FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO Strona Główna FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Od anty Sola Scriptura do krzyża morowego
Autor Wiadomość
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2018-08-03, 23:40   Od anty Sola Scriptura do krzyża morowego

Markerów napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Reprezentuje Bereańskich Badaczy Słowa Bożego, którzy przyjmują to, co jest zgodne z Słowem Bożym (Dz. 17:11), nawet jeśli jest sprzeczne z oficjalnymi wierzeniami Badaczy (tradycji wyznaniowej).

To ... wynika [...] z sposobu badania Słowa Bożego


[...] Protestantyzm jest tak podzielony zamieszany jeden wielki kocioł w którym wszystkie nauki buzują... Żonglerka pismem Świętym na poparcie swych nauk w danym pseudo kościele osiąga szczyty... To wszystko są owoce sola scriptura.....

Poza Biblią jest coś jeszcze a mianowicie Tradycjia
...; chodzi [...] o tradycję w znaczeniu teologicznym.
http://biblos.feen.pl/vie...start=15#106425


W wątku tym w świetle spisanej nauki (tradycji) Apostolskiej, rozważamy tylko apologetykę tradycji teologicznej KRK. Tą drugą badamy na podstawie tej pierwszej. Zachęcam do czynienia tego w szlachetnym duchu Berejczyków, którzy:

Cytat:
Dz.Ap. 17:11. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo (głoszoną naukę) z całą gotowością i codziennie badali Pisma (Pisma badali, nie tradycję!), czy tak się rzeczy mają.
(BW)


Nie przystoi więc obmawianie innych, którzy nie uczestniczą w dyskusji. Jeżeli ktoś z nich zechce się wypowiedzieć, lub przeciwko nim, to niech założy odrębny wątek. Ku przestrodze osoby kuszącej się na zlekceważenie tej zasady, odwołuję się do Pisma:

Cytat:
Mat. 7:1. Nie sądźcie (z powodu Sola Scriptura), abyście nie byli sądzeni (z powodu Primo Scriptura).
2. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
3. A czemu widzisz źdźbło (utożsamianie spisanej tradycji teologicznej KRK z nauka/tradycją Apostolską) w oku brata swego, a belki (że ty w swoim mniemaniu, jak by zmumifikowałeś naukę Apostolską, a swoją KRK, przemyciłeś w przekładach na języki narodowe, propagując ją jako Apostolską i kształtując taką mentalność) w oku swoim nie dostrzegasz?
4. Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
5. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę (przemycanie tradycji KRK i podszywanie się pod naukę Apostolską) z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło (chybione utożsamianie tradycji fikcji z nauką Słowa Bożego) z oka brata swego.(BW)

Gal. 6:1. jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony.
2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
3. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.
4. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. (BW)
http://biblos.feen.pl/vie...start=30#106437


Znaczy to, że należy obronić to, do czego uczestnik dyskusji ma przekonanie, że jest prawdą, a nie zajmowanie się sądzeniem innych, dla odwrócenia uwagi od siebie:

1. Sola Scriptura Słowa Bożego – wyłącznie jako klucz do harmonii, do sprzężenia zwrotnego z Słowem Bożym, wyrażanym w stworzonej naturze. Tego bronię, ponieważ ona jest doskonałym zamkniętym, spisanym systemem przekazu, dostępnym po śmierci ostatniego z Apostołów. Jest to przekaz jednokładny do tego przekazu w naturze;

2. Primo Scriptura Słowa Bożego - najpierw spisana tradycja teologiczna, ale niby na równi z nadal ustnie przekazywaną tradycją teologiczną.

W odniesieniu do tej drugiej zasady można zauważyć, że jest w niej wewnętrzna sprzeczność, ponieważ wynika z tego, że obie są primo, skoro są na równi. Faktycznie kryje się za tym dążenie do przemycenia tradycji teologicznej KRK w formie spisanej i potwierdzania jej w postaci ustnie przekazywanej tradycji teologicznej KRK. Obie są tym samym fałszywym preparatem, który tylko powierzchownie ma coś wspólnego z pierwotnie spisaną tradycją Apostolską, którą najbardziej zniekształcono w IV i V wieku.

Sola Scriptura = spisana tradycja Apostolską, wiernie przekazująca Słowo Boże jest doskonałą Konstytucją Chrześcijan, którzy miłują Boga i bliźniego, dlatego tylko ono jest podstawą wiary - sola scriptura.

Sola Scriptura Słowa Bożego jest żywa, jest żywa dla człowieka wierzącego, gdyż jest sprzężona zwrotnie z SŁOWEM BOŻYM wyrażanym W STWORZONEJ NATURZE. Sola Scriptura Słowa Bożego jest kluczem do zrozumienia tego wyrażanego w niej i w naturze. Potwierdza to treść poniższych tekstów:

Cytat:
2 Tym. 3:16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (BW)

Ps. 19:2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.
3. Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość.
4. Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...
5. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa...
(BW)
Jan. 12:28-30
28. Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.
29. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego przemówił.
30. Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was.
(BW)
(97) O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim! (98) Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze, (99) Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich. (100) Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich! (101) Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, Aby strzec słowa twego. (102) Od sądów twoich nie odstępuję, Ponieważ Ty mnie nauczasz. (103) O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich. (104) Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. (105) Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.119:97-105
1 Tes. 2:13
13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa,
(BW);
Rzym. 1:16. […Ewangelia Chrystusowa], jest […] mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
17. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21. Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
[…] (BW) Rzym. 1:16-32.


Z powyższych tekstów wyraźnie wynika, że tylko sola scriptura Słowa Bożego ma moc uzdolnić człowieka wierzącego do słyszenia głosu Bożego wyrażanego w naturze, czy za jej pośrednictwem. Ta Sola Scriptura jest bardziej żywa niż Konstytucja, w której jest napisane, że Parlament dokonuje w niej zmian, dlatego jest żywa. Dzieje się tak, ponieważ Konstytucja nie jest doskonała, ale przez zapis tego rodzaju jest żywa. W przeciwieństwie do Konstytucji, Sola Scriptura Słowa Bożego jest żywa w sposób doskonały, ponieważ zawsze odwołuje się do pojęć trwale dostępnych człowiekowi w naturze, więc nie potrzebuje zmian, tak jak niebo i ziemia, zmieniające się w czasie upadku człowieka:

Cytat:
Mat. 24:34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (BW)


Lub tak:

Kod:
Zaprawdę powiadam wam. Nie ma obawy, pokolenie to przejdzie niepostrzeżenie, aż dokonają się, te wszystkie rzeczy.
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mt. 24:34,35 KS


Powyższe jest zgodne z treścią Dz. 13:41 i 1Kor. 14:21-24:

Cytat:
Dz.Ap. 13:41. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, Bo dokonuję dzieła za dni waszych, Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, Gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. (BW)
1 Kor. 14:21. W zakonie napisano; Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
22. Przeto mówienie językami, to znak […] dla niewierzących, […].1 Kor. 14:21-24 (BW)

mówienie językami, to znak dla niewierzących, czyli znak świadczący o tym, że stali się niewierzący. Przestali rozumieć Słowo Boże, albo podszywając się pod rozumiejących je, przemycają swoją tradycję teologiczną i wtłaczają ją do głów wierzących za pośrednictwem zasady: „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Ignorowanie zasady Sola scriptura, doprowadza do wyłączenia jego sprzężenia zwrotnego z Słowem Bożym, wyrażanym w stworzonej naturze. Niszczy to wysoki standard życia, zapewniany dzięki wierze w życie duchowe z Bogiem. W wyniku tego doszło już do wielu zakłóceń różnego rodzaju wśród Chrześcijan, a także nieszczęść w Europie i na świecie.

Klucz w Sola Scriptura.
Pan Jehoszua (Jezus), chociaż umiał pisać, to jednak sam niczego nie spisał z swojego nauczania i działalności. Natomiast wybrał i przygotował tych, którzy dzięki Duchowi Świętego Boga (DŚBO), mieli to uczynić w sposób zgodny z prawdą, w sposób odpowiedni dla nich. Jest to jednak tylko przekaz rzutów tej prawdy, klucz doskonały, konieczny do zupełnego poznania (jakby w "aksjonometrii") dzieła Pana Jezusa i doskonałości jego samego. Człowiek wierzący może to poznać, tylko wtedy gdy sam będzie się rozwijał dzięki temu kluczowi i ukształtuje w sobie synapsę czterech Ewangelii. Po spisaniu całej kompozycji 66 Ksiąg S i NT, tylko to sola scriptura, zawiera klucz, jak można ten cel osiągnąć.

Cytat:
Jn 20:30. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. 31. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (BT)

Jan. 20:30. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; 31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. (BW)

(30) Oczywiście Jezus dokonał przed uczniami również wielu innych znaków, które nie są zapisane w tym zwoju. (31) Ale te zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście dzięki wirze mieli życie za sprawą Jego imienia. PNŚ

30. Wieleć (4183) i innych (243) cudów (4592) uczynił (4160) Jezus (2424) przed oczyma (1799) uczniów (3101) swoich [848], które (3739) nie (3756) są (2076) napisane (1125) w (1722) tych (5129) księgach (975).
31. Ale (1161) te (5026) są napisane (1125), abyście (2443) wy wierzyli (4100), że (3754) Jezus (2424) jest (2076) Chrystus (5547), Syn (5207) Boży (2316), a żebyście (2443) wierząc (4100) żywot (2222) mieli (2192) w (1722) imieniu (3686) jego (848).


Trzy pierwsze przekłady odnoszą się do księgi lub zwoju, odpowiednio w liczbie pojedynczej, (czyli do Ewangelii Jana), natomiast BG wskazuje na wiele ksiąg (mogą one obejmować cały NT), co w zastosowaniu do Ewangelii Jana jest bezpodstawne. Natomiast z tekstu, przetłumaczonego na podstawie Konkordancji Stronga wynika, że zadaniem Ewangelii Jana (w przeciwieństwie do innych, opisujących cuda) jest wykazać, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, aby wierzący w niego mieli za coś, życie wśród samych siebie.

Kod:
30. Wiele (4183) innych (243) znaków (4592) uczynił (4160) Jezus (2424) wobec (1799) uczniów (3101); Nie (3756) jest (2076) to (3739) opisane (1125) w (1722) tej (5129) Księdze (975).
31. Ta (5026) zaś (1161 Ewangelia Jana) opisuje (1125), aby (2443) wierzono (4100), że (3754) Jezus (2424) jest (2076) Chrystusem (5547), Synem (5207) Bożym (2316); Żeby (2443) wierząc (4100) imieniu (3686), mieć za coś (2192) życie (2222) wśród (1722) siebie samych (848).


30. Wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów; Nie jest to opisane w tej Księdze.
31. Ta zaś opisuje, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym; Żeby wierząc imieniu, mieć za coś życie wśród siebie samych.

Nie ma więc tu żadnej podstawy, zachęcającej do badania innych ksiąg, poza już wcześniej spisanymi i uznanymi przez Ewangelistę Jana, Ewangeliami synoptycznymi, czy innymi pismami z NT. Ewangelista odnosi się tylko do przekazu zawartego w swojej Ewangelii i jej zadaniu. Dopiero w J. 21:25 odnosi się do innych, które ewentualnie ktoś zechce napisać, dla ukształtowania swojej odstępczej tradycji teologicznej (pseudo Apostolskiej):

Kod:
25. Jest (2076) wiele (4183), którekolwiek (3748) na wzór (2596) uczynił (4160) ten sam (1520) Jezus (2424); Myślę (3633) na wypadek gdyby (1437) jakikolwiek (3745) inny (243) opisywał (1125): Świat (2889) nie (3761) weźmie do serca (5562) ksiąg (975), napisanych (1125) sobie samemu (848). Wg KS


25. Jest wiele, którekolwiek na wzór uczynił ten sam Jezus; Myślę na wypadek gdyby jakikolwiek inny opisywał: Świat nie weźmie do serca ksiąg, napisanych
sobie samemu. Wg KS

Cytat:
25. Jest (2076) też jeszcze i innych (243) wiele (4183) rzeczy, które (3745) czynił (4160) Jezus (2424); które (3748) gdyby (1437) miały być wszystkie z osobna (2596_1520) spisane (1125), tuszę (3633), iż i sam (848) świat (2889) nie (3761) mógłby ogarnąć (5562) ksiąg (975), które by napisane były (1125). Amen (-281). BG


Z treści J. 20:30,31 wynika sugestia, że Ewangelista Jan odnosi się do innych Ksiąg, już spisanych i uznanych, których zadaniem jest opisanie cudów Pana Jezusa. Natomiast w treści J. 21:25, zawarta jest myśl, że jeżeli w przyszłości ktoś zechce coś napisać o czynach Pana Jezusa, to świat nie weźmie tego sobie do serca. Zwróci to, jako wymiociny na stół twórców, odstępczej tradycji teologicznej, przemyconej narodom w dużym stopniu pod osłoną przekładów na języki narodowe. Niby zewnętrznie, tak bardzo podobnej do tradycji Jehoszua i Apostolskiej, a zarazem wewnętrznie tak bardzo im wrogiej (tradycja teologiczna wilka w odzieniu owcy) i pod zmienionym imieniem.

Markerów napisał/a:
Poza Biblią jest […] Tradycja […] w znaczeniu teologicznym. […], o której Słowo Boże mówi (w 2 Tes 2,15; 2 Tes 3,6):
http://biblos.feen.pl/vie...start=15#106425

Jeśli zasada "sola scriptura" byłaby słuszna to nauczanie Biblii na "swój własny temat" nie miałoby żadnej mocy dowodowej.
http://biblos.feen.pl/vie...start=60#106481


Takie stanowisko w żadnym przypadku nie ma zastosowania do spisanego Słowa Bożego – Sola Scriptura. Każdy kto tak twierdzi dowodzi, że nie rozumie, czym ta Księga ksiąg jest.

Jest napisane:
Cytat:
1. [...] mając około siebie tak wielki obłok świadków (bohaterów wiary ST), złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego,
Żyd. 12:1,2 (BW)


Ponadto:
Cytat:
(31) Starajcie się usilnie (2206) o lepsze (2909) dary (5486); a ja wam (5213) jeszcze (2089) zacniejszą (2596_5236) drogę (3598) ukażę (1166). 1Kor. 12:31 BG


Powinno być:
Kod:
(31) Nadto (2089) ubieganie się gorliwie o (2206) lepsze (2909) dary łaski (5486), ukaże (1166) wam (5213) drogę (3598) w zgodzie z (2596) doskonałością (5236). 1Kor. 12:31 KS


(31) Nadto ubieganie się gorliwie o lepsze dary łaski, ukaże wam drogę w zgodzie z doskonałością. 1Kor. 12:31 KS

I drugi tekst:
Kod:
(16) W parciu o (5921) księgi (5612) Jehowy (3068), raz na zawsze (259) szukajcie Boga (1875), wołajcie przez imię Boże (7121); One (2007) nie (3808) gniją (7537), nie (3808) gromadzą (6908) niewiast (802) owych (1931) towarzyszek (7468), ponieważ (3588) usta (6310) Jehowy (3068) rozkazały (6680), dokonać przeglądu (6485) usposobienia (7307) owych (1931 tego). Izj. 34:16 KS


(16) W parciu o księgi Jehowy, raz na zawsze szukajcie Boga, wołajcie przez imię Boże; One nie gniją, nie gromadzą niewiast owych koleżanek, ponieważ usta Jehowy rozkazały, dokonać przeglądu usposobienia owych (tego) Izj. 34:16.KS

Obecnie posiadamy coś takiego, jak Komputer, dzięki któremu komunikujemy się z sobą w Internecie bez osobistej znajomości siebie. Moc instrukcji obsługi Komputera i Internetu, poznajemy przez stosowanie się do niej. Nie można się tu dowolnie poruszać bez ponoszenia konsekwencji. Kliknięcie wywołuje skutki różnego rodzaju, od budujących do karnych. Nikt tu nie może czuć się prawdziwie anonimowym. Nasze dane osobiste są w systemie. Instrukcja ta jest więc swego rodzaju sola scriptura komunikacji elektronicznej. Sama uczy o sobie i jest autorytetem, dla każdego kto jej doświadczy.

Podobnie jak w przypadku sola scriptura komunikacji elektronicznej jest i w przypadku Sola Scriptura Słowa Bożego. Nikt inny, żadne czcigodne grono nie zapewni, że słuchacz/czytelnik pozna jak jest prawdziwie. Ono, co najwyżej może wskazywać, że tradycja teologiczna, którą ono przekazuje w przekładach na języki narodowe jest spisaną tradycją Apostolską. Człowiek wierzący, powinien to przyjąć do wiadomości i sprawdzać, czy taki przekaz jest wewnętrznie spójny, logiczny, niepodważalny. Jeżeli nie jest, to zostanie zwrócony na stół tego grona, jako wymiociny dywagacyjne.

Podam inny przykład:

Samozwańcze grono, przejmuje na własną rękę zarząd nieruchomością wspólną, ale w protokole z Zebrania, na którym ma być wybrany Zarząd, zapisano, że Zebranie Właścicieli lokali zostało zwołane, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r., o własności lokali (dalej w skrócie - WLU) i ma moc do podejmowania uchwał. Kto w to uwierzy, ten nie ma świadomości w czyje tak naprawdę sidła wpada. Nie wie tego, ani wyborca (właściciel lokalu wyodrębnionego), ani wybrany Zarząd. Podaję ten przykład, aby dla osób zorientowanych w tej materii ustawowej, łatwiej było zrozumieć przemycenie ubocznego orzecznictwa, jako orzecznictwa, odpowiadającego zasadom i przepisom ustawowym. Podam trochę szczegółów:

Jednostka komunalna – Gmina (dotychczasowy właściciel nieruchomości/dwłn.) – zbywa lokale najemcom/ nabywcom lokali. Zbywa te lokale za pośrednictwem swojego Zarządu, działającego na podstawie dotychczasowych przepisów (Znpdp), czyli tych, które tak wcześniej, jak i nadal uchwala ustawodawca, a nie właściciele lokali. Dwłn, Znpdp i dotychczasowego zarządcę nieruchomości (dzn), reprezentuje Burmistrz. Ustawa w art. 18 ust. 3 WLU stwierdza, że jeżeli nie został wprowadzony nawy sposób zarządu nieruchomością wspólną, to obowiązują (wyżej w art. 18 ust. 1, ust. 2a, 2b i 2c WLU opisane) zasady jej IV Rozdziału.
W przypadku sukcesywnego wyodrębniania lokali, obowiązuje sposób zarządu nieruchomością wspólną, przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli (Gminę i pierwszego właściciela lokalu) na wnioski których została założona macierzysta Księga wieczysta. Tak więc na mocy złożonego podpisu przez Burmistrza i art. 18 ust. 3 WŁU na mocy przepisów ustawowych ma działać Znpdo i dzn, jak Zarząd i zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej. W myśl WLU jest to Zarząd, lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną, powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.

Orzecznictwo „szanowanego” grona, przemycone w sprawie wybory Zarządu, wprowadziło zwodniczą wykładnię. W dużej nieruchomości wspólnej/dnw (co najmniej 7 lokali wyodrębnionych i nie wyodrębnionych), kieruje ona uwagę właścicieli lokali na art. 20 ust. 1 WŁU. Artykuł ten w dnw nakłada na właścicieli lokali obowiązek wyboru Zarządu. Kto ulegnie temu złudzeniu, ten nie znajduje podstawy prawnej w WLU do wyboru tego Zarządu.

Ustawa wymaga, aby uchwały były podejmowane na zebraniu zwołanym przez Zarząd, lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną, powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1. Do takiego tylko organu można złożyć wniosek o zwołanie zebrania, tylko on może ogłosić jego zwołanie i zawiadomić o tym właścicieli lokali. Nie może więc takiego zebrania zwołać organ, który dopiero ma być wybrany.

UWAGA: Przykład jest podany, dla lepszego zrozumienia przez osoby żyjące we Wspólnotach Mieszkaniowych. Dla zrozumienia na tej podstawie sposobu przemycenia tradycji teologicznej (orzecznictwa ubocznego), aby ją uznawano za Apostolską (za orzecznictwo pro – ustawowe). W związku z tym w tej sprawie nie można się odnosić na forum, a tylko ewentualnie na pw.

Zapraszam do dyskusji
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2018-08-04, 20:00   Krzyż morowy za anty - Sola Scriptura

Kod:
(31) Nadto (2089) ubieganie się gorliwie o (2206) lepsze (2909) dary łaski (5486), ukaże (1166) wam (5213) drogę (3598) w zgodzie z (2596) doskonałością (5236). 1Kor. 12:31 KS


(31) Nadto ubieganie się gorliwie o lepsze dary łaski, ukaże wam drogę w zgodzie z doskonałością. 1Kor. 12:31 KS

Z tekstu tego wyraźnie można zrozumieć, że nikt nie jest w stanie zastąpić człowieka wierzącego w doświadczaniu drogi w zgodzie z doskonałością.

I drugi tekst:

Kod:
(16) W parciu o (5921) księgi (5612) Jehowy (3068), raz na zawsze (259) szukajcie Boga (1875), wołajcie przez imię Boże (7121); One (2007) nie (3808) gniją (7537), nie (3808) gromadzą (6908) niewiast (802) owych (1931) towarzyszek (7468), ponieważ (3588) usta (6310) Jehowy (3068) rozkazały (6680), dokonać przeglądu (6485) usposobienia (7307) owych (1931 tego). Izj. 34:16 KS


(16) W parciu o księgi Jehowy, raz na zawsze szukajcie Boga, wołajcie przez imię Boże; One nie gniją, nie gromadzą niewiast owych koleżanek, ponieważ usta Jehowy rozkazały, dokonać przeglądu usposobienia owych (tego) Izj. 34:16.KS

Z tekstu tego wyraźnie można zrozumieć, że Księgi Jehowy, gromadzą tych, którzy szukają Boga i wierzą, że on wynagradza to, Żyd. 1:6

Dobrą ilustracją tego jest Komputer, dzięki któremu komunikujemy się z sobą w Internecie. Moc instrukcji obsługi Komputera i Internetu, poznajemy przez stosowanie się do niej. Kliknięcie wywołuje skutki różnego rodzaju, od budujących do karnych. Instrukcja ta jest więc swego rodzaju sola scriptura komunikacji elektronicznej. Sama uczy o sobie i jest autorytetem, dla każdego kto jej doświadczy. Podobnie jest i w przypadku Sola Scriptura Słowa Bożego. Nikt inny, żadne czcigodne grono nie zapewni, że słuchacz/czytelnik pozna jak jest prawdziwie.

Teksty Pisma Świętego, te zawierające wierne Słowo Boże, mówiące o autorytecie tej Księgi, mają wystarczający autorytet, aby udowodniła sama siebie w życiu człowieka, doświadczającego ją. Żaden zewnętrzny autorytet nie jest w stanie tego zapewnić. A jeżeli już o to zabiega, to daje podstawy, że broni swojej przemyconej wersji, w której abstrakcją, często mityczną, ogłupia czytającego, aby ten zwracał się do niego po wykładnię, którą jednak zwraca, gdyż jest niekoszerna.

Pismo Święte z wiernym Słowem Bożym (a nie przemyconą tradycją teologiczną KRK) jest doskonałym zamkniętym systemem przekazu i komunikacji zwrotnej z Bogiem, działającym w naturze i bezpośrednio na człowieka w szczególności wierzącego. Biblia w takiej postaci nadaje się do uzasadniania własnego autorytetu, gdyż jest spisanym autorytetem Tradycji Chrystusowej i Apostolskiej Kościoła jego.

Czy tradycja teologiczna KRK jest wierna nauczaniu Pana Jehoszua (Jezusa) Mesjasza. Według KRK jest to tradycja teologiczna, ale według, wymyślonego przez nią niby Jezusa, aby w przekładach Biblii na języki narodowe, swawolnie przekazać treści odpowiadające KRK i w razie czego zbywać krytyków stwierdzeniem: My odnosimy się do nauki Jezusa (wymyślonego), a nie do nauki według Jehoszua.

Przypatrzmy się więc tekstom, które odnoszą się do nauki Apostolskiej:

Cytat:
1 Kor 11:2. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.(BT)

(2) A (1161) chwalę (1867) was (5209), bracia (-80)! iż (3754) pamiętacie (3415) wszystkie (3956) moje (3450) nauki, a jakom (2531) wam (5213) podał (3860), podania (3862) trzymacie (2722). (BG)

Inaczej to można odczytać na podstawie Konkordancji Stronga:

Kod:
(2) A (1161) chwalę (1867) was (5209)! ponieważ (3754) pamiętacie (3415) mnie (3450), w miarę tego jak (2531) wam (5213) wszystko (3956) przekazałem w tradycji (3860); Naukę (3862) zachowajcie w myśli (2722). 1 Kor 11:2 KS

(2) A chwalę was! ponieważ pamiętacie mnie, w miarę tego jak wam wszystko przekazałem w tradycji; Naukę zachowajcie w myśli.

Cytat:
2 Tes 2:15. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. (BT)

15. Przetoż (686_3767), bracia (80)! stójcie (4739), a trzymajcie się (2902) nauki podanej (3862), którejście (3739) się nauczyli (1321) lub (1535) przez (1223) mowę (3056), lub (1535) przez (1223) list (1992) nasz (2257).


15. Więc bracia istotnie stójcie; Trzymajcie się nuki, której nauczamy, czy przez mowę, czy przez list nasz. (KS)
Kod:
 15. Więc (686) bracia (80) istotnie (3767) stójcie (4739); Trzymajcie się (2902) nuki (3862), której (3739) nauczamy (1321), czy (1535) przez (1223) mowę (3056), czy (1535) przez (1223) list (1992) nasz (2257). (KS)


Dopóki żyli to nauczali ustnie i listownie, a później dodatkowo w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, zostało to spisane i wraz z Listami Apostolskimi, stanowi kanon Nowego testamentu.
Cytat:
2Tes. 3:6. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. (BT)

(6) A (1161) rozkazujemy (3853) wam (5213), bracia (80)! w (1722) imieniu (3686) Pana (2962) naszego [2257], Jezusa (2424) Chrystusa (5547), abyście (5209) się odłączyli (4724) od (575) każdego (3956) brata (80) nieporządnie (814) chodzącego (4043), a nie (3361) według (2596) podanej nauki (3862), którą wziął (3880) od (3844) nas (2257).


Treść tekstu w istocie rzczy, ostrzega przed uboczną usidlającą nauką, czyli nie Apostolską:

Kod:
(6) A (1161) rozkazujemy (3853) wam (5213) bracia (80) przez (1722) miano (3686) Pana (2962) Jezusa (2424) Chrystusa (5547): Unikajcie (4724) każdego (3956) brata (80) nieporządnie (814) chodzącego wokoło (4043) was (5209) z powodu (575) nauki (3862), przyjętej (3880) obok (3844); Nie (3361) według (2596) nas (2257).


(6) A rozkazujemy wam bracia przez miano Pana Jezusa Chrystusa: Unikajcie każdego brata nieporządnie chodzącego wokoło was z powodu nauki, przyjętej obok; Nie według nas.

Był czas kiedy naukę można było wiernie przekazywać z ust do ust w relacji Mistrz – uczeń. Inaczej jednak zaczęto postępować w czasie wielkiego odstępowania od wiary. Pismo Święte, zawierające Słowo Boże nie może być interpretowane bez DŚBO, gdyż to pod jego wpływem zostało dane i spisane.

Cytat:
2 Piotr. 3:16. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (BW)

2 Piotr. 1:20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. (BW)

Jan. 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (BW)

Jan. 16:12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
15. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. (BW)
Mar. 13:11. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. (BW)


Z powyższych tekstów wynika, że BÓG SIĘ OPIEKUJE PRZEKAZEM SWOJEGO SŁOWA. Nawet jeśli jego tekst, został zmumifikowany przez grupę interesu, to Bóg chwyta chytrych w ich chytrości. Musieli zachować oryginały w martwych językach, aby mieć kontrolę nad powstającymi różnymi ruchami religijnymi, czy stosują się czy nie do zabezpieczonych oryginalnych (jakby zmumifikowanych) manuskryptów. Nie mogą ich zniszczyć, a ujawnić też się obawiają, gdyż Księga ta jest przeciwko ich praktykom. Ujawnienie ich nastąpi przez wrogą siłę, czyli Islam (neo - Wandali). Wykopaliska archeologiczne, także ujawnią najwcześniejsze odpisy oryginałów.

XIV wiek - czarna śmierć

To chyba najsłynniejsza z katastrofalnych epidemii. Mors nigra to epidemia dżumy, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku, zabijając jedną trzecią ludności kontynentu. Ogniskiem zakażenia było kilkanaście okrętów z Morza Czarnego, które zawinęły do Messyny i genueńczycy uciekający z Krymu przed Tatarami. W 1346 r. oblegający ten port Tatarzy za pomocą katapult wrzucali za mury miasta zwłoki zmarłych na tę chorobę - to jeden z pierwszych przypadków użycia broni biologicznej. Zaraza w następnych latach ogarnęła większość Europy.
http://www.gazetalubuska....uropy,id,t.html

Czarna śmierć nieodwracalnie zmieniła strukturę społeczną Europy i prawdopodobnie stanowiła także dotkliwy cios dla pozycji i znaczenia Kościoła katolickiego. Przyczyniła się także do wybuchu prześladowań mniejszości społecznych, jak np. Żydzi, trędowaci, obcokrajowcy czy żebracy. Niepewność przeżycia kolejnego dnia powodowała niekiedy chęć „życia chwilą”, co oddał Giovanni Boccaccio w Dekameronie (1353)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87

Tak wiele było win Chrześcijańskiego systemu oddziaływania w Europie i na świecie, że do krzyża morowego (wykorzystanego jako symbol ochrony Amber Gold), została dodana druga belka. Jest to rezultat sprzeciwiania się KRK, dla Sola Scriptura. W jednej ręce krzyż i Biblia, a w drugiej wojny, przemyt broni, alkoholu, narkotyków, intryg. itp. do nawracanych narodów. Nie potrafili spożyć takiego nauczania, więc katapultami je zwrócili – wymiociny czarnej śmierci.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
Ostatnio zmieniony przez Pokoja 2018-08-04, 20:37, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-04-21, 18:53   

Tu jest więcej dla Dariusza, który ma uwagi dotyczące użycia określenia "Krzyż morowy". Ten symbol został użyty przez Amber Gold, dla ochrony.
http://biblos.feen.pl/vie...p=108229#108229
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
BannerFans.com
BannerFans.com
BannerFans.com
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13