FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO Strona Główna FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Fałszerstwa w Biblii
Autor Wiadomość
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:38   

pierwsza czesc
Przykład 1:


(9) "Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. (10) I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał".

Tego proroctwa nie ma w Starym Testamencie i nigdzie nie powiedział tego Jeremiasz . Natomiast fragment pochodzi z Zachariasza 11:12 lecz nie odnosi sie do Syna Bozego :

(12)" Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie - zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. (13) Jednak Pan rzekł do mnie: Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego".

Przykład 2:

Mateusz 2:23

(23)" Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. "

Nie ma takiego proroctwa w starym Testamencie! Prorocy nigdy czegos takiego nie wypowiedzieli.

Przykład 3:

Hebrajczyków 10:5 cytowany z psalmu 40 ma odnosic sie do Syna Bozego:

(5) "Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. (7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże".

Słowa Psalmu 40 : 7 zostały zmienione gdyz prawdziwa wersja psalmu brzmi tak:

(7)" Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano."

Po pierwsze słowa:" lecz otwarłes mi uszy zostały zmienione na "ales mi utworzył ciało" oraz " całopalenia i ofary za grzech nie zadałes" na "całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie"

Werset (8) "Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano " nie odnosi sie do Syna Bozego!!!! Prosze przeczytac cały psalm 40. Jest to czysta manipulacja.

Osoba w tym psalmie prosi Boga o zbawienie wiec nie moze dotyczyc to Syna Bozego który sam jest Zbawicielem i sam zbawia.


Dlatego warto przecytac ponizszy psalm aby zobaczyc iz psalm nie odnosi sie do Syna Bozego a pewne cytaty zostały wyrwane z kontekstu.

Psalm40

1)" Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. (2) Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. (3) Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. (4) I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. (5) Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. (6) Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej niżby można zliczyć. (7) Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: (9) Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. (10) Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie. (11) Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. (12) A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! (13) Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje. (14) Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! (15) Niech się zmieszają i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą. (16) Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi mówią: Ha, ha! (17) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy pragną Twojej pomocy. (18) Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj! "

Przykład 4:


Mateusz 23:35


(35)" Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem."

Mateusz naucza iz ostanim meczennikiem był Zacharaisz który

był Synem Barachiasza ale jednak w Pismach Hebrajskich Zachariasz był synem kapłana Joajdy .


Przykład 5:

Ksiega Kronik 24:20 "Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie szczęści! Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. (21) Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go, z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. (22) Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna".Mateusz 2:14


14)" On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego"

Tylko druga czesc wersu została zacytowana. Cały cytat wyglada nastepujaco:

Ozeasz 11 :1 "Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu".

Nie jest tu mowa o Synu Bozym ale o Izraelu!!! manipulacja Słowa Bozego w Mateuszu 2:14

Przykład 6:


Jan 3:13

(13)" I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego".

Co na to Ksiega Królewska 2, 2 :11 "

(11)" Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios."


Takze i Henoch wstapił do nieba aby nie doswiadczyc smierci.

Przykład 7 :


Mateusz 2 :17

16)" Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. (17) Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: (18) Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".Powyzsze słowa nie mogły sie wypełnic gdyz nie były zadnym proroctwem ale obietnica Boza iz lud Bozy powróci z niewoli babilonskiej.Jeremiasz 31 : 15 " To mówi Pan: Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. (16) To mówi Pan: Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda na twe trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. (17) Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana - wrócą synowie do swych granic."


Przykład 8:

Dzieje Apostolskie 7:35

(53)" Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go"

Galatów 3 :19

(19)" Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika".

Prawo nie zostało dane przez aniołow ale przez samego Boga.

Ksiega wyjscia 20:1

(1) "Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: (2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie będziesz zabijał. (14) Nie będziesz cudzołożył. (15) Nie będziesz kradł. (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (18) Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. (19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (20) Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. (21) Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. (22) Rzekł nadto Pan do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. (23) Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. (24) Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. (25) A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. (26) Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja."

Przykład 9:

Dzieje Apostolskie 7 :14

(14) "Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób."Ksiega Rodzaju 46:27 " Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu"
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:40   

Przykład 15:

Rodowód czyli drzewo geanologiczne Syna Bozego.

Mateusz 1:17

(17)" Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. "

Razem jest 28 pokolen od Davida do Syna Bozego.

Łukasz 3: 31 -32


" 31 syna Dawida, 32 syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, (35) syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali, (36) syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, (37) syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama, (38) syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. "

Razem jest od Dawida do Syna Bozego 34 pokolen .

Widac tutaj niezgodnosci w liczbie pokolen od Dawida do Syna Bozego.

Rodowód - wiecej niezgodnosci

Przykład 16:

Mateusz ( 1:15-16)

" (15) Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (17) "
Przybrany Ojciec Syna Bozego to Jozef, syn Jakuba, Jakub syn Matana, Mattan syn Eleazara według Mateusza.


Łukasz 3:23(23)" Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu.Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego,"Syn Bozy był przybranym synem Józefa. Jozef był synem Helego . Heli był synem Mattata . Mattat był synem Lewiego według Łukasza.


Teraz pytanie: Czy Józef był synem Jakóba a Jakob Mattata a Mattat synem Eleazara w wersji Mateusza czy Józef był synem Helego a Heli synem Mattata a Mattat syn Lewiego w wersji Łukasza?Przykład17:

Mateusz i Łukasz ukazauja iz Salatiel i Zorobabel wchodza skład drzewa genalogicznego!


Mateusz 1:12

" Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Szealtiela ; Szealtiel ojcem Zorobabela; (13) Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; (14) Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem


Achima; Achim ojcem Eliud"


Łukasz 3 :27
\
," (27) syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Nerieg"'

Jest to bardzo wazne gdyz Ksiega Kronik ukazuje iz Szealtiel i Zorobabel sa potomkami Jechoniasza.
Ksiega Kronik 3: 16


(16) Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz. (17) Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, (18) Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. (19) Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. (20) [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu. (21) Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz. (22) Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu. (23)Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej. (24) Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.


Co mowi Bog o potomkach Jechoniasza a jest to bardzo istotne!!!

Jeremiasz 22:1
1) To mówi Pan: Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa! (2) Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy. (3) To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu! (4) Albowiem jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie. (5) Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten zostanie obrócony w gruzy.(6) To mówi Pan o domu króla judzkiego: Jesteś dla Mnie jak Gilead, jak szczyt Libanu. Naprawdę uczynię z ciebie pustynię, miasto nie zamieszkałe.(7) Przygotuję niszczycieli na ciebie, każdego ze swym sprzętem, by ścięli najlepsze z twoich cedrów i rzucili w ogień. (8) A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem? (9) Odpowiedź będzie brzmiała: Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im. (10) Nie płaczcie nad zmarłym ani nie lamentujcie nad nim! Płaczcie gorzko nad tym, który odchodzi, bo nie wróci już ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej. (11) Albowiem to mówi Pan o Szallumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który objął panowanie na miejsce Jozjasza, swego ojca, a który opuścił to miejsce: (12) Nie wróci już do niego, lecz umrze w miejscu, do którego go zaprowadzono, i nie ujrzy więcej tej ziemi. (13) Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty - bezprawiem; który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku, (14)mówiąc: Zbuduję sobie rozległy dom i przestronne, wysokie komnaty; wybiję sobie w nim okna, otaczając je cedrowymi ramami i pomaluję je na czerwono. (15) Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do [budowania z] cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności. (16) Występował w obronie uciśnionego i ubogiego - wtedy powodziło mu się dobrze. Czy nie znaczy to: znać Mnie - wyrocznia Pana. (17) Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku i gwałtu. (18) Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim: Nie będą go opłakiwać: Ach, mój bracie! Ach, siostro! Nie będą go opłakiwać: Ach, panie! Ach, majestacie! (19) Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłowi: będą go wlec i porzucą poza bramami Jerozolimy. (20)Wejdź na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieś swój głos, wołaj z Abarim, bo zostali wyniszczeni wszyscy twoi ulubieńcy. (21) Mówiłem do ciebie, gdy zażywałaś pomyślności; odpowiedziałaś: Nie będę słuchać! Takie było twoje postępowanie od samej młodości, że nie słuchałaś głosu mojego.(22) Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru, a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę. Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba z powodu wszystkich twoich nieprawości. (23) Ty, co mieszkałaś na Libanie, co uwiłaś sobie gniazdo wśród cedrów - jak bardzo będziesz jęczeć, gdy przyjdą na ciebie boleści podobne do bólów rodzącej kobiety. (24) Na moje życie - wyrocznia Pana - nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, byłpierścieniem na mojej ręce prawej, zerwałbym go stamtąd! (25) Wydam cię w ręce tych, co nastają na twe życie, w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce Chaldejczyków. (26) Rzucę ciebie i twoją matkę, która cię porodziła, do obcej ziemi, w której się nie urodziliście - i tam umrzecie. (27) Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić, nie wrócą. (28) Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają? (29) Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego! (30) To mówi Pan: Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą.

Dowód jest taki iz nikt z potomków Jechoniasza nigdy nie zasiadzie na tronie Dawida!!!!!! Dlatego tez Szealtiel i Zorobabel pochodza sa z lini przekletej gdyz sa potomkami Jechoniasza i nie moga znajdowac sie w lini geanalogicznej u Mateusza czy Łukasza .
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:41   

Yahshua umarł w Srode czyli w dzien przygotowania do rocznego szabatu a nie tygodniowego szabatu. I w ten dzien ciało jego zostało złozone do grobu . Teraz musimy odliczyc trzy dni i trzy noce .

Czyli ciało jego zostało złozone do grobu przed zachodem słonca w Srode. Jego cialo było tam cały dzien w Czwartek i w noc Czwartek , cały dzien w Piatek i w noc Piatek i cały dzien w Sobote az do czasu przed zachodem słonca w Szabat czyli rozpoczecia sie kolejnego dnia Niedzieli .Sa trzy pelne dni.Noce? noc Srody, noc Czwartku i noc Piatku.( trzy pełne noce)

Mozna tez policzyc tak:

Policzmy: Sroda wieczór od zachodu slonca do Czwartku zachodu słonca ( jeden dzien), od Czwartku zachodu słonca do Piatku zachodu słonca ( drugi dzien) oraz Piatku zachodu słonca do Soboty zachodu słonca!( trzeci dzien), Sa to trzy dni!! Spedził wiec trzy noce w łonie ziemi( noc w Srode, noc w Czwartek i noc w Piatek) .Wiemy iz Bog nazwał swiatłosc dniem a ciemnosc noca." I był wieczór i był poranek dzien pierwszy".

Musimy takze liczyc czas od pierwszego dnia czyli od zachodu słonca. Dzien zaczyna sie kiedy zachodzi słonce. Niewazne czy kobiety przyszły przed zachodem słonca czy po zachodzie słonca ale Jego juz tam nie było! To ze kobiety odkryły rano iz Go tam nie było nie oznacza iz zmartwychwstał rano w niedziele.


Kolejny dzien czyli niedziela rozpoczyna sie w sobote kiedy słonce zachodzi. Kiedy kobiety przyszły ciała juz nie było . Ale gdyby Syn Bozy zmartwychpowstał w niedziele to musiał by to byc kolejny czwarty dzien. KIedy kobiety przyszły było jeszcze ciemno i switało ale Syna Bozego juz tam nie było.

W srode przed zachodem słonca jego ciało zostało złozone do grobu i tez przed zachodem słonca w Sobote musiał zmartwychpowstac co oznacza iz On zmartwychpowstał tak naprawde w SOBOTE!!!!!!


Yahshua musiał spedzic w otchłani pełne trzy dni i pełne trzy noce aby zostały spełnione jego słowa ktore brzmia:

"Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby14, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi"
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:43   

Przepraszam tak sie zaaferowałam rozmowa iz mnie zaciemniło wybacz za nieuwage!!! to nie ignorancja!
 
     
Olus
[Usunięty]

Poziom: 97
HP: 88615/88615
 100%
MP: 0/42228
 0%
EXP: 550/1408
 39%
Wysłany: 2015-07-19, 22:43   

Cytat:
Yahshua umarł w Srode czyli w dzien przygotowania do rocznego szabatu a nie tygodniowego szabatu. I w ten dzien ciało jego zostało złozone do grobu . Teraz musimy odliczyc trzy dni i trzy noce .

Zgadzam sie !! od zawsze sie o to klocilem !
Dzieki skarbie :)
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:45   

to najgorsze fałszerstwo < ja uciekam! Czytaj a potem wykasuj!

Mateusz 1 :22 A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo, wypowiedziane przez Pana poprzez proroka: 23 "Oto dziewica pocznie i urodzi Syna, i nazwą


Goimieniem Emmanuel", to znaczy "Bóg z nami".


Cytat ten został wyrwany z kontekstu i nie odnosi sie do Syna Bozego!!!!! Prosze dokładnie przeczytaj sam i przekonaj sie!!!
Izajasz 7:14

11) Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. (2) I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. (3) Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, (4) i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: (5) dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: (6) Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! (7) Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie się tak! (8a) Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; (9a) i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; (8b) ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. (9b) Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. (10) I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: (11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! (12) Lecz Achaz odpowiedział: Niebędę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (13) Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? (14) Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (15) Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. (16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. (17) Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy. (18) W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. (19) I przylecą, i wszystkie razem obsiądą parowy potoków i rozpadliny skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska. (20) W owym dniu ogoli Pan brzytwą, wynajętą za Rzeką, głowę i włosy na nogach, także i brodę obetnie. (21) W owym dniu każdy będzie hodował sztukę bydła i dwie owce, (22) a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadł śmietanę. Zaiste, śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju. (23) W owym dniu wszelki obszar, tam gdzie jest tysiąc winnych szczepów wartości tysiąca syklów srebrnych, będzie pastwą głogu i cierni. (24) Ze strzałami i z łukiem wejdzie tam [myśliwy], bo cała ziemia będzie [pokryta] głogiem i cierniami. (25) A we wszystkie góry, które się uprawiało motyką, nikt się nie zapuści, bojąc się głogu i cierni; posłużą one na wygon dla wołów i do deptania przez trzodę.


Łatwo zauwazyc iz Achaz nie chciał wystawiac Boga na probe proszac o znak wtedy Bog przez Izajasza powiedział:

"Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (15) Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. (16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś"


Ten znak miał byc tylko dla Achaza. Z reszta chłopiec miał sie nauczyc odrzucac zło a wybierac dobro wiec nie moze moze byc tutaj mowy o Synie Bozym który nie mogł sie czegos takiego naczyc gdyz czy Bog miałby sie nauczyc odrzucac zło?

Rozwaz kolejny cytat:"(16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś"To jest kolejny dowód iz spełnienie obietnicy jaka dał Bog Achazowi bedzie miało jeszcze za jego czasów kiedy zostanie opuszczona kraina ktorej dwoch krolow on sie własnie ulękl .
.
Zauwaz tez iz dalej mozna znalezc nastepujacy fragment gdzie Bóg mowi iz krol aysryjski z wojskiem wtargnie do Judy . Co jest dziwne to samo sformułowanie tutaj :


" Jej skrzydła beda rozpostarte na cała szerokosc twej ziemi , o Emmanuelu!" Izajasz 8:8
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 22:47   

nike, przeraszam za nieuwage tak sie zajełam dyskusja! Wybacz! przecytaj i wykasuj!
 
     
Olus
[Usunięty]

Poziom: 97
HP: 88615/88615
 100%
MP: 0/42228
 0%
EXP: 550/1408
 39%
Wysłany: 2015-07-19, 22:48   

Nic nie bedzie kasowane !!!!!!
Nike ma wielkie serce :-D
Wielkie dzieki skarbie za material bedzie co studiowac ;)
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-19, 23:05   

Co Yahshua mowi o Pawle? Patrz i zbadaj sprawe!!!! Jest jeszcze wiele innych fałszerstw!!! dorzuce wkrotce ale jeszcze musze dodac iz sam Yahshua mowi tak o Pawle a ze pisze ze Paweł jest w porzadku i jest ich bratem to zostało spreparowane tak samo jak chrzest w trojcy i inne cytaty. Jesli chodzi o mnie nie wierze w niesmiertelnosc duszy i w ogniste piekło. Wierze iz imie Jezus nie jest imie Boga i modlenie sie takim imieniem jest bluznierstwem!SLUCHAJ!!!!! Uwaznie i zbadaj sprawe! Nie wane ze pisze ze Paweł jest Ok. To tez zostało dopisane!

Nowy Testament został sfalszowany! Dałam ci tylko namiastke!

Co mowi Syn BOzy o Pawle:

Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. (3


Zauwaz iz jest to list do Efezjan! Probie On poddał tych co sie zwa apostołami a nimi nie sa a sa kłamcami!!!


A teraz porownaj z tym:

Paweł w swoim drugim liscie to Tymoteusza pisze ze : wszyscy w Azji odwrócili sie odemnie"( 2 TYm 1:15)
Czy to jest zbieg okolicznosci? A gdzie jest Azja? W Efezie??? Cała Azja odwrociła sie od niego !

Apostol Paweł nauczyciel religi bezprawia!!! Przeczy Torze , naukom tak ze włos staje deba oraz jeg ewangelia jest inna od ewangeli Yahshua! Przerobiłam temat w detalach!
 
     
Olus
[Usunięty]

Poziom: 97
HP: 88615/88615
 100%
MP: 0/42228
 0%
EXP: 550/1408
 39%
Wysłany: 2015-07-19, 23:13   

Sarah napisał/a:
Co Yahshua mowi o Pawle? Patrz i zbadaj sprawe!!!! Jest jeszcze wiele innych fałszerstw!!! dorzuce wkrotce ale jeszcze musze dodac iz sam Yahshua mowi tak o Pawle a ze pisze ze Paweł jest w porzadku i jest ich bratem to zostało spreparowane tak samo jak chrzest w trojcy i inne cytaty. Jesli chodzi o mnie nie wierze w niesmiertelnosc duszy i w ogniste piekło. Wierze iz imie Jezus nie jest imie Boga i modlenie sie takim imieniem jest bluznierstwem!SLUCHAJ!!!!! Uwaznie i zbadaj sprawe! Nie wane ze pisze ze Paweł jest Ok. To tez zostało dopisane!

Nowy Testament został sfalszowany! Dałam ci tylko namiastke!

Co mowi Syn BOzy o Pawle:

Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. (3


Zauwaz iz jest to list do Efezjan! Probie On poddał tych co sie zwa apostołami a nimi nie sa a sa kłamcami!!!


A teraz porownaj z tym:

Paweł w swoim drugim liscie to Tymoteusza pisze ze : wszyscy w Azji odwrócili sie odemnie"( 2 TYm 1:15)
Czy to jest zbieg okolicznosci? A gdzie jest Azja? W Efezie??? Cała Azja odwrociła sie od niego !

Apostol Paweł nauczyciel religi bezprawia!!! Przeczy Torze , naukom tak ze włos staje deba oraz jeg ewangelia jest inna od ewangeli Yahshua! Przerobiłam temat w detalach!


Co do chrztu w imie trojcy to sie z toba zgadzam.
Nie wiadomo czy chodzi o wszystkie zbory z efezu.
Biblia nie naucza o niesmiertelnej duszy..Pawel pisal ze przez wiare Tore utwierdzamy.
Ostatnio zmieniony przez Olus 2015-07-19, 23:17, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
nike 
Administrator


Potwierdzenie wizualne: 125
Pomogła: 1239 razy
Dołączyła: 13 Sty 2013
Posty: 10995
Poziom: 66
HP: 10090/22932
 44%
MP: 0/10949
 0%
EXP: 507/508
 99%
Wysłany: 2015-07-20, 12:17   

Sarah napisał/a:
pierwsza czesc
Przykład 1:
(9) "Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. (10) I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał".


Mat.27:9----- (9) Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu.

Kopiści po prostu pomylili imiona, żadne oszustwo to nie jest.

Sarah napisał/a:
Tego proroctwa nie ma w Starym Testamencie i nigdzie nie
powiedział tego Jeremiasz . Natomiast fragment pochodzi z Zachariasza 11:12 lecz
nie odnosi sie do Syna Bozego :


A do kogo się odnosi?, kto został sprzedany za trzydzieści srebrników jak nie Jezus?
Sarah napisał/a:
Przykład 2:
Mateusz 2:23
(23)" Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. "
Nie ma takiego proroctwa w starym Testamencie! Prorocy nigdy czegos takiego nie wypowiedzieli.

(23) A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

I co to za fałsz jest?, co słowo Nazarejczyk ujmuje Biblii?

Sarah napisał/a:
Przykład 3:
Hebrajczyków 10:5 cytowany z psalmu 40 ma odnosic sie do Syna Bozego:

(5) "Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. (7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże".
]Słowa Psalmu 40 : 7 zostały zmienione gdyz prawdziwa wersja psalmu brzmi tak:

(7)" Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano."

Po pierwsze słowa:" lecz otwarłes mi uszy zostały zmienione na "ales mi utworzył ciało" oraz " całopalenia i ofary za grzech nie zadałes" na "całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie"

Werset (8) "Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano " nie odnosi sie do Syna Bozego!!!! Prosze przeczytac cały psalm 40. Jest to czysta manipulacja.

Osoba w tym psalmie prosi Boga o zbawienie wiec nie moze dotyczyc to Syna Bozego który sam jest Zbawicielem i sam zbawia.
Dlatego warto przecytac ponizszy psalm aby zobaczyc iz psalm nie odnosi sie do Syna Bozego a pewne cytaty zostały wyrwane z kontekstu.


Czy autor ks. Mateusza był zobowiązany identycznie cytować Psalm? nie, on po prostu streścił rdzeń, tak myslę, a resztę zrobili kopisci. mimo tego nic nie zmienia z tresci Psalmu. cytuje dokladnie z Biblii hebrajskiej:
za VOCATIO
Psalm 40:5----Szczęśliwy wojownik który ustawił JHWH zaufaniem swoim i nie zwrócił się do pyszałków i zaplątujących w kłamstwo.

6------Licznymi uczyniłeś ty JHWH Boże mój cudowności Twoje i zamysły Twoje dla nas nie ma porównania o tobie, obym rozpowiadał i obym mówił stały sie bowiem zbyt liczne aby zliczyć.
7-----Ofiara krwawa i ofiara pokarmowa nie masz przyjemności w nich uszy otworzyłeś ofiary całopalnej i ofiary za grzech nie żądałeś
8------Wtedy powiedziałem oto przyszedłem w zwojach ksiąg napisano o mnie
9-----aby czynić przyjemność tobie mój Boże, miałem upodobanie i prawo Twoje4 po środku wnętrzności moich.

O kim mówią te teksty czyż nie o Jezusie??
_________________
שים לב במי אתה בוטח
patrz komu ufasz !
mile pozdrowionka nike.
 
     
Olus
[Usunięty]

Poziom: 97
HP: 88615/88615
 100%
MP: 0/42228
 0%
EXP: 550/1408
 39%
Wysłany: 2015-07-20, 12:29   

Skarbie opracowalas dla mnie te temty ?
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-20, 12:31   

Mam problemy z oczami imialam nie wchodzic na forum dzisiaj ale złamała obietnice.Piszesz iz
Biblisci po prostu pomylili imiona, żadne oszustwo to nie jest.


Pokaz mi ten sam cytat w Torze ktory odnosi sie so Syna Bozego, Zachariasz tez nie pisze o Synu Bozym. Przecytaj co mowi Zachariasz i pokaz mi na cytacie ze mowi o Syno Bozym. Tofakt ze za 3o srebnikow został sprzedany ale nie ma tego proroctwa w Starym Testamencie. Udowodnij mi ze jest , podaj cytat!

Nigdzie w Torze nie pisze ze bedzie Nazarejczykiem , Nie istnieje takie proroctwo wiec nie mogło sie spełnic ,

Czy ty nie rozmiiesz ze Bog Yah mówi iz nie wolno nic dodawac do słów Tory badz ujmowac??
 
     
Sarah 
Sarah

Potwierdzenie wizualne: 67
Pomogła: 61 razy
Dołączyła: 19 Lip 2015
Posty: 144
Poziom: 11
HP: 0/272
 0%
MP: 130/130
 100%
EXP: 2/25
 8%
Wysłany: 2015-07-20, 12:33   

nie wyrywaj cytaty zkontekstu! Podaj przyklady z Tory!! Udowodnij ze takie prorcoctwa istnieja


. Olus a ty odberz listy a ja uciekam juz. Czytałas poczte?
 
     
Olus
[Usunięty]

Poziom: 97
HP: 88615/88615
 100%
MP: 0/42228
 0%
EXP: 550/1408
 39%
Wysłany: 2015-07-20, 12:34   

Zgadzam sie...kopisci nie mogli pomylic imion przeciez nie sa debilami :roll:
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
BannerFans.com
BannerFans.com
BannerFans.com
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13