FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO Strona Główna FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Kim jest sługa z Mt. 12:18 i Łk. 12:42?
Autor Wiadomość
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-14, 22:26   Kim jest sługa z Mt. 12:18 i Łk. 12:42?

Dlaczego wśród grup Badaczy Pisma Świętego, uważa się, że sługą rozumnym i wiernym jest jedna osoba fizyczna, a nie jednostka duchowa Nowego Stworzenia, czyli 144 000?

Henryk napisał/a:
Dariusz napisał/a:
Russell […] twierdził, że w 1914 roku on i inni Badacze będą już w niebie.
Nie przypisywał sobie nieomylności choć Badacze do dzisiaj uważają go za 'owego niewolnika'.
http://biblos.feen.pl/vie...&start=0#108338


Nie twierdził że "będą w niebie", lecz twierdził, że zakończy się żniwo i pieczętowanie "na czołach".
Cytat:
Później jednak br. Russell dopatrzył się, na podstawie Pisma Św. i faktów, że nastąpiła pewna omyłka – odwołał więc, że to, co pierwej głosił, że Żniwo miało się skończyć w 1914 r. – w artykule pt. „Żniwo jeszcze nie skończone” (1. IX. 1916 r.). Poniżej cytujemy dosłownie słowa br. Russella ze wspomnianego artykułu:

„Niektórzy z nas byli mocno przekonani, że praca żniwiarska około tego czasu miała się skończyć, lecz nie możemy pozwolić, ażeby nasze oczekiwania mogły przeważyć fakty. Widocznym jest, że praca żniwiarska postępuje w całej okazałości i bynajmniej nie jest skończona”. Pierwotnie zdawało się nam, że właściwie żniwo skończyło się w październiku 1914 r. i że od tej pory praca ta miała być raczej pokłosiem, lecz fakty pokazują inaczej”.
http://biblos.feen.pl/vie...&start=0#108362


Zauważyłem, że nasi bracia, Badacze Pisma Świętego (Bpów.) z czasów Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego (MSBPŚw.) od początku zmagali się z różnicą w poglądzie na dzieło Tysiąclecia. Zgodnie z Flp. 3:14,15 na ogół uznawali Boski Plan Wieków do 1874r. Następnie wierzyli, że nastała wtórna Paruzja Chrystusa, ale niewidzialna. Od 1914r., po skończeniu się „siedmiu czasów pogan” („7cz.p.”), spodziewali się innego dzieła.

Wyraz dwom różnym oczekiwanym dziełom, dali w Pieśniach Brzasku Tysiąclecia. Pokazują one w jak taktowny sposób nasi bracia z MSBPŚw., rozwiązali problem z różnym sposobem postrzegania dzieła wtórnej Paruzji Chrystusa i trwali w społeczności braterskiej. To pokazuje, że na tamten czas i okoliczności w miarę umiejętności, w duchu przyjęcia miłości Prawdy (2Tes. 2:10), prowadzili dialog w sprawie zrozumienia Słowa Bożego, np. w odniesieniu do wtórnej (niewidzialnej) Paruzji Chrystusa.

Słowo Boże wyraźnie wskazuje na niewidzialną fazę Paruzji Chrystusa („jak złodziej w nocy”) i na Epifanię tej Paruzji. Tak jednak trwało tylko do 1914 – 1917r. Dlaczego po zderzeniu z zastaną rzeczywistością 1914r., społeczność MSBPŚw., zaczęła się rozpadać? Otóż dlatego, że czterdziestoletnie przesunięcie na spełnienie tak bardzo różniących się, oczekiwanych wielkich dzieł, okazało się zbyt krótkie. Jedne oczekiwania się potwierdziły (np. zakończenie „7cz.p.” i koniec deptania prawa = przywrócenie Żydom prawa do własnej Ojczyzny z stolicą w Jeruzalem), co do innych, rozpoczął się proces zmian (wypowiedzenie dzierżawy władzy i działanie na rzecz odbudowania Państwa Izrael). Natomiast BPŚw., na ogół nadal nie uznają, że nastąpiło zakończenie żniwa i zabranie ostatniego członka Świątyni (kościoła) Chrystusowej i Bożej.

W naszych Pieśniach BPŚw., nadal po roku 1914 śpiewamy o dwóch różnych dziełach dwóch faz wtórnej Paruzji Chrystusa, z których jedno już trwa, a o drugim, innym rodzaju dzieła, śpiewamy, że dopiero nastąpi. Już samo to domaga się, aby dostrzec dłuższe (nie czterdziestoletnie, lecz) tysiącletnie przesunięcie czasowe, przewidziane przez Boga na wypełnienie jego Planu Wieków. Słowo Boże wskazuje na dwa rodzaje dnia ostatecznego. Jeden jest dla klas wybranych, niebiańskich, a drugi dla tych, którzy dostąpią Restytucji i powrotu do pierwotnego dziedzictwa, czyli do doskonałości i Raju utraconego. To brak świadomości takiej potrzeby tysiącletniego przesunięcia czasowego, powoduje, że nie możemy się zrozumieć w duchu Flp. 3:15,16

Cytat:
Filip. 3:15. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;
16. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. (BW)


W wątku Porządek Pięćdziesiątnicy - Jubileuszu na podstawie Konkordancji Stronga, wskazałem że cykl jubileuszowy (a zarazem i rok jubileuszowy) rozpoczynający się jesienią, biegł według porządku tygodnia zwykłego. Oznacza to, że cały ostatni tydzień lat jest sabatowy. Każdy tydzień lat kończył się rokiem sabatowym. To pokazuje, że po roku sabatowym siódmego tygodnia lat, następował rok jubileuszowy. Wierzymy, że sabat Boży trwa 7 000 lat i kończy się 1 000 letnim sabatem Pańskim. Jest to 49 000 lat z całego tygodnia stwarzania. W moim przekonaniu jest to biblijna podstawa do prowadzenia dialogu w przyjaźni z Słowem Bożym, 2Tes. 2:10 i kształtowania społeczności w duchu miłości braterskiej, Flp. 3:15,16.

Dariusz napisał/a:
w II Tomie w edycji z 1916 roku na str. 6 w przedmowie (p. Russell) napisał tak:

Cytat:
Autor przyznaje, że w niniejszej książce wyraża on myśl, iż święci Pańscy mogą oczekiwać znalezienia się z Panem w chwale wraz z końcem Czasów Pogan. Była to oczywista omyłka. Lecz Pan tak pokierował, że wyszła ona na dobre Jego ludowi. Myśl, że Kościół znajdzie się w chwale przed nadejściem października roku 1914 - mimo, że była to pomyłka - miała z pewnością wielce pobudzający i uświęcający wpływ na tysiące osób, które mogą za to wielbić Pana.


w związku z niespełnionymi oczekiwaniami Russell musiał zmienić nie jedną naukę ale kilka.


W istocie rzeczy w kwestii czasowej, zmiany wymaga dostrzeżenie trwającego procesu wydarzeń, zachodzącego między 1914r., a początkiem nowego rodzaju dzieła, które zostanie dokonane w Wielkim Tysiącleciu Jubileuszowym, czyli 1 000 lat po roku 1874. Wiele z tego, co pastor Russell widział, że wypełni się do 1914r., wypełnia się od drugiej połowy XX wieku. To znaczy, że WPŚw., nadal mają swoją wartość. Tym czymś spodziewanym było np. odegranie ważnej roli przez Socjalizm. Następnie aby go pokonać, nastąpiło złagodnienie systemu anty - Chrystusa i jego stanięcie wraz z państwem i kapitałem przeciwko niemu. To wypełnia się od Soboru Watykańskiego II a dalej od końca XX wieku. Także ruch Ekumeniczny mający na celu zjednoczenie nie tylko religijne, ale i społeczno - polityczne nadal postępuje. Nie nastąpiła jeszcze rewolucja i anarchia, ale chodzi o te oba wydarzenia na skalę światową.

W związku z powyższym może warto jest zastanowić się, czy określenie sługa rozumny i wierny, trafnie jest odnoszone wyłącznie do pastora Russella. On sam nie uważał siebie za takiego jedynego, ale i innych współbraci z nim w tym dziele towarzyszących. Jest napisane:
Cytat:
Mat. 12:18-21
18. Oto sługa mój (Jehowy), którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
19. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.
20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.
21. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (BW)

Łuk. 12:42-44,41
42. A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan (Jehowa) nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
43. Błogosławiony ów sługa, którego pan (Jehowa) jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
44. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

41. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich?
(BW)
Łuk. 16:9
9. I Ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.
(BW)
2 Kor. 5:16-20
16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
(BW)


Już z powyższych tekstów wyraźnie wynika, że ów rozumny i wierny sługa istniał za życia i działalności Chrystusa Pana, gdyż powiedział on: Pan ustanowił, a nie, że dopiero ustanowi w przyszłości.
Ponawiam więc pytanie:
Dlaczego wśród grup Badaczy Pisma Świętego, uważa się, że sługą rozumnym i wiernym jest jedna osoba fizyczna, a nie jednostka duchowa Nowego Stworzenia, czyli 144 000?
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-15, 10:10   Re: Kim jest sługa z Mt. 12:18 i Łk. 12:42?

Pokoja napisał/a:
Dlaczego wśród grup Badaczy Pisma Świętego, uważa się, że sługą rozumnym i wiernym jest jedna osoba fizyczna, a nie jednostka duchowa Nowego Stworzenia, czyli 144 000?

może warto jest zastanowić się, czy określenie sługa rozumny i wierny, trafnie jest odnoszone wyłącznie do pastora Russella. On sam nie uważał siebie za takiego jedynego, ale i innych współbraci z nim w tym dziele towarzyszących. Jest napisane:
Cytat:
Mat. 12:18-21
18. Oto sługa mój (Jehowy), którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
19. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.
20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.
21. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (BW)

Łuk. 12:42-44,41
42. A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan (Jehowa) nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
43. Błogosławiony ów sługa, którego pan (Jehowa) jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
44. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

41. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich?
(BW)
Łuk. 16:9
9. I Ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.
(BW)
2 Kor. 5:16-20
16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
(BW)


Już z powyższych tekstów wyraźnie wynika, że ów rozumny i wierny sługa istniał za życia i działalności Chrystusa Pana, gdyż powiedział on: Pan ustanowił, a nie, że dopiero ustanowi w przyszłości.
Ponawiam więc pytanie:
Dlaczego wśród grup Badaczy Pisma Świętego, uważa się, że sługą rozumnym i wiernym jest jedna osoba fizyczna, a nie jednostka duchowa Nowego Stworzenia, czyli 144 000?


Według wiary mojej Pastor Russell odgrywa bardzo ważną rolę w dziele tego sługi od czwartego ćwierćwiecza XIX wieku. Za jego to czasu doświadczamy błogosławieństwa wynikającego z dożycia do końca 1335 dni/lat w 1874r., jak i z rozpoczęcia się drugiej, ale niewidzialnej Paruzji Chrystusa. W szesnastym rozdziale Ew. Łukasza jest opisana ocena pracy tego sługi przez jego zawistnych rywali i przeciwna ocena, dana przez jego Pana, zapewniająca błogosławieństwo.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-17, 10:23   Re: Kim jest sługa z Mt. 12:18 i Łk. 12:42?

Pokoja napisał/a:
Dlaczego wśród grup Badaczy Pisma Świętego, uważa się, że sługą rozumnym i wiernym jest jedna osoba fizyczna, a nie jednostka duchowa Nowego Stworzenia, czyli 144 000?

Słowo Boże wyraźnie wskazuje na niewidzialną fazę Paruzji Chrystusa („jak złodziej w nocy”) i na Epifanię tej Paruzji. Tak jednak (zgodnie w tej kwestii) trwało tylko do 1914 – 1917r. Dlaczego po zderzeniu z zastaną rzeczywistością 1914r., społeczność MSBPŚw., zaczęła się rozpadać? Otóż dlatego, że czterdziestoletnie przesunięcie na spełnienie tak bardzo różniących się, oczekiwanych wielkich dzieł, okazało się zbyt krótkie. Jedne oczekiwania się potwierdziły (np. zakończenie „7cz.p.” i koniec deptania prawa = przywrócenie Żydom prawa do własnej Ojczyzny z stolicą w Jeruzalem), co do innych, rozpoczął się proces zmian (wypowiedzenie dzierżawy władzy i działanie na rzecz odbudowania Państwa Izrael). Natomiast BPŚw., na ogół nadal nie uznają, że nastąpiło zakończenie żniwa i zabranie ostatniego członka Świątyni (kościoła) Chrystusowej i Bożej.

może warto jest zastanowić się, czy określenie sługa rozumny i wierny, trafnie jest odnoszone wyłącznie do pastora Russella. On sam nie uważał siebie za takiego jedynego, ale i innych współbraci z nim w tym dziele towarzyszących. Jest napisane:
Cytat:
Mat. 12:18-21
18. Oto sługa mój (Jehowy), którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
19. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.
20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.
21. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (BW)

Łuk. 12:42-44,41; Łuk. 16:9; 2 Kor. 5:16-20


Już z powyższych tekstów wyraźnie wynika, że ów rozumny i wierny sługa istniał za życia i działalności Chrystusa Pana, gdyż powiedział on: Pan ustanowił, a nie, że dopiero ustanowi w przyszłości.

Według wiary mojej Pastor Russell odgrywa bardzo ważną rolę w dziele tego sługi od czwartego ćwierćwiecza XIX wieku. Za jego to czasu doświadczamy błogosławieństwa wynikającego z dożycia do końca 1335 dni/lat w 1874r., (poznania Boskiego Planu Wieków) jak i z rozpoczęcia się drugiej, ale niewidzialnej Paruzji Chrystusa. W szesnastym rozdziale Ew. Łukasza jest opisana ocena pracy tego sługi przez jego zawistnych rywali i przeciwna ocena, dana przez jego Pana, zapewniająca błogosławieństwo.


Dlaczego, dopóki żył i działał pastor Russell i nie przypisywał sobie wyłącznego prawa do tytułu i roli rozumnego i wiernego sługi, to społeczność braterska MSBPŚw., trwała w jedności. Od 1914r., i po jego śmierci, ci którzy uwarzali że był sługą wiernym i rozumnym, czuli się i byli zobowiązani, aby udowodnić, że nie mylił się. Przedstawiciele różnych orientacji w MSBPŚw. odmiennie to zaczęli wykazywać, dlatego była to jedna z przyczyn, że doszło do rozbicia tego tak wielkiego ruchu paruzyjnego.

Można zauważyć, że utrzymywanie wiary, że pastor Russell był wiernym i rozumnym sługą jest na rękę papiestwu, które twierdzi, że papież jako jednostka z urzędu jest nieomylnym /wiernym i rozumnym sługą. Pastor Russell nauczał, że będzie prowadzona tajemna działalność papiestwa między ludem, polegająca na wykarzystaniu wszelkich sposobności, dla wykonania jego zamysłów. To wskazuje na drogę przemycenia takiego zapatrywania na tego sługę. Stało się to też za pośrednictwem kobiety - żony i innych emisariuszy papiestwa. Ci emisariusze bronią w dużym stopniu tłumaczenia i interpretacji Pisma Świętego, odpowiadających papiestwu i KRK.

Czas rozpadania się MSBPŚw., w obrazie opisującym wędrówkę Eliasza i Elizeusza, odpowiada zatrzymaniu się uczniów prorockich przed Jordanem. Tylko Eliasz i Elizeusz przekroczyli Jordan, który uderzony nauczaniem z okresu lat 1874 - 1914, został rozdzielony w 1914 - 1917r. Rozdział ten trwał do 1987r w czasie podzielenia świata na dwa przeciwstawne obozy społeczno - polityczne, które można by nazwać w skrócie "BIALI" i "CZERWONI". Początek jego zakończenia dała rozmowa w cztery oczy, przedstawicieli tych dwóch obozów. Obaj byli Polakami.

Eliasz i Elizeusz po rozdzieleniu i przekroczeniu Jordanu szli i rozmawiali ze sobą. Pozaobrazowy Eliasz jeszcze teraz nie został zabrany w wichrze do nieba. Odpowiednikiem tego w pozaobrazie jest dialog, nadal trwający między narodami z tych dwóch obozów i dialog między trzema religiami monoteistycznymi i wyznaniami chrześcijańskimi od ostatniej dekady lat XX wieku.

Elizeusz po drugiej, udanej próbie rozdzielenia Jordanu, ponownie jak za Eliasza zgromadził uczniów. Według obrazów Biblii i wiary mojej to jest jeszcze przed nami, a obecnie stoimy w wierze przed najazdem rydwanu bojowego "Ochozjasza". Gdy wszyscy go opuścili, a Eliasz przepowiedział mu, że nie wstanie już z łoża choroby, to ten był zmuszony sam scigać Eliasza. Umarł na rydwanie, dlatego konie były rozpędzone jak szlone.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Dariusz 

Potwierdzenie wizualne: 1234
Pomógł: 3 razy
Dołączył: 13 Sie 2017
Posty: 248
Poziom: 14
HP: 12/426
 3%
MP: 203/203
 100%
EXP: 24/33
 72%
Wysłany: 2019-07-17, 12:07   

Aaaaa....!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
 
     
nike 
Administrator


Potwierdzenie wizualne: 125
Pomogła: 1238 razy
Dołączyła: 13 Sty 2013
Posty: 10964
Poziom: 66
HP: 10319/22932
 45%
MP: 0/10949
 0%
EXP: 476/508
 93%
Wysłany: 2019-07-17, 22:54   

Dariusz, I co to jest ? Ja tak jak Ppokoja nie wierzę, Bóg zawsze liczył się z JEDNOSTKAMI Abraham, Izaak, Jakub,Mojżesz, Jozue, itd.
_________________
שים לב במי אתה בוטח
patrz komu ufasz !
mile pozdrowionka nike.
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-17, 22:56   

Dariusz napisał/a:
:roll: :evil2: :evil: 8-) :shock: :idea: :-? :-/


Ale duże nożyce się odezwały. Emisariusz w obronie emisariuszy, czy kto :?:
:oops: czy :lol: :?:
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
Ostatnio zmieniony przez Pokoja 2019-07-17, 23:12, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Dariusz 

Potwierdzenie wizualne: 1234
Pomógł: 3 razy
Dołączył: 13 Sie 2017
Posty: 248
Poziom: 14
HP: 12/426
 3%
MP: 203/203
 100%
EXP: 24/33
 72%
Wysłany: 2019-07-18, 08:56   

nike napisał/a:
Dariusz, I co to jest ?

To tylko mój wyraz bezgranicznego zdumienia :mrgreen:
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-18, 10:10   

nike napisał/a:
Dariusz, I co to jest ? Ja tak jak Pokoja nie wierzę, Bóg zawsze liczył się z JEDNOSTKAMI Abraham, Izaak, Jakub,Mojżesz, Jozue, itd.


Ja także nie wierzę, że Bóg jednocześnie przemawia do wielu, lecz przez jednostki, czy przez świadków zdarzenia, a dopiero przez nich do wielu. Jednak te jednostki, czy świadkowie, tworzą Nowe Stworzenie.

Cytat:
2 Piotr. 1:21
21. ... proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Obj. 1:1
1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,
Efez. 2:20
20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
(BW)


Szerzej jest też napisane:

Cytat:
1 Piotr. 1:10-12
10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce,
11. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.
12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.
(BW)
2 Piotr. 1:16-21
16. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.
17. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
18. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.
19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
(BW)

Obj. 1:1-4
1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,
2. Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał.
3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.
4. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,
(BW)
Efez. 2:13-20
13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
14. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,
15. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
16. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;
17. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
18. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
(BW)
Efez. 3:8-10
8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe
9. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,
10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
(BW)
Kol. 1:24-26
24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół.
25. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,
26. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.
(BW)


Te teksty wyraźnie wskazują, że objawienie zawsze przychodziło przez jednostki, ale świadków zdarzenia mogło być kilku, wielu, a nawet cały naród. Nawet obraz o Eliaszu i Elizeuszu, na który się powołalem, wskazuje, że uczniowie proroccy szli za jednym, najpierw Eliaszem, a potem Elizeuszem. Ci prorocy są jednak typami na dwie doskonałe jednostki, jak i zbiorowe.

Można zauważyć nawet zamysł manipulacji u tych, którzy próbują posługiwać się tekstem z Efz. 3:10, aby dowieść, że poznanie jednocześnie jest przez wielu:

Cytat:
Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,Efz. 3:10


Świątynia (Kościół) Boża jest ośrodkiem do przekazywania nauczania skierowanego do innych, ale według objawienia danego jednostkom. Nawet wtedy, gdy ktoś otrzymuje, (nazwijmy to) konstrukcję objawienia, to inne jednostki otrzymują cząstki jej wypełnienia. Tak działała Świątynia Boża i Chrystusowa za czasów pastora Russella, dlatego on słusznie uważał, że i inni biorą udział w dziele sługi rozumnego i wiernego.
Ze spokojem sumienia, dzielę się taką tajemnicą danego mi zrozumienia.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
Ostatnio zmieniony przez Pokoja 2019-07-18, 10:14, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-18, 22:08   

Dariusz napisał/a:
nike napisał/a:
Dariusz, I co to jest ?

To tylko mój wyraz bezgranicznego zdumienia :mrgreen:


Od -∞ do + ∞ :?:
Tak jest bezgranicznie.
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Dariusz 

Potwierdzenie wizualne: 1234
Pomógł: 3 razy
Dołączył: 13 Sie 2017
Posty: 248
Poziom: 14
HP: 12/426
 3%
MP: 203/203
 100%
EXP: 24/33
 72%
Wysłany: 2019-07-19, 09:22   

Pokoja napisał/a:
Tak jest bezgranicznie.

Widzę, że mogłem więcej emotek wstawić.
 
     
Pokoja 
VIP
ZIARNKoGORCZYCY


Potwierdzenie wizualne: 7
Pomógł: 605 razy
Dołączył: 31 Sie 2014
Posty: 2741
Poziom: 41
HP: 806/5376
 15%
MP: 2567/2567
 100%
EXP: 112/177
 63%
Wysłany: 2019-07-19, 10:18   Relacja określeń Syn/Sługa i szafarz/sługa

W tym wątku dobrze jest zwrócić jeszcze uwagę na różnicę miedzy określeniami Syn/Sługa i szafarz/sługa oraz na ich wspólny mianownik:
Cytat:
Mat. 12:18-21
18. Oto sługa (Syn/Sługa) mój (Jehowy), którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
(BW)

Łuk. 12:42-44,41
42. A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem (sługą), którego ustanowił pan (Jehowa) nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
43. Błogosławiony ów sługa (szafarz), którego pan (Jehowa) jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
44. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

41. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich?
(BW)
2 Kor. 5:16-20
16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
(BW)
Łuk. 16:9
9. I Ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.
(BW)


Teksty z określeniem Syn/Sługa:

Cytat:
Mat. 12:18-21
18. Oto sługa (Syn/Sługa/3816) mój (Jehowy), którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
(BW)
Łuk. 1:54,69
54. Ujął się za Izraelem, sługą (synem/3816) swoim, pomny na miłosierdzie,

69. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi (3816) swego,
(BW) i Dz. 4:25

Łuk. 2:43
43. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię (3816) Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice,
(BW)
Dz.Ap. 3:13,26
13. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna (Sługę/3816) swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność;

26. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna (Sługę/3816) swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych.
(BW) i 4:27,30


Teksty z określeniem Szafarz/Sługa:

Łuk. 12:42
42. A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem (sługą - 3623), którego ustanowił pan (Jehowa) nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
Łuk. 16:1,3,8
1. Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę (szafarza/sługę - 3623), a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność.
(BW)
1 Kor. 4:1-4
1. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach (J. 18:36; Dz. 26:16 - 5257) Chrystusowych i o szafarzach (sługach - 3623) tajemnic Bożych.
2. A od szafarzy (sług - 3623) tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.
3. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę.
4. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.
(BW)
Łuk. 16:8
8. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę (sługę - 3623), że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości.
(BW)

Określenie nr 3816 - dziecko; syn, córka; chłopiec, dziewczyna; niewolnik, sługa

Określenie nr 3623 - zarządzający domem, gospodarz, pan domu; szafarz, zarządca

Określenie nr 5257 - poddany, podwładny, sługa

Określenie o numerze 3816 dotyczy w pierwszej kolejności kogoś z rodziny, a określenie nr 3623 nie określa stopnia pokrewieństwa, więc ma szerszy zasięg i może odnosić się do każdego. Natomiast określenie nr 5257 odnosi się do sługi w okresie jego podrzędnego usługiwania, Łk. 16:9

Chrystus Pan w ciele był rozumnym i wiernym w domu Bożym (Jehowy), ale w czasie wtórnej/niewidzialnej Paruzji miał też stanąć nad całym domem Bożym (Jehowy):

Cytat:
Hebr. 3:1-6
1. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,
2. Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym.
3. Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował.
4. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
5. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane,
6. Lecz Chrystus jako syn ... ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.
(BW)
Hebr. 2:7-11
7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go,
8. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;
9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
10. Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia.
11. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
(BW)


Czym jest mienie nad którym szafarz ma stanąć?
_________________
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=1817#36016 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim... Z jego ... rodu jesteśmy. Dz.17:24-28 Wierzę w: CHRZEST DLA SŁAWY OJCA I SYNA I TO DUCHEM ŚWIĘTEGO (Mat.28:19); DZIEŃ MAŁYCH POCZĄTKÓW PARUZJI CHRYSTUSA od 1874r. http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=2344., powrót rozumu w społeczeństwie wyboru/1914r. http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa http://biblos.feen.pl/vie...d0b5495d4d251aa
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
BannerFans.com
BannerFans.com
BannerFans.com
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13