nieświadome.
Uwolnij je od wszelkiej zależności psychicznej
i wszelkiego zaślepienia.
Uwolnij te dusze zniewolone
i daj im radość odnalezienia
drogi wolności i wiary,
prosimy Cię,
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group