FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO Strona Główna FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
WYJŚCIE Z OTCHŁANI BESTII Z NERZĄDNICĄ NA ZGINIENIE.
Autor Wiadomość
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 628 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 3974
Poziom: 47
HP: 1035/7965
 13%
MP: 3803/3803
 100%
EXP: 146/234
 62%
Wysłany: 2021-02-17, 01:34   WYJŚCIE Z OTCHŁANI BESTII Z NERZĄDNICĄ NA ZGINIENIE.

Apokalipsa 17:1-6a)


Apokalipsa 17:6b)-11)


Apokalipsa 17:12-17)


Apokalipsa 17:18


CD objaśnień do tłumaczenia tekstu Pisma Świętego na podstawie Konkordancji Stronga
http://biblos.feen.pl/vie...p=113752#113752

Treść Apokalipsy 17:1-18 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:

WYJŚCIE Z OTCHŁANI BESTII Z NERZĄDNICĄ NA ZGINIENIE W WALCE ARMAGEDONU.


1. I przyszedł jeden z siedmiu Posłańców, miał siedem czasz i rzekł do mnie, mówiąc: Chodźże pokażę ci skazanie zuchwałej nierządnicy, przebywającej nad wielkimi wodami,
2. Z którą, królowie krajów uprawiali nierząd i byli pijanymi winem nierządu jej, zamieszkującej kraje.
jeden z siedmiu Posłańców
– siódmy Posłaniec/ Anioł (członek) gwiezdny, działający w czasie drugiej Paruzji Chrystusa od 1874r.
zuchwałej nierządnicy - nierządnica to taka kobieta, która jest związana prawem z jednym mężem, ale działa nieformalnie z innym w zaspokajaniu potrzeb i sposobie rozwiązywania problemów.
nad wielkimi wodami – dotyczy to ludów, narodów i języków, które w stanie upadku człowieka, są przyrównane do morza, a nawet do wzburzonego morza.

3. I zabrał mię do opuszczonych w duchu, więc widziałem szkarłatne szaty niewiasty, siedzącej na bestii, była pełną imion bluźnierstwa, miała siedem głów i dziesięć rogów.
do opuszczonych w duchu
– czyli do odosobnionych powołanych świętych, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca, umarli w wierze i w poświęceniu, którzy mają za coś piętno bestii z morza, której rana była przez nich czczona w czasie jej pobytu w otchłani. Tym jest dane widzieć, jak nierządnica szatą swoją przykryła bestię, aby nie poznano, że to jest jakby duplikat tej samej śmiertelnie ranionej bestii z morza, która wychodzi z otchłani przez ożywienie posągu jej. Za pośrednictwem tego posągu była czczona.
szkarłatne szaty niewiasty – nierządnica w taki sposób usiadła na bestii, aby swoimi szatami zakryła jej pierwotny wygląd. Jest to parodia (nieudolne naśladownictwo) usprawiedliwienia Chrystusowego
była pełną imion bluźnierstwa – Po zakończeniu tzw. „siedmiu czasów pogan”, trwających od 606 r. p. n. e., od 1914r., nastał czas wypowiedzenia dzierżawy post – Imperiom pogańskim, które odebrały Izraelowi prawo do suwerennego panowania. Wychodzenie bestii z otchłani w tym okresie jest związane z rywalizowaniem w dążeniu do zaprowadzenia nowego, uniwersalnego panowania nad światem. Wiąże się to z bluźnieniem jednych przeciwko drugim, gdyż nikt z pozostałych imperiów w czasie wypowiadania dzierżawy władzy nie jest w stanie w majestacie prawa, wykazać swojego prawa do takiego działania.
siedem głów i dziesięć rogów – są to głowy czterech bestii z siódmego rozdziału Księgi Daniela i dziesięć rogów czwartej bestii. Takie znaczenie, wynika z treści Ap. 17:9,10.

4. A niewiasta, odziana była purpurą i szarłatem oraz drogimi kamieniami i perłami; w ręce miała także przedmiot wstrętu, wszeteczeństwa jej, pozłocony złotem, więc kubek ozdobiony złotem był pełnym nieczystości jej.
przedmiot wstrętu, wszeteczeństwa jej, pozłocony złotem
– Monstrancja jest takim przedmiotem, ponieważ z nią jest związane, zastąpienie stałej codziennej ofiary, okupu Pana Jezusa Chrystusa, złożonej za cały rodzaj ludzki. Ofiara ta jest zastąpiona bezkrwawą ofiarą mszy.

5. A na czole jej zapisano tajemnicze imię: Babilon Wielki (BW), matka nierządnic i przedmiotów wstrętu ziemi.
- BW to wielkie zamieszanie, które zaistniało z powodu wielkiego odstępstwa od wiary, raz świętym danej. Wynikło ono z wprowadzenia dualizmu synkretycznego w Chrześcijaństwie. Świat chrześcijański, powstał w wyniku tzw. uchrześcijanienia pogaństwa, a wychodzi z otchłani w wyniku uchrześcijanienia Socjalizmu, czyli Wschodniej Polityki Watykanu, skoncentrowanej na qusi wspólnym dążeniu do pokoju. Stało się to przez odstąpienie od filozofii opartej na Chrystusie i zmieszanie się z filozofią opartą na żywiołach tego świata. Wielki system wyłonił z siebie mniejsze systemy, które poszły jego drogą, także w zakresie posługiwania się bałwochwalczymi przedmiotami wstrętu.

6. Widziałem także: Niewiasta była pijana z powodu krwi świętych i z powodu krwi męczenników Jezusowych, a widząc tą samą, dziwiłem się zuchwałym przedmiotom podziwu.
- Jan Objawiciel, przebywając wśród odosobnionych w duchu, razem z nimi widział, jak pod przebiegle sformułowanymi zarzutami, nierządnica przelewała krew tych, którzy służyli Bogu. Dziwił się także jej brakiem krytycyzmu nad rozdźwiękiem między nauczaniem niby w imieniu Jezusa, który uczył, aby miłować nieprzyjaciół swoich, a krwawymi czynami w stosunku do tych, którzy miłowali Pana Jezusa Chrystusa. Brak krytycyzmu w czasie życia ostatniego z Apostołów, czyli Ewangelisty Jana i Objawiciela, polegał na tym, że ci, którzy w ówczesnym czasie rozpanoszyli się już w Zborze Chrystusowym nie dopuszczali do siebie myśli, że Jan Objawiciel może być uwolniony z uwięzienia na wyspie Patos i zdemaskować tych, którzy powołują się na Chrystusa, a wierzących w niego, traktują w sprzeczności z jego nauczaniem, 2J. 1:8-12; 3J. 1:9,10. Zasada ta dotyczy i późniejszych czasów, Łuk. 12:45,46

7. A Posłaniec, rzekł mi: Dlaczego się dziwisz? Ja tobie powiem tajemnicę niewiasty i bestii; oni mają podnieść siedem głów i dziesięć rogów.
- Niewiasta to zorganizowana społeczność religijna, a bestia to lud. Gdy pluralistyczna bestia z morza, została śmiertelnie ugodzona w głowę czwartej bestii z 7 rozdz. Ks. Daniela, to pogrążyła się w otchłani błędu. Pod wpływem działania bestii dwurożnej, został wystawiony jej obraz (posąg), który czczono i ożywiono. W czasie zranienia głowy i przebywania w otchłani błędu nie było podniesione siedem głów i dziesięć rogów. W związku z tym stan opisany w Ap. 13:1 może się wypełnić, dopiero po wyjściu bestii z otchłani:

BIBLIA GDAŃSKA
Cytat:
(1) I (2532) widziałem (1492) bestyję (2342) występującą (305) z (1537) morza (2281), mającą (2192) siedm (2033) głów (2776) i (2532) rogów (2768) dziesięć (1176); a (2532) na (1909) rogach (2768) jej (848) było dziesięć (1176) koron (1238), a (2532) na (1909) głowach (2776) jej (848) imię (3686) bluźnierstwa (988).


Na podst Konkord. Stronga z nr
Kod:
(1) A (2532) bestię (2342) oglądałem (1492), występującą (305) z (1537) morza (2281), mającą (2192) siedem (2033) głów (2776) i (2532) dziesięć (1176) rogów (2768); a (2532) na (1909) rogach (2768) jej (848) dziesięć (1176) koron (1238), a (2532) na (1909) głowach (2776) jej  (848) imię (3686) bluźnierstwa (988).


Na podst. KS bez nr
(1) A bestię oglądałem, występującą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów; a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa.

Korony na dziesięciu rogach mogą się więc na nich znaleźć, ale dopiero po wyjściu bestii z otchłani, Ap. 17:12

Ap. 17:8. Bestia którą widziałeś była, a nie jest, więc wstępuje na serca; ma nadejść z przepaści i pójść na
zagładę, a przebywając dzięki krainom, których nazw nie zapisano w księgach żywota od początku świata, będzie pełna podziwu, mając wzrok bestii, która była, a nie jest, więc przybędzie.
Bestia którą widziałeś była, a nie jest
– w czasie zranienia i czczenia śmiertelnej rany, czyli w czasie pobytu w otchłani błędu
wstępuje na serca – przywodzi na pamięć ludu, swoją niby dawną sławę, ukształtowaną współcześnie, dla własnego uwielbienia teraz przez publiczność.
ma nadejść z przepaści i pójść na zagładę – oznacza to narodzenie nowego porządku rzeczy w wyniku śmierci starego, 1Tes. 5:3
przebywając dzięki krainom, których nazw nie zapisano w księgach żywota od początku świata – początek istnienia bestii z morza, nastąpił po upadku człowieka przez grzech. Przed potopem nie było krajów i narodów, lecz krainy nefilimów, którym nie zostało zapisane prawo do istnienia. Świat nefilimów, powstał w wyniku zmieszania się synów władców z córkami ludzkimi. Uniwersalne panowanie bestii z morza, rozpoczęło się od upadku królestwa Judy w 606 r.p.n.e.
mając wzrok bestii, która była, a nie jest, a przybędzie – swego czasu istniało, potężne panowanie bestii pogańskiej (Imperia pogańskie, od Babilońskiego do Rzymskiego), zwanej smokiem, wężem starodawnym, którym jest Przeciwnik (szatan) i diabeł (kłamca, oszczerca). W czasie powstania świata chrześcijańskiego z kościołem dualizmu synkretycznego, czyli grecko - rzymskim na czele z duchowieństwem, bestia ta miała wzrok bestii śmiertelnie zranionej, której władzę przez swoisty zamach stanu, wykonywała uzurpatorka, czyli bestia wychodząca z ziemi na czele z cywilną władzą papieża – przedstawiciela smoka, Ap. 13:11,12. Bestii z morza z śmiertelną, czczoną raną od 539 do 1799 roku, utworzono posąg i go czczono. Oznacza to, że jakby była (posąg), ale i nie była (śmiertelnie zraniona). W naszych czasach jednak przybywa i wstępuje na serca ludu.

9. Tutaj miej za coś, rozsądek mądrości życia; ta sama niewiasta siedzi dzięki siedmiu głowom, ponieważ są siedmioma górami.
10. Są także siedmioma królami; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie „mały”, jest konieczne czekać.
niewiasta siedzi dzięki siedmiu głowom, ponieważ są siedmioma górami
– siedem głów czterech bestii razem wziętych, oznacza jednocześnie siedem gór/ królestw;
Są także siedmioma królami – siedem gór i siedmiu królów miał antyczny Rzym. Jest to jednak tylko symbol, swego rodzaju punkt odniesienia, za którym kryje się panowanie siedmiu ustrojów (królów) ziemi, rozciągających swoje panowanie na terytorium siedmiu kontynentów ziemi.

11. Bestia, która była a nie jest, ta sama jest także ósmym, a jest z powodu siedmiu, więc idzie na zagładę.
była a nie jest
– tak można rozumieć w odniesieniu do bestii w postaci czczonego, tworzonego posągu bestii z morza, której jedna z głów, a zarazem cała ona była śmiertelnie zraniona. Posąg ten budowała bestia dwurożna, wychodząca z ziemi, która miała dwa rogi (dualizm synkretyczny), podobne do baranich (Medo – Persji z Dan. 8:3), które chciały uchodzić za rogi Owieczki, służącej Chrystusowi (Vicarius Fili Dei). Budowanie było kontynuowane przez rozprzestrzenianie się Chrześcijaństwa na kraje pogańskie, aby je podporządkować papiestwu.
ta sama jest także ósmym – po wyłamaniu, czy raczej wyrwaniu trzech rogów z dziesięciu rogów bestii czwartej z 7 rozdz. Ks. Daniela, powstała śmiertelna rana, a wyrastający między nimi mały róg, stał się ósmym. System władzy papieskiej w Średniowieczu nie był ustrojem, którym jako Komunia, czy Ekumenia ma się stać, dopiero po wyjściu bestii z otchłani.
jest z powodu siedmiu – bestia z morza, która po zadaniu jej śmiertelnej rany, wychodząc z otchłani pod przykryciem szkarłatnych szat BW, stanie się także siódmym królem, czyli ustrojem społeczno – politycznym. W Średniowieczu była ósmym rogiem/królem bestii czwartej, a obecnie w Nowym Porządku Świata ma być także Imperium światowym i siódmym ustrojem społeczno – polityczno – religijnym (Komunia – Ekumenia).
idzie na zagładę – dojdzie do strukturalnego przeobrażenia stosunków społeczno – polityczno - religijnych w wyniku którego stary porządek, wyłaniający się z otchłani, zginie w bólach, rodząc nowy, 1Tes. 5:3. Narody (Ap. 19:15,21), co prawda, zostaną podbici mieczem Prawdy Słowa Bożego, ale w ostateczności uznają ją (Ap. 21:24-26), dlatego nie zostaną wrzuceni wraz z bestią i fałszywym prorokiem do jeziora, gorejącego ogniem i siarką.

12. A dziesięć rogów, które widziałeś jest dziesięciu królów, którzy królestwa jeszcze nie uchwycili; ale moc pochwycą gwałtem, razem z bestią, podobnie jak królowie jednej godziny.
13. Także jedną radę mają i moc, więc zwierzchność swoją oddadzą bestii.
14. I z Arnion (Owieczką) stoczą bitwę, a Arnion ich zwycięży, ponieważ jest Panu panów i Królowi królów; A oni spośród samych powołanych i wybranych oraz wiernych.

dziesięć rogów, które widziałeś jest dziesięciu królów
– podobnie ja siedem głów, także dziesięć rogów u wszystkich bestii z 7 rozdz. Ks. Daniela i 12,13 i 17 rozdz. Apokalipsy są te same, ale w różnych okresach rozwoju bestii. Są te same, ponieważ tylko jeden raz jest tłumaczone ich znaczenie, a wszystkie opisy w tych rozdziałach dwóch Ksiąg, także naprowadzają na jeden, złożony, światowy system władzy nad wszystkimi narodami w czasie dziejów człowieka w stanie upadku.
którzy królestwa jeszcze nie uchwycili – korony na dziesięciu rogach bestii, wychodzącej z morza, zostaną na nie włożone, dopiero po wyjściu bestii z otchłani błędu. Nie mogły być na nie założone po zadaniu tej bestii śmiertelnej rany, ponieważ to spowodowało, wtrącenie jej do otchłani błędu (do Tartaru – śmierć wtóra). To także wskazuje, że bestia, wychodząca z otchłani błędu jest ożywionym obrazem (posągiem) bestii z morza.

15. Także rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica siedzi, są ludzie, i to tłumów i narodów i języków.
- są to wody (nauki, dogmaty, itp.), dla zwiedzionych narodów, łączących się w błędzie, jak rzeka i wpadające do wzburzonego morza narodów.

16. A dziesięć rogów, które widziałeś i bestię, tych nienawidzi nierządnica, więc spustoszą samą i uczynią nagą, a ciało jej spalą, więc samą w czasie, pożre ogień.
17. Ponieważ Bóg podarował serca im na czynienie woli jego, więc uczynią jedną wolę i dadzą królestwo swoje bestii, aż do wypełnienia się spraw Bożych.
dziesięć rogów, […] i bestię, tych nienawidzi nierządnica
– Babilon Wielki, jak glina z posągu Nabuchodonozora, należy do posągu, ale chce uchodzić za „Kamień”, który uderzył w stopy tego posągu, dlatego jakby proforma, nienawidzi tych, z którymi uprawia nierząd.
Bóg podarował serca im na czynienie woli jego – w czasie ostatecznym, w którym żyjemy od 1799 r., następuje rozmnożenie umiejętności we wszystkich dziedzinach życia, a więc i w poznaniu prawdy dziejów, a w tym i wszelkich zwodniczości Średniowiecza, fałszywych obietnic, uczynionych królom i narodom przez system Babilonu Wielkiego. Wprowadzanie różnych praw człowieka, kobiety, dziecka, wolności sumienia i wyznania itd., jest źle odbierane przez konserwatywne moce starego świata, które dążą do przywrócenia dawnego sposobu sprawowania władzy. Jest to przyczyna rosnącej nienawiści w społeczeństwie.

18. A niewiasta którą widziałeś jest wielkim miastem, mającym panowanie nad królami krajów.
niewiasta […] jest wielkim miastem
– o jakie wielkie miasto tutaj chodzi? Odpowiedź na to pytanie, znajduje się w Rdz. 11:1-9. Tekst ten opisuje: Ustanowienie wodza nieba, podwyższonych warstw społecznych, dla udręki ze strachu. Są to warstwy, odpowiadające stopniom w pomniku – wieży Babel.

Rodz. 11:1-32
BIBLIA GDAŃSKA

Cytat:
1. A była (1961) wszystka (3605) ziemia (776) jednego (259) języka (8193), i jednej (259) mowy (1697).
2. I stało się (1961), gdy wyszli (5265) od wschodu (6924) słońca, znaleźli (4672) równinę (1237) w ziemi (776) Senaar (8152), i mieszkali (3427) tam (8033).
3. I rzekł (559) jeden (259) do (413) drugiego (7453): Nuże (3051) naczyńmy (3835) cegły (3843) i wypalmy (8313) ją ogniem (8316): i mieli (1961_8901) cegłę (3843) miasto kamienia (68), a glinę iłowatą (2564) mieli (1961_8901) miasto wapna (2563).
4. Potem rzekli (559): Nużeż (3051), zbudujmy (1129) sobie (8901) miasto (5892) i wieżą (4026), której by wierzch (7218) dosięgał do nieba (8064), a uczyńmy (6213) sobie (8901) imię (8034); byśmy się snać nie (6435) rozproszyli (6327) po (5921) obliczu (6440) wszystkiej (3605) ziemi (776).
5. Tedy Pan (3068) zstąpił (3381), aby oglądał (7200) miasto (5892) ono, i wieżą (4026), którą (834) budowali (1129) synowie (1121) ludzcy (120).
6. I rzekł (559) Pan (3068): Oto (2005) lud (5971) jeden (259), i język (8193) jeden (259) tych wszystkich (3605); a toć (2088) jest zaczęcie (2490) dzieła (6213) ich, a teraz (6258) nie (3808) zabroni (1219) im (4480) nikt wszystkiego (3605), co (834) zamyślili (2161) uczynić (6213).
7. Przetoż (3051) zstąpmy (3381), a pomieszajmy (1101) tam (8033) język (8193) ich, aby (834) jeden (259) drugiego (7453) języka (8193) nie (3808) zrozumiał (8085).
8. A tak rozproszył (6327) je (853) Pan (3068) stamtąd (8033) po (5921) obliczu (6440) wszystkiej (3605) ziemi (776); i przestali (2308) budować (1129) miasta (5892) onego.
9. Przetoż (5921_3651) nazwał (7121) imię (8034) jego Babel (894); iż (3588) tam (8033) pomieszał (1101) Pan (3068) język (8193) wszystkiej (3605) ziemi (776); i stamtąd (8033) rozproszył (6327) je Pan (3068) po (5921) obliczu (6440) wszystkiej (3605) ziemi (776).

Rodz. 11:1-32
Na podst. K.S. do badania
Kod:
1. Wszystek (3605) lud ziemi (776), kontynuował (1961) jeden (259) język (8193), jedną (259) sprawę (1697).
2. Kontynuując (1961) wędrowanie (5265) ku wschodowi (6924), znaleźli (4672) równinę (1237) ziemi (776) Szinear (8152), mieszkali (3427) tam (8033).
3. Rzekł (559) jeden (259) do (413) drugiego (7453): Pozwólmy (3051) wyrabiać cegłę (3835) będzie wypalana (8313) ogniem (8316). Zrobiono (1961) na korzyść (8901): Stosy (2563) cegły (3843), kamieni brukowych (3843); kamienie (68) były z (1961) gliną (2564) wewnątrz (8901).
4. Rzekli (559): Pozwólmy (3051) ustanowić (1129) wodza (7218) nieba (8064), uczyńmy (6213) pomnik (8034) według (8901) podwyższonych warstw (4026), dla (8901) udręki ze strachu (5892); w przeciwnym razie (6435) będziemy rozproszonymi (6327) na terenie (5921) oblicza (6440) całej (3605) ziemi (776).
5. Jehowa (3068) zesłał (3381) udrękę ze strachu (5892), spowodował wpatrywanie się (7200), podwyższonej warstwie (4026), której (834) trwanie spowodowali (1129) synowie (1121) ludzcy (120).
6. Jehowa (3068) mówił w sercach (559): Oto (2005) jeden (259) lud (5971), jeden (259) język (8193) wszystkich (3605); tutaj (2088) rozpoczęło się (2490) zarządzać (6213); teraz (6258) nie (3808) powstrzymując (1219) z powodu (4480) wszystkiego (3605), tak jak (834) zamierzyli (2161) uczynią (6213).
7. Pozwólmy (3051) iść (3381) tam (8033), pomieszać (1101) język (8193), kiedy (834) jeden (259) nie (3808) zrozumie (8085) języka (8193) drugiego (7453).
8. Ostrzeżeniem (853) Jehowy (3068) byli rozproszonymi (6327) stamtąd (8033) na teren (5921) oblicza (6440) całej (3605) ziemi (776); powstrzymano (2308) ustanowienie (1129) udręki ze strachu (5892).
9. Dlatego (3651) pomnik (8034) na terenie (5921), nazwano (7121) Babel (894), ponieważ (3588) tam (8033) Jehowa (3068), pomieszał (1101) język (8193) całej (3605) ziemi (776); stamtąd (8033) Jehowa (3068), rozproszył (6327) osoby (6440)  na teren (5921) całej (3605) ziemi (776).


Rodz. 11:1-32
Tekst wg. KS do czytania
1. Wszystek lud ziemi, kontynuował jeden język, jedną sprawę.
2. Kontynuując wędrowanie ku wschodowi, znaleźli równinę ziemi Szinear, mieszkali tam.

- wspólną sprawą było kontynuowanie wspólnej wędrówki od Araratu do Szinear.

3. Rzekł jeden do drugiego: Pozwólmy wyrabiać cegłę będzie wypalana ogniem. Zrobiono na korzyść: Stosy cegły, kamieni brukowych; kamienie były z gliną wewnątrz.
- Pozwolenie dla przygotowania materiałów do budowy wieży Babel

4. Rzekli: Pozwólmy ustanowić wodza nieba, uczyńmy pomnik według podwyższonych warstw, dla udręki ze strachu; w przeciwnym razie będziemy rozproszonymi na terenie oblicza całej ziemi.
- Ustanowienie aparatu przymusu, według religijnego porządku. Nemroda ukazano jako obiecanego potomka z Rdz. 3:15.

5. Jehowa zesłał udrękę ze strachu, spowodował wpatrywanie się, podwyższonej warstwie, której trwanie spowodowali synowie ludzcy.
- Odczuwanie skutków udręczenia za pośrednictwem porządku, który sobie zaprowadzili ludzie.

6. Jehowa mówił w sercach: Oto jeden lud, jeden język wszystkich; tutaj rozpoczęło się zarządzać; teraz nie powstrzymując z powodu wszystkiego, tak jak zamierzyli uczynią.
7. Pozwólmy iść tam, pomieszać język, kiedy jeden nie zrozumie języka drugiego.
Jehowa mówił w sercach
– w sercach ówczesnych swoich wyznawców, którzy widzieli niebezpieczeństwo, wynikające z życia w powiększającym się skupisku ludzkim;

8. Ostrzeżeniem Jehowy byli rozproszonymi stamtąd na teren oblicza całej ziemi; powstrzymano ustanowienie udręki ze strachu.
9. Dlatego pomnik na terenie, nazwano Babel, ponieważ tam Jehowa, pomieszał język całej ziemi; stamtąd Jehowa, rozproszył osoby na teren całej ziemi.
Ostrzeżeniem Jehowy byli rozproszonymi
– uświadamianie ostrzeżeniem, skutków ustanowienia Nemroda, wodzem nieba i różnych warstw mu podległych, dla udręczenia (podporządkowania) mu ludu, poskutkowało przejściowym zahamowaniem zamysłu, utworzenia społeczeństwa hierarchicznego. W wyniku tego rozproszenia był realizowany nakaz Boży z Rdz. 1:27, aby napełniać całą ziemię.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
Ostatnio zmieniony przez Pokoja 2021-02-17, 01:39, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 628 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 3974
Poziom: 47
HP: 1035/7965
 13%
MP: 3803/3803
 100%
EXP: 146/234
 62%
Wysłany: 2021-03-12, 09:43   Re: WYJŚCIE Z OTCHŁANI BESTII Z NERZĄDNICĄ NA ZGINIENIE.

Pokoja napisał/a:
Apokalipsa 17:1-6a)
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a9ae35f2137e.jpg]Obrazek[/url]

Apokalipsa 17:6b)-11)
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2a4e95f188da.jpg]Obrazek[/url]

Apokalipsa 17:12-17)
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b54e28a9f0f2.jpg]Obrazek[/url]

Apokalipsa 17:18
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/7eacf6772f99.jpg]Obrazek[/url]

CD objaśnień do tłumaczenia tekstu Pisma Świętego na podstawie Konkordancji Stronga
http://biblos.feen.pl/vie...p=113752#113752

Treść Apokalipsy 17:1-18 na podstawie Konkordancji Stronga i komentarz:

WYJŚCIE Z OTCHŁANI BESTII Z NERZĄDNICĄ NA ZGINIENIE W WALCE ARMAGEDONU.


1. I przyszedł jeden z siedmiu Posłańców, miał siedem czasz i rzekł do mnie, mówiąc: Chodźże pokażę ci skazanie zuchwałej nierządnicy, przebywającej nad wielkimi wodami,
2. Z którą, królowie krajów uprawiali nierząd i byli pijanymi winem nierządu jej, zamieszkującej kraje.
jeden z siedmiu Posłańców
- siódmy Posłaniec/ Anioł (członek) gwiezdny, działający w czasie drugiej Paruzji Chrystusa od 1874r.
zuchwałej nierządnicy - nierządnica to taka kobieta, która jest związana prawem z jednym mężem, ale działa nieformalnie z innym w zaspokajaniu potrzeb i sposobie rozwiązywania problemów.
nad wielkimi wodami - dotyczy to ludów, narodów i języków, które w stanie upadku człowieka, są przyrównane do morza, a nawet do wzburzonego morza.

3. I zabrał mię do opuszczonych w duchu, więc widziałem szkarłatne szaty niewiasty, siedzącej na bestii, była pełną imion bluźnierstwa, miała siedem głów i dziesięć rogów.
do opuszczonych w duchu
- czyli do odosobnionych powołanych świętych, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca, umarli w wierze i w poświęceniu, którzy mają za coś piętno bestii z morza, której rana była przez nich czczona w czasie jej pobytu w otchłani. Tym jest dane widzieć, jak nierządnica szatą swoją przykryła bestię, aby nie poznano, że to jest jakby duplikat tej samej śmiertelnie ranionej bestii z morza, która wychodzi z otchłani przez ożywienie posągu jej. Za pośrednictwem tego posągu była czczona.
szkarłatne szaty niewiasty - nierządnica w taki sposób usiadła na bestii, aby swoimi szatami zakryła jej pierwotny wygląd. Jest to parodia (nieudolne naśladownictwo) usprawiedliwienia Chrystusowego
była pełną imion bluźnierstwa - Po zakończeniu tzw. "siedmiu czasów pogan", trwających od 606 r. p. n. e., od 1914r., nastał czas wypowiedzenia dzierżawy post - Imperiom pogańskim, które odebrały Izraelowi prawo do suwerennego panowania. Wychodzenie bestii z otchłani w tym okresie jest związane z rywalizowaniem w dążeniu do zaprowadzenia nowego, uniwersalnego panowania nad światem. Wiąże się to z bluźnieniem jednych przeciwko drugim, gdyż nikt z pozostałych imperiów w czasie wypowiadania dzierżawy władzy nie jest w stanie w majestacie prawa, wykazać swojego prawa do takiego działania.
siedem głów i dziesięć rogów - są to głowy czterech bestii z siódmego rozdziału Księgi Daniela i dziesięć rogów czwartej bestii. Takie znaczenie, wynika z treści Ap. 17:9,10.

[...]
7. A Posłaniec, rzekł mi: Dlaczego się dziwisz? Ja tobie powiem tajemnicę niewiasty i bestii; oni mają podnieść siedem głów i dziesięć rogów.
- Niewiasta to zorganizowana społeczność religijna, a bestia to lud. Gdy pluralistyczna bestia z morza, została śmiertelnie ugodzona w głowę czwartej bestii z 7 rozdz. Ks. Daniela, to pogrążyła się w otchłani błędu. Pod wpływem działania bestii dwurożnej, został wystawiony jej obraz (posąg), który czczono i ożywiono. W czasie zranienia głowy i przebywania w otchłani błędu nie było podniesione siedem głów i dziesięć rogów. W związku z tym stan opisany w Ap. 13:1 może się wypełnić, dopiero po wyjściu bestii z otchłani:

BIBLIA GDAŃSKA
Cytat:
(1) I (2532) widziałem (1492) bestyję (2342) występującą (305) z (1537) morza (2281), mającą (2192) siedm (2033) głów (2776) i (2532) rogów (2768) dziesięć (1176); a (2532) na (1909) rogach (2768) jej (848) było dziesięć (1176) koron (1238), a (2532) na (1909) głowach (2776) jej (848) imię (3686) bluźnierstwa (988).


Na podst Konkord. Stronga z nr
Kod:
(1) A (2532) bestię (2342) oglądałem (1492), występującą (305) z (1537) morza (2281), mającą (2192) siedem (2033) głów (2776) i (2532) dziesięć (1176) rogów (2768); a (2532) na (1909) rogach (2768) jej (848) dziesięć (1176) koron (1238), a (2532) na (1909) głowach (2776) jej  (848) imię (3686) bluźnierstwa (988).


Na podst. KS bez nr
(1) A bestię oglądałem, występującą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów; a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa.

Korony na dziesięciu rogach mogą się więc na nich znaleźć, ale dopiero po wyjściu bestii z otchłani, Ap. 17:12

Ap. 17:8. Bestia którą widziałeś była, a nie jest, więc wstępuje na serca; ma nadejść z przepaści i pójść na
zagładę, a przebywając dzięki krainom, których nazw nie zapisano w księgach żywota od początku świata, będzie pełna podziwu, mając wzrok bestii, która była, a nie jest, więc przybędzie.
Bestia którą widziałeś była, a nie jest
- w czasie zranienia i czczenia śmiertelnej rany, czyli w czasie pobytu w otchłani błędu
wstępuje na serca – przywodzi na pamięć ludu, swoją niby dawną sławę, ukształtowaną współcześnie, dla własnego uwielbienia teraz przez publiczność, Izaj. 23:15-17.
Cytat:
Izaj. 23:15-18
15. I stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat - odpowiednio do wieku jednego króla - po upływie siedemdziesięciu lat powiedzie się Tyrowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy:
16. Weź lutnię, obchodź miasto, zapomniana nierządnico! Graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie!
17. Po upływie siedemdziesięciu lat nawiedzi Pan Tyr, a ten wróci znów do zarobku za swój nierząd i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi.
18. Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu, nie będzie się go gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby się mogli najeść do syta i okazale się ubrać. (BW)

W pozaobrazie wypełnia się to po 70 latach (1917-1987) panowania Socjalizmu.

ma nadejść z przepaści i pójść na zagładę – oznacza to śmierci starego porządku rzeczy w wyniku czego nastąpi narodzenie nowego porządku rzeczy w życiu publicznym, 1Tes. 5:3
przebywając dzięki krainom, których nazw nie zapisano w księgach żywota od początku świata - początek istnienia bestii z morza, nastąpił po upadku człowieka przez grzech. Przed potopem nie było krajów i narodów, lecz krainy nefilimów, którym nie zostało zapisane prawo do istnienia. Świat nefilimów, powstał w wyniku zmieszania się synów władców z córkami ludzkimi. Uniwersalne panowanie bestii z morza, rozpoczęło się od upadku królestwa Judy w 606 r.p.n.e.
mając wzrok bestii, która była, a nie jest, a przybędzie - swego czasu istniało, potężne panowanie bestii pogańskiej (Imperia pogańskie, od Babilońskiego do Rzymskiego), zwanej smokiem, wężem starodawnym, którym jest Przeciwnik (szatan) i diabeł (kłamca, oszczerca). W czasie powstania świata chrześcijańskiego z kościołem dualizmu synkretycznego, czyli grecko - rzymskim na czele z duchowieństwem, bestia ta miała wzrok bestii śmiertelnie zranionej, której władzę przez swoisty zamach stanu, wykonywała uzurpatorka, czyli bestia wychodząca z ziemi na czele z cywilną władzą papieża – przedstawiciela smoka, Ap. 13:11,12. Bestii z morza z śmiertelną, czczoną raną od 539 do 1799 roku, utworzono posąg i go czczono. Oznacza to, że jakby była (posąg), ale i nie była (śmiertelnie zraniona). W naszych czasach jednak przybywa i wstępuje na serca ludu.

9. Tutaj miej za coś, rozsądek mądrości życia; ta sama niewiasta siedzi dzięki siedmiu głowom, ponieważ są siedmioma górami.
10. Są także siedmioma królami; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie "mały", jest konieczne czekać.
niewiasta siedzi dzięki siedmiu głowom, ponieważ są siedmioma górami
– siedem głów czterech bestii razem wziętych, oznacza jednocześnie siedem gór/ królestw;
Są także siedmioma królami - siedem gór i siedmiu królów miał antyczny Rzym. Jest to jednak tylko symbol, swego rodzaju punkt odniesienia, za którym kryje się panowanie siedmiu ustrojów (królów) ziemi, rozciągających swoje panowanie na terytorium siedmiu kontynentów ziemi.


Siedem głów i dziesięć rogów są te same w Dan. 7 rozdz., Ap. 12,13 i 17 rozdz. - Dlaczego?
1. Symbole siedem głów i dziesięć rogów, oraz fakt, że głowa jednocześnie oznacza terytorium i władzę na niej, są tłumaczone tylko jeden raz w Ap. 17:8-11;
2. Wszystkie bestie z Ks. Dan. razem wzięte, tak jak smok, bestia z morza i bestia z otchłani mają siedem głów i dziesięć rogów, Dn. 7 rozdz., Ap. 12, 13 i 17 rozdz.;
3. Bestia występująca z morza ma w sobie cechy czterech bestii z 7 rozdz. Dan., i śmiertelną ranę, powstałą w wyniku wyrwania trzrch rogów bestii czwarete (Rzym). Jest też bardzo podobna do tej z 7 głowami i 10 rogami, idącą z otchłani na zatracenie. Będąc bez nich, jak Syzyf wychodziła, aby walczyć z dwoma świadkami, Ap. 11:8;
4. Bestia występująca z ziemi w odróżnienia od wszystkich innych nie posiada tak jak one własnej charakterystyki. Przez ukrywanie jej jest fałszywa - fałszywy prorok, Ap. 13:11,12; 16:13; 19:19,20. Nie ma innej charakterystyki, oprócz rogów, ust i tego, co czyni - wykonuje władzę tej z morza i to na jej oczach, prowadząc mieszkańców ziemi do jej czczenia, a w rzeczywistości do poznania faktu, że udało się zadać jej śmiertelną ranę tej pierwszej, aby potajemnie przez uzurpację i "zamach stanu" przejąć władzę;
5. W 2 i 3 rozdz. Księgi Daniela jest opisane jak zbrojny się chełpił, gdy pas zapinał, tak jakby go odpinał, a w 7 i 11 rozdz.. rezultat tego (obrazowe określenie). Jest zaznaczony też fakt, że czwarta bestia, na której powstała wielka rana z powodu wyrwania trzech rogów, posiada w sobie części (członki) miedziane i żelazne. Miedź i żelazo tworzą trzecie i czwarte królestwo z posągu Nabuchodonozora.
6. Księga Daniela przy opisie symboli posągu i bestii z 8 rozdz., wymienia tylko Nabuchodonozora, Medów i Persów, oraz pierwszego króla greckiego - wskazanie na początek uniwersalnego panowania bestii nad światem po upadku królestwa Judzkiego (figuralnego krtólestwa Bożego);
7. Pierwotny wielki róg kozła, rozciągnął się na cztery rogi umowy (czterech generałów Aleksandra Wielkiego, Macedończyka), z których jeden stał się później wtórnym Wielkim rogiem, obejmującym Północ i Zachód, a wyrastającym ku południowi i ku Wschodowi.
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#38413

Są to podstawy, pozwalające uznawać, że głowy (7) i rogi (10), zawsze są te same, lecz w innym czasie i w innych okolicznościach społeczno - politycznych.

DZIAŁANIE TAJEMNICY NIEPRAWOŚCI
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#39049

ROGI BARANA, A MOWA SMOKA
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#39492

ODMIENNY KOZŁA RÓG - KSIĄŻE.
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#40733
Uzupełnienie
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#43095

JEDEN JEST
http://biblos.feen.pl/vie...3&start=0#46955

OBJĘCIE WŁADZY PRZEZ 10 KRÓLÓW Z BESTIĄ
http://biblos.feen.pl/vie...&start=30#89902
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
BannerFans.com
BannerFans.com
BannerFans.com
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 14