FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Jesli masz pytanie - O co chodzi w doświadczeniach Hioba?

Pokoja - 2019-02-11, 00:43
Temat postu: O co chodzi w doświadczeniach Hioba?
Podobne watki to:
1. Joba (Hioba) 2/3-6
http://biblos.feen.pl/vie...iadczenie+hioba
2. DOŚWIADCZENIA HIOBA http://biblos.feen.pl/vie...iadczenie+hioba

Dużo ciekawych, nawet ważnych kwestii jest opisane w tych wątkach. Postanowiłem jednak założyć nowy.
Celem tego wątku jest inne spojrzenie na problematykę Księgi Hioba, czyli rozważenie zmagań, prowadzonych w naszym życiu między obrońcami ważności ustaleń, będących podstawą rzeczywistego stanu prawnego, a zwolennikami prawomocności jakiegoś ujawnionego stanu (podpartego przez chybione orzecznictwo układu mafijnego), ale wprowadzonego bez podstaw formalno - prawnych, czyli nielegalnie (dokumenty nieważne, sfałszowane, nieistniejące prawnie). W Księdze Hioba za prawomocne jest podane to, co wcześniej ogarnęła myśl ludzka. Natomiast Hiob broni stanu prawnego, który jest ważny przed Jehową.

Zarówno cielesne usposobienie człowieka w stanie jego upadku nie może obronić osiągnięć myśli ludzkiej, jak i niedojrzała wiara nie jest zdolna obronić tego, co jest ważne przed Bogiem Jehową, Żyd. 12:2. W związku z tym wyłania się okoliczność, przekonująca strony procesu do nowego ustalenia tego, co jest ważne (prawe i dobre), Hio. 34:4-6.
Różne fazy zmagań tego rodzaju są ukazane w różnych miejscach Pisma Świętego. Należy zaliczyć do nich np. walkę Jakuba z Ezawem (aniołem ówczesnej władzy) i z jej Bogami (zwolennikami przyznawania prawa pierworództwa pierworodnemu, a nie godnemu tego). Także walkę z Mordocheusza z Hamanem, itp.

Treść Księgi Hioba postrzegam ogólnie, jako cztery główne części:
1. Opis prawowiernej i praworządnej postawy Hioba i jego sytuacji rodzinnej w trudnej sytuacji prawnej kraju (obecnie dotyczy całej ziemi), Hio. 1:1-5;
2. Zorganizowane zesłanie ciężkich doświadczeń na Hioba przez przeciwników tego co ważne i przez władzę oraz jego niezachwiana wierność Jehowie, Hio. 1:6-2;10;
3. Proces dochodzeniowy, realizowany przez:
a) przeciwne strony postępowania (Hiob i jego quasi przyjaciele);
b) odwoływanie się do sędziego, zajmującego w procesie milczącą postawę;
c) publicznego funkcjonariusza władzy ds. przestępstw i oskarżeń, Hio. 24 rozdz; 27:11-28:28;
d) obrońcę z urzędu, Hio. 32-37 rozdział;
e) Boga – sędziego, zajmującego stanowisko w sytuacji powstania wielkiej zawieruchy społecznej, spowodowanej niezachwianą postawą Hioba, oddziałującego pozytywnie na tych którzy tego potrzebowali i nabierali otuchy.
4. Finał uciążliwych, długotrwałych doświadczeń i zmagań z prawem i prawdą:
a) Pobudzanie Boże w Hiobie aby wniknął w siebie i poznał (jakby w DNA) ogrom prawdy o procesie stworzenia i potędze dzieła stworzenia;
b) Odrębne strofowanie stron i uznanie prawdy o Bogu, wyrażonej przez Hioba;
c) Boże uznanie Hioba do wstawienia się za quasi przyjaciółmi
d) Odmiana losu Hioba przez Boga

W Hio. 1:1-2:10 (pkt 1 i 2) jest zawarty jakby w streszczeniu opis tego, czego później dotyczy cały proces dochodzeniowy. Rola trzech osób, podających się za okazujących empatię, przyjaciół Hioba z czasem zmieniła się w rolę oskarżyciela publicznego. Do niego dołączają się nawet ci, którzy byli wyłączeni przez społeczeństwo. Można zauważyć, że problematyka procesu dochodzeniowego zmienia się od rozdziału 14 i dotyczy drugiej próby, w której Hiob został dotknięty bezpośrednio.

Tłumaczenie Hioba 1:6-11


Tłumaczenie Hioba 1:12-17


Tłumaczenie Hioba 1:18-22


W kolumnie pierwszej, kolorem różowym zaznaczone są słowa dodane; żółtym - pominięte, a szaryn odjęte

Pokoja - 2019-02-11, 10:10
Temat postu: Re: O co chodzi w doświadczeniach Hioba?
Cytat:
Celem tego wątku jest inne spojrzenie na problematykę Księgi Hioba, czyli rozważenie zmagań, prowadzonych w naszym życiu między obrońcami ważności ustaleń, będących podstawą rzeczywistego stanu prawnego, a zwolennikami prawomocności jakiegoś ujawnionego stanu (podpartego przez chybione orzecznictwo układu mafijnego), ale wprowadzonego bez podstaw formalno - prawnych, czyli nielegalnie (dokumenty nieważne, sfałszowane, nieistniejące prawnie). W Księdze Hioba za prawomocne jest podane to, co wcześniej ogarnęła myśl ludzka. Natomiast Hiob broni stanu prawnego, który jest ważny przed Jehową.

Zarówno cielesne usposobienie człowieka w stanie jego upadku nie może obronić osiągnięć myśli ludzkiej, jak i niedojrzała wiara nie jest zdolna obronić tego, co jest ważne przed Bogiem Jehową, Żyd. 12:2. W związku z tym wyłania się okoliczność, przekonująca strony procesu do nowego ustalenia tego, co jest ważne (prawe i dobre), Hio. 34:4-6.


Zakładając, że ktoś może nie rozróżniać między tym co ważne, a tym co prawomocne, wyjaśniam tak ogólnie.

Ważne administracyjnie - jest to rzeczywisty stan prawny, czyli to co jest oparte na właściwych podstawach (bez domniemywania, że jest praworządne) i zostało wprowadzone na szczeblu administracji państwowej. właściwymi podstawami tego stanu

Prawomocność ujawnionego stanu prawnego - w odniesieniu do nieruchomości jest to stan prawny, ujawniony w księdze wieczystej. Domniemywa się, że wpisy w niej dokonane są zgodne z stanem faktycznym (ważnym) stanem prawnym. Domniemanie chroni "rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych".
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kojmia_wiary_publicznej_ksi%C4%85g_wieczystych

To, co jest prawomocne może być też ważne i wtedy jest niepodważalne. Gdy jednak to, co prawomocne nie jest ważne, wtedy warunki zawartej dwustronnie umowy, dotyczącej przeniesienia własności nie mogą być realizowane, zgodnie z obowiązującą ustawą. W takim przypadku dochodzi do fikcyjnego przekazania prawa własności. Pomimo skutecznego nabycia (które chroni "rękojmia ..."), dwustronny stosunek prawny nie może być realizowany z tym z kim została zawarta umowa publiczno - prawna. Jest to tak bardzo szczególnie trudny przypadek, że nawet prawnicy nie chcą się w to zaangażować. Nawet obrońca z Urzędu dązy najprostszym sposobem do udaremnienia postępowania.

Ten przykład pozwala zrozumieć tło zmagań, opisanych w Księdze Hioba.

Pokoja - 2019-02-18, 13:21

Hioba 2:1-4


Hioba 2:5-10


Hioba 2:11-13


Co za wątek, że żaden z dzisiejszych towarzyszy wiary Hioba nie otworzył klawiatury przez siedem dni :!: :?:

:idea:

Na podstawie Konkordancji Stronga bez numerów
Hioba 2:1-4
1. Zaistniał czas, przyszli członkowie grupy stowarzyszenia, stanęli przeciw Bogu Jehowie; Jak i środkiem, przyszedł przeciwnik stawiający opór, stanął przed Jehową.
2. Jehowa w duchu ustawy wyzywał przeciwnika stawiającego opór; Skąd tutaj wchodzisz? Wydając świadectwo Jehowie, przeciwnik stawiający opór, rzekł: Podróżowałem, przemierzałem z powodu kraju
3. Jehowa w duchu ustawy wyzywał przeciwnika stawiającego opór Przekształciłeś na terenie wnętrze człowieka, sługę Hioba? Zapewne kraj nie ma podobnego; Mąż doskonały, szczery, bojaźliwy Bogu, odwracający złe postępowanie; Ciągle okazuje siłę prawości; Z powodu pobudzania jest wykańczany bez przyczyny.
4. Wydając świadectwo Jehowie przeciwnik stawiający opór rzekł: Wokoło, tego którego skóra, wymień całą skórę męża, zamiast duszy.


Uwaga:
Fraza w wierszu 1 o treści: przeciwnik stawiający opór, stanął przed Jehową., wskazuje na zmianę pozycji tego przeciwnika. W pierwszej próbie (Hio. 1:6) przeciwnik ten był w środku grupy stowarzyszenia. Pierwsza próba symbolicznie dotyczy więc świata do potopu, kiedy to szatan nie był jeszcze władcą, a druga symbolicznie odnosi się do drugiego świata, w którym jest już on na jego czele.

Hioba 2:5-10
5. Uwolnij więc moc przeciwnie, spowoduj dotknięcie właśnie przeciw ciału; Nie przeklnie wewnątrz w obecności kiedykolwiek?
6. Jehowa w duchu ustawy powiedział przeciwnikowi stawiającemu opór: Zaiste oto powtórzenie, tylko dowód żywota zachowywaj.
7. Przeciwnik stawiający opór przyszedł z przed oblicza Jehowy, ugodził Hioba złym wrzodem od stopy nogi do wierzchu głowy
8. Ten na korzyść, wziął do ręki naczynie gliniane, aby drapać się; siedział pośród popiołu.
9. Żona rzekła: Z powodu prawości trwasz jeszcze? Przeklinaj Boga, umrzyj.
10. Odpowiedział wewnątrz: Mówiąc ze sobą: Zaiste rzekł: Ktoś głupi tylko pamiątkę dobra przyjmuje od Boga; jedynie oznaki złego nie przyjmuje?
Tą całością Hiob nie grzeszył mową.


Fraza w wierszu 5 o treści: Uwolnij więc moc przeciwnie, wskazuje na podjęcie działań podpierających to, co zostało uprawomocnione, ale bez ważnej podstawy prawnej. Takie działanie jest oparte na domniemaniu, że wszelkie zapisy uprawomocnione są też ważne. Jest to odmienne stanowisko w stosunku do tego z Hio. 1:12 o treści: Oto wszystko tak jak w odniesieniu do mocy, tylko nie ściągaj mocy w duchu ustawy. W świecie przedpotopowym, doskonały człowiek wiedział, co jest ważne, więc mogło być poddane próbie tylko to co ma, ale bez karania za to, że nie narusza zakazu. Nie można było ściągać w duchu ustawy mocy ważności tej znajomości. W drugim świecie, w którym zło ma przewagę, ciężkimi doświadczeniami dotykani są już osobiście ci, którzy bronią tego, co jest ważne prawnie przed Bogiem. Dopiero w Wieku Tysiąclecia, gdy drugi świat, a zarazem i Bóg są na sądzie nastaje zmiana.
Cytat:
4. […] Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. […] Rz. 3:3-7


Hioba 2:11
11. Trzej rodacy Hioba, uczynili słyszalną na terenie, tą całą, zaiste wyróżniająco oznakowaną przeciwność; Przyszli mężowie, przyszli z miejsca zamieszkania: Elifas Temańczyk, Bildad Suhytczyk, Sofar Naamatczyk, sprowokowali spotkanie; Przyszedłszy pospołu, kiwali się w odniesieniu do, okazywania skruchy.

Komentarz:
Treść środkowej części wersetu 11, według znaczenia imion można odczytać następująco:
„Mój Bóg jest szczerym złotem” (464) „od południa” (8489), ”Zmieszana miłość” (1085) od „bogactwa” (7747), „Wróbel” (6691) „przyjemności” (5284), sprowokowali spotkanie; Przyszedłszy pospołu, kiwali się w odniesieniu do, okazywania skruchy.
Tak więc władza złota południa, złudna miłość bogactwa i przelotna przyjemność, jakby poczuły, że odniosły zwycięstwo nad tym (Hiob = „znienawidzony”), kogo nieoficjalnie nienawidzili, a oficjalnie przyszli okazać współczucie, co bardzo wewnętrznie zabolało Hioba. Niby przyjaciele, a byli sprawcami bólu.

Hioba 2:12
12. Podniósłszy więc znacznik oczu, niedostępni nie dali się poznać, podnieśli głos, płakali; Mężowie rozdarli szaty wierzchnie, sypali proch przeciw wodzowi nieba;

Uwaga:
Trzej rodacy Hioba, należący do sprawców jego nieszczęść, starali się ukryć swoją tożsamość, dlatego sprawiali tylko pozornie, że mu współczują, a wodza nieba (Boga) uznali sprawcą.

Hioba 2:13
13. Mieszkańcy kraju razem mieli swoją siedzibę; Nie przemówili słowem siedem dni, siedem nocy; Zapewne spostrzegli, że wewnątrz boleść stała się wielką bardzo.

Komentarz:
Byłoby bardzo dziwne, gdyby szczerzy przyjaciele przyszli do cierpiącego, a przez siedem dni nie mieli dla niego żadnego słowa pocieszenia, brak empatii. Hiob zarzucił im podstępność, podśmiewanie, a potrzebował wczucia (empatii) z ich strony, skoro chcą uchodzić za jego przyjaciół, Hio. 6:27; 12:4; 19:21. Hiob mógł mieć podstawy, aby wewnętrznie odczuwać, że nie są oni tymi, za których się podają. Tym tylko można tłumaczyć przyczynę, że spotkanie z nimi wzmogło jego wewnętrzną boleść.
Poza tym można zauważyć, że wypowiedź z Hio. 1:21 Jehowa dał, Jehowa wziął, Imię Jehowy stanie się błogosławione (Wj. 6:3), wskazuje na doświadczenia Izraelitów w Egipcie. Przychodząc do Egiptu za Józefa, otrzymali urodzajną ziemię Goszen, ale z czasem zostali zniewoleni i pozbawieni wszystkiego. W wyniku przeprowadzonego sądu w postaci dziesięciu plag egipskich i ocalenia pierworodnych, dzięki krwi baranka, to ich Bóg wziął w obronę, dał wolność i zadośćuczynienie w Ziemi Obiecanej.

Pokoja - 2019-02-19, 00:58

Hioba 42:1-7


1. Hiob mówił w sercu, odpowiadając jako świadek właściwie wyróżniająco oznakowanemu Jehowie:
2. Rzeczywiście wiem; Wszystko jest w mocy; Z powodu zamysłu, nie uczyniłeś niedostępną.
3. Kto tutaj, był skrytym radzie bez mądrości? Rzeczywiście nie było widoczne zrozumienie; Byłeś nadzwyczajnym, ponieważ nie poznanym poprzez doświadczenie.
4. Ja więc, skłaniam ucho ku słuchaniu: Przyrzekłem dowiadywać się, dowiedzieć się i zrozumieć.
5. To co się słyszy, ucho słyszało; Teraz oczy patrzą na siebie wzajemnie.
6. Przeciw prawdzie byłem wzgardzonym; Wyrażałem żal w prochu popiołu.
7. Potem Hiob powstał: Jehowa w duchu ustawy mówił tamtym, jedynie słowa ostrzeżenia: Jehowa do Elifasa Tamańczyka powiedział: Rozpaliłem się gniewem twarzy przy dwóch rodakach, ponieważ słudze Hiobowi nie mówiliście przystojnie w duchu ustawy.


W. 1 - człowiek wierzący rozmawia z Bogiem w sercu, przez jego spisane Słowo (pytania i odpowiedzi), a także przez czynniki władzy, ludzkie i natury.
W. 2
- pomimo braku ważności tego, co jest prawomocne jest dostępna moc prawa do działania przeciw łamiącym je.
W. 5
- gdy kwestia sporna została wyjaśniona, to strony mogły patrzeć sobie w oczy, uwalniając tym samym wcześniej spętaną energię społeczną.
W. 7
- Elifas Tamańczyk jest tym funkcjonariuszem publicznym z Hio. 1:6 i 2:1, czyli przeciwnikiem stawiającym opór, występującym przed Jehową, wraz z Bildadem, Sofarem (sprawcy zła Hiobowego) i z Elihu (obrońca z urzędu).

Hioba 42:8-11


8. Teraz, weźcie na korzyść siedem cielców, siedem baranów: Idźcie ofiarujcie w duchu ustawy całopalenie słudze Hiobowi, gdyż słudze Hiobowi nie mówiliście przystojnie w duchu ustawy;
Następnie, sługa Hiob kiedy był wywyższonym, wstawiał się wokoło,
ponieważ oblicza nie uczynił „pomocnym” głupstwu.
9. Elifas Temańczyk, Bildad Suhytczyk, Sofar Naamatczyk, uczynili w duchu ustawy tak jak rozkazał Jehowa; Odeszli; Jehowa wywyższył doprawdy oznakę oblicza Hiobowego;
10. Jehowa przyprowadził z powrotem Hiobowi, nawet wyróżniająco oznakowanych jeńców; Hiob modlił się za rodaków; Jehowa spowodował przymnożenie także pamiątki wszystkiego, tak jak dwójnasób.
11. W duchu ustawy przyszli wszyscy bracia, wszystkie siostry, wszystkie twarze poznane poprzez doświadczenie; Jedli chleb domu, tak długo jak tułali się;
Był pocieszonym na korzyść także pamiątką wszystkiego z powodu złego, które Jehowa przywiódł przeciw mężowi; Oddali zapłatę; Upominki mężowi: Każdy na korzyść; Jeden pierścień złoty.


W. 8 - ofiara w duchu ustawy jest zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych Hioba, ponieważ funkcjonariusze prawa nie bronili tego, co ważne, lecz tylko prawomocnego z domniemaniem, że jest ważne;
W. 9 - postawa Hiobowa, stała się normą w kraju, podobnie jak za Mordocheusza.
W. 10 - zwrot jeńców, to zwrot sług Hiobowych stad, czyli czterej posłańcy (aniołowie) z Hio. 1:15-19 zwodzili go. Słudzy nie zostali zabici, ale tak jak czterej aniołowie, podaje orzecznictwo tradycji religijnej Chrześcijaństwa, która uczyniła karykaturę z Boga. Dążono do zwycięstwa nad Hiobem przez niszczącą go psychozę, czyli do zwycięstwa prawomocnego przez obronę domniemania, że jest ważne.
W. 11 - Przymnożenie pamiątki wszystkiego oznacza, że to, czego Hioba pozbawiono było zabezpieczone, aż do dnia zwrócenia mu.

Hioba 42:12-17


12. Jehowa błogosławił pierwociny Hiobowe, doprawdy ostatnie pamiątki; Ukazało się na korzyść czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów, tysiąc oślic.
13. Ukazało się wewnątrz siedmiu synów, trzy córki.
14. Pierwsza była nazywana imieniem Jemina, druga imieniem Kietzyja, trzecia imieniem Kierenhappuch
15. Jakakolwiek niewiasta mieszkańców kraju nie posiadała, piękna córek Hiobowych; Ojciec dał dziedzictwo wewnątrz pomiędzy braćmi.
16. Ta tylna część podtrzymała życie Hioba sto czterdzieści lat; Oglądał synów zaiste wyróżniająco oznakowanych synów, nawet pamiątkę synów czwartego pokolenia.
17. Starzec Hiob umarł, zaspokojony czasem życia.


W. 12 - o błogosławieniu pierwocin Hiobowych, czyli pamiątek, jak w w. 10 i 11, potwierdza, że władza wystawiając mieszkańców kraju na wielką próbę prawości, zabezpieczyła dobytek Hioba, ale urzędnicy broniący domniemania, że prawomocne jest też ważne, wystawiali go na postrach, że wszystko utracił. Stada nadal się rozmnażały, dlatego otrzymał je w dwójnasób.
W. 13-16 - Hiob otrzymał też z powrotem siódemkę dzieci swoich, co do których wcześniej kłamliwie poinformowano go, że poginęli. Dwójnasób w odniesieniu do nich oznaczał oglądanie potomstwa swoich dzieci, które się narodziło w czasie zesłanej mu psychozy nieszczęść. Hiob pomimo tego wszystkiego przetrwał swojej prawej postawie, ponieważ rozwinął w sobie, jakby paranormalny sposób postrzegania rzeczywistości. Był zwodzony, oskarżany, pozbawiony przyjaciół, a nawet empatii ze strony żony, a jednak nie żywiąc do nikogo urazu, ostał się, ponieważ wiedział, co jest ważne. Pomimo ewentualnych swoich ułomności, postępował jak należy, aby obronić to, co ważne.

Pokoja - 2019-02-22, 10:03
Temat postu: Myśli ogólne dla rozważenia przesłania Księgi Hioba
Myśli ogólne dla rozważenia przesłania Księgi Hioba

Prowadzący spór z Hiobem w dostępnych nam przekładach są nazwani jego przyjaciółmi, ale takimi nie byli (lecz rodakami z kraju), gdyż zwodzili go przez czterech swoich posłańców, maskowali się, a w dodatku nie posiadali legitymacji czynnej, aby go oskarżyć, nawet na podstawie jego słów.

Cytat:
13. (Podszywający się pod kogoś) są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.
14. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
15. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. (BW) 2 Kor. 11:13-15


Tak więc, czy uczestnicy sporu się podszywali pod przyjaciół, czy tłumacze takimi ich przedstawiają, to maskują faktyczny stan stosunków między nimi. Ta i inne kwestie z Hio. 1,2 i 42 rozdział, tworzą karykaturę Boga Jehowy, co podlega rygorowi z Ap. 22:16-19 i P.Pr. 4:2

BIBLIA GDAŃSKA
Cytat:
16. Ja (1473) Jezus (2424) posłałem (3992) Anioła (32) mojego (3450), aby wam (5213) świadczył (3140) o tych (5023) rzeczach we (1909) zborach (1577). Jam (1473) jest (2076) korzeń (4491) i (2532) rodzaj (1085) on Dawidowy (1138), gwiazda (792) jasna (2986) i poranna (3720).
17. A (2532) Duch (4151) i (2532) oblubienica (3565) mówią (3004): Przyjdź (2064)! A (2532) kto słyszy (191), niech rzecze (2036): Przyjdź (2064)! A (2532) kto (3588) pragnie (1372), niech przyjdzie (2064); a kto (3588) chce (2309), niech bierze (2983) wodę (5204) żywota (2222) darmo (1432).
18. A oświadczam się (4828) każdemu (3956) słuchającemu (191) słów (3056) proroctwa (4394) księgi (975) tej (5127): Jeźliby (1437) kto (5100) przydał (2007) do (1909) tego (846), przyda (2007) mu (846) też Bóg (2316) plag (4127) opisanych (1125) w (1722) tej (5129) księdze (975);
19. A (2532) jeźliby (1437) kto (5100) ujął (851) ze (575) słów (3056) księgi (975) proroctwa (4394) tego (5026), odejmie (851) też Bóg (2316) część (3313) jego (848) z (575) księgi *(-976) żywota (2222) i (2532) z (1537) miasta (4172) świętego (40), i z tych rzeczy, które są napisane (1125) w (1722) tej (5129) księdze (975).


Na podst Konkord. Stronga z nr
Kod:
16. Ja (1473) Jezus (2424) posłałem jako dar (3992) Anioła (32) mojego (3450), świadczyć (3140) wam (5213) te rzeczy (5023) w (1909) zborach (1577). Jam (1473) jest (2076) korzeń (4491) i (2532) ród (1085) Dawidowy (1138), jasna (2986) gwiazda (792) poranna (3720).   
17. A (2532) i (2532) Duch (4151) Oblubienicy (3565) mówi (3004): Przyjdź (2064) i (2532) pojmuj (191), wyruszaj (2064), przemawiaj (2036)! I to (2532) ona (3588) ma upodobanie (2309); Będziesz spragnionym (1372) to (3588) przyjdziesz (2064); Otrzymasz (2983) wodę (5204) żywota (2222) za darmo (1432).
18. Każdy (3956) pojmując (191) poświadcza (4828) słowa (3056) proroctwa (4394) tej (5127) księgi (975): Jeśliby (1437) ktoś (5100) dodał (2007) do (1909) tej samej (846), doda (2007) Bóg (2316) tych samych (846) plag (4127), opisanych (1125) w (1722) tej (5129) księdze (975);
19. A (2532) jeśliby (1437) ktoś (5100) odciął (851) słowa (3056) z powodu (575) proroctwa (4394) księgi (975), ona (5026) oddzieli (851) część (3313) jego samego (848) z (575) drzewa (3586) żywota (2222) i (2532) z (1537) miasta (4172) świętego (40) Boga (2316), opisanych (1125) w (1722) tej (5129) księdze (975).


Na podst. KS bez nr
16. Ja Jezus posłałem jako dar Anioła mojego, świadczyć wam te rzeczy w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, jasna gwiazda poranna.
17. A i Duch Oblubienicy mówi: Przyjdź i pojmuj, przemawiaj, wyruszaj! I to ona ma upodobanie; Będziesz spragnionym to przyjdziesz; Otrzymasz wodę żywota za darmo.
18. Każdy pojmując poświadcza słowa proroctwa tej księgi: Jeśliby ktoś dodał do tej samej, doda Bóg tych samych plag, opisanych w tej księdze;
19. A jeśliby ktoś odciął słowa z powodu proroctwa księgi, ona oddzieli część jego samego z drzewa żywota i z miasta świętego Boga, opisanych w tej księdze.


Tak jak Elifas z Temanu (typ Szatana) przybrał postać posłańca (anioła) światłości, a jego słudzy Bildad i Sofar (typ wysłanników/apostołów Szatana), postać sług sprawiedliwości, tak dodawanie do tekstu Słowa Bożego i odejmowanie od niego jest stwarzaniem pozoru, że światło lampy, czy Słońca, czyli dziedzictwo Prawdy dane w narodzie Zakonu i Zbawiciela (Rz. 3:1) jest jakby nowym dziedzictwem danym innemu niby prawowiernemu bytowi (Mt. 21:43), który jednak powstał w wyniku wielkiego odstępstwa od wiary raz świętym podanej.

W tłumaczeniach Pisma Świętego, które podaje na forum, kieruje się zasadą, aby nie dodawać, czy odejmować, ani zamieniać liter, słów, czy fraz. Opieram się na słowach, które według konsensusu, zostały ujawnione w Konkordancji Stronga. Jeżeli w języku hebrajskim nie posługiwano się samogłoskami w pisowni, to i ja w tłumaczeniu stosuje się do tej zasady, aby zwrócić uwagę czytelnika na fakt, że nie mamy doczynienia z dziedzictwem prawdy odstępczej tradycji. Przy tym jednak jestem świadomym, że w naszym, polskim języku piszemy samogłoski, więc tekst może być odbierany nieswojo. W takich przypadkach czytelnik sam powinien odczytać litery, których w tłumaczeniu nie ma, lecz zostały zastąpione przecinkiem, np. synowie, córki w języku polskim piszemy synowie i córki.

Ponadto daje się zauważyć, że słowa ujawnione w Konkordancji Stronga nadal nie wszędzie są wiarygodne. Dla przykładu podaję dwa teksty (Rdz. 1:1; Mt. 28:19) z S i NT.

Cytat:
1 Moj. 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (BW)

Mat. 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (BW)


Powyżej zacytowane teksty, według koncepcji trynitarzy w łatwy sposób łączą monoteizm z politeizmem. Jest to najprostszy sposób na uchrześcijanienie pogan, czyli na Wielkie Zamieszanie (Babilon), a powinna być Chrystianizacja nawracających się pogan. Uchrześcijanienie to odstępczy, formalny akt religijny, nawiązujący do rzymskiej formuły chrztu przez polewanie, a nie do kształtowania sposobu życia według nauczania i osobowości Pana Jehoszua (Jezusa) Mesjasza (Chrystusa). Nawet samo imię Jehoszua, zostało zniekształcone, aby zatrzeć różnicę między Bogiem Ojcem – Jehową z ST, a jego Synem – Jehoszua z NT. Wstawienie określenia Pan wszędzie tam, gdzie powinno być Imię Boże Jehowa = Jahwe (JHWH) jest swoistą formą nadużywania i profanowania tego imienia w Biblii, Mal. 1:6. Ponadto obecnie prawie zawsze do dorosłego mężczyzny mówi się PANIE, Wyrażane słowa nie rozróżniają małych i dużych liter. Ukształtowanie mentalności Chrześcijan, że Pan to JHWH jest więc swoistym sposobem na łamanie czwartego przykazania przez KRK i innych, którzy tak samo czynią:

Cytat:
2 Moj. 20:7. Nie nadużywaj (nie fałszuj = „SZaW”/7723) imienia Pana (JHWH), Boga twojego, gdyż Pan (JHWH) nie zostawi bez kary tego, który nadużywa (fałszuje) imienia jego. (BW)


Zastępstwo określenia JHWH na Pan jest profanacją imienia i łamaniem przykazania, Mal. 1:6,7

Powyżej zacytowany tekst z Rdz. 1:1, jako fundamentalna, skondensowana Prawda o BYCIE, czyli w "PIGÓŁCE" powinien wskazywać na:
1. Monoteistycznego Stwórcę - Boga Ojca, jako Inwestora całego dzieła stworzenia "ON"
2. Praprzyczynę (Początek), w którym, przez którego i dla którego Bóg wszystko czyni z Ducha (J. 4:24; Żyd. 11:3) samego siebie. Praprzyczyna (Głowa = Wódz) jest Wykonawcą dzieła inwestora, a zarazem jego Logosem - Aniołem Bożym i Archaniołem wśród Aniołów z pkt 3;
3. Elohim = Bogów (Aniołów), podwykonawców dzieła stworzenia, którzy są pierwszoplanowi w pierwszym sprawozdaniu o stworzeniu.
W Praprzyczynie (Logosie) ON (Jehowa) stwarza Bogów (1Kor. 8:5,6) Niebo i Ziemię – taka treść Rdz. 1:1 ma logiczny sens i uzasadnienie w dalszej treści Pisma Świętego. Pokazuje tych, którzy wykonują kolejne polecenia Boga Jehowy, dla realizacji Jego dzieła stworzenia. Oni w Rdz. 1:26 mówią też: Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Natomiast w Rdz. 3:22 Jehowa tych Bogów mówi do nich: Człowiek stał się jak my, zna dobre i złe.

W odniesieniu do zacytowanego wyżej tekstu z Mt. 28:19, to na podstawie ujawnionych numerów słów można ewentualnie dopuścić taką oto treść:

BIBLIA GDAŃSKA
Cytat:
19. Idąc (4198) tedy (3767), nauczajcie (3100) wszystkie (3956) narody (1484), chrzcząc (907) je (846) w (1519) imię (3686) Ojca (3962), i (2532) Syna (5207), i (2532) Ducha (4151) Świętego (40);


Na podst Konkord. Stronga z nr
Kod:
19. Idźcie (4198) więc (3767) nauczać (3100) wszystkie (3956) narody (1484), chrzcząc (907) te same (846), dla (1519) sławy (3686) Ojca (3962), i (2532) Syna (5207), i to (2532) Duchem (4151) Świętego (40);


Na podst. KS bez nr
19. Idźcie więc nauczać wszystkie narody, chrzcząc te same, dla sławy Ojca, i Syna, i to Duchem Świętego (czyli DŚBO);

Chrzczenie i to Duchem Świętego Boga Ojca (DŚBO) jest następstwem chrztu Jana Chrzciciela. W tym to DŚBO Świątynia (kościół) Chrystusowa działa, zgodnie z poleceniem: Pana Jezusa Chrystusa: (5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym (8 powinno być Duchem Świętego) … weźmiecie moc Ducha (Bóg jest Duchem, J. 4:24) Świętego (tzn. Boga Ojca, 1Pio. 1:15,16), kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz. 1:5-8
Określenie chrzest użyte w Mt. 28:19 i Dz. 1:5 jest oznaczone numerem 907 i oznacza: zanurzyć, zatopić; obmyć (rytualnie); ochrzcić; obmyć się (rytualnie); ochrzcić się. Chrzest tego rodzaju zawiera w sobie dwa etapy, czyli chrzest przez zanurzenie w wodzie (rytualny, symboliczny) i zanurzenie w DŚBO, czyli wejście w Bożą, duchową rzeczywistość. Skoro uczniowie zostali ochrzczeni DŚBO, to też otrzymali autorytet, aby tak żyć i nauczać, aby i innych mogli chrzcić tym Duchem, czyli DŚBO.
Pomimo powyższej możliwości przetłumaczenia Mt. 28:19 na fałszywie ujawnionej podstawie Konkordancji Stronga, kwestia ta nie może być tak ostatecznie rozstrzygnięta, ponieważ wiele wskazuje na to, że pierwotnie tekst ten brzmiał w następujący sposób:

Cytat:
"Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody w moim imieniu, ucząc ich przestrzegać to, co
wam rozkazałem."
http://www.filadelfiamedi...20Mat.28.19.pdf


Podsumowanie postu, ale tylko pierwszej części myśli ogólnych

Podsumowując powyższe można zapytać, czy tłumacze dostępnych nam Przekładów Biblii, postępują inaczej niż prowadzący spór z Hiobem, skoro:
1. Na podstawie domniemania, że to, co przez konsensus i zmowę milczenia, ustalili jako prawomocne dla Chrześcijan jest też ważne przed Bogiem JHWH;
2. Fałszują i profanują imię Boże i prawdę o nim samym (Mal. 1:6,7), zacierając różnicę między Bogiem Stworzycielem ST, a jego Synem w NT, tworząc w ten sposób karykaturę Boga Jehowy, (co podlega rygorowi z Ap. 22:16-19 i P.Pr. 4:2), co w konsekwencji pozbawia ich legitymacji czynnej, aby stawać w obronie monoteistycznego Boga Ojca – Stworzyciela, ponieważ nawet nie bronią/oskarżają go na podstawie jego wiernie przekazanych nam słów, a tylko przemyconych swoich;
3. Dodając do tekstu Słowa Bożego i odejmując od niego stworzyli pozór, że światło lampy, czy Słońca, czyli dziedzictwo Prawdy dane w narodzie Zakonu i Zbawiciela (Rz. 3:1) jest jakby nowym dziedzictwem, danym innemu niby prawowiernemu bytowi (Mt. 21:43), który jednak jako potajemny (2Tes. 2:1-12), powstał w wyniku wielkiego odstępstwa od wiary raz świętym podanej;
4. Przez przetłumaczone dwa teksty (Rdz. 1:1; Mt. 28:19) z S i NT, przykładowo tu podane, według koncepcji trynitarzy w łatwy sposób łączą monoteizm z politeizmem, wytwarzając Wielkie Zamieszanie (Babilon), a powinna być Chrystianizacja nawracających się pogan.
CDN

Pokoja - 2019-03-01, 00:09
Temat postu: Myśli ogólne dla rozważenia przesłania Księgi Hioba - cz. II
Tak jak Elifas z Temanu (typ Szatana) przybrał postać posłańca (anioła) światłości, a jego słudzy Bildad i Sofar (typ wysłanników/apostołów Szatana), postać sług sprawiedliwości, tak dodawanie do tekstu Słowa Bożego i odejmowanie od niego jest stwarzaniem pozoru, że światło lampy, czy Słońca, czyli dziedzictwo Prawdy dane w narodzie Zakonu i Zbawiciela (Rz. 3:1) jest jakby nowym dziedzictwem danym innemu niby prawowiernemu bytowi (Mt. 21:43), który jednak powstał w wyniku wielkiego odstępstwa od wiary raz świętym podanej.

Tłumaczenie tekstu Słowa Bożego, powinno respektować fakt, że mamy w nim doczynienia z dziedzictwem prawdy danym przez Boga narodowi wybranemu oraz przez Zbawiciela i jego Świątynię (kościół). Zignorowanie tego oznacza postawienie i czczenie posągu bałwochwalstwa (Ap. 13:11-18; 19:19,20), co sprowadza przekleństwo Wielkiego Zamieszania, spory, konflikty i wojny, niszczą braterstwo.

P.Pr. 27:15-24
Cytat:
15. Przeklęty (779) człowiek (376), któryby (834) czynił (6213) obraz ryty (6459), albo odlewany (4541), obrzydliwość (8441) Pańską (3068), robotę (4639) rąk (3027) rzemieślniczych (2796), choćby to postawił (7760) na miejscu skrytem (5643); tedy odpowie (6030) wszystek (3605) lud (5971), i rzecze (559): Amen (543).
BG


15. Odlew posągu bóstwa, obrzydliwość Jehowy, którą uczyni mąż będzie uczyniona przekleństwem; Robotę rąk rzemieślniczych ustanowi na znak ochrony; Wszystek lud, wydając świadectwo rzecze: Niech tak będzie (Amen). KS

Kod:
15. Odlew (4541) posągu bóstwa (6459), obrzydliwość (8441) Jehowy (3068), którą (834) uczyni (6213) mąż (376) będzie uczyniona przekleństwem (779); Robotę (4639) rąk (3027) rzemieślniczych (2796) ustanowi na znak (7760) ochrony (5643); Wszystek (3605) lud (5971), wydając świadectwo (6030)  rzecze (559): Niech tak będzie (543 Amen).
KS


W Ewangelii Marka 2:1-4, znajduje się przykład jak przez zastąpienie w wersecie 1 jednego wyrazu "na" literą "w", numer 1519, zmieniono mentalność wielu Chrześcijan - czytelników o tym, co faktycznie się wydarzyło:
Biblia Gdańska
Cytat:
1. A (2532) zasię (3825) przyszedł (1525) po (1223) kilku dniach (2250) do (1519) Kapernaum (2584), i (2532) usłyszano (191), że (3754) jest (2076) w (1519) domu (3624).
2. A (2532) wnet (-2112) zeszło się (4863) ich tak wiele (4183), że (5620) się zmieścić (5562) nie (3371) mogli ani (3366) przede (4314) drzwiami (2374); i (2532) opowiadał (2980) im (846) słowo (3056) Boże.
3. Tedy (2532) przyszli (2064) do (4314) niego (846) niosący (5342) powietrzem ruszonego (3885), którego (5259) czterej (5064) nieśli (142).
4. A (2532) gdy do niego (846) przystąpić (4331) nie (3361) mogli (1410) dla (1223) ciżby (3779), odarli (648) dach (4721), gdzie (3699) był (2258) Jezus, a (2532) przełamawszy (1846) go, spuścili po powrozach na dół (5465) łoże (2895), na (1909) którem (3739) leżał (2621) powietrzem ruszony (3885).


Na podst. Konkor. Stronga z nr
Kod:
1. A (2532) z powodu (1223) czasu (2250) przyszedł (1525) z kolei (3825) do (1519) Kapernaum (2584) i (2532) usłyszano (191), że (3754) jest (2076) na (1519) domu (3624).
2. Więc (2532) już nie (3371) zgromadził razem (4863) wielu (4183), dlatego że (5620) i nie (3366) mieli miejsca na (5562) przeciw (4314) podwoi (2374 właz, klapa); więc (2532) samym (846) opowiadał (2980) słowo (3056 zasady postępowania).
3. A (2532) czterech (5064) wyruszyło (2064) w obecność (4314) tego samego (846), nieść (5342) poniżej (5259); Nieśli (142) sparaliżowanego (3885).
4. Odkryli (648) gdzie (3699) był (2258), a (2532) sami (846) tak dalece (3779) zbliżyć się (4331) nie (3361) mogli (1410); Więc (2532) z powodu (1223) dachu (4721) wyrzucili (1846) , sparaliżowanego (3885), zniżyli (5465) łożem (2895), na (1909) którym (3739) leżał (2621).


Na podst. KS bez nr
1. A z powodu czasu przyszedł z kolei do Kapernaum i usłyszano, że jest na domu.
jest na domu – oznacza, że był na dachu
2. Więc już nie zgromadził razem wielu, dlatego że i nie mieli miejsca na przeciw podwoi (właz, klapa); więc samym opowiadał słowo (zasady postępowania).
3. A czterech wyruszyło w obecność tego samego, nieść poniżej; Nieśli sparaliżowanego.


nieść poniżej - wskazuje to, że nieśli sparaliżowanego z wyższej części miasta. Kafarnaum jest położone w depresji wokół której jest też wyżyna, więc mogła być różnica wysokości, albo z tarasu jednego domu na drugi, oddzielonego balkonem, albo z jezdni na niżej położony dach, oddzielonych płotem.

4. Odkryli gdzie był, a sami tak dalece zbliżyć się nie mogli; Więc z powodu dachu wyrzucili sparaliżowanego, zniżyli łożem, na którym leżał.

Odkryli gdzie był- znaleźli dach, gdzie Pan Jezus był w gościnie.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/S._Apollinare_Nuovo_Paralitico.jpg

Taka zmiana mentalności z żydowskiej na polską (nordycką), wynikła z odstępstwa od wiary i wiąże się z przywłaszczeniem czyjegoś dziedzictwa, wyroczni Bożych danych światu przez Żydów. Uczyniono to w tym celu, aby podeprzeć podstawę dla wprowadzenia światła Babilonu Wielkiego. Ten przeciwnik w ten sposób, przyjął postawę anioła światłości, jakby ono od niego pochodziło, 2Kor. 11:14,15. To od początku łączyło się z antysemityzmem. Z powodu zniekształcenia dziedzictwa Słowa Bożego, zawiść ogarnia Żydów (Rz. 10:19), tak iż społeczności monoteistyczne (Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam), nadal nie mogą szczerze patrzeć sobie w oczy, tak jak rodacy Hioba nie mogli szczerze patrzeć jemu w oczy. Ci którzy zniekształcili treść Pisma Świętego, ci nie mogą w nie szczerze patrzeć, aby bronić imię Boże, aby bronić jego plan zbawienia.

Różne przeinaczenia dokonane w Piśmie Świętym, mają na celu uniknięcie zmagania się z trzema pokusami - próbami Pana Jezusa na początku misji (dotyczącymi troski o ciało, sławę i władzę) i jednej na końcu, dotyczącej życia. Hiob też przechodził cztery próby i na końcu powiedział, że nie dba o życie swoje, ale sprawy swojej będzie bronił aż do konca. To odstępstwo od wiary, stało się podstawą już w Średniowieczu do ustanowienia innego, bałwochwalczego porządku świata. Obecnie chodzi o New Age (Nowa Era), Nowy Porządek Świata, podpierane fałszerstwami UFO. W Piśmie Świętym, zostało to przepowiedziane pod różnymi symbolami, obrazami, proroctwami itp. Odnosi się do tego np. prorok Izajasz (realizacja zamysłu opartego na fałszywej przysiędze) i prorok Jeremiasz (rezultat zwodniczego rozumienia proroctw i fałszywej przysięgi.

Do przedstawicieli gliny z snu Nabuchodonozora o posągu, gliny która istnieje w związku z żelazem, ale mieni się być kamieniem (Dn. 2:34,35, 44,45), odnoszą się słowa proroka Izajasza 28:14-20, zgodnie z numerami Konkordancji Stronga i NP.

Na podstawie Konkordancji Stronga
Kod:
[...] słuchajcie słowa JHWH mężowie naśmiewcy […]. Ponieważ (3588) zachowujecie się dumnie (559): Uczyniliśmy(3772) przymierze (1285) obok (854) królestwa śmierci (4194) od (5973) otchłani (7585) zaprowadzamy porządek (6213) proroków (2374), bicz (7885) gwałtowny (7857) [nie (3808) dosięgnie nas (935), kiedy (3588) przejdzie (5674); ponieważ (3588) kłamstwo (3577) uczyniliśmy (7760) schronieniem (4268), fałszywą przysięgę (8267) zatailiśmy (5641).

Schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody, I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu (bicz gwałtowny), zostaniecie zdeptani. Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumienie objawienia. Gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można otulić. NP).

zachowujecie się dumnie - mówicie w sercu swoim, czyli w tajemnicy przed opinią publiczną. Różne tajne stowarzyszenia mające na celu realizację NPŚ.
Uczyniliśmy przymierze - zawarliśmy układ, jako roszczący sobie pretensję, aby być jako kamień z Dan 2;34,35, a są gliną należącą do posągu;
obok królestwa śmierci - jako kamień obok królestwa posągu z 2 rozdz. Daniela, chociaż są gliną;
od otchłani - bestia występująca z otchłani błędu (Komunia - Ekumenia)
zaprowadzamy porządek proroków - Nowy Porządek Świata;
bicz gwałtowny (z Iz 11:4 i 2Tes 2:8; Jer. 16:19-21) nie dosięgnie nas kiedy przejdzie; ponieważ kłamstwo uczyniliśmy schronieniem – nadzieją na trwanie władzy, sławy i bogactwa;
fałszywą przysięgę zatailiśmy - konsensus okryty tajemnicą milczenia, dotyczy np. tłumaczenia Mt. 28:19 przez w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; zamiast ... w moim imieniu.
kłamstwo uczyniliśmy schronieniem - prowadząc za pośrednictwem emisariuszy, do tworzenia różnych ruchów religijnych (córki Babilonu Wielkiego), aby na ich koszt doświadczać różne swoje dywagacje, błędne dogmaty. Czynią to z nadzieją na trwanie w stanie dumy z fałszywych roszczeń;
tylko grozą będzie rozumienie objawienia - Objawienie (Apokalipsa), została już spisana w ST w Księgach różnych proroków. Księga Apokalipsy NT jest wypadkową (ujednoliceniem) tych opisów z ST. Podobnie jest jak w przypadku czerech bestii z 7 rozdz. Ks. Daniela. W Wieku Ewangelii, łączącym wszystkie narody, doszło do ujednolicenia ich pod postacią bestii wychodzącej z morza (a później z otchłani), smoka i fałszywego proroka. Wszystkie cztery bestie razem wzięte, posiadają to samo co bestia z Apokalipsy.

Właściwa treść Mt. 28:19 to:

"Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody w moim imieniu, ucząc ich przestrzegać to, co
wam rozkazałem."
http://www.filadelfiamedi...20Mat.28.19.pdf

Jer. 16:14-21
Cytat:
14. Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi Egipskiej.
15. Ale: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którąm dał ojcom ich.
16. Oto Ja poślę do wielu rybitwów, (mówi Pan) aby ich łowili; potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku, i w dziurach skalnych.
17. Oczy moje patrzą na wszystkie drogi ich; nie są utajone przed obliczem mojem, ani jest zakryta nieprawość ich przed oczyma mojemi.
18. I oddam im pierwej w dwójnasób za nieprawości ich, i za grzechy ich, przeto, że ziemię moję splugawili trupami obrzydliwości swojej, i sprosnościami swemi napełnili dziedzictwo moje.
19. Panie, mocy moja i siło moja, i ucieczko moja w dzień utrapienia! do ciebie przyjdą narody od kończyn ziemi, i rzekną: Zaiste się fałszu trzymali ojcowie nasi, i marności, w których żadnego pożytku nie było.
20. Izali sobie człowiek uczynić może bogów? ponieważ sami nie są bogami.
21. Dlatego oto Ja sprawię, aby poznali tym razem; sprawię, mówię, aby poznali rękę moję i moc moję, i dowiedzieli się, że imię moje jest Pan. (BG)


Odnosi się do tego także prorok Daniel w 11:20,21,27:

Na podst. Konkor. Stronga z nr
Kod:
w. 20 Zostanie ustanowiony (5975) następny (5921) urząd (3653); Roześle (5674 /wyprawi) poborców podatków (5065) chwałą (1925) królestwa (4438); Czasu życia (3117 –  cz.ż. Rzymu cywilnego), raz na zawsze (259) okaleczy (7665) nieprawym (3808) rozgniewaniem (639), nieprawą (3808) walką (4421).


Zostanie ustanowiony następny urząd, Roześle (wyprawi) poborców podatków chwałą królestwa; Czas życia, raz na zawsze okaleczy nieprawym rozgniewaniem, nieprawą walką. Dn. 11:20

W tym miejscu na uwagę zasługuje, również możliwość przetłumaczenia, drugiej części Ap. 12:12 "mając wielki gniew, widząc, iż krótki czas ma"
w następujący sposób:
mając wielki gniew, widząc, że mało sposobności ma przeciwko temu. Ap. 12:12

Jest to niewątpliwie związane z zadaniem i czczeniem śmiertelnej rany, o czym mowa w Obj 13:3,12,14. Cywilna władza stała się narzędziem w rękach papiestwa i niewiele, co mogła uczynić przeciwko temu.

21. A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę.

Na podst. Konkor. Stronga z nr
Kod:
w. 21 Ukaże się (5975) nikczemnik (959) /król niewstydliwej twarzy i chytry, z Dan 8:23/ na (5921) urzędzie (3653), nieprawość (3808) rozkrzewi (5921) w (5921) majestacie (1935) władzy królewskiej (4438). Przychodząc (935) w pokoju (7962), chwyci (2388) królestwo (4438) obłudnie, (2519 /pochlebstwem).

Ukaże się nikczemnik na urzędzie; Nieprawość rozkrzewi w majestacie władzy królewskiej. Przychodząc w pokoju, chwyci królestwo obłudnie (pochlebstwem). Dn. 11:21

27. Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres.

Z Dan. 11:21 harmonizuje również, tłumaczenie Dan 11:27:

Na podst. Konkor. Stronga z nr
Kod:
Dwojakim (8147) królowaniem (4428 papież i cesarz) potajemnie (3824) szkodzić będzie (4827 /Dan 7:8,20,24; 8:9-12,23-25); Przy (5921) jednym (259) stole (7979) – z pozostałymi siedmioma królami z Dan 7:20, dla nich - fałszywe (3577) obietnice uczyni (1696 /Obj 13:11-14); Niepewnym (3808) zostanie (6743), z tego powodu (3588); Panowanie (5750 /trwanie) dokończy się (7093) czasu zamierzonego (4150) tzn. w czasie ostatecznym.


Dwojakim królowaniem potajemnie szkodzić będzie; Przy jednym stole fałszywe obietnice uczyni; Niepewnym zostanie; Z tego powodu panowanie dokończy się czasu zamierzonego. KS

W związku z tym napisał Ap. Paweł o działaniu tajemnicy nieprawości tych, którzy już wtedy stali się królami, 1Kor. 4:8,9. Tak ich jak i Judasza opanował ten sam duch złego, duch antychrysta.

Ci którzy myślą, że na oszustwie można zbudować coś szlachetnego, trwałego, zawiodą się. Zmienianie treści Słowa Bożego, aby ono im służyło sprowadza plagi i pozbawia błogosławieństw Bożych. Ukształtowanie świadomości w społeczeństwie, że ich porządek to Boży porządek, spowoduje, że to Bogu ludzie będą bluźnić z powodu plag, które na nich spadną.

Obj. 16:10-11
Cytat:
10. Tedy wylał piąty Anioł czaszę swoję na stolicę bestyi; i stało się królestwo jej zaćmione, i żwali języki swoje od boleści.
11. I bluźnili Boga niebieskiego dla boleści swoich i dla wrzodów swoich; wszakże nie pokutowali z uczynków swoich. (BG)


Jest to wynik niewłaściwego stosunku do znaczenia precyzyjnego przekazu Słowa Bożego. Ono jest spisanymi Księgami życia. Tego rodzaju Księgi nie gniją i nie gromadzą ludzi o usposobieniu plotek, nowinek. Jak dwaj świadkowie z 11 rozdziału Apokalipsy działają nawet wtedy, gdy są zniewoleni. Oni mieli moc prorokowania także w worach martwych języków, kiedy to uważano, że Pismo Święte jest tak święte, że prostemu człowiekowi nie godzi się w nie wejrzeć. Na uwagę zasługuje tu tekst Izj. 34:16

Cytat:
(16) Poszukajcie sami w księdze Jehowy i przeczytajcie na głos: żadnej z nich nie brakuje; żadna z nich nie jest bez samca, bo usta Jehowy wydały nakaz, a jego duch je zebrał. PNŚ

Iz 34:16. Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie: Ani jednego z nich nie zabraknie! - Bo usta Jego, one rozkazały, i Duch Jego, On je zgromadził. (BT)

(16) Szukajcież (1875) w (5921) księgach (5612) Pańskich (3068), a czytajcie (7121); ani jedno (259) z tych (2007) nie (3808) uchybi (7537), a jedno (802) bez drugiego (7468) nie (3808) będzie (6485); albowiem (3588) usta (6310) Pańskie (3068) to (1931) rozkazały (6680), a duch (7307) jego sam (1931) zgromadzi (6908) je. Izj. 34:16 BG


Na podst. Konkor. Stronga z nr
Kod:
(16) W oparciu o (5921) księgi (5612) Jehowy (3068), raz na zawsze (259) szukajcie Boga (1875), wołajcie przez imię Boże (7121); One (2007) nie (3808) gniją (7537), nie (3808) gromadzą (6908) niewiast (802) owych (1931) towarzyszek (7468), ponieważ (3588) usta (6310) Jehowy (3068) rozkazały (6680), dokonać przeglądu (6485) usposobienia (7307) owych (1931 tego). Izj. 34:16 KS


(16) W oparciu o księgi Jehowy, raz na zawsze szukajcie Boga, wołajcie przez imię Boże; One nie gniją, nie gromadzą niewiast owych koleżanek, ponieważ usta Jehowy rozkazały, dokonać przeglądu usposobienia owych (tego) Izj. 34:16.KS

Rezultat bałwochwalczego systemu można wyraźnie zauważyć w wprowadzeniu religi do szkoły. Instrukcja Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na rodziców nałożyła obowiązek złożenia deklaracji o ich zgodzie na uczestnictwo ich dziecka na zajęciach z religi. Można w tym dostrzec dobry zamysł, aby rodzice podjęli odpowiedzialną decyzję i troszczyli się o to, aby w ten sposób dać przykład innym, by ewentualnie przekonać ich do nauczania KRK. Ten natomiast bardzo szybko zaakceptował odwrotny sposób postępowania z pominięciem tej odpowiedzialności i prawa do dania przykładu innym. Obowiązek ten nałożono na rodziców innych wyznań (aby ich lustrować), bo niby matematycznie rezultat jest ten sam. To nie jest prawda. KRK obawiał się, że mało będzie takich deklaracji odpowiedzialnych rodziców.

Dyrektorka szkoły zwróciła się do osoby z innego wyznania, aby złożyła taką deklarację. Ta jej odpowiedziała, że Instrukcja MEN nie nakłada na nią takiego obowiązku. Wtedy Dyrektorka powiedziała, że nie będzie wiedziała, co uczynić z dzieckiem takich rodziców. Otrzymała odpowiedź, że to powinno być dla niej jasne, skoro deklarację zgody, powinni złożyć rodzice, którzy tego chcą. Musiała się z tym zgodzić i dać spokój. Jest to bałwochwalcza metoda działania, tym bardziej dlatego, że KRK wyciąga ręce i prosi: Pozwólcie nam się zbawić. Nikt nikogo nie zbawi na podstawie fałszu i podstępu. Hiob też miał do czynienia z stronami doświadczenia, które ściągnęły na niego iluzję nieszczęść (fałsz), a później niby chciały go pocieszać, a nie potrafiły wydobyć z siebie żadnego słowa pocieszenia, a tylko badanie jego postępowania, aby go oskarżyć przed władzą (Bogiem).

Pokoja - 2019-03-02, 00:34
Temat postu: Re: O co chodzi w doświadczeniach Hioba?
Pokoja napisał/a:
Treść Księgi Hioba postrzegam ogólnie, jako cztery główne części:
1. Opis prawowiernej i praworządnej postawy Hioba i jego sytuacji rodzinnej w trudnej sytuacji prawnej kraju (obecnie dotyczy całej ziemi), Hio. 1:1-5;
2. Zorganizowane zesłanie ciężkich doświadczeń na Hioba przez przeciwników tego co ważne i przez władzę oraz jego niezachwiana wierność Jehowie, Hio. 1:6-2;10;
3. Proces dochodzeniowy, realizowany przez:
a) przeciwne strony postępowania (Hiob i jego quasi przyjaciele);
b) odwoływanie się do sędziego, zajmującego w procesie milczącą postawę;
c) publicznego funkcjonariusza władzy ds. przestępstw i oskarżeń, Hio. 24 rozdz; 27:11-28:28;
d) obrońcę z urzędu, Hio. 32-37 rozdział;
e) Boga – sędziego, zajmującego stanowisko w sytuacji powstania wielkiej zawieruchy społecznej, spowodowanej niezachwianą postawą Hioba, oddziałującego pozytywnie na tych którzy tego potrzebowali i nabierali otuchy.
4. Finał uciążliwych, długotrwałych doświadczeń i zmagań z prawem i prawdą:
a) Pobudzanie Boże w Hiobie aby wniknął w siebie i poznał (jakby w DNA) ogrom prawdy o procesie stworzenia i potędze dzieła stworzenia;
b) Odrębne strofowanie stron i uznanie prawdy o Bogu, wyrażonej przez Hioba;
c) Boże uznanie Hioba do wstawienia się za quasi przyjaciółmi
d) Odmiana losu Hioba przez Boga

W Hio. 1:1-2:10 (pkt 1 i 2) jest zawarty jakby w streszczeniu opis tego, czego później dotyczy cały proces dochodzeniowy. Rola trzech osób, podających się za okazujących empatię, przyjaciół Hioba z czasem zmieniła się w rolę oskarżyciela publicznego. Do niego dołączają się nawet ci, którzy byli wyłączeni przez społeczeństwo. Można zauważyć, że problematyka procesu dochodzeniowego zmienia się od rozdziału 14 i dotyczy drugiej próby, w której Hiob został dotknięty bezpośrednio.

Ad 1. Opis prawowiernej i praworządnej postawy Hioba i jego sytuacji rodzinnej w trudnej sytuacji prawnej kraju (obecnie dotyczy całej ziemi), Hio. 1:1-5;

Tłumaczenie Hioba 1:1-5


Zdarzenie - doświadczenie Hioba jest obrazowym opisem odnoszącm się do dziejów człowieka stworzonego w dniu szóstym na obraz Boży (7 000 lat) i czynionym w dniu siódmym na podobieństwo Boże (7 000 lat), czyli duchowe, Nowe Stworzenie - człowiek wiary, niebieski. To duchowe stworzenie rozwija się najpierw jakby w stanie łonowym w czasie którego bohaterowie wiary - prorocy byli prowadzeni Duchem Świętego Boga Ojca (DŚBO), 2Pio. 1:20,21. W nich działał Duch Chrystusowy, 1Pio. 1:9-12. Miniaturę tego stanu mamy ukazaną w czasie odwiedzin Elżbiety przez Marię. Przed narodzeniem się Pana Jezusa, Jan Chrzciciel, został poruszony z powodu napełnienia Elżbiety DŚBO, Łk. 1:41-44; J:1:18:

Cytat:
1 Piotr. 1:18-20
18. [...] nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
19. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
20. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, (BW)
Efez. 1:3-4
3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;
4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (BW)


Uczestnicy powołania niebiańskiego przed założeniem świata (duchowego w sabat Boży), zostali wybrani w wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bóg wtedy objawił, że tylko dzięki wierze można wejść do jego sabatu. Żyd. 4:9-11. Narodzenie Nowego Stworzenia rozpoczęło się od narodzin jego Głowy, czyli Pana Jezusa Chrystusa.

Siódmy dzień to sabat Boży (7 000 lat), który obecnie od 1874r., kończy się (1 000 letnim) sabatem Pańskim (Chrystusowym - wtóra obecność). W czasie sabatu Pańskiego odbywa się sąd nad Chrześcijaństwem i światem. Sąd ten odbywa się na podstawie Słowa Bożego i Pana Jezusa:

Cytat:
Jan. 12:45-48
45. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.
47. A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.
48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;
(BW)


Odmiana losu Hioba jest obrazem na odmianę losu człowieka w Wielkim Milenijnym Jubileuszu Ziemi i człowieka.

Ponownie wstawiam dotychczasowe tłumaczenia z 1,2 i 42 rozdziału, aby wszystko było razem w odniesieni do początku i końca doświadczeń Hioba, Izraelw i człowiek w ogólności.

Tłumaczenie Hioba 1:6-11
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/d939f154798f.jpg]Obrazek[/url]

Tłumaczenie Hioba 1:12-17
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c552cb854cdd.jpg]Obrazek[/url]

Tłumaczenie Hioba 1:18-22
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/d49a49c88854.jpg]Obrazek[/url]

Tłumaczenie Hioba 42:1-7
https://naforum.zapodaj.net/a3eef891f9f8.jpg.html

Tłumaczenie Hioba 42:8-11
https://naforum.zapodaj.net/023932acee7d.jpg.html

Tłumaczenie Hioba 42:12-17
https://naforum.zapodaj.net/518273a52846.jpg.html

W kolumnie pierwszej, kolorem różowym zaznaczone są słowa dodane; żółtym - pominięte, a szaryn odjęte

Pokoja - 2019-03-08, 11:14
Temat postu: Re: O co chodzi w doświadczeniach Hioba?
Pokoja napisał/a:
Treść Księgi Hioba postrzegam ogólnie, jako cztery główne części:
1. Opis prawowiernej i praworządnej postawy Hioba i jego sytuacji rodzinnej w trudnej sytuacji prawnej kraju (obecnie dotyczy całej ziemi), Hio. 1:1-5;
2. Zorganizowane zesłanie ciężkich doświadczeń na Hioba przez przeciwników tego co ważne i przez władzę oraz jego niezachwiana wierność Jehowie, Hio. 1:6-2;10;
3. Proces dochodzeniowy, realizowany przez:
a) przeciwne strony postępowania (Hiob i jego quasi przyjaciele);
b) odwoływanie się do sędziego, zajmującego w procesie milczącą postawę;
c) publicznego funkcjonariusza władzy ds. przestępstw i oskarżeń, Hio. 24 rozdz; 27:11-28:28;
d) obrońcę z urzędu, Hio. 32-37 rozdział;
e) Boga – sędziego, zajmującego stanowisko w sytuacji powstania wielkiej zawieruchy społecznej, spowodowanej niezachwianą postawą Hioba, oddziałującego pozytywnie na tych którzy tego potrzebowali i nabierali otuchy.
4. Finał uciążliwych, długotrwałych doświadczeń i zmagań z prawem i prawdą:
a) Pobudzanie Boże w Hiobie aby wniknął w siebie i poznał (jakby w DNA) ogrom prawdy o procesie stworzenia i potędze dzieła stworzenia;
b) Odrębne strofowanie stron i uznanie prawdy o Bogu, wyrażonej przez Hioba;
c) Boże uznanie Hioba do wstawienia się za quasi przyjaciółmi
d) Odmiana losu Hioba przez Boga


Ad 3. Proces dochodzeniowy, realizowany przez:
a) przeciwne strony postępowania (Hiob i jego quasi przyjaciele);

Świadectwo Hioba, przenikające byt w różnej skali jednokładności

Hioba 3:1-7


1. Potem sprawiedliwy Hiob otworzył właściwie usta ostrzeżenia; Wydawało się błahym także wyróżniające oznakowanie czasu życia.
wyróżniające oznakowanie czasu życia – dotyczy to treści z Hio. 1:1-5 o doskonałym życiu Hioba, a według skali jednokładności i o doskonałym życiu człowieka, stworzonego w dniu szóstym na obraz Boży, Rdz. 1:27

2. Hiob wydał świadectwo, mówiąc:
3. Nocą, powiedziano: Był poczętym mężczyzna! Zniknął czas życia z powodu wydania na świat!

Zniknął czas życia z powodu wydania na świat – dotyczy to czasu życia brzemiennej matki, który kończy się po wydaniu potomka na świat. W szerszym znaczeniu, skończył się on wraz z rozpoczęciem Heksameronu, czyli dzieła sześciu dni stwarzania.

4. Ten czas życia był z ciemności! Nie był wymagany w górze Bogu; Nie świecił ponad światłem!
Ten czas życia był z ciemności – tak z ciemności brzemiennego łona, jak i tej z Rdz. 1:2
Nie świecił ponad światłem – tak jak Jan Chrzciciel tylko zapowiadał prawdziwą światłość, J.1:8.

5. Było wykupione tajemne miejsce cienia śmierci, głęboka ciemność czasu! Ponadto chmura przejęła grozą, rozbiła namiot,
Było wykupione tajemne miejsce cienia śmierci – miłość dwojga jest sposobem na wykupienie łona na poczęcie nowego życia. Podobnie miłość Boga dopraw Przymierza Wiecznego była sposobem na wykupienie łona dla powstania Wszechświata, Rdz. 1:2
chmura przejęła grozą, rozbiła namiot – odnosi się to do stanu niemowlęcych, zasmarowanych  pieluszek, Hio. 38:9 i do ciemnej wyrzuconej materii, otaczającej jak namiot kształtowany byt.

6. Tą nocą wzięła prowadzenie ciemność; Nie napełniła radością lat, według liczby dni miesięcy; Nie była przyniesioną!
nocą wzięła prowadzenie ciemność – ciemność z Rdz. 1:2 obejmuje czas (9m-cy x 30dni=270dni, 2Pio. 3:8; 270dni x 1 000 lat = 270 000 lat brzemienności dla stania się światłości z Rdz. 1:3-5.
Nie napełniła radością lat – dzieło był spowite ogniem i ciemną materią (ciemne chmury).

7. Oto ta noc niepłodna była; Nie przyszła z powodu dźwięcznego okrzyku!
Nie przyszła z powodu dźwięcznego okrzyku
- nie było okrzyku wzajemnego szczytowania.

Brak tej niepłodności może się odnosić do braku pełnego szczytowania z powodu którego nie doszło od razu do poczęcia bytu szlachetnego. Stał się nim on dopiero później przez szczególne doświadczenia.

Hioba 3:8-17


8. Była wyznaczona przeklinać dni, gotowa postępować w pobudzony sposób Lewiatana!
przeklinać dni
– brzemienność z gwałtu nie jest odbierana jako błogosławieństwo;
pobudzony sposób Lewiatana – typ bezbożnika, człowieka grzechu, małego rogu, bestii z morza

9. Świt gwiazd był ukrytym; Oczekując bez światła nie oglądały „powieki” świtu!
Gwiazd (y …) nie oglądały „powieki” świtu
– w momencie jej otworzenia, czyli szczytowania.

10. Ponieważ nie zamknęła bramy łona; Praca źródła była zatajona.
nie zamknęła bramy łona
– był to czas dni płodnych i bez środka antykoncepcyjnego.

11. Dlaczego łono nie wydało na śmierć? Głębia Szeolu była wywiedziona oddać ducha.
łono nie wydało na śmierć
– zasady dobra i zła zawsze będą, ale tylko droga życia będzie skuteczna.

12. Dlaczego stawiła czoło zemdlałym ze strachu? dlaczego ssała jak piersi?
stawiła czoło zemdlałym ze strachu
– jak nadzieja i antyaborcyjna postawa brzemiennej, dały siłę.

13. Albowiem wówczas położyła się milczeć; Teraz uśpiona zaznaje spokoju na korzyść,
uśpiona zaznaje spokoju
– po milczącej brzemienności łono zaznaje spokoju

14. Tak długo jak królowie radzą ziemi żywych, odnośnie odbudowy ruin;
królowie radzą …, odnośnie odbudowy ruin
– gdy ustaną w tym, to nasają moce natury zniszczenia, czyli nieszczęścia wojnne (nowe ruiny).

15. Albo tak długo jak książęta, według złota, napełnią domy srebrem,
według złota, n. d. srebrem
– domy królewskie wyróżniają się złotem, a książąt srebrem

16. Jeżeli nie stała się potajemnie przygotowana aborcja; Dziecko, nie ogląda światła?
Jeżeli nie dopuszcza się do aborcji, to nawet bezbożnik się narodzi.

17. Wtedy bezbożnika opuszcza wzburzenie; Wtedy wyczerpany płomień daje wytchnienie.
bezbożnika opuszcza wzburzenie
– Przeciwnik (bezbożnik i płomień) zamieniają się w anioła światłości.

Hioba 3:18-26


18. Pojmani wspólnie odpoczywają; Nie słuchają z uwagą głosu tyrana,
Pojmani wspólnie odpoczywają
– przestają być żywiołami, zwróconymi przeciw sobie, a dzięki denku i ściankom naczynia, zaczynają działać, współzawodniczyć, jak woda i ogień w przygotowywaniu posiłków i w technice.

19. Wtedy ten nieznaczny, wyróżniający się sługa wolnym panu.
Efez. 2:1. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, Rz. 6;15-23. (BW)

20. Dlaczego poszkodowanym dano światło żywota zgorzkniałego ducha?
poszkodowanym dano ś. ż. zgorzkniałego ducha
– Dlaczego Bóg dopuścił grzech i zło? Dlatego, aby człowiek nauczył się miłować prawo i cenić życiw nawet w niesprzyjających mu okolicznościach.

21. Nie szukają ukrytego skarbu; Oczekują śmierci;
Oto one dusze w odniesieniu do wszystkich dusz; Ojcowskie dusze w odniesieniu do synowskich; Oną grzeszną duszę, tą każe zabić. Ezec. 18:4 KS; Rz. 5:12

22. Wewnątrz cieszą się radością, cieszą się, kiedy znajdą grób.
Wewnątrz cieszą się radością
– radość zwycięstwa po początkowej porażce.

23. Silnego wojownika, którego sposób postępowania był zatajonym, zakryty z dala od fałszywego boga?
Silnego wojownika, (…) z dala od fałszywego boga
– dotyczy to klasy powołanej wybranej i wiernej, Ap. 17:14

24. Z powodu tego, pokarm wzdychania przeminął sprzed oblicza; Wylało się wodą wołanie rozpaczy;
Przeminął pokarm i napój wielu ucisków w drodze do Królestwa Bożego, Dz. 14:22

25. Z powodu tego osiągnięto wewnętrzny kamień szlachetny; Ten którego obawiano się, przyszedł z wewnątrz.
wewnętrzny kamień szlachetny
– po uczynieniu wewnętrznego, duchowego człowieka z Rdz. 5:1,2, Słowo z Rdz. 1:26 stało się ciałem (J. 1:14), stało się skarbem w naczyniu glinianym, 2Kor. 4:7.

26. Nie miałem spokoju, nie uspokoiłem się, nie odpoczywałem; Przyszło zamieszanie.

Zamieszanie wynika z faktu, że część uczestników powołania niebiańskiego, która nie została jednak wybraną, powstała w Średniowieczu do panowania ziemskiego, chociasz weszła w Nowe Przymierze, aby dążyć do spełnienia się powołania niebiańskiego, Stała się klasą wtórej śmierci z najmniejszym działem odkupienia, czyli z życiem na ziemi. Poza tym aniołowie wstepują i zstępują po "drabinie Jakubowej", Rdz. 28:10-22

Pokoja - 2019-03-12, 00:28
Temat postu: Elifaz z Temanu - Czyim jest typem?
Elifaz z Temanu - Czyim jest typem?

To, co zostało opisane w 1 i 2 rozdziale Księgi Hioba jest jej tłem (ewentualnie streszczeniem), do którego odnosi się cały późniejszy proces od 3 do 37 rozdziału. Były cztery próby, którym został poddany naród, a w tym i Hiob, który jako jedyny wytrwał w nich. Próby te były przeprowadzone w bardzo przebiegły sposób. Świadczy o tym fakt, że w każdej jednemu z sług Hioba pozwolono przekazać mu odpowiednio ustaloną informację: Zostałem oszczędzonym tylko ja sam, dla oznajmienia. Ciągle okazuje siłę prawości; Z powodu pobudzania jest wykańczany bez przyczyny, Hio. 2:3. Niby pozabijano jego dobytek, sług i dzieci, a na końcu Księgi wynika, że słudzy i dzieci byli jeńcami, którzy do niego powrócili, Słudzy jako jeńcy nadal zajmowali się wypasem i obsługą dobytku, tak iż po procesie Hiob otrzymał wszystko w dwójnasób. Dzieci mieli już swoje dzieci, więc proces trwał długo.

Stosownie do tego, że były cztery próby, występuje też czterech uczestników procesu (Elifaz, Bildada, Sofar i Elihu), którzy wcześniej byli inspiratorami przeprowadzonych prób. Elihu, późniejszy obrońca z urzędu, wcześniej był związany z próbą ognia Bożego z nieba, Hio. 1:16 Wśród tych uczestników jeden był szczególnym, gdyż to: przeciwnik stawiający opór (7854) w 1 i 2 rozdziale, który w czasie procesu, wystąpił jako Elifaz z Temanu.

Na fakt, że przeciwnikiem stawiającym opór w 1 i 2 rozdziale jest ten, który w czasie procesu, wystąpił jako Elifaz z Temanu, wskazują następujące teksty:
1. Podróżowałem, przemierzałem z powodu kraju, Hio. 1:7;
2. Przy drugiej próbie środkiem, przyszedł przeciwnik stawiający opór, stanął przed Jehową, Hio. 2:1,7; 42:7
3. Trzej rodacy Hioba, uczynili słyszalną na terenie, tą całą, zaiste wyróżniająco oznakowaną przeciwność; sprowokowali spotkanie, niedostępni nie dali się poznać, podnieśli głos, płakali; Mężowie rozdarli szaty wierzchnie, sypali proch przeciw wodzowi nieba; spostrzegli, że wewnątrz boleść stała się wielką bardzo (gdyż Hiob rozpoznał ich jako intrygantów), Hio. 2:11-13;
4. Elifaz stwierdził, że przypatrywał się (7200), Hio. 4:8 i widział głupich Hio. 5:3. Także stawiał opór (5975), Hio. 4:16;
5. Z Hio. 42:7 wynika, że Jehowa mówił do Elifaza, a przez niego i do innych: Jehowa do Elifaza Temańczyka powiedział: Rozpaliłem się gniewem twarzy przy dwóch rodakach, ponieważ słudze Hiobowi nie mówiliście przystojnie w duchu ustawy.

Fraza w Hio. 2:1 o treści: przeciwnik stawiający opór, stanął przed Jehową., wskazuje na zmianę pozycji tego przeciwnika. W pierwszej próbie (Hio. 1:6) przeciwnik ten był w środku grupy stowarzyszenia. Pierwsza próba symbolicznie dotyczy więc świata do potopu, kiedy to szatan nie był jeszcze władcą świata, a druga symbolicznie odnosi się do drugiego świata, w którym jest on już jego księciem. W wystąpieniu Elifaza można zauważyć dużą różnicę między tą opisaną w 4 rozdziale (obraz na postawę Szatana w świecie przed potopem) a tą opisaną w 15 (obraz na postawę Szatana w drugim świecie) i 22 rozdziale (obraz na postawę Szatana w „Małym okresie” Tysiąclecia). Jest też charakterystyczne, że określenie diabeł nie występuje w ST. Pojawia się ono wraz z wystawieniem na próbę doskonałego człowieka.

Elifaz Temańczyk - "Mój Bóg jest szczerym złotem od południa"
Bildad Suhytczyk - "Zmieszana miłość od bogactwa"
Sofar Naamatczyk - "Wróbel przyjemności"


Takie to, oto systemy wartości sprowokowali spotkanie na rozprawie, dotyczącej rozstrzygnięcia, czy ma trwać to, co jest prawomocne według orzecznictwa tradycji teologicznej, czy to, co jest ważne, według rzeczywistego Bożego stanu prawnego.

Hioba 4:1-11


Hioba 4:12-21

Pokoja - 2019-03-17, 18:28
Temat postu: Zadanie przeciwnika stawiającego opór
Hioba 5:1-10a


Hioba 5:10b-21


Hioba 5:22-27


KOMENTARZ DO HIOBA 5:1-27

1. Istota będzie wywołana, więc da odpowiedź. Kto krzyk rozpaczy usunie z drogi?

- "Wytrwałości wam potrzeba", "Kołaczcie a otworzą wam." Bóg w końcu przekonał Boga do wypowiedzenia się i do odmiany jego losu. Stało się to z powodu zawieruchy, którą Hiob wywołał swoją nieustępliwością w dążeniu do ujawnienie tego, co jest ważne. Dzięki temu ustalono/odkryto, co jest ważne przed Bogiem, gdy zstępuje jego Duch i odnawia oblicze kraju/ziemi, PS. 104:30

2. Zaiste głupiego niszczy gniew; Dał się zwodzić, zabił gorliwość.

-
Cytat:
Efez. 4:26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
Mat. 24:13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(BW)


3. Ja przypatrywałem się głupiemu; Nagle wypuścił korzenie, przeklinał okolice mieszkania.
- Rzym. 12:17-21
Cytat:
17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
19. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.
20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę.
21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
(BW)


4. Synowie stawali się dalekimi zbawieniu; Byli upokorzonymi, nie mieli bram, były wyrwane.
- Tak się dzieje, gdy rodzice wzgardzą potomstwem swoim

5. Pragnąc bogactwa, chwycili kolce sidła, od kiedy żniwo głodny wewnątrz pożarł.
- Lepiej jest skromniej, ale w pokoju, gdyż niezgoda prowadzi do ubóstwa

6. Z powodu tego, nic końcem prochu nieprawości; Ziemia nie sprawi wzrostu pracy.
- Nieprawość niszczy trud. Ziemia nie pracuje bez zasiewu.

7. Ponieważ człowiek poczyna utrapienie; Młodym ognistym pociskom, będącym butnymi każe ulecieć.
- Dom niezgody rozpada się.

8. Ja przeciwnie w stosunku do Boga; w duchu zarządzenia Boga, skierowałem sprawę;
- Elifaz Temańczyk sam przyznaje, że jest przeciwnikiem stawiającym opór. Mógł jednak działać tylko na podstawie (w duchu) zarządzenia Bożego, a nie w duchu ustawy. W duchu zarządzenie, czyli w granicach ujawnionego stanu prawnego, co do którego domniemano, że jest także ważnym. Natomiast tego ważnego, ale nie ujawnionego w duchu ustawy, bronił Hiob. Wiedział, że go nęka bez podstawnie, ale podpierał fikcyjnie wprowadzony stan. Jest on przeciwnikiem z Hio. 1:6-12, czyli reprezentantem instytucji publicznej kraju ds. dochodzeń i oskarżeń.
6. Zaistniał czas; Przyszli członkowie grupy stowarzyszenia, stanęli przeciw Bogu Jehowie; Jak i środkiem, przyszedł przeciwnik stawiający opór.
7. Jehowa w duchu ustawy wyzywał przeciwnika stawiającego opór: Skąd wszedłeś w skład? Wydając świadectwo Jehowie, przeciwnik stawiający opór, rzekł: Podróżowałem, przemierzałem z powodu kraju.
8. Jehowa w duchu ustawy wyzywał przeciwnika stawiającego opór: Przekształciłeś na terenie wnętrze człowieka, sługę Hioba? Zapewne kraj nie ma podobnego? Mąż doskonały, szczery, bojaźliwy Bogu, odwracający złe postępowanie.
9. Wydając świadectwo Jehowie przeciwnik stawiający opór rzekł: Za darmo Hiob boi się Boga?
10. Ty nie odgrodziłeś wszystkiego za okolicą, zamiast tego które wokoło domu? Błogosławiłeś dziełom rąk, rozprzestrzeniał dobytek kraju;
11. Uwolnij więc przeciwnie moc, spowoduj dotknięcie
wszystkiego, tego które na terenie; Nie przeklnie w obecności kiedykolwiek?
12. Jehowa w duchu ustawy powiedział przeciwnikowi stawiającemu opór: Oto wszystko tak jak w odniesieniu do mocy, tylko nie ściągaj mocy w duchu ustawy. Przeciwnik stawiający opór odszedł z przed oblicza Jehowy.
Hio. 1:6-12

9. Czynię okrutne rzeczy bez badania, będące trudnymi do zrozumienia, nawet bez relacji;
- W naszych czasach takimi sprawami, zajmuje się prokurator. Potrafi być bezlitosny. Nie wnika, czy coś jest słuszne, czy nie. Na końcu został odprawiony razem z innymi dwoma. Zastąpili go osoby o usposobieniu Hioba, który wstawił się nawet za trzema rodakami.

10. Deszczem rzeczy przemijających, przeciw obliczu kraju, oddaję zapłatę; Spuszczam coś na zewnątrz przeciw obliczu;
- Czas pokuszenia, jak obecnie jest sidłem dla tych, którzy pożądają wypasionych dóbr, bardziej dla samego posiadania, niż dla realizacji słusznego celu, dla obrony rzeczywistego stanu prawnego, opartego na ważnych dokumentach, aby został ujawniony, aby dwustronny stosunek prawny był realizowany z tym z kim została zawarta umowa publiczno - prawna.

11. Poniżonych umieszczam wysoko; Będących nieosiągalnie wysokimi pogrążam w żałobie dobrobytu;-
Szatan oferował Panu Jehoszua (Jezusowi, że odda mu wszystkie królestwa za poddaństwo). Tak działa państwo w Państwie.

12. Zostaną udaremnione myśli chytrych, moc nie sprawi sukcesu;
- Jeżeli ludzie są chytrzy, ale nie bronią tego, co ważne, to przeciwnik nie ułatwi im sukcesu.

13. Wziąłem w niewolę przebiegłość rady mądrych; Walczyła, śpieszyła się.
- Mówi się: Gdy się człowiek śpieszy, to się oszczerca cieszy.

14. W dzień napotkała ciemności; Noc południem, stała się namacalną.
- Światłem ciała jest jego oko. Jeżeli ślepy ślepego prowadzi, to nawet w dzień w dół wpadną.

15. Ubogiemu da zwycięstwo miecz ust, moc siłacza.
- Da zwycięstwo, jeżeli z ust pochodzi mądrość z góry, niebiańska.

16. Biednemu zniknie nadzieja; nieprawość zamknie usta.
- Gdy nieprawość się rozmnoży, to biednemu nie przyjdzie z pomocą osoba korupcji.

17. Oto błogosławieństwo człowieka; Fałszywy bóg będzie karanym; Dyscypliną Wszechmocnego nie wzgardź,
- Człowiek powinien siebie badać, aby mieć przekonanie, jakiemu Bogu wewnątrz służy.

18. Ponieważ on zadany ból opatrzy; Leczy druzgocące razy.
- Bóg Wszechmocny, dyscyplinuje dla osiągnięcia dobrego celu.

19. Sześć ucisków ograbi; Siódmego nie dotknie z powodu utrapienia.
- W sześciu uciskach wierzący otrzymuje wsparcie Boże, a jeśli wytrwa, to od siódmego, zostanie uwolniony.

20. Głodem gwałtownej śmierci, mocą miecza wojny, będzie odkupienie.
- Czyli nawet w czasie okrutnych nieszczęść Bóg uratuje wytrwałego.

21. Bicz języka będzie ukryty; Nie zadziwisz się spustoszeniem gdy przyjdzie.
- Język przeciwnika będzie bezskutecznym. Jeżeli ten np. będzie twierdził, że strona w sposób skuteczny nabyła własność, to obrońca rzeczywistego stanu prawnego, prosto w oczy powie, dlaczego więc nie można zarządzać nabytymi udziałami. Dlaczego zarząd państwa w Państwie, uchyla się od sprawowania zarządu na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli tych uchwalanych przez ustawodawcę, a nie tych, które ewentualnie mogą uchwalić właściciele lokali?

22. Wyśmiewania spustoszenia głodem, zbiorowości kraju nie będziesz bojaźliwym.

- Może chodzić np. o głód zgodnego z prawem stanowionym, zrozumienia co jest ważne, a nie tylko prawomocne (stan prawny, ujawniony według domniemania, że jest też ważnym, zgodnie z rękojmią: „publicznej wiary ksiąg wieczystych”).

23. Ponieważ pomimo roli przymierza, zbiorowości kamiennych serc, w odniesieniu do pola uprawnego, będziesz w przymierzu pokoju.
- W odpowiednim zastosowaniu do nieruchomości gruntowej można to wyrazić w ten sposób, że mniej ważne jest utrzymanie prawa do lokalu, jeżeli jest zagrożone prawo własności do nieruchomości gruntowej, które jest podstawą do wszelkiego pochodnego prawa własności (czy użytkowania wieczystego), powstałego na nim. Jeżeli w sądzie, zostały zdublowane Księgi wieczyste (ważne i fikcyjna), dla tej samej powierzchni gruntu, to znaczy, że w Starostwie Powiatowym w dokumentacji operatu nieruchomości, określającym rzeczywisty stan prawny, (ale nie ujawniony w księdze wieczystej), są dokumenty (Akty notarialne i Decyzje) ważne (dla nadal otwartych ksiąg wieczystych) i nieistniejące (wydane po założeniu ks. wiecz.) prawnie (dla fikcyjnie założonej księgi wieczystej). Z tego wynika istnienie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości, ujawnionym (w fikcyjnie założonej księgi wieczystej), a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, dla której jest prowadzony operat nieruchomości. Czy w takiej sytuacji Państwo i cały naród powie Amen.
15. Odlew posągu bóstwa (państwo w Państwie; zarząd bez podstaw formalno – prawnych, zamiast Zarządu ustawowego), obrzydliwość Jehowy, który uczyni mąż, będzie uczyniony przekleństwem; Robotę rąk rzemieślniczych (podpieranego podmiotu) ustanowi na znak ochrony; Wszystek lud, wydając świadectwo rzecze: Niech tak będzie (Amen). P.Pr. 27:15 KS

24. Poznasz, że czyniąc źle, pomyślność miejsca zamieszkania nie będzie pod ochroną trwała.
- Prawo nawet w sytuacji wprowadzenia zarządu bez podstaw formalno – prawnych, wymaga działania dla dobra stron, zawartej umowy cywilno – prawnej i dla realizacji dwustronnego stosunku prawnego w ich interesie, czyli dla ujawnienia rzeczywistego stanu prawnego.

25. Poznasz, że potomstwo przywódcy, nasienie męskie, roślinami zielonymi mieszkańców kraju.
- Jest to świadoma/nie świadoma zapowiedź tego, co jest opisane na końcu Księgi, że doświadczył Hiob.

26. Będziesz przyniesionym do grobowca; Stogiem czasu, będzie wyprowadzona pełnia siły.
- Wierzchołkiem tego stogu następców jest Hiob, do którego powrócili jego synowie i ich synowie, a później miał jeszcze wnuków do czwartego pokolenia. Stanowili oni pełnię jego siły, nad którą pracowały służby jego kraju, aby odnowić władzę.

27. Oto ta była przedmiotem dochodzenia; Dowiesz się i zrozumiesz tą; Wówczas wewnątrz, ty poznasz poprzez doświadczenie.
- Hiob, dopiero po przebytym doświadczeniu, kształtowanym mu w sposób ponury, miał wewnętrznie w sercu swoim, poznać tą pełnię siły, swojej siły.

Pokoja - 2019-03-22, 09:06
Temat postu: Prawomocność fałszu, niszczy więzy i energię społaczną.
Hioba 6:1-10a)


Hioba 6:10a)-20


Hioba 6:20-30


KOMENTARZ do Hioba 6:1-30

1. Hiob odpowiadając, rzekł:
2. Jeśli tylko zważą prowokacje, klęska żądzy zjednoczenia (3162) będzie zważona, waga zostanie zabrana,

- Przyszedłszy wspólnie (3162, Hio. 2:11); Pojmani wspólnie (3162, Hio. 3:18) odpoczywają; klęska żądzy zjednoczenia (3162). Teksty te nawiązują do zjednoczenia tych, którzy przyszli wspólnie, gdyż z powodu uczynionej prowokacji byli pojmani wspólnie. Z racji tej, że działali na podstawie uprawomocnienia domniemania, że fikcjne jego podstawy są też zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, zjednoczenie było narażone na niechybną klęskę.

3. Ale teraz będzie ciężka; Albowiem na terenie, sposobem, piasek morza pożera.
- piasek morza pożera – chodzi o kopanie kanału z Hio. 6:15, który pozbawił wody, obszary wcześniej nawadniane przez naturalny potok

4. Z powodu tego najpotężniejsze strzały, z których umysły truciznę piły, strach Boga fałszywego przygotowały.
- pozbawienie wody dla roli i dla podróżujących drogą na obszarze pozbawionym wody z powodu kanału, wywołało strach. Zamysł ten był strzałą z myślą zatrutą, która doleciała do umysłów decydujących o wykopaniu kanału.

5. Osioł dziki ryczy w sprawie trawy; Wół też ryczy w sprawie paszy.
- może chodzić o tereny w sposób sztuczny (kanał), pozbawione wody.

6. Były jedzone nieprzyprawione, bez soli; Powstały mieć smak białka portulaki.
7. Te same zasłabnięcia, dosięgły dusze, nie chciały pożywienia;
8. Które było dane, błagając boga fałszywego; Zgromadzone, było narzuconą podstawą nadziei!
- Nie wszystkim stworzeniom smakuje pożywienie bez soli, tym bardziej, jeśli jest narzucone.

9. Bóg fałszywy był zdecydowanym; Siłą dochodził do zysku, skruszył, uwolniwszy moc.
10. Poza tym zniszczył pociechę; Wyskoczył ból bez współczucia; Z powodu tego nie ukrył słów krzyku rozpaczy.
- Z wykopaniem kanału był związany biznes, ale bez troski o dobro innych, bez dbania o rozwijanie solidarnej energi społecznej.

11. W jakim celu klinga, kiedy, mam nadzieję? Jakiego rodzaju kres, pewnie przedłuża życie?
- ostrze miecza (klinga) nie jest używane, gdy pokojowo można cel osiągnąć.

12. Kiedy kamień, czy też ciało z brązu, płomieniem ostrza?
- kamień do wskrzeszania ognia i iskrzący miecz walki.

13. Jeśli obrony nie masz w postaci rozsądku, będziesz bardziej niż wypędzonym.
14. Najpotężniejszy, szanowany, rozpaczający bliźni zaniechał dobroczynności?
- Biznes bez troski o dobro innych, to lekceważenie ludzi i narażenie się na ich dezaprobatę.

15. Krewni knują zdradę potoku; Potokowi każą służyć jako kanał,
- Kopanie tego kanału, spowodowało, że waga piasek morza pożera, co jest wskazówką, że kanał mógł być długi, pozbawiając nawodnienia duże obszary ziemi. W przedsięwzięcie byli zaangażowani krewni Hioba, którzy zachowywali się tak mętnie i skrycie, jak potok w czasie kopania kanału, a następnie połączenia go z potokiem.

16. Z powodu kryształków lodu, zaciemnił się; Ze względu na śnieg będzie tajemnicą;
17. Czasu upału wyschnie, będzie wypalony, miejsce wyniszczone.
18. Kierunek drogi (potoku) będzie wykręcony; Pustka podniesie się, spowoduje zniknięcie.
- Nie ma więc nic ukrytego, co by we właściwym czasie nie wyszło na jaw.

19. Odnośnie drogi Szeby, wędrownicy Teman (= pustyni) okazywali szacunek, pokładali nadzieję.
20. Co do zaufania byli zawiedzionymi, byli strapionymi kiedy przyszli.
21. Nie widząc teraz; Z powodu tego oniemieli ze zdziwienia, stali się przerażeni.
- Droga wzdłuż naturalnego biegu potoku, sprzyjała wędrowcom i karawanom.

22. Kiedy mówiłem wokoło: Ofiarujcie dary płomienia, dajcie na korzyść?
23. Połóżcie moc nieprzyjaciela? Potężną mocą będę odkupionym.
- Hiob nie aprobował korupcji, lecz wierzył w potężną moc prawa.

24. Ja umilknę; Pokażcie jakiego rodzaju posiadacie wiedzę? Popełniłem grzech z nieświadomości wewnątrz?
25. Jakiego rodzaju, prawy rozkaz był dotkliwym?! Jak dowodzicie od strony osądzenia?
26. Rzecz udowodniona, przemyślana umysłem była zdesperowanym rozkazem?
- Hiob wydawał rozkazy bez desperacji, co do słuszności których był przekonanym.

27. Jakoż przeciw dziecku bez ojca zaatakowaliście, kopiecie pod przyjacielem?
- Rozkazy Hioba zostały zaatakowane, tak jakby nie było na nie zgody innych decydentów (czy społeczności).

28. Z powodu przyzwolenia, obróćcie się i spójrzcie teraz; Kiedy przed obliczem, znaleziony byłem kłamcą?
29. Nawróćcie się więc, nie bądźcie niesprawiedliwi; Nawróćcie się, dla trwania sprawiedliwości.
30. Istnienia języka nieprawości czy też smaku żądzy nie umiecie rozpoznać?
- Chodzi o przyzwolenie na rozstrzygnięcie kwestii spornej w ramach rozprawy, dotyczącej ustalenia, od kogo w przyszłości będzie pochodziła pełnia siły narodu, Hio. 5:26,27.

27. Oto ta (pełnia siły) była (powinno być: będzie) przedmiotem dochodzenia; Dowiesz się i zrozumiesz tą; Wówczas wewnątrz, ty poznasz poprzez doświadczenie. Hio. 5:27

Pokoja - 2019-04-02, 21:21
Temat postu: Skutki złych intryg (zdrad)
Hioba 7:1-11a


Hioba 7:11b-21


Treść Hio. 7:1-21 na podstawie KS i komentarz:

1. Działania wojenne człowieka na terenie kraju, czasem życia; Nie dniami pracowników najemnych!
- Inny jest porządek życia w czasie wojny, a inny porządek pracy w czasie pokoju

2. Sług pragnących cienia, najemników czekałjących na zarobek.
- Wojna jest zjawiskiem, wymagającym obrony życia, a nie tylko podtrzymania go.

3. Wówczas miesiące bezwartościowego postępowania, noce rozgniewania się były wyznaczone wewnątrz w odniesieniu do podzielenia ziemi jako dziedzictwo.
- Można tu dostrzec przygotowania do pewnego rodzaj wojny ekonomicznej, związanej z podziałem dziedzictwa ziemi w rodzinie. Podziału dokonano w taki sposób, aby po wykopaniu kanału (Krewni knują zdradę potoku; Potokowi każą służyć jako kanał, Hio. 6:3,15,18-21), jednego członka rodziny pozbawić wody, co ugodziło także i w wędrowców z Temanu, drogą Szeby przy potoku, a nie przy kanale.

4. Kiedy położyli się, mówili w sercu: Po jakim czasie będzie wypełnione mierzenie nocy? Była napełniona narzucaniem się, aż do świtu.
- Myśląc bezustannie o zdradzie, o knuciu spisku, wykorzystywali na to szczególnie noc, więc nie mogli zasnąć. Nie mogli się doczekać świtu, aby podparty zamysł realizować.

5. Ciało nosi na sobie bułę robaków; Grób zadziałał gwałtownie, odmówił, prochowi.
- Inicjatywa spiskowców rodzinnych nie została uśmiercona fizycznie (śmierć), dlatego będąc umarłymi, dla danego członka rodziny, stali się jakby bułą robaków, aby poznano ich zamysł. Tam gdzie istnieje walka między tym, co jest tylko prawomocne na podstawie domniemania, że jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, a tym, co faktycznie jest ważne i zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, objawy w życiu człowieka po jednej i drugiej stronie są podobne. Jedni dążą do podparcia swojego bezpodstawnego twierdzenia, że stan prawny (fikcyjny) nieruchomości, ujawniony w księdze wieczystej jest ważny. Natomiast ktoś przeciwnie broni, że prawo własności zostało przekazane w sposób fikcyjny. Obie strony, jakby zostają wyjęte z pod działania w majestacie prawa, dopóki nie stanie się jawne, co jest fikcją prawną, a co jest rzeczywistością prawa.

6. Dni okazały się prędkimi, bardziej niż czółenko tkackie; Kończąc się, spowodowały koniec nadziei.
- Bardzo szybko chcieli zrealizować swój zdradziecki zamysł, więc nie został należycie dopracowany, nie uwzględniał ważnych potrzeb innych, poza krewnym. Zamysł ten w konsekwencji, doprowadził do konfliktu z innymi ludźmi z kraju i z poza niego, ze względu na przekierunkowanie potoku i pozbawienie wędrowców wody.

7. Pamiętaj że wiatrem żywota nie przywrócisz; Oko widziało dobre rzeczy.
- Na terenach, pozbawionych wody, życie wymarło. Wcześniej rodziła tam dobre rzeczy.

8. Oko nie przyglądało się nic, z powodu widowiska oczu.
- Urodzaj ziemi zapewniał dobra życia, a nie widowisko, jak kanał.

9. Obłok przeminie, zniknie; Tak był zniesiony grób, nie kazał wejść;
- Twórcy kanału, dla poszkodowanych, będą jak umarli, ale nie pogrzebani w grobie.

10. Ponadto nie zwrócisz się ku potomkom; Już nie zostanie rozpoznane miejsce przebywania.
- Straszyli Hioba, że jego dzieci zostały zabite, więc teraz nie mogą mu grozić, że jeżeli nie ustąpi, to narażą na niebezpieczeństwo jego dzieci.

11. Również ja nie zatrzymam ust, mówię: Przeciwnik ducha, rozwija myśli gorzkie duszy.
- Ci, którzy działają bezprawnie, ale niby są w większości, ogłupiają ludzi, niszczą energię społeczną. Ludzie nie wiedząc o co chodzi tracą zapał, zaangażowanie. W ten sposób działa przeciwnik ducha, zatruwając duszę.

12. Raczej ja rzeczywiście, ustanowiłem straż morza z powodu jadowitego węża?
- Może tu chodzić nawet o jadowitego węża morskiego w rodzaju Lewiatana, który wpływał do wielkiej rzeki.

13. Kiedy powiedziano: Koi łoże, zostało zabrane narzekanie obcowania:
- Gdy zagrożenie było kontrolowane, to przyniosło spokój nocy

14. Przerażały sny, widzenia straszyły.
- Wcześniej były noce grozy z powodu śmierci ludzi, zadanej przez gada.

15. Było wybrane uduszenie duszy, śmierć istoty.
- Był to wąż, który dusił ludzi. Albo przez zaciśnięcie, albo przez rodzaj jadu.

16. Rozpłynęło się nie długie trwanie życia dostatnio, ponieważ czas życia marnością z powodu zaniedbania.
- Wykopany kanał zapewnił np. urodzaj, ale naraził na niezadowolenie i konflikt ze strony tych, którzy wędrowali drogą przy starym korycie potoku.

17. Dlaczego pomimo to człowiek, czyni wielkie rzeczy? Zapewne wewnątrz, ustawia się serce.
- Człowiek czyniąc wielkie rzeczy przeciwko komuś, doświadcza też, że wchodzi w konflikt z innymi i traci u nich uznanie, a to, albo go zgubi, albo zmądrzeje, Mt. 7:12.

18. Początkiem dnia, dokonuje przeglądu; Znowu będzie wystawionym na próbę.
- Człowiek cały czas jest próbowany w tym co czyni, dobrego, lub złego.

19. Jak długo nie odwraca się od strony? Nie będzie spokojnym podczas przełykania śliny.
- Dopóki nie odwróci się od strony (od knucia zdrady przeciwko krewnemu/bliźniemu), to nie zazna spokoju.

20. Zagubił drogę prawości i obowiązku; Coś wewnątrz czyni strażnik ludzki! W jakim celu wewnątrz ustalił przedmiot ataku; Na terenie stał się ciężarem?
- Droga prawa, nakłada na człowieka też obowiązek działania na użytek dobra publicznego. Gdy jednak w formie ataku, staje jako strażnik przeciwko swojemu krewnemu/bliźniemu, to staje się też ciężarem dla innych, których przez ogłupianie, chce wciągnąć w swoje intrygi.

21. Zmuszał do niewolniczej pracy! Dlaczego nie był podniesiony sznur, ostrzeżenie nieprawości? Z powodu tego teraz leży sucha ziemia; Nie pragnie nic.
- Jeżeli ludzie (nawet ci, uchodzący za wierzących) mają skłonności do intryg, to stają się służalczy dla mafii, która ich zniewala. Z tego powodu inicjator intryg może trwać (nie był powieszony), aby ich dotkliwie doświadczyć z powodu knowania przeciwko prawości i ukształtować ich serca, gdy zobaczą, że z powodu podpierania intrygi, ziemia pozbawiona wody, przestała rodzi, stała się suchą pustynią, na której rośliny nie pragną wody, bo ich tam nie ma.

Pokoja - 2019-04-06, 21:53
Temat postu: Dwuznaczne świadectwo Bildada
Hioba 8:1-12a


Hioba 8:12b-22


Treść Hioba 8:1-22 na podstawie KS i komentarz:

1. Bildad Suhytczyk wydając świadectwo, rzekł:
- Był on świadkiem na rozprawie;

2. Kiedy w końcu wiatr potężny oznajmi ci słowa końca?
- Jest to odniesienie się do skutków wiatru wielkiego z Hio. 1:19, który zniszczył dom i niby zabił jego dzieci. Według oskarżycielskiej sugestii Bildada, świadczy to przeciwko Hiobowi. Wiatr jest symbolem konfliktu wojny. W czasie trwania procesu sądowego, dojdzie w końcu do wielkiej wichury, z powodu której Jehowa wysłucha wołania Hioba, Hio. 38:1 i 40:1

3. Kiedy prawość była wykrzywiona, najpotężniejszy mocarz sprawiedliwość wypaczył.
- Zarzuca Hiobowi, że sam nie zareagował w stosunku do postępowania dzieci;

4. Z powodu synów, kiedy zagubili drogę prawości i obowiązku była posłana moc powrozu.
- Jest to jakaś sprzeczność z tym, co oznajmił anioł (posłaniec) Hiobowi (Hio. 1:19), że wiatr gwałtowny zniszczył dom i zabił jego dzieci. Jest to jednak zgodne z Hio. 42:10,13:
10. Jehowa przyprowadził z powrotem Hiobowi, nawet wyróżniająco oznakowanych jeńców; Hiob modlił się za rodaków; Jehowa spowodował przymnożenie także pamiątki wszystkiego, tak jak dwójnasób,.
13. Ukazało się wewnątrz siedmiu synów, trzy córki.
Hio. 42:10,13 KS

5. Jeśli ty w duchu ustawy, szukasz pilnie Boga, Wszechmocny w duchu ustawy okaże przychylność;
- Można to zrozumieć to także jako aluzję: Jeżeli poprzesz nasze działania i staniesz po naszej stronie, to pomożemy tobie, co inni mogą uznać jako łaskę Bożą;

6. Jeśli ty byłeś w przymierzu pokoju czysty, prawy; Zapewne teraz sprawiedliwość będzie obudzona w okolicy mieszkania.
- Mieszkańcy przekonają się o prawym działaniu Hioba, dla dobra publicznego i staną w jego obronie, ale Bildad jest bardzo dwuznaczny;

7. Pierwociny były coś nieznaczne; Ostatek bardzo się rozmnoży.
- Hiob faktycznie tego doświadczył, ale myśl Bildada idzie w innym kierunku;

8. Z powodu tego pytaj się więc pokolenia przodków; Nadaj kierunek badaniu, ojców w przeszłości.
- Ma to dowieść, że prawych nie spotyka to, co Hioba spotkało;

9. [Ponieważ my nie byliśmy uznanymi, jako cień czasu życia na terenie kraju.]
- Hiob nie darzył zaufaniem Elifaz, Bildada i Sofara

10. Nie uczymy ci serc, myśleć na korzyść wyjścia słowa.
- Nie nastawiają przychylnie ludzi do Hioba i jego doświadczenia;

11. Urośnie sitowie (papirus) bez bagna? Urośnie trzcina bez wody?
- Bildada wskazuje Hiobowi na złe skutki odwodnienia okolicy, z powodu wykopania kanału;

12. Ponadto świeżej zieleni, nie odcinają przed wysuszeniem wszystkiej trawy.
- przed wysuszeniem – rośliny bagienne, jak sitowie lub papirus są ścinane po odwodnieniu pola uprawy.

13. Tak więc wszystkie, zanikające drogi boga fałszywego, bezbożna podstawa nadziei, zginą.
- Bildada sugeruje Hiobowi, że jest bałwochwalcą. Wędrowcy pozbawieni wody przy drodze wzdłuż potoku będą zmuszeni je porzucić na rzecz, ewentualnie tej przy wykopanym kanale;

14. Od kiedy sieć pajęcza miejsca zamieszkania, nadzieja bezpieczeństwa, podcięta bywa.
- Jest to sugestia, że ludzie udzielali wsparcia Hiobowi, gdy mieli zapewnione bezpieczeństwo upraw bagiennych w okolicy zamieszkania, ale z powodu kanału, zostało to podcięte;

15. Opieranie się na zbiorniku, nie wzmocni trwania, abyś nie stał się potężnym.
- Zbiornik w ogrodzie Hioba może pozwoli mu jakoś przetrwać, ale nie da mocy w okolicy;

16. Ta wilgoć w ogrodzie, powoduje wyjście młodej roślinki przed wchodem słońca.
- Wystarczenie wody na wzejście roślinki to za mało, dla sadu i upraw bagiennych;

17. Źródło dnem zaopatruje zbiornik; Prztyka z kamieni.
- Wykopany kanał tak obniżył poziom wody w potoku, że źródło wody czerpanej naczyniami włoskowatymi ze skały kamiennej, ledwie co ją prztykało;

18. Będzie połknięte w miejscu przebywania; Nie zauważysz kiedy zawiedzie.
- Przepowiedzenie Hiobowi całkowitego pokonania go, gdy nawet zbiornik zawiedzie;

19. Oto ono uniesieniem innego kierunku; Gęsto porośnie równina.
- Źródło potoku ożywi życie i ewentualnie uprawy bagienne w okolicy przy wykopanym kanale;

20. Oto Bóg nie odrzuci prawego; Byłeś niegodziwym nie uchwycisz mocy.
- Dwuznaczna mowa z akcentem na brak nadziei na odrodzenie się;

21. Aż będziesz wypełniony pośmiewiskiem, wrzawą wojenną, krańców strony.

- Zapowiedź zwrócenia się mieszkańców kraju w wojnie przeciwko Hiobowi, czymś groźniejszym niż wielki wiatr z Hio. 1:19; 8:2. W czasie trwania procesu sądowego, dojdzie w końcu do czegoś większego, do wielkiej wichury, z powodu której Jehowa wysłucha wołania Hioba, Hio. 38:1 i 40:1 - „z (4480) wichru (5591)”

22. Będziesz nienawidzonym niegodziwcem, bez miejsca zamieszkania; Przyobleczesz się wstydem.
- Zapowiedź, że Hiob nigdzie nie znajdzie nowego miejsca zamieszkania. Tak grożą ci, którzy bronią ujawnionego stanu prawnego, opartego na domniemaniu, że jest też ważny, zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Ludzi tylko mamią i zwodzą.

Pokoja - 2019-04-10, 23:28
Temat postu: Hiob o mafi Awanturnika (bezbożnika) i jego kulcie nieba
Hioba 9:1-11


Hioba 9:12-22


Hioba 9:23-32


Hioba 9:33-35


Treść Hioba 9:1-35 na podstawie KS i komentarz:

1. Hiob odpowiedział, mówiąc:
2. Prawdziwie, jako zgodny z prawdą, poznałeś poprzez doświadczenie, jak długo prawy człowiek z Bogiem?

- Według treści Hio. 8:8-10 Bildad był świadomy, że dezaprobatę okazywał mu Hiob, który teraz zapytał go, czy wie do jakiego stopnia, ciężko doświadczony, prawy człowiek jest z Bogiem?

3. Kiedy z wyjątkiem odpowiadania jako świadek, schylałeś się, procesować się z powodu nie jednego zastępu?
- Zastęp liczy tysiąc. Hiob zmagał się z czterema zastępami, o których działaniu, oznajmiali mu jego słudzy, jako posłańcy (aniołowie).

4. Kto mądrym sercem, potężnym płomieniem, w duchu ustawy był w przymierzu pokoju, źle traktowanym?
- Hiob był źle traktowanym, chociaż był prawym człowiekiem i w przymierzu pokoju.

5. Kto rusza górzystą krainę bez posiadania wiedzy, twarzą zwrócił się przeciw?
- Awanturnik na terenie, który zwiódł krewnych Hioba do takiego podziału ziemi, aby umożliwić wykopanie kanału, odcinającego go od wody potoku.

6. Gotowy podstawami urzędu kraju dygotać.
- Awanturnik zorganizował mafię, będącą hybrydą sfery legalnej kraju z nielegalną.

7. Nie pojawia się rozkazywać świerzbowi być zatrzymanym zamiast gwiazd.
- Świerzb w szczególności u zwierząt nadal jest chorobą śmiertelną. Ten kto ruszył górzystą krainę, aby wykopać kanał, ten nie okazuje troski chorym na świerzb, którym gwiazdy nikną, gdy umierają w nocy.

8. Osobno skłoni się niebiosom, poprowadzi wielką rzekę ponad wyżyną.
- kształtowanie kultu bałwochwalczego. Na wyżynie przez którą przepływał potok/rzeka, dzięki nawodnieniu można było uprawiać papirus, sitowie, wymagające środowiska wodnego. Łatwo można było nawodnić teren dla uprawy i łatwo go osuszyć na czas zbioru. Poprowadzenie rzeki ponad nią, pozbawiało możliwości tej uprawy.

9. Uczynił skryte (wewnętrzne) miejsce Wielkiej Niedźwiedzicy, Orionowi, Plejadom południa.
- Oznacza to, że ten mocarz - awanturnik, który zmienił bieg rzeki był bałwochwalcą, kłaniał się szczególnym gwiazdozbiorom, z których każdy, składa się z siedmiu gwiazd.

10. Czyni okrutne rzeczy bez badania, nawet bez relacji; W końcu były trudne do zrozumienia.
- To, co jest wynikiem uknutej zdrady, czynione jest potajemnie.

11. Oto na terenie zmuszał do niewolniczej pracy; Nie był ukazanym; Przychodząc nie postrzegał na korzyść.
- Mafia wykorzystując różne cielesne słabości ludzkie, stopniowo ukształtowała niewolnictwo. Inicjator takiego stanu, ukrywał się jednak za swoimi sługusami. Nie kierował się dobrem ludzi.

12. Jeśli odebrał, kto zwrócił? Kto w duchu ustawy rzekł: Co czynisz?
- Mafia doprowadza do ujawnienia stanu prawnego, co do którego jest tylko domniemanie, że jest on rzeczywistym stanem prawnym. Faktycznie jest tylko prawomocnym, opartym na fałszu dokumentów nieważnych i nieistniejących prawnie.. Dokumenty nieistniejące prawnie, to takie, które zostały wydane po przekazaniu prawa własności, a zarazem są podstawą do tego przekazania.

13. Fałszywy bóg - awanturnik nie odwraca złości; Zamiast przyjść z pomocą, pognębia.
- Tacy są bezlitośni, brutalni fizycznie i w zakresie posługiwania się prawem. Otrzymują podpisy przez zastraszenie, niewiedzę itp.

14. I ja z powodu tego, odpowiadam jako świadek; Przeciw sprawie byłem wybranym.
- Hiob będąc prawym człowiekiem nie ulegał zastraszeniu, dlatego okoliczności tak zostały ukształtowane, aby skutecznie mógł wystąpić w sprawie.

15. Który sprawiedliwy, stając przed sądem kiedykolwiek nie wyda świadectwa przychylnie.
- Prawo wymaga, aby świadek mówił prawdę w znanym mu zakresie. Tak czyni człowiek prawy.

16. Kiedy będzie powołanym, wyda świadectwo; Nie wierzę, aby był posłusznym lekkomyślności:
- Świadek prawy, czuje się odpowiedzialnym wobec prawa, dla dobra publicznego. Nie pozwoli sobie na lekkomyślne stawanie po stronie nieprawości.

17. Kiedy pożąda burzy? Ma wiele ran niezasłużenie;
- Jeśli powstaje burze, to nie z jego inicjatywy, lecz tych, dla których przedstawienie stanu faktycznego oznacza ich zgubę.

18. Nie pozwoli odwracać się duchowi, ponieważ, ma dosyć gorzkości.
- Posiada nieugiętego duch, pomimo demonstrowanej, ale pozornej siły strony niegodziwej.

19. Oto kiedy potężny płomień lub sprawa sądowa, kto stawi się na spotkanie?
- Chodzi tu stawienie się, dla ugaszenia płomienia konfliktu społecznego, czy sprawy sądowej.

20. Jeśli usta prawego będą niegodziwe, ja moralnie niewinny, będę wykrzywionym.
- Jeśli ktoś niegodziwie broni prawa, to w złym świetle przedstawia niewinnego.

21. Ja moralnie niewinny, duszę poznałem poprzez doświadczenie; Nie będę wzgardzoną istotą żywą.
- Hiob w ten sposób oświadcza, że został już doświadczonym, więc ludzie nie odwrócą się od niego.

22. Ten zgodny z prawdą na terenie, pierwszy mówi: Ten moralnie niewinny, położy kres bezbożnemu;
- Od momentu spotkania upłynęło siedem dni, po których to Hiob przemówił jako pierwszy.

23. Kiedy bicz nagle zabija niewinnych, jąka się, rozpacz;
- W takiej sytuacji ci, którzy rozpaczają nie są w stanie wyraźnie, skutecznie się bronić.

24. Kiedy kraj bywa wydany mocy bezbożnika, oblicze sędziów nie bywa zakryte? Kto więc ten ktoś?
- Kim jest ten bezbożnik – awanturnik, jeśli nie mafiozo, człowiekiem grzechu?

25. Czas życia był przeklętym z powodu zmuszania do ucieczki; Spowodować ucieczki; Dobrego nie poznano poprzez doświadczenie.
- Tam, gdzie mafiosi świata bezprawia dominują, tam dochodzi do ucieczek z kraju. Nie dbają o doświadczenie dobrego przez społeczeństwo.

26. Papirusowe statki, przechodziły tak długo jak sęp krąży nad pokarmem.
- krążyły, aby czerpać zyski z przewożenia uciekinierów.

27. Jeśli powiem: Zapomnę narzekania, wyrazem twarzy spowoduję wybuch, będzie porzucone;
- Z dalszej treść Księgi wynika, że Hiob był ważną osobą w kraju i czuł się odpowiedzialnym za usunięcie zaistniałego bezprawia, chociaż mógłby to zignorować

28. Z powodu tego lękam się wszystkich zranień; Poznałem poprzez doświadczenie, nie będę uwolnionym od winy.
- Jeżeliby zignorował narzekania, to by ranił i czułby się winnym.

29. Jak długo tutaj będą postępować niegodziwie, ja próżno się trudziłem?
- Hiob nie chce dopuścić do tego, aby jego wcześniejszy trud poszedł na marne.

30. Kiedy oczyszczałem potaż rąk, myłem się w wodzie śniegu;
- odcięcie naturalnej dostawy bieżącej wody, być może spowodowało roztapianie śniegu (z gór), aby umyć się, zmyć potaż rąk (popiół w zagłębieniach), powstały po paleniu drewna do uprawy papirusu. Ten jako roślina typowo bagienna, lubi glebę podmokłą z dodatkiem kawałków węgla drzewnego.

31. Wówczas byłem zamoczonym; Brzydziłem się dołu szaty.
- Mogło to być związane z wytwarzaniem węgla drzewnego i sposobem pozyskiwania wody.

32. Z powodu tego przyszedłem jako mąż prawości; Nie odpowiadam jako świadek unii.
- Określenie oznaczone numerem 3162 znaczy: unia, zjednoczenie, jedność, razem, wspólnie, podobnie. Wystąpiło ono już w Hio. 2:11; 3:18 i 6:2. Hiob nie był świadkiem unii awanturnika – bezbożnika – człowieka grzechu. Stanął przeciwko tej unii.

33. Nie macie racji; Moc na terenie była narzucona; Byłeś pomiędzy dwoma.
- Społeczeństwo nie dało poparcia unii, lecz ta narzuciła mu swoją moc. Hiob rozpoznał, że Bildad był między Elifazem i Sofarem.

34. Nie przerażę się; Berłem przerażającym będziecie usuniętymi na terenie;
- Tak jak Haman, nastający na życie Mordocheusza, czy Ezaw na życie Jakuba, tak Elifaz, Bildad i Sofar, zostali usunięci berłem władzy w majestacie prawa.

35. Ja zgodny z prawdą; Nie przeciw mówię! Nie oniemieje ze zdziwienia z powodu tego.
- Hiob nie stanął przeciwko prawdzie. Był pewien, że to usunięcie, tak się stanie.

Pokoja - 2019-04-18, 14:16
Temat postu: Skarga do Boga na działanie Unii - Awanturnika
Hioba 10:1-10


Hioba 10:11-20


Hioba 10:20,21


Treść Hioba 10:1-22 na podstawie KS i komentarz:

1. Dusze utrzymywane przy życiu na terenie były zasmucone; Porzuciły skargi; Zgorzkniałe dusze mówiły ze sobą.
- Awanturnik nie przyjmował skarg niezadowolonych z porządku narzuconego siłą. Ludzie żalili się tylko między sobą;

2. W duchu ustawy rzekły Bogu: Nie postępowaliśmy niegodziwie; Oznajmij, dlaczego walczysz na terenie?
- Szukały też odpowiedzi w modlitwie do Boga;

3. Postępujesz sprawiedliwie na korzyść, kiedy zdobywają podstępem? Z powodu tego odrzucasz trud rąk? Zamiar bezbożnych na terenie rozjaśnił się.
- Na czym polega Boża sprawiedliwość w porządku podstępu? Ludzie się trudzą, a kto inny zabiera wynik tego. W ten sposób jawne stają się cele bezbożnych;

4. Kiedy widząc, zwracasz uwagę w odniesieniu do źródła więzów krwi człowieka?
- źródłem więzów krwi człowieka jest wspólnota pokoju, a nie wojny;

5. Kiedy dni pracy czas życia człowieka, latami czasu życia silnego wojownika?
- Dlaczego czas pracy, stał się czasem wojny?

6. Chyba że szukając nieprawości grzechu, śledzisz;
- ŚLEDZTWO - Jest w tym sens, dopuszczalny do przyjęcia przez prawego człowieka;

7. Ale jeżeli na terenie, postępowali niegodziwie, bez mądrości, nie pozbawisz mocy?
- Ludność wcześniej, czy później, cofnie podparcie dla mafii;

8. Unia mocą dręczy, zgniata, ze wszystkich stron pochłania.
- W Piśmie Świętym są opisane różne unie w kosmosie i w społeczeństwie (dobre i złe). Ta unia miała złe, niegodziwe cele. Zgniatała społeczeństwo jak glinę, uzależniała je przebiegle od siebie, dla zysku, pozbawiając lokalnej samowystarczalności, dla współzawodnictwa i współpracy. Zmuszała przebiegle do szukani środków utrzymania, poza regionem, wcześniej nawodnionym naturalnie, a dzięki niemi i sztucznie;

9. Więc upamiętnia, obchodzenie błota, gdyż w kierunku prochu obraca.
- Człowiek, jako alfa stworzenia Bożego, stał się duszą życia ziemskiego w pierwszym dniu stwarzania, gdy stała się też światłość (dotarł duch ożywiający – światłość, stała się życiem człowieka). W tym dniu nie było prochu na planecie Ziemi, gdyż nie było lądu, a cała była pokryta wodami (łono wszelkiego życia ziemskiego), Rdz. 1:2. Była więc jakby zaprawa – błoto. Z tym środowiskiem jest związane wszelkie życie na ziemi. Gdy człowiek z Rdz. 1:27 zgrzeszył, to miał się w proch obrócić, Rdz. 3:19.

Unia w zakresie upamiętniania wyroku Bożego, odnoszącego się ogólnie do wszystkich, postanowiła przewrotnie zastosować go tylko w stosunku do swoich przeciwników, nadal wiernych Bogu. Prowadząc rzekę ponad wyżyną, pozbawiła znaczną i znaczącą część społeczeństwa upraw, związanych z środowiskiem błotnym. W ten sposób, tereny te zamieniła w pustynię – proch.

10. Nie wyleje się kwaśne mleko, powodujące krzepnięcie sera?
- Musiał ustać także wypas zwierząt mlecznych – brak kwaśnego mleka, to brak sera (twarogu).

11. Krewni, skóry włożyli na siebie – „Ciało zewnętrzne ogrodzone ścięgnami”.
- Krewni stali się gruboskórni, których mięśnie (ciało zewnętrzne) były poruszane za pośrednictwem (przedłużeniem) innych (ścięgna);

12. Powinowaci z, urzędu, obelgą zaprowadzają porządek, obchodząc ducha.
- Krewni ze strony żony, opanowani przez unię, stali się obelżywi;

13. Ci z wyjątkiem, serca chronią przed odkryciem; Z powodu tego, te poznałem poprzez doświadczenie.
- Większość z nich przebiegle ukrywała pobudki swoich serc (stali się ;obłudni)

14. Też zagubili drogę prawości i obowiązku; Serwują, nieprawości; Nie będą uwolnionymi od zobowiązań.
- pomimo złej postawy w ostateczności przekonają się, że prawo ich dosięgnie;

15. Kiedy byłem potępionym w odniesieniu do sprawiedliwości? Niestety, nasycony hańbą, widząc utrapienie, nie podnoszę głowy.
- Hiob domaga się, aby wykazali niesprawiedliwość, którą zarzucają, jednak pokornie cierpi z utrapionym społeczeństwem, oczekując na rozstrzygnięcie kwestii spornej;

16. Podniosły się lwy; Z powodu odwrócenia się przeciwko, ścigają zawzięcie; Byli trudnymi do zrozumienia.
- Podpierający unię Awanturnika (potwór morski/ Hio. 9:13), zmuszają siłą przeciwników do uległości. Brakuje im logicznego i moralnego uzasadnienia dla takiego działania;

17. Świadkowie byli nowymi, z wymiany działania wojennego; Uczynili wiele prowokacji w postaci czegoś widocznego.
- Bardzo przebiegłe wykorzystanie jeńców, jako świadków po dokonaniu wzajemnej wymiany;

18. Jakiego rodzaju łonem byli wywiedzionymi? Oczami nie patrzyli na siebie wzajemnie; Byli gotowymi na śmierć!
- Świadkowie ci, zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Mieli świadomość, że mogą zginąć z rąk tych, u których byli jeńcami i z rąk swoich, do których powrócili, jeżeli zostaną zdemaskowani. Dlatego w swej roli byli gotowymi na śmierć;

19. Zaistnieli kiedy nie przebywali?! Byli przyniesionymi brzuchem grobu?!
- Mieli świadczyć przeciwko krajowi, z którego zostali uwolnieni jako jeńcy. Ich świadectwo miało jednak dotyczyć niby złych działań tego kraju, ale w czasie po opuszczeniu przez nich tego kraju;

20. Nie mało dni nie istnieli, leżeli odłogiem; Z powodu, czegoś małego spowodowali wybuch,
- Jeżeli byli już w swoim kraju, a ukrywano ten fakt na rzecz ich świadczeniu o niby złych działaniach w opuszczonym kraju, to byli tak, jakby nie istnieli. W jednym byli ukrywani, a w opuszczonym już ich nie było;

21. Wyrwani, odeszli; Nie przychodzili powtórnie, do tajemnego miejsca kraju, cienia śmierci;
- Byli jakby wyrwani, niewiadomo skąd, chociaż już odeszli, a nie przyszli powtórnie, konspiracyjnie (dywersanci – widmo);

22. Porządek duchowego zamroczenia, ciemność kraju, jako, cień śmierci nie rozjaśni się tak jak duchowe zamroczenie.
- Porządek takiej unii ciemności nie jest w stanie być światłem dla społeczeństwa, dla narodów z krajów tej unii.

Pokoja - 2019-04-21, 20:33
Temat postu: Zamysłem Sofara, nawrócenie Hioba.
Hioba 11:1-10


Hioba 11:11-20


Treść Hioba 11:1-20 na podstawie KS i komentarz:

1. Sofar Naamatczyk, wydając świadectwo, rzekł:
- Nazwa Sofar Naamatczyk, znaczy „wróbel przyjemności”. Wystąpił jako świadek w sprawie.

2. Mąż sprawiedliwy, raczej bez wielu słów wyda świadectwo mową.
- Chorobliwie drażni go mowa Hioba, też jako świadka w sprawie.

3. Gadaniną mężczyzna nie knuje coś złego? Szydząc, okazuje wzgardę.
4. Twierdzę: Szczera nauka, staje się czystym źródłem.

- Sugeruje, że Hiob dąży do złego i wzgardy, więc należy mu się szczera nauka.

5. Kogo Bóg był narzucony? Język przeciw uwolniony, mówi przeciwnie.
- Sofar uważa swego Boga za prawdziwego, chociaż okaże się fałszywym (433), narzuconym. Jest to nawiązanie do zarzutu Hioba (9:33), że moc na terenie kraju była narzucona.

6. Sekret według mądrości będzie widocznym, jako dwójnasób prawdziwej mądrości; Poznasz poprzez doświadczenie, że Bóg na korzyść sprawi zapomnienie nieprawości.
- Inaczej: Jeżeli staniesz po naszej stronie, to wszystko zostanie ci zapomniane.

7. Znajdziesz obiekt poszukiwania Bożego? Czy też w końcu, osiągniesz doskonałości Wszechmocnego?
- Do czego dąży Bóg (433) na terenie kraju?

8. Jak długo majestat niebios czyni? Jak długo tajemniczą otchłanią, się objawia?
- Jak długo się kształtuje majestat i zaborczość unii?

9. Długo, miarą potężnej rzeki, przestronną bardziej niż kraj.
- Unia swym zasięgiem, tworzyła się długo, gdyż wykroczyła poza potężną rzekę (Eufrat). Z Rdz. 14:1-12 wynika, że taka Unia była za czasów Abrahama. W Hio. 1:17 jest napisane o najeździe Chaldejczyków. Z Joz. 7:20,21 wynika, że strefa działania babilońskiego sięgała, aż do Aj.
Żałobę po śmierci Jakuba, obchodzono po drugiej stronie Jordanu, co może świadczyć o zasięgu egipskiej strefy panowania. Nazwę RaHaBh z Hio. 9:13 i 26:12, odnoszono też symbolicznie do Egiptu. Wskazuje to, że kraj Uz, w którym zamieszkiwał Hiob był położony, gdzieś między tymi dwiema strefami wpływów, a był też narażony na ataki z południa.

10. Kiedy przechodzi, ściśle złącza; Ktokolwiek nawróci się, zgromadza.
11. Ponieważ on zna bezwartościowe postępowanie ludzi; Widzi utrapienie bez obserwowania?

- Jest to wyraz tzw. poprawności religijnego działania, gdzie wymuszanie woli jest nazwane nawróceniem się. Ten bóg ma swoich wieszczków, czyli jakby szpiegów. Ich działalność polega na przenikaniu się wyznawców z różnych krajów i wymianie informacji, która jest przekazywana dla boga fałszywego.

12. Mąż pusty nabywa rozumu; Osiołek dzikiego osła rodzi się mężczyzną.
13. Jeśli ty będziesz przygotowany sercem, w duchu ustawy wyciągniesz ręce;
14. Kiedy usuniesz moc bałwochwalstwa przybytku, nie pozwolisz zamieszkać nieprawości;

- To co czyni Bóg prawdziwy, Sofar przypisuje bogu narzuconemu. Sugeruje, że Hiob dokona przemiany swego życia i wyciągnie ręce do tego boga.

15. Z powodu tego, wtedy zostaną zabrane oblicza uchybienia moralnego; Nie będą powodować zaskoczenia; Będziesz dobrze ustanowionym.
- jakby propozycja korupcyjna. Uczynisz jak chcemy, to my przychylnie nastawimy ludzi do ciebie. Jest to podobne do takiej ochrony, która najpierw napuszcza zbirów na prowadzących działalność, aby tych przekonać do skorzystania z tej ochrony za pośrednictwem innych zbirów.

16. Wtedy ty zapomnisz krzywdę wody; Przypomnisz sobie, czynienie coś dla innych.
- Hiob w ten sposób ma zapomnieć krzywdę odcięcia wody, gdy musiał troszczyć się niby tylko o własne przetrwanie, a na ich modłę zacznie czynić coś dla innych. Trud Hioba, wnoszony dla własnego przetrwania, faktycznie był trudem dla dobra innych, narażonych na działanie mocy narzuconej z zewnątrz.

17. Powstającemu życiu południa będziesz kazał ulecieć, rano.
- Sofar nie jawi się tu obrońcą mocy z południa, lecz mocy unii.

18. Mając nadzieję, położysz się bezpiecznie; Z powodu tego, kopiąc będziesz pewnym.
19. Leżąc wygodnie nie będziesz przerażonym; Spowodujesz mocny wyraz twarzy.

- Zapowiedź, że Hiob w spokoju, ponownie będzie mógł bezpiecznie, kopać kanały nawadniające rolę i odczuwać uznawanie jego autorytetu.

20. Źródło niepobożnych będzie wyczerpane, tak że spowoduje zniknięcie miejsca ucieczki, nadziei wydechu duszy.
- Może chodzić o źródło, powstałe w rezultacie skierowania potoku drogą wykopanego kanału. Jeżeli kanał zostanie zamknięty, to zniknie odosobnione bezpieczeństwo tam osiedlonych.

Pokoja - 2019-04-26, 09:27
Temat postu: RÓŻNICA MIEDZY PRÓŻNĄ I NATURALNĄ MĄDROŚCIĄ
Hioba 12:1-10


Hioba 12:11-22


Hioba 12:23-25


Treść Hioba 11:1-20 na podstawie KS i komentarz:

RÓŻNICA MIEDZY PRÓŻNĄ I NATURALNĄ MĄDROŚCIĄ


1. Hiob odpowiadając, rzekł:
2. Z powodu tego wy prawdziwie, przeciw ludziom każecie zabić mądrość?

- Z powodu wywodu Sofar, dążącego do nawrócenia Hioba próżną mądrością.

3. Ja wewnątrz nie mam, jakby serca, tak jak tamci; Także nie doprowadzam do upadku bardziej niż ktokolwiek wyróżniająco oznakowany?
4. Stałem się pośmiewiskiem rodakowi wołającemu fałszywego boga; Sprawiedliwy, szyderczo wydaje świadectwo doskonałe?

- Działanie pod wpływem odpowiedzialności za innych i prawdziwej mądrości nie wyniszcza ich, co nie jest szyderczym świadectwem doskonałym, tak jak to czynią służący fałszywie

5. Ślizga się „noga boża”; Wzgardzoną myśl zuchwalec, uczynił pewną pochodnią?
6. Mając spokój, bezpieczeństwo, napada namioty, drażni Boga; Który bóg fałszywy przyjdzie z mocą?

- Nie jest to pewne postępowanie, gdy zuchwalec posługuje się w kraju, wzgardzoną myślą fałszywej mądrości. W Ps. 73:15-19 jest napisane o kroczeniu zuchwalców po śliskim gruncie. Tacy gdy nawet mają pokój i bezpieczeństwo, to napadają tych, którzy postępują inaczej. Fałszywa mądrość i złudna moc nie pomogą zapewnić trwałego panowania.

7. Więc przeciwnie: Pytam się bydląt, ptactwa niebieskiego; uczą, oznajmiają na korzyść.
8. Albo ziemia rozwija myśli, uczy; Ryby morskie opowiadają na korzyść.

- Hiob czerpie prawdziwą mądrość z życia w zgodzie z środowiskiem naturalnym, a nie z zgubnej myśli zuchwalca, którą pogardził

9. Któż tych wszystkich nie pozna poprzez doświadczenie, że te mocą Jehowy przynoszą skutek?
10. Od kiedy moc wszelkiej duszy życia, duchem męża wszelkich istot żywych.

- Wszelkie istoty żywe, wywodzące się z duszy żywej (alfa stworzenia Bożego na ziemi), duszy życia ziemskiego (Rdz. 2:7), powstałej wtedy, gdy tylko chmury obłoków zaczęły otaczać planetę Ziemię (pierścienie baldachimów wodnych, opadające od pierwszego dnia stwarzania, Rdz. 2:6), zostały stworzone dla męża tych wszelkich istot, czyli człowieka stworzonego na obraz Boży (ukoronowanie - omega stworzenia Bożego na ziemi), Rdz, 1:26. Hiob jest wyrazicielem postawy takiego człowieka, czyli żyjącego w zgodzie z naturą.

11. Nie uchem mowę doświadcza; Pokarm na korzyść ust smakuje?
12. Samokontrola czasu życia starca, nauczycielem mądrości.
13. Bardziej niż według siły mądrości, rady zrozumienia.

- Ucho przyjmuje dźwięki, głos, ale to umysł je analizuje, podobnie jak z pokarmem. Samokontrola doświadczonego człowieka, pomaga mu żyć w wolności, która na wszystko pozwala, ale niczego nie narzuca sobie, ani innym. Wszystko mu wolno, ale nie dla zniewalania siebie i innych fałszywą mądrością, gdyż nie buduje to, co psuje dobre zwyczaje.

14. Oto niszczyciel nie był ustanowionym na terenie, mężów uwięził, nie uwolnił.
- Znaczy to, że nie był w stanie przekonać ich do swojego sposobu postępowania.

15. Gdy zatrzymał wody, było bez wilgoci; Zostanie odesłanym oddalonym, zmieni się kraj.
- Gdy zuchwalec puścił potok, korytem wykopanego kanału, to tereny wcześniej uprawiane będą bezrolne, aż do czasu jego odprawienia z kraju.

16. Z powodu mocy przeciw mądrości, błądząc, błędnie prowadzi.
17. Powoduje chodzenie radców boso; Sędziowie postępują głupio.
18. Dyscyplinę królów skrępował, pasem biodra „grawerował”.
19. Powoduje chodzenie kapłanów boso, trwale wypacza.
20. Odrzuca mowę opiekunów, rozsądek starcom odbiera.

- Działając przeciwko prawdziwej mądrości, zuchwalec (ten który poprowadził potężną rzekę ponad wyżyną i ten z południa, który potok poprowadził kanałem) działał przeciwko fałszywej mądrości, dlatego błędnie prowadzi, powodując braki w podejmowaniu rad, w sądzeniu, dyscyplinie królów unii (pas zaciskany, aż do wyciśnięcia śladów na ciele). Wypacza ich i kapłanów w odzieniu mądrości i żywności poznania. Nie liczy się z tymi, którzy są opiekunami innych i tymi, którzy kierują się rozsądkiem.

21. Na terenie skłonny wylewać wzgardę; Zmniejsza pas kanału.
22. Od strony tajemnego miejsca, odkrywa tajemnicze światła na nieboskłonie, powodujące wyjście cienia śmierci.
23. Powiększające się rody wyniszcza; Przyprowadzone rody rozszerza.

- Zawężanie strefy zamieszkania, przylegającej do wykopanego kanału było przejawem wzgardy dla tych niedopuszczonych do niej. Czczenie niezwykłych gwiazdozbiorów w tajemnych komnatach władcy, wiązało się z ich mitologią, co powodowało, że rozdzielone rody nie były w stanie zgodnie działać, dla publicznego dobra kraju. To zapoczątkowało rywalizację i zamieranie aktywności życia, gdyż jedni nie mogli żyć bez drugich.

24. Odepchnął serca przedniejszych ludu kraju; Przez pustkę sposobu postępowania, wprowadził w błąd;
25. Pijany bez światła instrukcji, poczuł ciemność, wprowadza w błąd.

- Odepchnięcie tych, którzy znali zwyczaje i uczucia ludu, doprowadziło do zlekceważenia więzi zrozumienia władzy z ludem kraju, czyli do zniszczenia łączącego ich „mostu”. Z tego powodu władca – zuchwalec, „szedł korytarzem jak pijany”, uderzając na zmianę w jedną (wyniszczane rody) i w drugą (przyprowadzone rody) ścianę.

Pokoja - 2019-05-03, 10:38
Temat postu: ŚWIADECTWO OSKARŻENIA DANE PRZEZ HIOBA
Hioba 13:1-10


Hioba 13:11-21


Hioba 13:22-28


Treść Hioba 13:1-28 na podstawie KS i komentarz:

1. Oto w odniesieniu do wszystkiego, zwróciłem uwagę na spostrzeganie okiem, słuchanie uchem.
- Hiob zwrócił uwagę na skutki działania mocy, narzuconej na terenie kraju.

2. Wszakże ja mądrość, poznałem poprzez doświadczenie, ponieważ ja nie byłem podrzędnym.
- Hiob mądrość życia zdobywał przez zgodne obcowanie z przyrodą, a w tym i z ludźmi, gdyż działał jako decydent, a nie poddany.

3. Jednak ja w duchu ustawy Wszechmocnego mówiłem; Miałem upodobanie rozsądzać w duchu ustawy Mocarza.
- Jest to odniesienie się do podstawowej zasady życia człowieka na ziemi:

1 Moj. 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
Cytat:
28. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!
29. Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! (BW)

Człowiek otrzymał prawo do panowania nad przyrodą, a nie na szkodę drugiego człowieka.

4. Wy przeciwnie; Wszyscy, lekarze bezwartościowi, wciskacie kłamstwa.
- Zwiedli krewnych i powinowatych Hioba, a także innych rodaków z terenu kraju, dla którego odcięli dopływ wody.

5. Kto będąc narzuconym, milcząco knuje coś złego, będzie w stronę mądrości?
- Takie działanie, w którym w sposób podstępny, używa się argumentu siły, a nie siły argumentu nie jest działaniem w stronę mądrości.

6. Słuchajcie więc oskarżenia; Przysłuchajcie się kontrowersjom strony.
- Działanie mocy narzuconej, która występuje w sprawie jako strona jest kontrowersyjne

7. W odniesieniu do Boga mówicie niesprawiedliwie, doradzacie oszustwo?
- Głównym oszustwem może być wmawianie, że przeniesienie upraw na inny teren będzie korzystne także dla ludności miejscowej, ale tak się nie stało.

8. Czy też będziecie wywyższonymi, prowadząc sprawę w obliczu Boga?
- Strona oszukująca nie ma szans przed bezstronnym sądem, rzetelnie sądzącym.

9. Będziecie zadowolonymi, gdy dowód będzie badany? Z powodu oszukania człowieka, też szydzicie?
- Rzetelne zbadanie wniosku dowodowego, znajdującego się na terenie (w szczególności: wyschnięte tereny upraw bagiennych), zakończą szydzenie nawet z człowieka.

10. Zadecydowanie wykażecie rację dowodu, kiedy osoba skrycie była wywyższona?
- Rody sprowadzone przez osobę skrycie wywyższoną, wspólnie z zdradzieckimi krewnymi i powinowatymi Hioba, zniewalając i wykorzystując ludność miejscową, wykopali kanał. Korytem tego kanału popłynęła woda potoku. W ten sposób duży teren kraju, został pozbawiony w szczególności upraw bagiennych.

11. Wywyższeni nie przerazicie się dowodem? Zostaniecie powalonymi stosownie do przerażenia.
- W wyniku odcięcia dopływu wody z potoku, na terenach upraw wyłoniło się wyschnięte, popękane od słońca błoto. Autor Księgi, wyłoniony w ten sposób grzbiet błota. nazwał "Kurhanem". W tym przypadku chodzi o grobowiec przyrody, który może być też powiązany z grobowcami zabitych, tych z broniącej się tam ludności. Błoto, którego nie widać pod wodą, zostało ukazane, czyli wywyższone. To wyschnięte, popękane błoto stanowi dowód niegodziwości nie do ukrycia. On to ma spowodować przerażenie decydentów, którzy nakazali wykopanie kanału.

12. Aforyzmem pamiątki, czegoś bez wartości; „Kurhanem”, grzbietem błota.
- Aforyzm w tym przypadku jest wypowiedzią, wyrażająca ogólną prawdę o skutkach działania filozofii osoby wywyższonej. Jest to uczynione w sposób zaskakujący i błyskotliwy.

13. Ponieważ knujecie coś złego na terenie, ja doradzałem czynić coś dla innych, cokolwiek.
- Zamysł Hioba miał na celu, coś w rodzaju, jak naucza Nowy Testament: że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać a niżeli brać. Odczucie błogosławieństwa z uczynienia chociaż jednej rzeczy może spowodować dalsze takie działanie.

14. W jakim celu krewni wywyższają się na terenie? Ręce uczynili na znak, zębami duszy.
- Prawo odwetu "ząb za ząb" na własną rękę.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_talionu
https://www.jw.org/pl/nau...o-za-oko/#link0

15. Oto zabijają z powodu zwlekania; Sposób postępowania ustanowili obliczem, ale nie w duchu ustawy.
- Prawo odwetu na własną rękę nie było w duchu ustawy, która

Cytat:
1 Moj. 9:5. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.
6. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. (BW)

Nie wolno ci wywierać pomsty ani żywić urazy do synów swego ludu (Kapłańska 19:18).


16. Oni z powodu tego obłudnego oblicza nie przyjdą, nawet dla pomocy;
- Ludzie mściwi nie są skłonni do pomocy potrzebującemu.

17. Mieliście posłuch, głośno brzmiąc, słowem oznajmienia uszom?
- Mówi się: z niewolnika nie ma robotnika. Niewolnik nie wykonuje prac z oddaniem.

18. Patrzcie więc, posłużyłem się prawem; Ja wiem, że sprawiedliwie.
- Hiob wierzył w dobroczynne skutki posłużenia się prawem w duchu ustawy.

19. Któż to teraz, procesuje się przeciw? Wtedy knuł coś złego, był gotowym na śmierć.
- Jest to aluzja do świadectwa tych, niby świadków, wybranych z dokonanej wymiany jeńców, którzy byli trzymani w ukryciu po powrocie z niewoli. Ich zadaniem było świadczyć o tym, co się działo na terenie po opuszczeniu go przez nich. Tam już ich nie było, a w swoich stronach byli ukryci. Ci, którzy godzili się wystąpić w roli takich świadków, musieli być gotowymi na śmierć. Byli jakby ich nie było, a w wymaganym czasie, wybuchli świadectwem swoim.

20. Tak długo jak nie zaprowadzacie porządku, wtedy zaiste nie ukryjecie podwójnego oblicza.
- Podwójnym obliczem terenów zubożałego życia jest spustoszenie ich i reakcja poszkodowanych.

21. Przerażające, rozszerzone zagłębienie na terenie, nie zatrwoży się.
- Z powodu braku nawodnienia na terenach bagiennych, powstało wysuszone zagłębienie. Ukształtowało się także działanie w celu przywrócenia tam życia

22. Odpowiadam jako świadek; Ja byłem wybranym, zatem mówię: nawróćcie się.
- Hiob jest tu ukazany jako odważny wybrany świadek, broniący rzetelnie słusznej sprawy.

23. W jakim celu w odniesieniu do nieprawości grzechów, łańcuch grzechów, poznałem poprzez doświadczenie?
- Hiob nie jest świadkiem na podstawie tego, co usłyszał od innych, jak ci świadkowie, których nie było, a wybuchli świadectwem. Hiob był na miejscu i zmagał się z skutkami oszukańczych działań mocy tego, kto został narzucony na terenie.

24. Dlaczego osoby były ukryte? Były wziętymi pod uwagę w odniesieniu do nieprzyjaciela.
- Jest to odniesienie się do ukrywanych, niby świadków strony przeciwnej, którzy byli gotowymi na śmierć.

25. Będziecie przerażonymi liśćmi; Będziecie gnanymi, biegnącymi za suchymi pamiątkami ścierniska?
- Wnioski dowodowe, którymi posługuje się strona oskarżana nie mają wagi, wymaganej dla obrony jej stanowiska.

26. Ponieważ wydaliście dekret na terenie; Daliście innym w posiadanie gorzkości, młodość przewrotności;
- Dekret, który wydała strona mocy narzuconej, napełnił gorzkością, czyli swawolą młodzieńczej przewrotności.

27. Trzy razy nałożyliście kłody na nogi; Wszystkich wędrowników, zatrzymacie dnem wyrzeźbionym?
- Nałożenie kłód na nogi jest powiązane z przechodzeniem wędrowców. Mogło to nastąpić w czasie trzech różnych ataków z Hio. 1:13-15, 17-19, dokonanych z inicjatywy trzech uczestników procesu po stronie przeciwnej. Wykopanie kanału miało posłużyć też do skierowania wędrowców nowym szlakiem.

28. Ten rozkład zniszczy się w wyniku intensywnego użycia; Zdrada zniszczy trawy (zioła).
- Jeżeli nowy szlak, narzucony wędrowcom jest swego rodzaju prowizorką, to w różnym miejscu jest pokonywany. W wyniku zdrady krewnych i knucia zła potajemnie będą konsekwencje, czyli niszczenie nowych upraw ziół itp. Wędrowcy z powodu uczynionych im utrudnień na pierwotnym szlaku mogą to czynić nawet celowo. W ten sposób nowy rozkład szlaku stał się zagrożony zniszczeniem.

Pokoja - 2019-05-05, 22:37
Temat postu: PODOBIEŃSTWA ŻYCIA CZŁOWIEKA I PRZYRODY ORAZ SKUTKI.
Hioba 14:1-10


Hioba 14:11-20a


Hioba 14:11-20a


Treść Hioba 13:1-28 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:

1. Człowiek niewiasty, wydany na świat, krótkiego czasu życia, obfituje niepokojem;
- Wynika to z faktu, ze człowiek trwa w stanie upadku przez grzech.

2. Był wywiedzionym kwieciem; Idąc przez cień, będąc wyciętym nie stawia oporu.
- Idąc przez cień, czyli cień przemijającego życia ludzkiego, człowiek jest zdany na bieg losu.

3. Również tutaj na terenie było otwarte źródło; Dowód przeciw, wniesiony do sprawy sądowej.
- było otwarte źródło, tzn. kwieciste źródło życia ludzi i przyrody, gdy przepływała woda. W szczególnej okoliczności, zaistniałej przez wykorzystanie zdrady krewnych i powinowatych moc narzucona, odcięła to źródło. Region życia został wycięty jak kwiat, czy człowiek. Stało się to w sposób, pozbawiający możliwości postawienia oporu, czyli potajemnie i zdradziecko.

4. Kto nieczysty będzie narzucony czystemu? Ani jeden;
- Człowiek czysty w intencjach swojego działania nie może pozwolić, aby został mu narzucony ktoś o nieczystych intencjach działania. Jeżeli zawrze z kimś umowę publiczno – prawną, to będzie się domagał, aby tylko z tym podmiotem był realizowany dwustronny stosunek prawny. Uczyni wszystko, co mu będzie dane, aby nie podpierać kogoś innego.

5. Kiedy według liczby dni kształtowania zarządzenia, nie razem, ustalono miesiące zmuszania do niewolniczej pracy?
- W tajemnicy ustalono, że za każdy dzień (trudnego, niezgodnego) kształtowania zarządzenia, będzie przypadał jeden miesiąc niewolniczej pracy. W przypadku przyniesienia złej wieści przez wywiadowców, wysłanych z pod Góry Synaj do Kanaanu za jeden dzień była kara jednego roku, czyli ostrzejszy rygor.

6. Zaprzestanę zdumiewać się na terenie, aż dzień pracy najemnika, uczynicie godnym przyjęcia.
- Wskazuje to na działanie według oszukaństwa. Najemnik został przebiegle wykorzystany i potraktowany jako niewolnik.

7. Zapewne drzewo ma nadzieję; Kiedy będzie wycięte, jeszcze się odmłodzi; Latorośli nie powstrzymasz.
- Dobrze to obrazuje potężne drzewo, wycięte, na którego pień, nałożono obręcz, Dn. 4 rozdz.
Drzewo to jest obrazem władzy człowieka, który upadł, tak tego stworzonego na obraz Boży (Rdz. 1:27), jak i jego sukcesora, Nabuchodonozora.

8. Kiedy korzeń prochu ziemi zestarzeje się, pień umrze:
- Taki korzeń nie jest w stanie sprostać potrzebom potężnego drzewa. Także społeczeństwo, dotknięte skażeniem oszukaństwa nie da odpowiedniego wsparcia swojemu władcy.

9. Powodowanie kwitnienia odrośli, jakby woń, spowoduje odświeżenie uprawy.
- Taki korzeń może jednak sprostać potrzebom nowej latorośli, która z czasem, utworzy swój własny system korzeniowy, jak w przypadku opisanym w Dn. 11:7 (z korzenia króla południa, wyrósł Islam).

10. Silny wojownik bywa wydany na śmierć; Gdzie człowiek niewoli był słabym?
- Jeżeli silnego wojownika można zabić, to czy słuszne jest zarzucanie słabości człowiekowi niewoli? Jeżeli ją przetrwa, odrodzi się jego moc.

11. Uszły wody z potężnej rzeki; Rzeka będzie wyschnięta, będzie bez wilgoci.
- Są rzeki okresowe, albo wyschnięte w taki sposób, że jej woda, zostanie skierowana korytem wykopanego kanału. Czy to jest wina rzeki, że nie ma w niej wody?

12. Mąż z wyjątkiem, położony tak jak niebo nie stanie się potężnym; Nie przejawi oznaki przebudzenia bez postępowania w sposób pobudzony snem.
- Odrodzić się maże, tylko wyjątkowy mąż – władca nad rozległym terytorium, tak jak niebo nad ziemią. Tak jak niebo przemijają i nastaje w nowej szacie, tak i wyjątkowy mąż może odzyskać władzę, jeżeli działa według snu przebudzenia. Musi śnić o odzyskaniu władzy.

13. Kto uczynioną otchłań, chroni przed odkryciem był narzuconym; Dopuścił się odstępstwa, ukrywa się podczas złości; W odniesieniu do zarządzenia, zostawił pamiątkę!
- Otchłanią są tereny pozbawione wody, puszczonej korytem kanału. Ten kto był narzucony, skutek swojego bezprawia, chroni przed ujawnieniem go, aby nie ponosić konsekwencji.

14. Silny wojownik kiedy będzie wydany na śmierć działań wojennych, pozostając przy życiu, wszystkie dni ma nadzieję, aż do przyjścia wyzwolenia.
15. Będzie wywołanym, ja otrzymam odpowiedź; Moc dzieła będzie pożądana.

- Tak jak jest z drzewem, dopóki jego korzeń nie zamieni się w proch, tak i z władcą, który działa przez silnych wojowników, zdolnych do wykonania dzieła mocy władcy

16. Z powodu tego teraz, grzech postępowania na terenie, zostanie zrelacjonowany bez, ograniczenia.
- To wskazuje, że zadaniem silnego wojownika było działanie na rzecz zabezpieczenia dowodu bezprawnego działania na terenie, mocy narzuconej.

17. Łańcuch knucia nieprawości na terenie, zapieczętowano kamieniami.
- Aby wodę potoku, puścić wykopanym korytem kanału, górski potok rzeki zasypano kamieniami. Woda mogła się tylko przesączać przez te kamienie.

18. Jednak siedziba zaatakowanej górzystej krainy, skalistego zbocza, opada z sił, zostanie usunięta.
19. Woda miałko utłucze kamienie, wypłukuje proch ziemi, tego co wyrasta samo; Spowoduje zniknięcie nadziei człowieka.
20. Niosąc moc, przemaga; Zostanie oddalona, zmienia się powierzchnia.

- Ci którzy skierowali potok rzeki kanałem, mieli swoją siedzibę wyżej, gdzie woda nie sprzyjała uprawom rolnym. Wymagało to wzmożonego wysiłku, dla zaspokojenia potrzeb, dlatego opadali z sił, trcili nadzieję na przetrwanie. Ten słaby punkt, sprzyjał atakującym, dla usunięcia ich siedziby i miejsca bałwochwalczego kultu gwiazdozbiorów Oriona, Wielkiej Niedźwiedzicy i Plejad.

21. Członkowie grupy stowarzyszenia byli niewrażliwymi w związku; Będąc pogardzonymi, nie zrozumieli, nie byli uznanymi.
22. Biorąc pod uwagę lamentowanie, tylko dusze krewnych na terenie, odczuwają ból.

- Związek członków grupy stowarzyszenia nie był zgodny, co do oceny swojej sytuacji przez ludność miejscową. Tylko zwiedzeni krewni, zaczęli odczuwać ból.

bernard - 2019-05-07, 17:29

Się rozpisałes, szacun za wkład pracy.

Dla mnie osobiście historia Hioba to obraz wierności Bogu mimo wszystkich przeciwności życiowych.

Pokoja - 2019-05-10, 00:08

bernard napisał/a:
Się rozpisałes, szacun za wkład pracy.

Dla mnie osobiście historia Hioba to obraz wierności Bogu mimo wszystkich przeciwności życiowych.


Księga Hioba jest szczególna i w taki sposób przemawia do nas, dlatego dzielę się jej tłumaczeniem i zrozumieniem. Wystawiłem je na próbę wnikliwych badaczy Słowa Bożego, Dz. 17:11.

Zgadzam się, że historia Hioba to obraz wierności Bogu w dobrym i w złym, a także pragnienie bardziej odczuwalnego zbliżenia się do niego, dla bezpośredniego poznania.

Słowo Boże zasługuje na przyjęcie miłości prawdy. Przez swe Słowo, to Bóg ma ją do nas.

Pokoja - 2019-05-12, 22:16
Temat postu: ZŁUDNE I LEKCEWAŻĄCE OSKARŻENIA HIOBA PRZEZ ELIFAZA
Hioba 15:1-11


Hioba 15:12-22


Hioba 15:23-32a


Hioba 15:32b-35


ZŁUDNE I LEKCEWAŻĄCE OSKARŻENIA HIOBA PRZEZ ELIFAZA

Treść Hioba 15:1-35 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:


1. Elifas Temańczyk wydając świadectwo rzekł:
- Elifas Temańczyk znaczy: „Mój Bóg jest szczerym złotem” (464) „od południa” (8489)

2. Mądry duchem, umiejętnie daję odpowiedź; Wschodni wiatr napełnia głębię Szeolu?
- Według niego zagrożenie idzie ze Wschodu (Hio. 1:17), ale jak wynika z Hio. 1:13-15 na kraj Hioba napadli najpierw Sabejczycy z południa. Z południa jest też Elifaz. W Hio. 1:18,19 czytamy też o gwałtownym wichrze od pustyni.
Głębię Szeolu stanowi kraina, którą z powodu wykopania kanału pozbawiono wody z potoku.

3. Udowodnię: Wypowiedź nie zgadza się; Z mowy nie ma pożytku.
4. Nadto ty naruszyłeś bojaźń; Zanosisz modlitwy przed boga fałszywego.
5. Wybrałeś język przebiegłych, ponieważ ustami uczysz nieprawości;
6. Postępowałeś niegodziwie, nie ja; Wydałeś świadectwo w postaci warg ust.

- Są to bardzo ogólne zarzuty o bałwochwalstwie, ale bez żadnego uzasadnienia, które w końcu nie wytrzymają próby.

7. Przedniejszy mężczyzna, wydany na świat w obecności wzgórza, męczy się?
8. Posłuchałeś rad boga fałszywego, będziesz umniejszonym w odniesieniu do mądrości?

- Osamotniony Hiob był zmuszony do wykonania trudnych działań, zabezpieczających przed skutkami, podstępnego działania wroga i zdrady ze strony krewnych. To ma świadczyć o jego podążaniu za fałszywym bogiem, a stąd i o braku jego mądrości

9. Jak bez bycia mądrym, poznałeś poprzez doświadczenie? To z wyjątku, bez wytłumaczenia?
10. Nawet sędziwy starzec, jako ojciec, wielki z powodu czasu życia?
11. Zaledwie przez sposób Bożego pocieszenia w kierunku nekromanty?

- Hiob wcześniej oświadczył, że mądrość poznał przez doświadczenie. Jeżeli jednak według Elifaza nie posiadał jej, to jak to może wytłumaczyć? Czy tylko samą długością życia, czy jako nekromanta. Kraina pozbawiona wody była wymarła. Hiobowi pozwolono przetrwać ataki próby, ale kraj upadł. Elifaz sugeruje, że ten może od tych umarłych czerpie mądrość.

12. Dlaczego podnosisz serce? W jakim celu mrugasz oczami?
13. Jeżeli w duchu ustawy Bożej odpowiadasz, duch mowy wyjdzie ustami.

- W ten sposób Elifaz próbuje stawiać zarzut Hiobowi.

14. Jakiego rodzaju niewiasta wydała na świat męża, aby był czystym, to jest sprawiedliwym?
15. Oto niebiosa nie wspierają krzyku rozpaczy; Nie byliście czystym źródłem.
16. Byliście obrzydliwymi także, ponieważ skażony mąż, pije wodę nieprawości.

- Jeżeli pomoc nie przyszła od razu, to ma to być dowód niesprawiedliwości obrzydliwych, ponieważ zostali pozbawieni wody.

17. Ten oznajmia według rozumienia? Widzi jako prorok, uczony w piśmie?
18. Tak jak mądry będziesz widocznym? Bez ojców będziesz wytraconym;

- Domniemana inna podstawa mądrości Hioba, który niby nie miał ojców w tej krainie.

19. Którym samym powierzono kraj? Nie stał się cudzym ośrodkiem, zmuszającym do niewolniczej pracy?
- Zarzut jest oparty, jakby na tym, że nikt nie otrzymuje ziemi raz na zawsze, ale i na sugestii, że za czasów Hioba też zmuszano do niewolniczej pracy.

20. Wszystkie dni ten bezbożnik będzie udręczonym, według liczby groźnych lat gromadzenia do skarbca.
- Tu jest zasada „dzień za rok”, niby wyzyskiwania poddanych przez Hioba.

21. Lekkomyślność, przerażenie uszu, pustoszy osiągnięcie pokoju.
- Ma to być uzasadnienie dla zastosowania argumentu siły w stosunku do tych, którzy nie chcieli się poddać narzuconej mocy podstępnego okrutnika – człowieka grzechu, który potajemnie czcił trzy gwiazdozbiory (Oriona, Wielkiej Niedźwiedzicy i Plejad – wszystkie posiadają po siedem gwiazd)

22. Nie byłeś wiernym, zwróć się ku tajemnemu miejscu; Ono w duchu zarządzenia strzeże bardziej niż miecz.
23. Odchodzisz? Gdzie to jest chleb? Czasu życia byłeś przygotowanym poznać poprzez doświadczenie, moc tajemnego miejsca?

- Propozycja szukania pomocy u okrutnika, to tak jak przytulanie się kury do tyrana, który ją oskubał z piór, a następnie ubrany w korzuch wyszedł z nią na mróz, aby się do niego tuliła, a on miał satysfakcję, że jest lubiany i jej pomaga.

24. Straszy utrapieniem, uciskiem; Pokona króla, przygotowanym, gwałtownym atakiem
25. Ponieważ obrócił moc przeciw Bogu, przeciw Najpotężniejszemu zachowywał się dumnie.

- Elifaz ukazuje moc okrutnika z tajemnego miejsca kultu i zarzuca Hiobowi, że ten zwrócił się przeciwko Najpotężniejszemu.

26. Prędko przyniosą grubość szyi, wewnątrz wypukłej powierzchni tarczy.
27. Jeżeli okrył twarz nadmiarem obfitości tłuszczu, spowodował szaleństwo na terenie.
28. Nie pozwolił zamieszkać w domach miast unicestwionych, które pozostawały, były przygotowanymi mogiłami.

- To jest zarzut w rodzaju: Jeżeli okrutnie władałeś poddanymi, to sąd to pozna i będzie dowód, że zarzut jest słuszny i kara, czyli głowa na tarczy. Nie wrócisz zwycięski z tarczą, lecz twoja głowa na tarczy.

29. Nie zbogaci się, nie stanie się potężnym mocą, ani będzie rozciągnięta pomyślność kraju.
30. Nie zostanie usunięte tajemne miejsce, ponieważ młodą odrośl wysuszył płomień; Zostanie usunięta duchem ust.

- Domniemane zarzuty potwierdzą się, jeżeli Hiob ponownie nie stanie się potężnym (władcą) i nie zdoła pokonać okrutnika z tajemnego miejsca kultu. Młoda odrośl, to następca Hioba.

31. Nie wierzy, że zeszła na bezdroża próżności; Próżność stanie się wynagrodzeniem.
32. Przed wypełnieniem dni, gałąź nie będzie stawać się bujną.
33. Winorośl utraci niedojrzałe grona, oliwa kwiecie zrzuci.

- Latorośl niby pogubiła się, więc nie będzie w stanie kontynuować następstwa w władzy. To może być przyczyna, dla której synowie Hioba stali się jeńcami. W tym czasie mogli być kształtowani na skutecznych następców w władzy.

34. Z powodu tego, nieużytecznemu zgromadzeniu obłudnych, ogień pożre przybytki łapówek.
35. Obmyślili krzywdę, poczęli nieprawość; Zdrada przygotowała głębię Szeolu.

- Zarzut (pomówienie) o bogacenie się przez korupcję. To ma być przyczyna knucia zdrady przez krewnych.

Pokoja - 2019-05-17, 23:21
Temat postu: PRZEWROTNOŚĆ MOCARZA, JEGO FAŁSZ I OKRUCIEŃSTWO
Hioba 16:1-10a


Hioba 16:10b-21a


Hioba 16:21b,22


PRZEWROTNOŚĆ MOCARZA, JEGO FAŁSZ I OKRUCIEŃSTWO
Treść Hioba 16:1-22 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:


1. Hiob odpowiadając jako świadek, rzekł:
2. Słyszałem wielu tamtych; Każdy utrapiony okazywał skruchę.

- Jest to dowód, świadczący o tym, że moc na terenie kraju, została narzucona przez podstęp i zdradę. Nawet ci, którzy stanęli po stronie przeciwnika, zostali utrapieni i okazywali skruchę.

3. Koniec pobudzenia mowy? Zatem w jakim celu byłeś dotkliwym, gdy wydałeś świadectwo?
- Dotkliwa przemowa Elifaz była pobudzeniem, a nie powoływaniem się na fakty.

4. Wszakże ja mówię: Skoro macie duszę, by tylko, zamiast mowy, zjednoczyła dusze na terenie; W dodatku chwieją się przy wodzu.
5. W ustach był silnym drżeniem warg; Mowę zatrzymał dla siebie.

- Jeżeli dusza wodza – przeciwnika zasługuje na poparcie, to powinna zjednoczyć innych, ale nawet, ci przy nim chwieją się. Jest on silnym drżącą, niepewną mową, gdyż prawdziwy cel działania na terenie kraju, skrył tylko dla siebie. Celem tym jest złamanie postawy wiernej Bogu, ale o tym nie może przekonywać innych. Musi więc zwodzić nawet stronników.

6. Kiedy mówił: Nie odejdę! Jakiego rodzaju boleści ukoję przez zaprzestanie?
7. Ale teraz zmęczył się; Było zaskoczone całe zgromadzenie; Było schwytane przedwcześnie.

- Ten z południa, którego moc była narzucona, usprawiedliwiał okupację kraju, gdyż uważał, że nie zadaje większych boleści niż władza dotychczasowa. Sugerował, że jego odejście może nawet zwiększyć ją. Jednak słabł w tym przekonaniu, co było zaskoczeniem, dla zwiedzionego zgromadzenia.

8. Ukazało się świadectwo, stało się potężne; W postaci oszustwa twarzy wydało świadectwo.
9. Złością porwał; Żywiąc wrogość, zgrzyta zębami; Kowal na terenie źródłem dla nieprzyjaciela.

- Drżenie niepewnego głosu i wyraz twarz, złość w działaniu i mściwość (łac.”lex talionis” prawo odwetu „ząb za ząb”), stały się potężnym świadectwem, wskazującym na niegodziwe zamiary wodza. Kowal był dla niego źródłem, dla wykuwania narzędzi walki.

10. Szeroko otwierają usta obelg na terenie, uderzają szczękami; Unia gromadzi się przeciwko na terenie.
- Poniżanie tubylców wiernych Bogu i przesadna mściwość za to, świadczy o tym, że unia działała jako ich przeciwnik.

11. Mocarz, ktoś przewrotny, w duchu zarządzenia, ściśle złączył moc bezbożników na terenie; Będzie strąconym.
12. Był beztroski; Uchwyciwszy hardego karku złamał, skruszył, podburzył według celu.

- Mocarz połączoną moc, podporządkowanych sobie bezbożników wykorzystywał w niegodziwych celach przeciwko tubylcom

13. Łucznicy zgromadzili się wokół na terenie; Przebijali lędźwie, nie oszczędzali; Była wylana żółć kraju.
14. Przedarli się wyłamanym murem na terenie; Odważni w obliczu wyłamanego muru, szybko się poruszali na terenie.

- To jako łuczników, mocarz wykorzystywał bezbożników.

15. Uszyłem wór na skórę, zbierałem proch rogiem.
16. Twarz oblepiona z powodu płaczu; Na powiekach cień śmierci.
17. Wypowiadam modlitwę czystą bez okrucieństwa rąk na terenie.

- Tak zareagował Hiob na skutki barbarzyńców. mocarza

18. Mieszkańcy kraju! Nie utajniajcie rzeczy związanych z przelaniem krwi; Przestrzeń zniszczenia nie woła!
19. Patrzcie teraz także niebiosa; Bądźcie zasmuconymi świadkami wysokości.

- Modlitwa jest szczerym pragnieniem serca, wyrażonym słowami, ale i (najczęściej) bez nich. Hiob kieruje do mieszkańców kraju, jak i tych, którzy nad nimi czuwają.

20. Oczy płaczą w duchu ustawy! Inni wyśmiewają Boga!
21. Silny wojownik wykaże rację przeciw fałszywemu bogu rodaków, członków grupy stowarzyszenia mężczyzn!

- Bóg wysłuchuje modlitwy, wołających w obliczu bezprawia, tak ustanowił. Ci którzy to wyśmiewają, wyśmiewają tą ustawę Boża. W ten sposób dowodzą, że służą bogu fałszywemu.

22. Kilka lat od przybycia, sprawiają że coś błyszczy; Sposobu bycia nie naprawiają.
- Mieszkańców kraju zwodzili iluzją, że wszystko świetnie czynią, ale fakty przeczyły temu.

Pokoja - 2019-05-26, 17:20
Temat postu: STAN DUCHA I JEGO DZIAŁANIE NA TERENIE BEZ WODY POTOKU
Hioba 17:1-11


Hioba 17:12-16


STAN DUCHA I JEGO DZIAŁANIE NA TERENIE POZBAWIONYM WODY POTOKU

Treść Hioba 17:1-16 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:


1. Duch mozolił się; Dni były zgaszone w kierunku grobu.
- Z powodu wykopania kanału i przekierowania nim wody potoku, taki stan ducha, panował w krainie pozbawionej wody. Pociągał on za sobą większą umieralność ludzi i przyrody.

2. Kiedy nie buntował się? Okiem skarży się przeciw szyderstwom.
- Cały czas buntował się przeciwko temu i skarżył się na szyderstwa tych, którzy zorganizowali swoje życie w wyższej krainie, czyli wokół wykopanego kanału.

3. Ten który uderza ręką, postanowił więc, ręczyć przeciw.
- Duch krainy włada ciałem społeczności pokrzywdzonej i występuje przeciw przemocy.

4. Z powodu tego zrozumienie trzyma w ukryciu serca; Zgodny z prawdą nie wywyższa się na terenie.
- Może to oznaczać działalność konspiracyjną i partyzancką.

5. Oznajmia rodakom pochlebstwa; Źródło członków grupy stowarzyszenia będzie wyczerpane.
- Ujawniano pochlebstwa ze strony mocy narzuconej, co zapowiada jej wyczerpanie się.

6. Przedstawił ludziom powiedzenie; Stało się pluciem sprzed oblicza;
7. Zasłoną wszystkich członków; Zaćmione jest źródło smutku.

- Powiedzenie to poniżało innych, tak jak plucie przed nimi. Powtarzano je tak często, że to „plucie”, jakby zasłaniało obłudne oblicze członków grupy stowarzyszenia. Z tego powodu, źródło smutku pokrzywdzonych tubylców nie było wyraźne.

8. Ta prostota na terenie, powoduje spustoszenie; Niewinny przeciwko obłudnemu będzie obudzonym.
9. Sprawiedliwy uchwyci sposób postępowania; Czyste ręce, przydadzą mocy.
10. Wszyscy jednak nawróćcie się, przyjdźcie więc; Pod mądrym nie będziecie pozostawionymi.

- Prostactwo obłudnego „plucia” siało spustoszenie, dlatego budziło sprawiedliwych do oporu przeciwko tej iluzji i do zaprowadzeniu porządku z mocą.

11. Dni bałwochwalstwa, zmuszaniem do niewolniczej pracy; Posiadłości wnętrza człowieka zostały rozerwane.
- Kolorowa mowa bałwochwalstwa, dla jednych wiązała się z niewolnictwem innych. W ten sposób ich duchowe bogactwo został rozerwane.

12. Tajemne miejsce, światłość dnia, uczyniło bliskim obliczem nocy.
- Z miejscem bałwochwalczego kultu, trzech gwiazdozbiorów (Oriona, Wielkiej Niedźwiedzicy i Plejad), wiązało się zamienianie światła prawdy Bożej w ciemność nocy.

13. Kiedy związywałem sprawy domowe, tajemne miejsce rozciągnęło posłanie otchłani.
14. Zniszczeniem woła: Wy ojcem, matką, siostrą robaków.

- Odcięcie dopływu wody potoku na teren zamieszkiwany przez Hioba, spowodowało, że kraina ta stała się otchłanią śmierci. Ojciec, matka i siostra/y Hioba pomarli.

15. Gdzie więc nadzieja? Kto ujrzy cel nadziei?
16. Kiedy sam odpoczynek, otchłań prochu, będzie zniesiona wspólnie na terenie?

- Pytania wynikajace ze stanu ducha, wymagające odpowiedzi przez wspólne działanie (nadal żyjących mieszkańców krainy) przeciwko mocy narzuconej.

Pokoja - 2019-06-03, 23:35
Temat postu: POGARDA BILDADA SUCHYTCZYKA, DLA ODDANYCH OBROŃCÓW KRAJU
Hioba 18:1-12


Hioba 18:13-21


Objaśnienia, cd.
W pierwszej kolumnie tabelki jest tekst podstawowy, według BG z numerami Stronga. Są w niej zaznaczone słowa, zgodnie z powyższym objaśnieniem. W drugiej i trzeciej jest tłumaczenie danego tekstu na podstawie Konkordancji Stronga. W drugiej z numerami, dla badania przez wnikliwych, "szlachetnych Berejczyków" (Dz. 17:11), a w trzeciej bez numerów, dla ułatwienia płynnego czytania, każdemu zainteresowanemu. Poza tabelką w tym JPG – u , czyli w jawnej treści postu, znajduje się treść bez numerów, czyli z trzeciej kolumny i komentarz do niej. Kto uzna to za wystarczające, to może w pierwszej kolejności, zapoznać się z jawną treścią , czyli z tłumaczeniem i z komentarzem, zamieszczonymi w poście.

To, co znajduje się w pierwszej kolumnie, można przeczytać w sposób płynny, bezpośrednio z BG, dlatego brak jest drugiej kolumny, tak jak w trzeciej kolumnie w odniesieniu do tłumaczenia na podstawie KS. Czynię to dla ułatwienia badania i czytania "szlachetnym Berejczykom", którzy przyjmują dane tłumaczenie tekstu, czy dane mi zrozumienie w komentarzu i chcą badać, czy tak się rzeczy mają, Dz. 17:11. Podkreślenia dla dwóch lub więcej słów, występujące w kolumnach tabelki i w komentarzu oznaczają, że jest to tłumaczenie z jednego określenia hebrajskiego, czy greckiego.

W tłumaczeniach Pisma Świętego, które podaje w wątkach na forum, kieruje się zasadą, aby nie dodawać, czy odejmować, ani zamieniać liter, słów, czy fraz. Opieram się na słowach, które według konsensusu, zostały ujawnione w Konkordancji Stronga. Jeżeli w języku hebrajskim nie posługiwano się samogłoskami w pisowni, to i ja w tłumaczeniu stosuje się do tej zasady, aby zwrócić uwagę czytelnika na fakt, że nie mamy doczynienia z dziedzictwem prawdy danym w naszym języku, lecz hebrajskim, aramejskim, czy greckim. Przy tym jednak jestem świadomym, że w naszym, polskim języku piszemy samogłoski, więc tekst może być odbierany nieswojo. W takich przypadkach czytelnik sam powinien odczytać litery, których w tłumaczeniu nie ma, lecz zostały zastąpione przecinkiem, np. synowie, córki w języku polskim piszemy synowie i córki.

Księga Hioba (w szczególności 38 rozdział), zwróciła moją uwagę, równolegle z badaniem sprawozdania o stworzeniu od 1978r. Obecnie stała się dla mnie szczególniejszym wyzwaniem, które odczułem w związku z zainteresowaniem innych jej przesłaniem. Jestem otwarty na uwzględnienie uzasadnionej krytyki dyskutanta. Jednak krytyka w rodzaju nic nie jest dla mnie zrozumiałe bez wskazania konkretnie na cokolwiek nie zasługuje na uwagę. Traktuję ją jako bezmyślne i usłużne „bicie po twarzy”.

Treść Hioba 18:1-21 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:

POGARDA BILDADA SUCHYTCZYKA, DLA ODDANYCH OBROŃCÓW KRAJU


1. Bildad Suchytczyk wydając świadectwo, rzekł:
- Bildad Suchytczyk (BS) = ”Zmieszana miłość bogactwa”

2. Kiedy w końcu, sidło mowom, uczynicie na znak? Bądźcie inteligentnymi, potem mówcie.
3. Dlaczego byliście policzonym bydłem? Będziecie uważanymi za nieczyste źródło.
4. Duszę złości rozerwaliście na kawałki; Z powodu ludu ziemi będzie porzucona; Urząd skalistego zbocza podąża?

- BS zarzuca bezmyślność mowom tych, których uznano za bydło, źródło nieczystości i złości duszy kraju, rozrywającej go. Najeźdźcy dąży do położenia temu kresu.

5. Także zgaśnie światłość niepobożnych; Nie rozświeci płomieniem, ognia ołtarza.
6. Światło przybytku zgaśnie; Razem z lampą będzie wygaszone.

- BS ludność podbitego kraju, uznał za bezbożną, skazaną na wyniszczenie jej światła duchowego i zakończenie kultu w ich Przybytku (świątyni).

7. Będzie ograniczone postępowanie; Wigor odrzuci radę.
8. Z powodu tego była posłana sieć; Nogi w sidle niesie.
9. Były pojmane z tyłu; Pułapką sidła uchwycone.
10. Linę potrzasku na ścieżce, zagrzebano ziemią.

- BS ujawnia wcześniej prowadzoną potajemną działalność wśród młodzieży, aby doprowadzić do konfliktu pokoleń i w ten sposób schwytać ludność w pułapki zbiorowe i pojedyncze.

11. Nogi straszą strachy; Na wszystkie strony będziecie wypędzonymi.
12. Siła fizyczna zgłodniałego człowieka zginie; Rozkaże ukazać się żebrom.
13. Sama pożre skórę; Miejsce śmierci, samo dla siebie pożre pierworodnych.

- Jest to sposób na zakończenie przekazu pokoleń dla zaprowadzenia tyranii najeźdźcy, a nie na wzbogacenie ludu wyższą kulturą i pobożnością.

14. Akt króla strachów, każe maszerować; Namiot będzie wyciągnięty.
15. Osiedlą się by mieszkać wewnątrz namiotów; Siarką zniszczone; Będą rozpędzonymi na terenie okolicy mieszkania.

- Nawet jeśli wielu uda się na emigrację, godząc się zamieszkać na osiedlu namiotowym to i tam to będzie im zniszczone ogniem, a sami rozpędzeni

16. Od dołu korzeń wyschnie; Na wierzchu zostanie obcięty plon.
17. Z powodu pamiątek pamięci na terenie, mieszkańcy kraju bez oblicza wewnątrz, zabłąkają się na zewnątrz.

- Z powodu braku plonu, stanu krainy pozbawionej wody i jednoczącego ludność przywództwa w kraju, ta rozproszy się na zewnątrz.

18. Przeciw tajemnemu miejscu, odrzucili światłość świata; będą ściganymi.
19. Reszta członków rodu bez członków grupy stowarzyszenia, bez potomstwa, nie ma miejsca zamieszkania na korzyść.

- Zemstą za odrzucenie mądrości, bałwochwalczego kultu, tajemnego miejsca jest ściganie członków rodu, aby ich pozbawić społeczności nawet z potomstwem i trapić niepokojem.

20. Czasu życia na terenie, ostatni będą przerażonymi, będą pojmanymi wichurą wschodnią.
21. Zaiste ci, złoczyńcami miejsca zamieszkania regionu, który Boga nie poznał poprzez doświadczenie.

- wichurą wschodnią, to może oznaczać też agresywne działania z wschodniej unii. BS


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group